Romanya

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

06 Eylül 2024
27 Haziran 2025

€8650

01 Nisan 2024

Lise Değişim Programı
Trimestir

06 Eylül 2024
10 Ocak 2025

€6950

2024 Q3 yıl programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Letonya’dan 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, Avrupa’da değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:  

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q3

30 Eylül 2006 – 30 Temmuz 2009

Belirtilen tarih aralığının dışındaki tarihlerde doğan öğrencilerin kabulü, ancak YFU Romanya’nın onayı ile mümkündür.

Dil kriterleri: Öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmesi, programın ilk aylarındaki uyum sürecinde faydalı olacaktır. Öğrencinin Romence bilmesi beklenmemektedir, ancak Romence öğrenmeye istekli olmalıdır. Programdan önce Romence öğrenmeye başlanması tavsiye edilmektedir. Program sırasında öğrenciye Romence dil kursu desteği sağlanacaktır.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın notlarının olması gerekmektedir. Ortalamanın altında notları olan ve/veya öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin kabulü, ancak YFU Romanya’nın onayı ile mümkündür.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalıdırlar.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler Romanya’ya gelme isteği ve motivasyonu taşımalıdırlar.

Mezun öğrenciler: YFU Romanya mezun öğrencileri, programa yönelik motivasyonlarını ifade edecekleri yazılı bir belge sunmaları halinde değerlendirme alacak ve öğrenci özelinde karar verecektir.

Koşullu kabul edilen öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahip olan öğrencilerin kabulü, YFU Romanya’nın onayına bağlıdır. 

 • Devam eden bir ilaç tedavisi altındaki öğrenciler
 • Diyabeti olan öğrenciler
 • Fiziksel etkinliklere katılım konusunda kısıtlılıkları olan öğrenciler
 • Görme bozukluğu olan öğrenciler
 • Duyma bozukluğu olan öğrenciler
 • BMI değeri aşırı düşük/yüksek olan öğrenciler
 • Laktoz intoleransı, çölyak ve alerjisi olan (beslenme, çevre, hayvan, vb.) öğrenciler (beslenme, çevre, hayvan, vb.  alerjisini kendi başına kontrol edebilen öğrenciler kabul edilecektir)

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Hafif şiddetli alerjisi ve beslenme ile ilgili kısıtları olan (vegan, vb.) öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri diğer öğrencilere oranla daha fazla zaman alacaktır. Bu öğrencilerin programa kabulü ancak YFU Romanya’nın onayı sonrasında yapılabilir.

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birini (veya birkaçını) sağlayan öğrenciler YFU Romanya tarafından durumları incelendikten sonra kabul edilebilirler:

 • Alerjileri alternatif beslenme şekillerine zorlayan öğrenciler.
 • Sigara ve alkol kullanan öğrenciler (öğrenci program sırasında kullanmamayı kabul eder ve bununla ilgili beyanda bulunursa, durumu değerlendirilecektir. Aksi taktirde sigara ve alkol kullananlar programa kabul edilmezler)

Programa kabul edilmeyen öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaçına sahip öğrenciler, programa kabul edilmemektedir.

 • Yatak Islatanlar
 • Epilepsi tanısı olan öğrenciler 
 • Depresyon geçirmiş olanlar
 • Kaygı ve panik bozukluğu olanlar
 • Yeme bozukluğu olanlar
 • Bipolar bozukluğu olanlar

Öğrenciler genellikle orta büyüklükteki (yaklaşık 31.000-125.000 arası nüfuslu) şehirlere yerleştirilmektedir. Çok az sayıda öğrenci büyük şehirlere yerleştirilir.

Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir. Öğrenciler kendileriyle aynı cinsiyetteki ev sahibi kardeşiyle odasını paylaşmak durumunda olabilirler. Belirli bir bölgeye, aileye veya eve yerleştirme garantisi verilmez.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Aile YFU şartlarını sağladığı, öğrenci ile bir akrabalık bağı bulunmadığı ve ev sahibi aile yakınlarında öğrencinin yerleştirilebileceği okul ve yıl boyu destek verebilecek bir alan sorumlusunun bulunması halinde doğrudan yerleştirme kabul edilebilir.

Değişim öğrencileri, ‘Liceu’ ya da ‘Colegiu’ adı verilen devlet okullarına yerleştirilmektedir. Bu okullarda eğitim dili Almanca olabilir ya da haftada 4-6 saat arasında Almanca, İngilizce veya Fransızca eğitim verilen iki dilli sınıflar bulunabilir. Orta öğretim kapsamında, iki ana dal bulunmaktadır: Fen Bilimleri ve Beşeri Bilimler. Bu nedenle, öğrencilere yönelik başarı beklentisi oldukça yüksektir. Değişim öğrencisi, ‘ziyaretçi’ kategorisinde okula kabul edilmesi halinde, program sonunda bir katılım sertifikası ve okul başarısına yönelik bir değerlendirme belgesi alabilecektir. Öğrencinin not almaya yönelik bir beklentisinin olması halinde, bu durum programa başlamadan önce YFU Romanya’ya bildirilmelidir.

Değişim öğrencileri, değişim yılından önceki yıllara ait not dökümleri ve yaşlarına göre, en uygun sınıfa, genellikle 10. veya 11. sınıf, yerleştirilirler. Öğrencinin hangi sınıfa yerleştirileceğine, okul karar vermektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Okula yerleştirme ve kayıt ücreti
 • Romence dil kursu
 • Aylık 40 Euro’nun üzerindeki okula ulaşım masrafları
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Romanya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Yıl içinde düzenlenen oryantasyon ve etkinliklere ulaşım masrafları
 • Ev sahibi aile eğitimleri (program başında ve sonunda)
 • Varış Sonrası Oryantasyonu (Ekim ayında 3 gün)
 • Yıl Ortası Oryantasyonu
 • Dönüş Öncesi Oryantasyonu (2 gün)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek
 • Gerektiğinde danışmanlık ve dil desteği
 • YFU idari ve yönetim giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Oturma izni ücreti (130 Euro)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (Aylık 150 Euro önerilmektedir)
 • Okul kitapları (yaklaşık 30-100 Euro arasında)
 • Aylık 40 Euro’nun altındaki okula ulaşım masrafları
 • Tercihe bağlı ve zorunlu okul etkinlikleri (Toplam 50-400 Euro arasında olabilir)
 • Program dışı YFU ya da okul tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları