Kanada – PAC (Fransızca Program)

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2023 Q3

31 Ağustos 2023
28 Ocak 2024

14500 USD

01 Mayıs 2023

Lise Değişim Programı
Yıl

31 Ağustos 2023
23 Haziran 2024

21650 USD

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

27 Ocak 2024
23 Haziran 2024

14500 USD

15 Ekim 2023

Program, PAC-Place Aux Competences adlı kuruluş tarafından düzenlenmektedir. PAC, New Brunswick bölgesinde 2010 yılından beri Fransızca değişim programları düzenlemektedir. Bölgede bulunan ve Fransızca eğitim veren tüm devlet okullarına, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan PAC tarafından yerleştirme yapılmaktadır. PAC tarafından, New Brunswick bölgesinde her yıl, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrenci son derece kaliteli bir program kapsamında misafir edilmektedir. YFU kuruluşları, Kanada’daki Fransızca programlar için PAC ile işbirliği yapmaktadır.

Program kapsamında öğrenciler New Brunswick bölgesine yerleştirilmektedirler. New Brunswick, Kanada’nın resmi olarak çift dilli (İngilizce ve Fransızca) olan tek bölgesidir. Kanada’nın Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan bölgede yaşayan ve Fransızca konuşan halk kendini Acadian olarak tanımlamakta ve kültürel mirasları ve dilleri ile gurur duymaktadır. Misafirperverlikleri ile tanınan Acadian’lar, kendilerine has mutfakları, müzikleri ve kültürel zenginlikleri ile değişim öğrencilerine eşsiz bir deneyim imkanı sunmaktadırlar. 

Öğrencilerin, iki program arasında seçim yapma imkanı bulunmaktadır. Kontenjanlar çerçevesinde öğrencinin öncelikli tercihi değerlendirmeye alınacaktır.

 • Fransızca Program: Öğrenci, Fransızca konuşulan bir bölgeye yerleştirilir, ev sahibi ailenin ana dili Fransızca olacaktır; okulda sadece Fransızca eğitim verilmektedir.
 • Bilingual (İki Dilli) Program: Öğrenci, Fransızca eğitim veren bir okula yerleştirilir; ancak okulda İngilizce dil ders alma şansı bulunmaktadır. Öğrenci, iki dilli bir bölgede, iki dilli bir ev sahibi aile yanına yerleştirilir. Böylece hem İngilizce hem de Fransızca konuşma imkanı olacaktır.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2023 Q3

31 Aralık 2004 – 01 Ağustos 2010

2024 Q1

01 Mart 2005 – 01 Ocak 2011

Öğrencilerin programa katılabilmek için 13-18 yaşları arasında olması gerekmektedir. Yaş kriterlerini sağlamayan öğrenciler, ancak PAC’ın onayı ile programa kabul edilebilirler.

Dil kriterleri: Öğrencinin programa başlamadan önce en az 2 yıl Fransızca öğrenmiş olması ya da TEF/DELF A2 sertifikası sahibi olması gerekmektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin notları en az “C” (3) veya üstü olmalıdır. Öğrenciler değişim yılı boyunca derslere devam etmekle ve aktif olarak katılmakla yükümlüdür. Derslerin sorumluluklarını yerine getirmeyen ve okula devam etmeyen öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş kapsamında geri gönderilir ve program dışı kalırlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalı, değişim yılında gerçekleştirecek aktivitelere katılmasını engelleyen ya da aile veya YFU kuruluşu için sorun yaratabilecek bir durumu olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrencilerin motivasyon, sorumluluk sahibi olma, uyum sağlama, kendine güven ve empati gibi kişisel niteliklere sahip olması beklenmektedir. Bunun yanında dili ve kültürü öğrenmeye, ders ve ders dışı aktivitelere aktif şekilde katılmaya istekli olmalıdır. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Öğrenciler liseden mezun olmuş olabilir, ancak bu durumda yaş kriterlerine uymaları zorunludur. Mezun durumundaki öğrencinin, program sırasında 19 yaşına girmemesi gerekmektedir. Mezun öğrenciler de programdaki diğer öğrenciler gibi derslere devam etmekle ve derslerin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Okula devam etmeyen öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş kapsamına alınırlar. Mezun durumda programa başvuran öğrencilerin, mülakat sonuçlarının olumlu olması halinde bir motivasyon mektubu yazmaları istenecektir. Öğrencinin programa kabulüne, motivasyon mektubu ve mülakat raporunun gönderilmesi sonucunda PAC Kanada karar verecektir.

