Değişim Programları Nedir?

YFU, evsahibi aile yanı konaklama temelli akademik ve kültürel bir değişim programıdır.

Bu program çerçevesinde, 15-18 yaş grubundaki lise öğrencileri 6 hafta ile 1 yıllık süreler arasında, farklı bir ülkede özenle seçilmiş bir evsahibi aile yanında kalır ve gittikleri ülkenin eğitim standartları ve sistemi çerçevesinde seviyelerine uygun bir eğitim kurumunda öğrenimlerine devam ederler.

YFU Değişim Programları’nda aile yanı konaklama, YFU Uluslararası Temel Standartları uyarınca esastır. Aile yanı konaklama öğrencinin ülkeye uyumunu ve dil becerisini geliştirmesini kolaylaştırır, ayrıca güvenlik ve takip açısından avantaj yaratır.

YFU, değişim programına başvuru aşamasından programın tamamlanmasına ve sonrasında, öğrencileri hem akademik hem de sosyal açıdan yakından takip eder ve destekler. Bu çalışma şekli, YFU’yu dünyanın en saygın ve güvenilir değişim kuruluşlarından birisi haline getirmiştir.