21 Temmuz 2012 tarih ve 28360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğindeki Ek 1 maddesi uyarınca bir eğitim-öğretim yılını geçmemek üzere kültürlerarası değişim programlarına katılan öğrencilerin kontenjanları ve bu okullardaki hakları korunmaktadır. Bunun için program başlamadan önce durumunuzu bir dilekçe ile okulunuza bildirmeniz gerekmektedir.