Çek Cumhuriyeti

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

24 Ocak 2024
28 Haziran 2024

€7000

15 Eylül 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir – Müzik

€7300

Lise Değişim Programı
Sömestir – Spor, İspanyolca

€7435

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

28 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€9150

20 Mart 2024

Lise Değişim Programı
Yıl – Bilingual

€13650

Lise Değişim Programı
Yıl – Mesleki Eğitim-Staj

€9750

Lise Değişim Programı
Yıl – Müzik, Spor, Bilingual İspanyolca

€10150

Lise Değişim Programı
Sömestir

28 Ağustos 2024
04 Şubat 2025

€7800

Lise Değişim Programı
Sömestir – Mesleki Eğitim-Staj

€8150

Lise Değişim Programı
Sömestir – Müzik, Spor, Bilingual İspanyolca

€8400

Lise Değişim Programı
Sömestir

2025 Q1

28 Ocak 2025
27 Haziran 2025

€8000

15 Eylül 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir – Mesleki Eğitim-Staj

€8350

Lise Değişim Programı
Sömestir – Spor, Müzik, İspanyolca

€8600

2024 Q1 sömestir programlarına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Çek Cumhuriyeti’nden 24 Haziran 2024 tarihinde ayrılacak, Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2024 Q3 yıl ve 2025 Q1 sömestir programlarına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Çek Cumhuriyeti’nden 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

31 Temmuz 2005 – 29 Kasım 2008

2024 Q3

30 Ocak 2006 – 30 Temmuz 2009

2025 Q1

31 Temmuz 2006 – 29 Kasım 2009

Belirtilen kriterlere uymayan öğrencilerin kabulleri ancak YFU Çek Cumhuriyeti’nin onayı ile mümkün olabilmektedir.

Dil kriterleri: Öğrencilerin ilk etapta orta düzeyde İngilizce bilmeleri ve Çek dilini öğrenmek için istekli olmaları ve bunun için çaba sarfetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin toplum içinde ve okulda sosyalleşebilmeleri için Çek dilini en kısa zamanda öğrenmeleri beklenmektedir. Programa başvuran öğrencilerin, mülakat sırasında yapılacak olan İngilizce SLEP testinden en az 40 puan (67 üzerinden) almaları gerekmektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin not ortalamalarının iyi olması gerekmektedir. Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek bir rahatsızlıkları olmamalıdır. Öğrencilerin, programa başlamadan önce kenelere karşı aşı yaptırmaları tavsiye edilmektedir.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile ve okul yaşamı konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Çek dilini öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler, Çek Cumhuriyeti’nde lise eğitimine devam etmek zorunda olduklarını bilmelidirler. Bu öğrencilerin başvuruları tek tek YFU Çek Cumhuriyeti tarafından kontrol edilecektir. Bu öğrencilerden değişim yılı boyunca okula karşı diğer tüm öğrenciler gibi sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Bu durumda olan öğrenciler bir motivasyon mektubu yazacaklar ve ancak YFU Çek Cumhuriyeti’nin olumlu değerlendirmesi sonrasında programa kabul edilebileceklerdir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin okul ve ev sahibi aile yanına yerleştirilmeleri daha uzun zaman alabilir.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs. gibi – bahar nezlesi alerji olarak sayılmamaktadır)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vegan, vs…)
 • Sigara içen öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Çek Cumhuriyeti’nin onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Sigara içen öğrenciler
 • Ortalamanın altında not ortalamasına sahip olan öğrenciler
 • Program başladığında 15 yaşından küçük ya da 18.5 yaşından büyük olan öğrenciler

 • Öğrenciler çoğunlukla evli (çocuklu ya da çocuksuz), yaşlı bir çift (çocuklu ya da çocuksuz) gibi ev sahibi ailelere yerleştirilirler. Tek ebeveynli ailelere de yerleştirme yapılabilir.
 • Ev sahibi aileler genellikle banliyö ya da şehir merkezinde yaşamaktadırlar.
 • Büyük şehir merkezlerinde yaşamakta olan Çek ev sahibi ailelerin oldukça aktif bir hayatları olup, genellikle günde 9-10 saat civarında çalışmaktadırlar.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde ve ev sahibi aile YFU Çek Cumhuriyeti’nin standartlarına uygun olduğu sürece mümkündür.

 • Çek eğitim sistemi, 9 yıl zorunlu eğitim sonrasında 4 yıllık bir lise döneminden oluşmaktadır.
 • Öğrenciler, orta dereceli devlet okullarına (Gymnasium) yerleştirilirler. Bu okulların hedefi üniversiteye öğrenci yetiştirmektir. Okullar ücretsizdir. Devlet okullarında üniforma zorunluluğu yoktur.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Okulda verilen temel dersler şunlardır: Çek dili, Tarih, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Yabancı Dil (Rusça, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca), Müzik, Sanat ve Beden Eğitimi. Devam edilen yıla/sınıfa bağlı olarak, alınması gereken bazı zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim geçmişlerine uygun olarak, 10., 11. veya 12. (lise son) sınıfa yerleştirilebilirler.
 • Tipik bir okul günü sabah 8’de başlar ve genellikle öğleden sonra 4’de sona erer.
 • Sınıf mevcudu genelde 25-30 kişi olup, bazı derslerde (yabancı dil, sanat, beden eğitim, vs) sınıf ikiye bölünür.
 • Okul yılı 1 Eylül’de başlar ve Haziran sonunda sona erer. Ekim sonunda 3 günlük bir sonbahar tatili, Noel’de 8-10 günlük bir tatil, 1. dönem sonu tatili (Ocak sonunda 1 gün) ve bahar tatili (Şubat ay da Mart ayında 1 hafta) gibi okul tatilleri vardır. Bunun yanında çeşitli resmi ve dini bayramlarda da okullar kapanır.

Zorunlu Dil Kursu:

Programa katılan tüm öğrencilerin katılması zorunlu olup, dil kursu ücreti, program ücretine dahildir. Dil kursu kapsamında, profesyonel dil öğretmenlerinden bireysel ya da grup dersleri alınacaktır. Dil Kursları, değişim programının ilk 3 ayında ve haftada bir ya da iki kez düzenlenecektir. Dil kursunun, değişim yılının sonuna kadar uzatılabilir. Dil becerilerinin gelişmesi, öğrencinin uyum sürecinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi açısından da son derece önemlidir. Dil kursu için gerekebilecek ek materyaller ve dil kursuna ulaşım masrafları program ücretine dahil olmayıp, öğrencinin bu masrafları ayrıca karşılaması gerekmektedir.

Müzik Programı:

Programa katılan öğrenciler akademik bir liseye yerleştirilmenin yanında, öğleden sonraları devam edecekleri bir ‘Temel Sanatlar Okulu’na yerleştirilirler. ‘Temel Sanatlar Okulu’ Çek Cumhuriyeti’nde uzun bir tarihi olan bu ülkeye özgü bir sanat eğitim sistemidir. Bu okula devam eden öğrenciler, farklı türden enstrümanlarda eğitim almayı seçebilir; oda müziği ve teorik müzik eğitimi alma şansı edinirler. Okul, konservatuar düzeyinde olmayıp, yine de oldukça ileri düzeyde müzik eğitimi vermektedir. Programa katılan öğrencinin çalacağı enstrümanı yanında getirmesi ya da okuldan kiralaması gerekmektedir. Müzik okuluna kayıt ücreti müzik programı ücretine dahil olup; müzik notaları ve kitaplarının masrafları öğrenci tarafından ayrıca karşılanır. Programa katılmak isteyen öğrencilerin başvuru aşamasında müzik öğretmenlerinden bir tavsiye mektubu sunması gerekmektedir.

Program broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Spor Programı:

Program, farklı seviyelerde (orta-ileri düzeyde) spor yapan öğrencilerin katılımına açıktır. Programa katılan öğrenciler klasik bir liseye yerleştirilmenin yanında, seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun bir spor kulübüne kayıt ettirileceklerdir. Program kapsamında, ileri seviyedeki sporcu öğrencilerin, spor odaklı bir liseye yerleştirilmesi de mümkün olabilir. Spor programına katılan öğrencilerin dahil olabileceği spor dalları şunlardır: Futbol, Atletizm, Tenis, Diğer (YFU Çek Cumhuriyeti ile görüşerek, onay alınması halinde farklı spor dalları). Spor kulübüne kayıt ücreti spor programı ücretine dahil olup; gerekli ekipmanların masrafları öğrenci tarafından ayrıca karşılanır. Yapılacak olan spor dalına bağlı olarak, bu ekipmanlar, kiralanabilir ya da satın alınabilir. Programa katılmak isteyen ileri seviyedeki öğrencilerin başvuru aşamasında spor öğretmenlerinden bir tavsiye mektubu sunması gerekmektedir. Bunun yanında, seviyesi ne olursa olsun tüm öğrencilerin, kaç yıldır spor yaptığı, hangi seviyede bu spor dalıyla ilgilendiği gibi detayları içeren bir motivasyon mektubu yazması beklenmektedir.

