YFU için öğrencinin güvenliği birinci öncelik olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle YFU oluşabilecek her türlü riski önceden analiz ederek oluşmadan engellemeye ve herhangi bir şekilde oluşacak her türlü olumsuzlukta öğrenciyi desteklemeye yönelik sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir destek sistemi oluşturmuştur. YFU tüm hazırlıklarını en olumsuz koşullara ve risklere göre yapmaktadır. Bu nedenle tüm YFU kuruluşları acil durum eylem planlarını ve destek sistemini önceden tanımlamaktadırlar. Bu nedenle de YFU programları tüm dünyada en güvenli programlardan biri olarak kabul edilir. Öğrencinin güvenliği ve karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkabilmesi için oryantasyon programlarından öğrenci danışmanlarına, acil durum telefon hatlarından profesyonel danışmanlara kadar çok çeşitli destek mekanizmaları kullanmaktadır.