Mezun durumundayken programlara kabul edilecek öğrencilerin durumları ayrıca değerlendirilir. Bazı ülkeler kesinlikle mezun durumunda öğrenci kabul etmez (örneğin ABD). Diğer tüm koşulları (yaş vb.) sağlamanız şartıyla mezun durumundayken değişim programına mülakat sırasında yapılacak ek değerlendirme sonucunda katılabilirsiniz. Mezun durumundaki her öğrencinin durumu ayrı ayrı değerlendirilir ve bazı durumlarda bazı ek görevleri yerine getirmeleri istenebilir. Genel olarak, programa katıldığı anda mezun durumunda bulunacak olan öğrencinin, program sırasında liseye devam etme konusunda istekli olduğunu göstermesi istenecektir.