Slovakya

Program

2023/24 program yılında Slovakya’da değişim programı düzenlenmemektedir. 2024/25 program yılı detayları için Ağustos 2023 itibariyle bu sayfadan güncel bilgileri takip edebilirsiniz. 

Yaş kriterleri: Öğrencilerin XX-XX tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Yaşı küçük olan öğrenciler programa katılamaz. Yaşı büyük öğrencilerin başvuruları YFU Slovakya tarafından bireysel olarak değerlendirilir.

Dil kriterleri: Tüm öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Programa katılmadan önce en az dört yıl İngilizce dersi almış olmaları gerekmektedir. İngilizce iletişim kurmak için gerekli olan ilk yabancı dildir. Öğrencilerin aile yanına yerleştirilme aşamasında, YFU Slovakya’nın öğrencinin İngilizce iletişim kurabileceğinden emin olması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilere mülakat sonrasında SLEP testi yapılmaktadır. Öğrencinin SLEP testinden en az 40 puan (67 üzerinden) alması beklenmektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde  notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir. Notları daha düşük öğrencilerin programa kabulü ancak YFU  Slovakya’nın onayı ile gerçekleşebilir.

Öğrencilerin Slovakya’daki okulda da ortalamanın üstünde bir başarı ve motivasyon göstermeleri beklenmektedir.

Düşük motivasyona bağlı tekrarlayan başarısızlık ya da okula devamsızlık erken dönüş ile sonlanabilir. Bunun yanında, okuldan atılan öğrenciler de erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin fiziksel ve duygusal açıdan sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin doğal etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalı; kendileri, evsahibi aileleri ya da evsahibi YFU kuruluşu için gereksiz sorun yaratmamalıdırlar.

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin, okula devam etme, Slovakça  öğrenme ve buna vakit ayırma konusunda istekli olması gerekmektedir.

Mezun öğrenciler: Yaşı uygun olan mezun öğrencilerden Slovakya’da okula devam edeceklerini ve ders çalışmak konusunda istekli olduklarını belirtir bir anlaşmayı imzalamaları istenmektedir. Bu öğrencilerin Slovakya’da bulundukları sürece okulda başarılı olmaları ve okul kurallarına uymaları ve kendilerinden yaşça küçük gençlerin bulunacağı sınıflara yerleştirilmeyi sorun etmemeleri beklenmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan öğrenciler programa kabul edilirler, ancak evsahibi aile ve okula yerleştirilmeleri zor olmakta ve daha uzun sürebilmektedir.

 • Alerjisi olanlar (yemek, çevre, evcil hayvan, vs…)
 • Orta seviyeli yemek sınırlamaları olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryanlık, vs…)
 • Sigara içenler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahip öğrencilerin yerleştirilmesi ancak YFU Slovakya’nın ön onayı ile mümkün olabilmektedir.

 • Yerleştirilmesi zor öğrenci durumlarından bir kaç tanesine sahip olan öğrenciler
 • Vegan öğrenciler
 • Sağlık sorunu olan öğrenciler: öğrenme zorluğu çekenler ve fiziksel engeli olanlar, kronik hastalığı ya da rahatsızlığı olanlar (sara, diyabet, vs…), disleksik olanlar ve hali hazırda ilaç tedavisi görenler
 • Psikolojik tedavi görmüş öğrenciler; tedavi nedeni önemlidir, ancak son iki yıl içinde tedavi görmüş olan öğrenciler büyük olasılıkla programa kabul edilmeyeceklerdir.

Evsahibi aile en az iki kişiden oluşmaktadır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu/çocuksuz bir çiftten oluşabilir.

Yalnız bir kişinin ya da aynı cinsiyetten ebeveynin yanına, ancak hem öğrenci hem de öz ailesi onay verirse yerleştirme yapılmaktadır.

Öğrencilere bölge, ev sahibi aile tipi gibi hiç bir konuda yerleştirme garantisi verilemez ve öğrenciler herhangi bir bölge, aile tipi ya da ev tipine yerleştirilmeyi kabul etmeye hazırlıklı olmalıdırlar. Slovak aile yaşantısı oldukça yoğun bir günden oluşmaktadır; aile üyeleri gün boyunca iş, okul ya da hobileriyle uğraşırlar. Gençlerin bağımsızlığına önem verilir, ailenin tüm üyeleri ev işlerinin yapılmasına yardımcı olurlar.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme ancak ev sahibi aile ile öğrenci arasında bir akrabalık bağı olmaması durumunda mümkün olabilir. Bunun yanında, potansiyel ailenin YFU’nun ev sahibi aile şartlarını karşılaması ve YFU program hedeflerini kabul etmesi gerekmektedir.

Öğrenciler, akademik eğitim veren bir devlet okuluna yerleştirilirler. Öğrencinin hangi sınıfa devam edeceğine, geçmişte aldığı dersler ve okul başarısı gözönünde bulundurularak, okul yönetimi tarafından karar verilir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize ve oturma izni başvurusu için destek (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet ya özel okula kayıt/yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Slovakya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (Dönüş Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Slovakya içinde geliş-gidiş ve oryantasyonlar sırasında evsahibi ailenin bulunduğu yere gidiş- dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış oryantasyonu (3 gün konaklamalı)
 • Ara dönem oryantasyonu (2 gün konaklamalı)
 • Geri dönüş oryantasyonu (1 gün)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu ve gönüllü eğitimi (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 3 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU idari ve yönetim giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro cep harçlığı tavsiye edilmektedir)
 • Okul kitapları, etkinlikleri ve okulla ilgili diğer giderler
 • Okula ulaşım masrafları (aylık 16 Euro)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler ve etkinlikler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları
 • Opsiyonel Geziler