Meksika

2023/24 Program yılı için Meksika’da değişim programı düzenlenmemektedir. Ağustos 2023 itibariyle Meksika için güncel durumu bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Program Türü Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl
2020-Q3

05 Ağustos 2020
24 Haziran 2021

$10000

15 Nisan 2020

Lise Değişim Programı
Sömestir

05 Ağustos 2020
14 Ocak 2021

$8400

Lise Değişim Programı
Sömestir
2021-Q1

14 Ocak 2021
24 Haziran 2021

$8400

15 Ekim 2020

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı
(Doğum tarihlerin göre)

2020-Q3

31 Ocak 2002 – 30 Temmuz 2005

2021-Q1

01 Temmuz 2002 – 30 Aralık 2005

Daha büyük ve daha küçük öğrencilerin programlara kabulü için YFU Meksika’nın onayına ihtiyaçları vardır.

Dil kriterleri: Zorunlu olmamakla birlikte öğrencilerin temel düzeyde İspanyolca biliyor olmaları tercih edilir. Bu nedenle Meksika programına katılacak öğrencilerin, programa kabul edildikten sonra İspanyolca öğrenmeye başlamaları tavsiye edilir. Öğrencilerin, ilk etapta İngilizce düzenlenen oryantasyon programlarına katılım gösterebilmeleri için, orta düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin okula karşı ilgili olmaları ve “B” düzeyinde not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, evsahibi aileleri veya YFU Meksika ofis çalışanları için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır. Özel ihtiyaçları ya da sağlık durumu (alerji, kronik hastalık, öğrenme güçlüğü ve fiziksel engel, yeme bozukluğu gibi) bulunan öğrenciler, ancak YFU Meksika’nın kabul etmesi ile programa alınırlar. Programa başvurmadan önceki 2 yıl içinde duygusal ya da zihinsel (endişe, bipolar bozukluk, depresyon gibi) sorunlar yaşamış olan öğrenciler ve yeme bozukluğu tanısı konulmuş olan öğrenciler programa kabul edilmeyeceklerdir.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında İspanyolca öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun farkedilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır. Öğrencilerin programa yönelik gerçekçi ve olumlu beklentiler içinde olması gerekmektedir.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler programlara özel bir seçim süreci sonucunda kabul edilebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin Meksika’daki okuldaki derslere katılma ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda üst düzeyde çaba sarf etmeleri beklenir. Derslere ve okul ile ilgili sorumluluklara karşı ilgisizlik ve başarısızlık durumunda öğrenci program sonlanmadan geri gönderilebilir. Başvuruda bulunan mezun öğrencilerin, okula devam konusunda isteklerini belirtir bir motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin okul ve evsahibi aile yanına yerleştirilmeleri daha uzun zaman alacaktır.

 • Alerjisi olan öğrenciler (özellikle sık tüketilen yiyeceklere karşı alerjisi olanlar, laktoz, gluten alerjisi)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (vejeteryanlar, vb.)
 • Evcil hayvan ile yaşayamayacağını belirten öğrenciler
 • Beden Kitle Endeksi 35’in üzerinde olan öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Meksika’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi) ve yine aynı şekilde bir düzenleme gerektirecek şekilde fiziksel engeli olan
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere değişim yılı boyunca devam etmek isteyen öğrenciler
 • Laktoz ve gluten intoleransı olan öğrenciler (ilaç ile kontrol altında tutulamıyor olması halinde)
 • Oda paylaşmayı istemeyen ve belirli düzeyde özel hayatı olmasını isteyen öğrenciler

Kabul edilmeyen öğrencilerAşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler programa kabul edilmeyeceklerdir.

 • Ciddi düzeyde akli/duygusal sorun ya da yeme bozukluğu geçmişi olan öğrenciler
 • Kornik bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler (tüberküloz, Hepatit B, vs…)
 • Altını ıslatanlar
 • Toz ve çevre kirliliğine karşı çiddi düzeyde alerjisi olanlar
 • Uyuşturucu bağımlılığı geçmişi olanlar
 • Aşırı derecede bağımsız olan ve bağımsızlık düzeylerini azaltmaya razı olmayacak olanlar
 • Düzenli olarak alkol tüketenler
 • Halihazırda üniversiteye başlamış olanlar

Ev sahibi ailelerin tamamı YFU Uluslararası Temel Standartlarına uygun şekilde seçilirler.

 • Öğrenciler farklı özelliklere sahip ailelerin yanına yerleştirilebilirler: bekar, tek ebeveynli, yeni evli (çocuklu ya da çocuksuz), yaşlı bir çift (çocuklu ya da çocuksuz)
 • Ev sahibi aileler kırsal yerlerde, banliyö ya da şehir merkezinde bulunabilirler.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde, evsahibi aile YFU kurallarına uymayı kabul eder ve ev sahibi aileye yakın bir okula yerleştirme yapılabilirse  mümkündür.

 • Öğrenciler orta dereceli devlet okullarına ve özel okullara yerleştirilirler.
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim geçmişlerine uygun olarak, 10., 11. veya 12. (lise son) sınıfa yerleştirilebilirler. Öğrencinin yerleştirileceği sınıfa okul karar verecektir.
 • Öğrenciler, ev sahibi ailelerinin yaşadıkları bölgede bir okula yerleştirilirler.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine/özel okula yerleştirme
 • Ankara veya İstanbul’dan Meksika’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Meksika’da varış sonrası eğitimi
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 100 USD önerilir)
 • Okul kitapları ve gereçleri
 • Okul üniforması (gerekiyorsa, 150 USD civarında)
 • Okula ulaşım (aylık yaklaşık 15-30 USD civarında)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (yıl boyunca iki tane; her iki geziye toplam katılım ücreti yaklaşık 950 USD olacaktır)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları