Kimler Ev Sahibi Aile Olabilir?

Değişim Programları kapsamında öğrenci misafir etmek ve evsahibi aile olmak için seçilme şartları YFU Uluslararası Temel Standartları ile düzenlenir ve tüm dünyadaki YFU kuruluşları bu uygulamaları gözetmekle yükümlüdür.

YFU Uluslararası Temel Standartları’na göre evde kalma unsuru ve aile şu şekilde tanımlanır:

  • Bir YFU ailesi, birlikte yaşayan, hayatlarıyla ilgili olağan ve olağandışı olayları paylaşan, birlikte yaşamanın ve paylaşmanın en temel eylemleri ile desteklenen ve birbirini destekleyen en az iki kişiden (bu kişilerden bir tanesi yasal olarak sorumlu yetişkin olmalıdır) oluşmalıdır. Bir YFU ailesi evsahibi olma yönünde samimi ve uygun bir isteklilik göstermelidir.
  • Bir YFU ailesi, YFU öğrencisi için uygun bir ortam sağlamak üzere yeterli duygusal, fiziksel ve finansal kaynaklara sahip olmalıdır. YFU aileleri kentsel veya kırsal bölgelerde, kasaba ve küçük şehirlerde yaşıyor olabilirler.
  • Bir YFU ailesinin üyeleri, içinde yaşadıkları yerel kültüre yeteri kadar aşina olmalı ve böylelikle YFU öğrencisinin yerel kültürle etkileşime geçme konusunda yeteri kadar fırsata sahip olması garanti altına alınmış olmalıdır. Ev içerisinde, YFU öğrencisinin gittiği ülkenin dilini öğrenmesine yönelik bir fırsat yaratmak üzere YFU ailesi üyeleri evsahibi ülkenin resmi dilini konuşurlar.
  • YFU aileleri, yerel kültürün sağladığı ve izin verdiği ölçüde çeşitlilik gösterebilirler. Örneğin, evli bir çift – evde bulunan çocukları olabilir ya da olmayabilir – ya da evde bir ya da birden fazla çocuğu bulunan yalnız bir ebeveyn.
  • Evin üyeleri, çocuklar ve yetişkinler, ilgi alanları ve etkinlikler, eğitimsel bilgiler, fiziksel ve zihinsel yetenekler ve yerel topluma katılım yönünde genel nüfusun durumunu yansıtırlar.
  • YFU, öğrencileri için evsahibi aileleri ve YFU programlarına katılım için öğrencileri seçerken, Youth For Understanding – uluslararası anlayışa olan bağlılığıyla uyumlu bir şekilde – ırklarına, dinlerine, cinsiyetlerine, engellerine veya geldikleri ülkeye göre katılımcıları dışlamayacaktır. YFU evsahibi aileleri, evsahibi ülkedeki çeşitliliği tamamiyle temsil ederler. Fazlaca olağandışı ya da kültürel farklılıklar nedeniyle ihtilaflı olarak görülen yerleştirmeler vaka olarak ayrıca ele alınır.
  • Kendisiyle aynı evde yaşayan bir çocuğu bulunmayan yalnız ebeveynlerin yanına yapılacak yerleştirmeler, gönderen ve kabul eden YFU kuruluşları arasında yapılan bir ön anlaşma uyarınca kabul edilebilir.