Değişim Hedefleri

YFU, II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle toplumların birbirlerini anlamaları, yakınlaşmaları, çatışmalardan ve düşmanlıktan uzaklaşmaları için kurulmuş kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

YFU’nun, misyonu ve vizyonu çerçevesinde, amacına ulaşmak yönündeki en önemli aracı değişim programlarıdır. Bu programlar sayesinde genç bireyin gelişimine ve eğitimine katkı sağlamanın yanında toplumsal anlamda gelişime katkı sağlanması da amaçlanır.

 

YFU değişimlerinin hedefleri nelerdir?

Genel olarak 15-18 yaş grubundaki gençlerin,

  • Özgüvenlerinin geliştirilmesi,
  • Karar verme ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Analitik ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Yaşam becerilerinin geliştirilmesi,
  • Sorunlarla yüzleşme ve çözme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Farklılıkların ve çeşitliliğin zenginlik olduğu bilincinin geliştirilmesi,
  • Kendi kültürünün ve farklı kültürlerin farkına vararak kültürlerarası öğrenme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Daha aktif bireyler ve vatandaşlar olarak toplumdaki rollerinin geliştirilmesi,
  • Değişen dünyadaki sorumluluklarına ve karşılaşabilecekleri zorluklara hazırlanmalarının sağlanması,

Kendini ve başkalarını tanıyan, açık görüşlü ve yaratıcı bireyler olarak toplumsal barışa, uyuma ve toplumsal yaşama katkılarının geliştirilmesidir.