Hazırlık ve Destek

YFU, değişim sürecinin en verimli şekilde geçebilmesi için hem evsahibi aileleri hem de öğrencileri en iyi şekilde hazırlamaya ve desteklemeye özen gösterir. Tüm değişim öğrencileri ve evsahibi aileler değişim süresince sürekli ulaşabilecekleri danışmanlar ve gönüllülerle desteklenirler.

Ailerin hazırlanması: YFU, öğrenci yerleştirme işlemlerinin ardından, her aileye öğrenci bilgileri ve YFU genel uygulamalarını içeren belgeleri gönderir. Bu belgeler hem öğrenci hakkında bilinmesi gereken tüm unsurları içerir (sağlık durumu, sosyal yaşam, vb.), hem de YFU Değişim Programları’nda ailelerin sorumluluklarını ve muhtemel vakalarda yapılması gerekenleri açıklar. Evsahibi aileler, kısa oryantasyon görüşmeleriyle bu deneyime en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırlar.

Öğrencilerin hazırlanması: Her öğrenci, programlara kabul edilmeden önce bir dizi seçim sürecinden geçer ve özenle seçilir. Seçilen öğrenciler ülkelerinden ayrılmadan önce eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde öğrenciler, değişim öğrencisi olarak sorumluluklarını öğrenmenin yanı sıra, karşılaşabilekleri durumların üstesinden gelme, uyum sağlama, problem çözme ve benzeri bir çok konuda eğitilirler.

Değişim programına katılmak için yeni ülkelerine geldikten sonra tekrar eğitime alınan öğrenciler, değişim ülkelerinin kültürlerine uyum, destek sistemi, uyuşmazlık yönetimi ve birçok konuda geliştirilirler.

Destek sitemi: YFU Değişim Programları, öğrencilerin ve ailelerin üst düzeyde desteklenmesi sayesinde tüm dünyadaki en başarılı ve güçlü değişim programlarından birisi olarak kabul edilir. Her değişim öğrencisi ve aile, süreç boyunca izlenerek ve desteklenerek bu deneyimde asgari sorun yaşarken, süreçten azami derecede yararlanmaları ön görülür. Her değişim öğrencisi için atanan danışmanlar, öğrencileri düzenli olarak ziyaret ederek değişim programındaki durumlarını kontrol ederler ve oluşan sorunlarında rehberlik yaparlar. Ayrıca YFU gönüllülerine, danışmanlarına ve YFU ofisine acil durumlarda 24 saat erişilebilir.

Değişim programı süresince evsahibi aileler de, YFU gönüllüleri ve danışmanları tarafından desteklenirler. Aralıklarla yapılan görüşmelerde öğrencilerin durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, öğrencinin uyum sağlamasını kolyaştırıcı yönde ve mevcut sorunları çözebilecek şekilde rehberlik yaparlar.