Gideceğiniz ülkede devam edeceğiniz sınıf, o ülkedeki yasalar uyarınca, yaşınız, Türkiye’de tamamladığınız sınıf, akademik başarı durumunuz ve dil seviyeniz dikkate alınarak gideceğiniz okul yönetimi tarafından belirlenir. Bu konuda tek yetkili merci oradaki okulunuzdur. Öğrenciler genellikle gitmeleri gereken sınıfa yerleştirilirler ancak yukarıda bahsedilen ölçütler nedeniyle bir alt ya da bir üste sınıfa da yerleştirilebilirler.