Burs almaya hak kazanan öğrencilerin belirlenmesi ve burs miktarları YFU Burs komitesi ve burs sağlayan kuruluş tarafından belirlenmektedir. Burslar temel olarak öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu ve öğrencinin başarı düzeyi kriterleri çerçevesinde belirlenmektedir. Merkator Vakfı burs programı sonuçları Merkator Vakfı tarafından onaylanmaktadır.