Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

24 Ocak 2024
28 Haziran 2024

€7850

01 Eylül 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q3

22 Ağustos 2024
18 Ocak 2025

€8600

01 Nisan 2024

Lise Değişim Programı
Yıl

22 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€10000

Lise Değişim Programı
Sömestir

2025 Q1

23 Ocak 2025
27 Haziran 2025

€8750

01 Eylül 2024

2024 Q1 sömestir programlarına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında, Polonya’dan diğer Avrupalı değişim öğrencileriyle birlikte Berlin, Almanya’ya giderek, orada düzenlenen ve 4 gün süren YES programına katıldıktan sonra Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2024 Q3 yıl ve 2025 Q1 sömestir programlarına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında, Polonya’dan diğer Avrupalı değişim öğrencileriyle birlikte Berlin, Almanya’ya giderek, orada düzenlenen ve 4 gün süren YES programına katıldıktan sonra Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

31 Ocak 2006 – 30 Ocak 2009

2024 Q3

31 Ağustos 2006 – 30 Ağustos 2009

2025 Q1

31 Ocak 2007 – 30 Ocak 2010

Bu yaş aralıklarının altındaki ve üstündeki öğrenciler programa kabul edilmemektedir.

Dil kriterleri: Öğrenciler eğitim hayatlarında 3 yıl boyunca İngilizce öğrenmiş olmalı ve İngilizce anlama/konuşma konusunda bir sorunları olmamalıdır. Program başında düzenlenecek olan Varış Sonrası Oryantasyonu İngilizce düzenleneceğinden, öğrencilerin bu oryantasyona tam katılım sağlayabilecek düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere, programa vardıklarında Lehçe öğrenmeye başlayabilmeleri için çalışma kitapları, CD ve online öğrenme platformuna erişim bilgileri verilecektir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir. Okul notları konusunda istisnai uygulamalar ancak YFU Polonya’nın onayı ile kabul edilebilir.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin doğal etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalı; kendileri, ev sahibi aileleri ya da ev sahibi YFU kuruluşu için sorun yaratmamalıdırlar.

Son iki yıl içinde akli dengesizlik sorunları (panik/bipolar bozukluk/depresyon gibi) çeken ve yeme bozukluğu olan öğrenciler programa kabul edilmemektedirler.

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin Lehçe öğrenme ve buna vakit ayırma konusunda istekli olması gerekmektedir.

Mezun Öğrenciler: Mezun öğrenciler kabul edilmemektedir.

Kabul edilmeyen öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrenciler programa kabul edilmemektedir.

 • Sigara içenler
 • Yatağını ıslatanlar
 • Epilepsi hastalığı olanlar
 • Mezun durumdaki öğrenciler
 • Belirtilen yaş aralığının dışında olanlar
 • Kronik hastalığı olan, psikolojik tedavi görmüş, hali hazırda bir ilaç tedavisi kapsamında olan öğrenciler

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okul yerleştirmeleri daha uzun zaman alacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin programa kabulü, ancak YFU Polonya’nın onayı sonrasında yapılabilir.

 • Yiyecek ve çevresel unsurlara karşı alerjisi olanlar
 • Evcil hayvan bulunan bir eve yerleştirilmek istemeyenler
 • Fiziksel etkinliklere katılımını kısıtlayacak türde kronik hastalığı ve diğer sağlık sorunları olanlar
 • Obezite sorunu olanlar (BKI’sı 35’in üzerinde olanlar)

Şartlı kabul edilen öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin kabulü ancak YFU Polonya’nın onayına bağlıdır.

 • İki yıldan daha uzun zaman önce depresyon, yeme bozukluğu ya da herhangi başka bir bozukluk göstermiş olan öğrenciler
 • Diyabeti olanlar 
 • Program sırasında belli bir etkinliğe devam etmeyi isteyen öğrenciler 
 • Dikkat dağınıklığı veya bozukluğu olan öğrenciler 

 • Ev sahibi aile çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Aynı cinsiyete sahip çiftlerden oluşan ailelerin yanına ancak öğrencinin öz ailesinin ve YFU Türkiye’nin onayı ile yerleştirme yapılabilir.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyo-ekonomik durum, etnik ve dini geçmişten geliyor olabilirler.
 • Öğrenciler aile üyelerinin Lehçe konuştuğu ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • Öğrenciler genellikle kırsal yerleşim yerlerine, küçük kasabalara (en fazla 30 000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (nüfusu 31 000-125 000 arasında olan) yerleştirilirler. Çok az sayıda öğrenci daha büyük şehirlere yerleştirilmektedir.
 • Herhangi bir bölge, aile tipi ya da yaşam alanı garantisi verilemez, öğrenciler YFU standartlarına uygun herhangi bir yerleştirmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

 • Değişim öğrencileri yaşlarına uygun olarak 9. ve 12. sınıf arasında bir sınıfa yerleştirilirler. Öğrencinin hangi sınıfa yerleştirileceğine okul karar vermektedir. YFU programına katılıyor olmak okulun öğrenciyi notlandırması ya da mezun etmesi (diploma vermesi) konusunda herhangi bir garanti sağlamamaktadır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, başvuru için randevunun alınması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme
 • Lehçe dil kursu (CD, ders kitabı ve online öğrenme platformuna erişim)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Polonya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Polonya içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başı ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (katılım isteğe bağlıdır)
 • Varış sonrası oryantasyonu (3 gün)
 • Yıl ortası oryantasyonu (2 gün, sadece yıl programında)
 • Geri dönüş oryantasyonu (2 gün)
 • YES-Youth Empowerment Seminar (Werbelinse-Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır. YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonunun hemen sonrasında yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro önerilir)
 • Okul masrafları (gerekmesi halinde okula ulaşım, kitap, üniforma, ekstra okul etkinlikleri gibi)
 • Öğrencinin hobilerine yönelik masraflar (kurs, etkinlik, vb.)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (Krakow Gezisi: 250 Euro; Tricity Gezisi: 250 Euro-sadece yıl programında)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları