Her ülkenin eğitim politikası farklı olduğundan müfredatı da farklı olacaktır. Bu nedenle dersler ve derslerin içerikleri farklı olacaktır.