Program broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Dans Programı:

Programa katılan öğrenciler, akademik lise eğitimi yanında akşamları dans sınıflarına katılma imkanı bulurlar. Dans etmeyi öğrenmenin yanında, gala geceleri ve benzeri etkinliklerde nasıl davranılması gerektiğine ilişkin de bilgi ve becerilerini geliştirebilirler. Programa katılan öğrenciler, vals, jive, foxtrot, rumba, cha-cha ve Çek ulusal dansı olan polka öğrenme şansı bulacaklardır. Programa katılmak için önceden dans deneyimi olması gerekmez; dansa yeni başlayanlar için de uygun bir programdır. Öğrencinin dansa karşı ilgili ve öğrenme konusunda istekli olması gerekmektedir. Öğrenci, seviyesine uygun bir dans sınıfına yerleştirilecektir. Program ücretine, haftada bir kez akşamları dans okuluna devam için dans okuluna kayıt ücreti dahildir. Dans ayakkabı ve elbiselerinin masrafları dahil değildir ve öğrenci tarafından ayrıca karşılanması gerekmektedir.

Bilingual Program-Czech:

Programa katılan öğrenciler, Çek Cumhuriyeti’nin herhangi bir yerinde İngilizce eğitim veren bir okula devam edecekler ve okulda derslerin tamamını ya da büyük çoğunluğunu İngilizce alacaklardır. Program ücretine, okulun kayıt ücreti dahil olup; okul kitapları, gezileri ve okuldaki ek aktivitelere ilişkin masrafların öğrenci tarafından ayrıca karşılanması gerekmektedir. Öğrencinin, başvuru aşamasında ELTIS İngilizce dil testine girerek, belli bir puan alması gerekmektedir.

Bilingual Program-Prag:

Programa katılan öğrenciler, Prag’da İngiliz Okulu’na yerleştirilirler. Okulda eğitim dili İngilizce olup, İngiliz müfredatı takip edilmektedir. Bunun yanında, öğrenci mutlaka Prag veya banliyölerinde bir ev sahibi aile yanına yerleştirilir. Öğrencinin programa kabulü aşamasında, Prag İngiliz Okulu öğrenci ile bir skype mülakatı gerçekleştirecek ve ancak okulun kabulü sonrasında öğrencinin programa katılımı kesinlik kazanacaktır. Başvuruda bulunan öğrencinin akademik başarısının yüksek olması ve iyi derecede İngilizce bilmesi, bunun yanında İngiliz Okulu’na uyum sağlamaya istekli olması gerekmektedir. Okula kayıt ücreti, program ücretine dahil olup; okul kitapları, etkinlikleri gibi ek masrafların öğrenci tarafından ayrıca karşılanması gerekmektedir.

Okulun web sayfası: www.englishcollege.cz

Mesleki Eğitim Programı:

Programa katılan öğrenciler, Çek Cumhuriyeti’nin herhangi bir yerinde bir meslek lisesine yerleştirilirler. Öğrenci, okulda devam etmek istediği bölümü seçebilir. Meslek liselerinde, el sanatları, pedagoji/sosyal hizmet, teknik, bilişim teknolojileri (IT) gibi bölümler bulunmaktadır. Okula kayıt ve yerleştirme program ücretine dahil olup; okul materyalleri ve malzemeleri gibi ek masrafların öğrenci tarafından ayrıca karşılanması gerekmektedir.

Bilingual Program-İspanyolca:

Programa katılan öğrenciler, Çek Cumhuriyeti’nin herhangi bir yerinde Çekçe ve İspanyolca eğitim veren bir okula devam edecekler ve okulda derslerin tamamını ya da büyük çoğunluğunu İspanyolca alacaklardır. Program ücretine, okulun kayıt ücreti dahil olup; okul kitapları, gezileri ve okuldaki ek aktivitelere ilişkin masrafların öğrenci tarafından ayrıca karşılanması gerekmektedir. Öğrencinin, başvuru aşamasında CEFR İspanyolca dil testine girerek, belli bir puan alması gerekmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda Çek Cumhuriyeti’nde farklı programlara katılan öğrencilerin videolarına buradan ulaşabilirsiniz.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Çek dil kursu (22 özel ya da grup dersinden oluşmakta olup, öğrencilerin katılması zorunludur)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Çek Cumhuriyeti’ne gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Çek Cumhuriyeti içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Çek Cumhuriyeti’nde varış sonrası eğitimi (4 gün konaklamalı): Ağustos
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı (4 gün konaklamalı, program kapsamında kayak dersi de verilmektedir): Şubat (sadece yıl programlarında)
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı (2 gün): Haziran
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (oturma izni yaklaşık 100 Euro civarındadır)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım (aylık 25-30 Euro civarında olması beklenebilir)
 • Okul kitapları
 • Okul yemekleri (aylık 25 Euro olup, sıcak yemek ve içecek okul tarafından verilmektedir)
 • Okul tarafından düzenlenen ve katılımın isteğe bağlı olduğu okul gezileri
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları