Gereken Özellikler Nelerdir?

1. Ev sahibi olma isteği: Tüm potansiyel YFU ev sahibi aileler evlerini yabancı bir öğrenciye açma ve aileye tam anlamıyla entegre olma fırsatlarını sunma konusunda samimi olarak istekli olmalıdırlar. Programın eğitim unsuru ile birlikte öğrenci ve ev sahibi aile için kişisel gelişim unsurlarını anlamış olmalıdırlar. Öğrenci misafir etmeleri karşılığında ailelere YFU tarafından herhangi bir ücret ödenmez.

2. Temel yaşam ihtiyaçlarını sağlamak: Aileler öğrencilere temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri imkanı sağlarlar. Bunlar uyuyacağı alan, yemek, kişisel temizlik ve diğer ihtiyaçlarını giderebileceği imkanlar gibi olanaklardır. Öğrencinin mutlaka kendisine ait bir odası olması şart değildir. Evdeki aynı cinsiyetten bir kardeşiyle odasını paylaşabilir. Bunun dışında eşyalarını saklayabileceği bir dolap, kendisine ait bir yatak sağlanması gereken unsurlardandır.

3. Ev sahibi aile seçimi: Belirli bir yerleştirme kararında en uygun ev sahibi ailenin seçildiğinden emin olmak önemlidir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi birine yönelik kanıt olan durumlarda potansiyel ev sahibi aile otomatik olarak niteliksiz olarak tanımlanır:

 • YFU’nun eğitimsel amaçlarıyla açık bir şekilde uyumlu olmayan istekler,
 • Ev hayatının olmaması,
 • Ailenin, bir öğrenciyi misafir etmeyi ekonomik olarak kaldıramayacak durumda olması,
 • YFU’nun öğrenciye sağlayacağı gözetim / denetimi kabul etme yönünde ailenin isteksiz olması.

4. Ev sahibi ailelerin sorumlulukları:

 • Değişim öğrencisine rahat edebileceği bir yaşam ortamı sağlamak,
 • Değişim öğrencisinin Türkiye’ye ve Türkiye kültürüne uyum sağlamasına yardımcı olmak,
 • Değişim öğrencisinin, Türkiye’deki sosyal çevreye girmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek,
 • Öğrencinin genel güvenliğini gözetmek ve gerektiğinde YFU Türkiye’yi bu konuda bilgilendirmek,
 • Eğitim sürecinde, aile olarak gerekli sorumlulukları gözetmek ve desteklemek,
 • Türkçe öğrenebilmesi için desteklemek ve motive etmek (özellikle değişimin ilk dönemlerinden başlayarak öğrenciyle Türkçe diyalog kurmaya çalışmak ve Türkçe pratiği yapmasına yardım etmek),
 • YFU Türkiye ofisini öğrencinin gelişimi ve durumu hakkında bilgilendirmek,
 • YFU, kural ve uygulamalarını iyi şekilde bilmek ve bunun yanında değişim öğrencisinin bu uygulamaları gözettiğinden emin olmak,
 • YFU Türkiye tarafından sağlanacak rehberlik ve yönlendirmelere uymak,
 • Acil durumlarda YFU Türkiye ofisini bilgilendirmek.

5. Ev sahibi ailelerden beklenenler: 

 • Değişim öğrencisini bir yabancı ya da misafir olarak değil, yeni kızınız ya da oğlunuz olarak ailenize kabul etmek,
 • Bir genci misafir etmek için istekli olmak, 15-18 yaş grubundaki bir gencin beklentilerinden ve yaşamından haberdar olmak,
 • Yeni kızınızın/oğlunuzun yeni ülkesine ve ailesine uyum sağlaması ve ailenizin bir parçası olmasında duygusal açıdan destekleyici bir ortam yaratmak,
 • Ailenizin yeni bireyini, çevrenize ve sosyal çevrenize tanıtmak ve kendisine bir yer edinmesine yardımcı olmak.

Kısacası, ailenizin yeni ferdine evinizi açtığınız kadar kalbinizi de açmanız beklenir. YFU, tüm değişim öğrencilerinin gittikleri ülkede bir yabancıdan ziyade o ülkenin bir vatandaşı gibi yaşayabilmelerini bekler. Bunun sonucunda misafir edeceğiniz genç, kendi ailesi ve çevresi kadar sizin de yetiştirdiğiniz bir birey olarak hayatına devam edecektir.