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak PAC Kanada’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Evcil hayvanlarla yaşayamayan öğrenciler 
 • Değişim sırasında belli bir aktiviteye katılmak isteyenler 
 • Öğrenme güçlüğü çekenler, notları ortalamalanın (C) altında olanlar
 • Diyabetikler
 • Çölyak hastaları (kabul edilmeleri halinde aylık 75 USD ek özel beslenme ücreti ödemeleri gerekmektedir)
 • Alerjisi olanlar (çevre, hayvan, sağlık, vb.)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Veganlar ve vejeteryanlar (kabul edilmeleri halinde aylık 75 USD ek özel beslenme ücreti ödemeleri gerekmektedir)
 • Yeme bozukluğu (anoreksiya, blumiya) olan öğrenciler
 • Son iki yıl içinde psikolojik tedavi görmüş öğrenciler (Panik atak/bipolar bozukluk vb.)
 • Değişim deneyimini etkileyecek düzeyde zihinsel veya fiziksel engelleri olan öğrenciler
 • Düzenli/sürekli ilaç tedavisi gören öğrenciler
 • BMI (vücut kitle endeksi) çok yüksek ya da çok düşük olan öğrenciler

Kabul Edilmeyen öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler programa kabul edilmemektedir.

 • Sigara içenler

PAC tarafından özenle incelenen ve seçilen, evinde bir değişim öğrencisini misafir etmek konusunda son derece istekli ev sahibi ailelere yerleştirme yapılmaktadır. Ev sahibi aileler, kendi evlerinde kültürlerarası bir deneyim yaşamanın yanında evlerine yeni bir aile üyesi kazanma beklentisiyle misafir ederler ve değişim öğrencisini kendi çocuklarından farklı tutmazlar. 

Ev sahibi aileler, ev ziyareti ve görüşme, referans sunumu ve güvenlik soruşmasını içeren bir değerlendirme süreci sonunda belirlenirler. 

Yerleştirme sırasında, öğrenci ve ev sahibi ailenin ortak ilgi alanları ve aktiviteleri olmasına özen gösterilmektedir. Aile yerleştirmesi tamamlandıktan sonra, öğrenciye yerleştirme bilgileri (ailenin tanıtımı, okul, yerel toplum vb. hakkında) iletilir ve ev sahibi ailesiyle program başlamadan önce iletişime geçmesi beklenir. 

Öğrencilerin, kendilerine ait ya da aynı cinsiyetten kardeşleriyle paylaşacakları bir odaları ve evde WIFI erişimi bulunacaktır. Ev, okula yürüme mesafesinde ya da daha uzak olabilir. Okula yürüme mesafesinden daha uzakta yaşayan öğrenciler, okul otobüsünü kullanarak gelip gideceklerdir. 

Ev sahibi aileler, öğrencinin günde 3 öğün yemeğini ve okul dışında katıldığı etkinliklere ulaşımını sağlayacaktır. Bunun dışındaki harcamaların (kıyafet, spor malzemeleri, telefon hattı, okul ihtiyaçları, arkadaşlarla etkinlikler, vb.) öğrenci ve kendi ailesi tarafından karşılanması gerekmektedir. 

Öğrenciler genelde yerleştirildikleri evdeki tek değişim öğrencisi olurlar. Bazı istisnai durumlarda, öğrencinin öz ebeveyninin de onayı varsa, 2. ya da 3. bir değişim öğrencisi de aynı eve yerleştirilebilir. Öğrenci ve ev sahibi aile arasında sorun yaşanması halinde, PAC tarafından sağlanacak destek ile bu sorun çözülmeye çalışacaktır. Ancak, her iki tarafın da çaba göstermesine rağmen sorun çözülemiyorsa, ev sahibi aile değişikliği kararı verilebilir. Bir öğrenci, bir değişim yılı boyunca en fazla 1 kez aile değiştirme şansına sahiptir (olağanüstü bir durum söz konusu değilse). 

Değişim programının en önemli boyutu ev sahibi aile ile yaşama deneyimidir. Bu şekilde, öğrencilerin, kültürü ve dili tam anlamıyla deneyimlemeleri ve öğrenmeleri mümkün olabilmektedir.

New Brunswick’deki ev sahibi aileler çeşitli büyüklük, din, ırk gibi geçmişlerden gelmektedirler. Bazı ailelerde, her iki ebeveyn ve çocuklar bulunurken; bazılarında çocuksuz iki ebeveyn ve nadiren de olsa sadece tek ebeveyn bulunabilir. Ev sahibi ailelerin ortak özelliği, hepsinin özenli, güvenli ve sevgi dolu bir ev ortamı sunuyor olmalarıdır.

