Ev sahibi aileler YFU Uluslararası Standartlarda belirtilen kurallar ve usuller uyarınca gitmek istediğiniz ülkedeki YFU kuruluşu tarafından belirlenmektedir. Ev sahibi aile olmak isteyen tüm gönüllü aileler en az bir defa evlerinde ziyaret edilerek değişim öğrencisi için asgari koşulları sağlayıp sağlamadıkları incelenir. Gidilecek ülkelerin yasaları uyarınca ailelerden referans, adli sicil kaydı ve diğer ek belgeler talep edilebilir.