Değişim öğrencileri akademik eğitim veren bir liseye yerleştirilmektedir. Genellikle devlet okullarına yerleştirme yapılır, ancak az sayıda olsa da özel okula yerleştirilen öğrenciler olmaktadır.