Doğrudan yerleştirme: Ev sahibi ailenin, New Brunswick bölgesinde olması, evde Fransızca koşuluyor olması, YFU standartlarına uygun olması, güvenlik kontrolü ve referans kriterlerini sağlaması ve ailenin yakınlarında, öğrencinin yerleştirilebileceği Fransızca bir okul bulunması durumunda mümkün olabilir.

New Brunswick’deki Fransızca eğitim veren okullar iki kademeden oluşmaktadır:

 • Lise: 9-12. sınıflar arası
 • Ortaokul: 6-8. sınıflar arası

Sınıf mevcudu genelde 29 kişidir. Bir okul yılı, 5’er aylık 2 dönemden oluşmaktadır. Lisede her bir öğrenci dönem başına 5 ders almakla sorumludur. 

Okulun 1. dönemi İşçi Bayramı’nın hemen sonrasındaki Salı günü (Eylül ayının ilk haftasında) başlar ve Ocak ayının sonunda biter. 2. dönem ise, Ocak ayının sonunda başlar ve Haziran ayının 3. haftasının sonunda biter. Okul yılı boyunca, 2 haftalık bir Noel tatili, Mart ayının 1. haftası boyunca ara tatil, Paskalya zamanında 4 günlük bir tatil ve başka bazı ara tatiller verilmektedir. 

Tüm okullarda yemekhane, spor salonu, bilgisayar laboratuvarı ve bunun yanında sosyal hizmet uzmanları ve rehberlik uzmanları gibi çeşitli hizmetler bulunmaktadır. 

Okulda, New Brunswick Erken Çocukluk ve Eğitim Departmanı tarafından belirlenmiş olan müfredat takip edilmektedir. Tüm dersler, alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. 

Öğrenciler, okul için gerekli olan malzemelerini almakla sorumludur. Okul yılı başında, okul tarafından malzeme listesi verilmektedir. Okul kitapları, yardımcı kitaplar ve müzik aletleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Bunun yanında, her okul yıllık 25 CAD – 80 CAD arasında bir okul ücreti talep etmektedir. Bu ücret ile, öğrenci kimlik kartı, yıl boyunca sergilenen konserler ve gösteriler, özel gün kutlamaları ve diğer okul etkinliklerinin masrafları karşılanmaktadır. Öğrencilerin, bu ücreti okulun başladı hafta doğrudan okula ödemesi gerekmektedir.

Öğrenciler, her bir dönemde bir ara dönem karnesi bir de dönem sonu karnesi almaktadırlar. 

Lise Mezuniyeti

 • New Brunswick’de devam edeceği okulundan mezun olmayı isteyen öğrencilerin, bu durumu başvuru aşamasında bildirmeleri gerekmektedir.
 • Öğrenci kendi ülkesindeki okulundan hali hazırda mezun olduysa, New Brunswick’deki okuldan mezun olması mümkün değildir.
 • Öğrencilerin, New Brunswick mezuniyet kriterlerini karşılaması gerekmektedir.
 • New Brunswick’de diploma almak ancak 12. sınıfın tamamlanmasıyla mümkündür.
 • Mezuniyet ile ilişkili bazı ek masraflar söz konusu olabilecektir (okul dışındaki mezuniyet etkinlikleri, mezuniyet balosu, fotoğraf çekimi, vb.)

Resmi Denklik (Validation)

Kendi ülkelerindeki eğitim sistemi gereği resmi bir denklik belgesi alması gereken öğrencilerin, bu durumu programa başlamadan bildirmesi ve talepte bulunması gerekmektedir. Resmi bir belge almak isteyen öğrencilerin, bu işlemin masrafları için yaklaşık 200 CAD ek ödeme yapmaları gerekecektir.

Farklı programlar kapsamında sağlanan okul belgeleri şunlardır:

3 aylık (12 hafta) program: Öğrencilere bu sürenin sonunda bir karne verilecek, bunun yanında okula devam ettikleri tarih aralığını ve aldıkları dersleri belirtir bir okul yazısı sağlanacaktır. 3 aylık programa katılan öğrencilerin, uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla, okulun 1. ya da 2. dönemi başında programa katılmaları tavsiye edilmektedir. 

