Geçmişten Günümüze YFU

II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmak için

Dünya çapında 64 ülkede faaliyet gösteren YFU’nun küresel yolculuğu 1951 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde başlar. Amerikalı bir bakan olan John Eberly, II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya katkıda bulunmak için, savaşın parçaladığı Almanya’dan gençlerin ABD’ye gelerek, ailelerin yanında yaşamalarını ve lise öğrenimlerinin bir yılını burada geçirmelerini önerir. Dışişleri Bakanlığı’nın da onayıyla program böylece başlar.

II. Dünya Savaşı’nın ardından Almanya’da varolan sıkıntılar, ülkenin gençleri üzerinde de yıkıcı etkilere neden olur. Bir değişim deneyimi, belki de gençlerin acı, umutsuzluk ve çaresizlik döngüsünü kırmalarına yardımcı olabilecektir. Bu deneyimin onlara taze bir bakış açısı sağlayabileceği, Amerika’dan Almanya’ya döndüklerinde yeni bir ülke ve yeni bir demokrasinin yaratılmasına katkıda bulunabilecekleri düşünülür.

“Yok edilenlerin yeniden inşa edilmesinin mümkün olup olmayacağını düşündüm. Daha da önemlisi, insanların hayatlarındaki ve kalplerindeki hasarları…”

Dr. Rachel Andresen, YFU Kurucusu ve ilk Başkan

1947, Avrupa ziyareti sonrası

 

İlk değişim öğrencileri

Seçilen ilk öğrenciler, Nazi yönetiminin gençlik kuruluşu Hitler Jugend’in parçası olmayan en büyük yaş grubundan seçilir. Yaşları 15 ve 18 arası olan bu grubun, daha sonra bu tip değişimlere doğal olarak katılabilecek, yabancı bir aile ve toplumun yaşam tarzına ve değerlerine uyum sağlayabilecek en uygun yaş grubu olduğu anlaşılır.

İşgal Ordusu tarafından seçilen 75 Alman genci, 1951 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı gözetiminde bir yıl boyunca Amerikan ailelerinin yanında yaşamak üzere ABD’ye gelir.

 

Programın ismi Youth For Understanding olur

Ann Arbor/Washtenam Kiliseler Konseyi başkanı, eğitimci ve sosyal hizmet uzmanı Dr. Rachel Andresen’den gönüllü olarak öğrencileri Amerikan ailelerinin yanlarına yerleştirmek için yardım etmesi istenir.

Kiliseler Konseyi, 1952 yılında resmi olarak bu programın uygulayıcısı olur ve program Youth For Understanding (Anlayış İçin Gençlik) adını alır. O tarihten başlayarak ve bugüne kadar devam edecek şekilde, aileler ve topluluklar YFU kültürlerarası öğrenme deneyiminin en önemli parçalarını oluştururlar.

 

Anlayışa giden yol

Öğrencilerin evlerine geri dönmek üzere yola çıkacakları gün, yüzlerce insan – ev sahibi aileler, öğretmenler ve okul arkadaşları – onları uğurlamaya gelir. Öğrenciler yeni elbiseler, hayat boyu sürecek arkadaşlıklar ve programa ismini veren ‘anlayış’la evlerine dönerler.

YFU’nun kurucusu ve ilk başkanı Dr. Andresen, aile ve topluluk düzeyinde tanıdığınız bir kişiden (hatta bir ülkeden) nefret etmenin imkansız olduğunu görmüştür. Bu anlayış, Youth For Understanding’in temel yaklaşımı olur.

 

ABD’den tüm dünyaya

1950’lerin başında Michigan’a gelen Alman öğrencilerin seçimi ve finansmanı, ABD hükümetinin fonları yardımıyla gerçekleşir. Bu fonlar 1956 yılında sona erse de, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanan geçici fonlar yardımıyla YFU bağımsız bir kuruluş olarak kültürlerarası değişim programları düzenlemeye devam eder.

Amerika’dan programa katılan ilk grup, 1955 yılının yaz tatilinde sekiz hafta süreyle Avrupa’ya gider. Bu öğrenciler, geri dönen değişim öğrencileri ve onların ailelerinin yardımıyla Avrupalı ailelerin yanına yerleştirilirler.

İlk değişimler aile yanında yaşama deneyimini bir sisteme dönüştürür ve YFU’nun başka ülkelere de yayılması için bir güç yaratır. 1950’lerin ortasında program, İskandinavya ve daha sonra da Batı ve Orta Avrupa’ya yayılır. İlk Japon öğrencilerin 1958 yılında Amerika’ya gelmesiyle, YFU Büyük Okyanus’un ötesine de uzanmış olur. YFU Pasifik programı, daha sonra Avustralya, Çin, Filipinler, Kore, Tayland ve Vietnam’ı da içine alır.

 

Giderek büyüyen barış ve anlayış ağı

YFU 1958 yılında Latin Amerika’ya tanıtılır. 1959 yılında da, Meksika’nın önderliğinde Güney Amerika ülkelerinin kapıları programa açılır. Programın giderek büyümesi, kar amacı gütmeyen bir birleşmeyi ve tescili zorunlu kılar. Bu statü 1964 yılında elde edilir. Ann Arbor, Michigan’daki uluslararası merkez, 1978 yılında Washington, DC’ye taşınır.

Başlangıçta küçük bir program olan YFU, Dr. Andresen’in başkanlık ettiği 25 yıl içinde son derece büyük bir kuruluş haline gelir. Tek bir ülkeden küçük bir grup öğrenciyle başlayan değişim programı, barış ve anlayış için dünyayı dolaşan, binlerce insandan oluşan küresel bir ağa dönüşür.

 

240 bin küresel vatandaş

Youth For Understanding, bugün dünyanın en eski, büyük ve saygın uluslararası değişim kuruluşlarından birisidir. 1951 yılından bugüne 240 binin üzerinde genç değişim programlarından yararlanmıştır.

YFU, kültürlerarası değişim programları ile öğrencilerine hızla değişen küresel toplumun zorluklarına hazırlanmak ve olanaklarından faydalanmak için gereken beceri ve yaklaşımı kazandırır.