5 aylık (1 dönem) program: Programa katılan öğrencilere, dönem sonu okul karnesi ve New Brunswick Erken Çocukluk ve Eğitim Dairesi tarafından hazırlanmış olan resmi bir katılım mektubu verilecektir. Programa okulun 1. ya da 2. döneminde başlamak mümkündür. 

10 aylık (2 dönem) program: Programa katılan öğrencilere, dönem sonu okul karnesi ve New Brunswick Erken Çocukluk ve Eğitim Dairesi tarafından hazırlanmış olan resmi bir katılım mektubu verilecektir.

Okul Yerleştirmesi:

Ev sahibi aile ve okul yerleştirmesi, aynı zamanda yapılmaktadır. Kanada yasaları gereği öğrenci, ev sahibi ailenin ikamet bölgesine atanmış olan bir okula devam etmelidir. Okul yerleştirmesi yapılırken, öğrencinin karakteri, ilgi alanları, alması gereken ya da almak istediği dersler ve katılmak istediği spor etkinlikleri dikkate alınmaktadır.

Bunun yanında, öğrenciler kendileri de bir araştırma yaparak, belirli bir okul talebinde bulunabilir; istedikleri 3 okulu belirtebilirler. Böyle bir durumda, PAC, okulun ve ev sahibi ailelerin uygunluğu çerçevesinde elinden geldiğince öğrencinin isteğine uygun bir yerleştirme yapmaya çalışacaktır. 

Her bir okul için aynı ülkeden gelen öğrencilere yönelik belirli bir sayı sınırlaması bulunmaktadır. Dolayısıyla, öğrenciyle aynı ülkeden gelen başka bir değişim öğrencisinin daha önceden yerleştirilmiş olması durumunda, okul uygun olmayabilecektir. 

Öğrenci okula yerleştirildikten ve Kanada’ya vardıktan sonra, çok zorunlu bir durum (örneğin öğrencinin güvenliğine yönelik bir tehdit ya da öğrencinin alması gereken ve okulda sunulmayan bir ders, vb.) olmadıkça okul değişikliği yapılamamaktadır. 

 

Destek

Her bir öğrenci, program boyunca farklı seviyelerde destek alır. İlk seviye destek kapsamında, okul ve ev sahibi aileler bulunmaktadır. PAC alan sorumluluları, öğrencilere ek destek sunmanın yanında, yıl boyunca yerel seviyede etkinlikler düzenlemekte ve her bir öğrencinin, okuluna ve ev sahibi ailesine uyumunu desteklemek amacıyla öğrencileri yakından takip etmektedirler. 

Etkinlikler

Öğrencilerin, yıl boyunca okul ve yerel toplum tarafından düzenlenen etkinliklere katılmaları teşvik edilmektedir. Okul ve yerel toplum tarafından düzenlenen etkinliklerin yoğunluğu, bulunulan yerin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Okul ve yerel toplumda düzenlenen etkinliklerin yanında, alan sorumluları tarafından aylık olarak ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilen etkinliklere de katılabileceklerdir. Bu etkinlikler arasında elma toplama, bowling, curling, buz pateni, akçaağaç şurubu kampı, balıkçılık, sinema geceleri, cadılar bayramı partisi, vb. yer alabilir.

Program sırasında genellikle 2 kere hafta sonu etkinliği düzenlenmektedir: Ocak ayında bir kayak/snowboard hafta sonu ve Haziran ayında bir açık alan macera hafta sonu. Her iki etkinlik de New Brunswick’de Fransızca programa katılan tüm değişim öğrencileri için ortaktır. 

Bunun yanında, yıl boyunca Toronto/Niagara Şelalesi, Montreal, Quebec gibi şehirlere ek ücretli ve katılımın isteğe bağlı olduğu etkinlikler de düzenlenmektedir. 

Önemli Not: New Brunswick, ABD’nin Maine Eyaleti ile komşu olduğundan, öğrencilerin programa başlamadan önce ABD vizesi de almış olması faydalı olacaktır. Pek çok ev sahibi aile yıl boyunca düzenli olarak ABD’ye geçiş yapmakta ve bu seyahatlerde aileye eşlik edebilmek için değişim öğrencisinin ABD vizesi bulunması gerekmektedir.

Tüm okullar Fransızca eğitim mi vermektedir?

Evet, PAC tarafından sadece Fransızca eğitim veren okullara yerleştirme yapılmaktadır. Okulda birincil eğitim dili Fransızca olup, İngilizce yabancı dil dersi olarak sunulmaktadır. Bazı okullarda ikinci yabancı dil dersi olarak İspanyolca da sunulur. 

Bulunduğum yerde hangi dil konuşuluyor olacak?

New Brunswick’in bazı bölgeleri daha İngilizce, bazı bölgeleri iki dilli, bazı bölgeleri de oldukça Fransızca’dır. Öğrenciler başvuru sırasında dil konusundaki tercihlerini belirtebilirler. PAC bu konuda elinden geleni yapacaktır. 

İki dilli programa katılmam mümkün müdür?

PAC tarafından düzenlenen programın odağı Fransızca’dır. Programa katılan öğrencilerin, günlük dilin Fransızca olduğu bölgelerde, Fransızca konuşmaları ve Fransızcalarını geliştirmeleri beklenmektedir. Buna rağmen, programa katılan öğrencilerin çoğu, günlük hayatta bulundukları toplumda İngilizce pratik yapabildiklerinden, Kanada’da bulundukları sürede İngilizce becerilerini de geliştirmektedir. 

İngilizce konuşan bir ev sahibi aileye yerleştirilebilir miyim?

Hayır, PAC programında İngilizce konuşan ev sahibi aileler bulunmamaktadır. Tüm ev sahibi aileler Fransızca konuşur ve iki dillidir. Öğrencinin, hem evde hem de okulda Fransızca pratik yapabilmesi, program açısından önemlidir. 

Programa başvururken belirli bir okula yerleştirilmeyi talep edebilir miyim?

Evet. PAC öğrenciyi dilediği okula yerleştirmek için elinden geleni yapacaktır. Ancak, geç başvuran öğrenciler için bu ihtimal oldukça düşüktür. 

Programa kabul edilmek için belli bir Fransızca seviyesi gerekli midir?

Hayır, Fransızca öğrenme isteği ve ilgisi olan, akademik olarak bu konuda becerisi olduğunu gösterir başarılı notlara sahip öğrenciler programa kabul edilecektir. 

Mezun olmak/diploma almak mümkün müdür?

Evet, tüm mezuniyet şartlarını sağlamaları ve başvuru sırasında bu isteklerini belirtmeleri halinde, değişim öğrencilerinin mezun olmaları/diploma almaları mümkündür.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş ev sahibi aile yanına yerleştirme ve misafir etme masraflarına katkı ödemesi
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme ve okula ödenecek olan ücret
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Kanada’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Kanada içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış Öncesi Eğitim (YFU-Türkiye tarafından düzenlenecek 4 gün konaklamalı bir eğitimdir. Konaklama ve yemek ücretleri program ücretine dahildir ancak eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (katılım isteğe bağlıdır)
 • Kanada’da düzenlenecek olan Oryantasyon Programı
 • Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince PAC kuruluşu tarafından sağlanan destek
 • PAC ve YFU idari ve yönetim giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

ÖNEMLİ NOT: Programın gerçekleşmesi aşamasında var olan çevresel koşullar ve kısıtlamalar uyarınca, güvenlik ve iyi hali sağlamak üzere, yukarıda bahsi geçen oryantasyonların bir kısmının ya da tamamının online (çevrimiçi) olarak yapılması söz konusu olabilir.

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Vize ya da okul kaydı için gerekli aşıların masrafları
 • Resmi akreditasyon masrafları (175CAD) – istenmesi halinde
 • Özel beslenme ücreti (aylık 75CAD) –  vejeteryanlar, veganlar ve glutensiz beslenenler için
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 250CAD civarında) ve kişisel masraflar (okul malzemeleri, kulüp üyelikleri, sosyal etkinlikler, kişisel bakım malzemeleri, telefon ödemeleri, vb.)
 • Okul üniforması (gerekiyorsa, yaklaşık 100CAD civarında)
 • Zorunlu okul idari masrafları (75CAD – 200CAD civarında)
 • Okulun kitaplarının ücretleri (25CAD – 50CAD civarında)
 • Spor etkinliklerine katılım (yaklaşık 350CAD civarında)
 • İsteğe bağlı okul aktivitelerine ve seyahatlerine katılım ücretleri
 • PAC tarafından program dışı düzenlenen ve katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler ve aktiviteler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları – yüz yüze düzenlenmesi halinde
 • COVID-19 önleyici test masrafları (hastalık belirtileri varsa ve doktor tarafından talep edilirse, test masrafı karşılanmaktadır).
 • Ev sahibi ülke hükümeti tarafından talep edilmesi halinde olası karantina masrafları