Kanada – AEI

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

27 Ocak 2024
24 Haziran 2024

$14900

15 Ekim 2023

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

01 Eylül 2024
23 Haziran 2025

$23200

15 Nisan 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

01 Eylül 2024
28 Ocak 2025

$15800

Lise Değişim Programı
Sömestir

2025 Q1

26 Ocak 2025
23 Haziran 2025

$15800

15 Ekim 2024

Program, AEI-Atlantic Education International kuruluşu tarafından düzenlenmektedir. Atlantic Education International (AEI), New Brunswick bölgesinde Eğitim ve Erken Çocukluk Gelişimi Bakanlığı tarafından 1997 yılında kurulmuştur. AEI tarafından, New Brunswick bölgesinde her yıl, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce öğrenci son derece kaliteli bir program kapsamında misafir edilmektedir. YFU kuruluşları, Kanada’daki programlar için AEI ile uzun yıllardır işbirliği yapmaktadır.

Program kapsamında öğrenciler New Brunswick bölgesine yerleştirilmektedirler.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

31 Aralık 2004 – 01 Ocak 2012

2024 Q3

31 Ağustos 2005 – 31 Ağustos 2012

2025 Q1

31 Aralık 2005 – 31 Aralık 2012

Öğrencinin program esnasında 18 yaşını doldurmuyor (19 yaşına girmiyor) olması gerekmektedir. Yaş kriterlerini sağlamayan öğrenciler, ancak AEI’nin onayı ile programa kabul edilebilirler.

Dil kriterleri: Öğrencinin programa başlamadan önce en az 2 yıl İngilizce öğrenmiş olması gerekmektedir. Öğrencinin Kanada’ya başvurması halinde SLEP-Secondary Level English Proficiency ya da ELTIS testlerinden birine girmesi ve yeterli puanı (SLEP-45 puan; ELTIS-210 puan) alması gerekmektedir. Fransızca programa katılmak isteyen öğrencilerin, daha önce en az 2 yıl Fransızca öğrenmiş olması ya da TEF/DELF A2 sertifikası sahibi olması gerekmektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin notları en az “C” (3) veya üstü olmalıdır. Öğrenciler değişim yılı boyunca derslere devam etmekle ve aktif olarak katılmakla yükümlüdür. Derslerin sorumluluklarını yerine getirmeyen ve okula devam etmeyen öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş kapsamında geri gönderilir ve program dışı kalırlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalı, değişim yılında gerçekleştirecek aktivitelere katılmasını engelleyen ya da aile veya YFU kuruluşu için sorun yaratabilecek bir durumu olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrencilerin motivasyon, sorumluluk sahibi olma, uyum sağlama, kendine güven ve empati gibi kişisel niteliklere sahip olması beklenmektedir. Bunun yanında dili ve kültürü öğrenmeye, ders ve ders dışı aktivitelere aktif şekilde katılmaya istekli olmalıdır. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Öğrenciler liseden mezun olmuş olabilir, ancak bu durumda yaş kriterlerine uymaları zorunludur. Mezun durumundaki öğrencinin, program sırasında 19 yaşına girmemesi gerekmektedir. Mezun öğrenciler de programdaki diğer öğrenciler gibi derslere devam etmekle ve derslerin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Okula devam etmeyen öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş kapsamına alınırlar.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okul yerleştirmeleri daha uzun zaman alacaktır.

 • Sigara içen öğrenciler
 • Alerjisi olan öğrenciler (yiyecek alerjisi, belirli iklim ya da ev ortamına ihtiyaç duyan çevresel alerjiler, evcil hayvan alerjisi)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz intoleransı, vejeteryanlar, vs…)
 • Evcil hayvan alerjisi olanlar

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Kanada’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Yeme bozukluğu (anoreksiya, blumiya) olan öğrenciler
 • Son iki yıl içinde psikolojik tedavi görmüş öğrenciler (Panik atak/bipolar bozukluk vb.)
 • Değişim deneyimini etkileyecek düzeyde zihinsel veya fiziksel engelleri olan öğrenciler

AEI tarafından özenle incelenen ve seçilen, evinde bir değişim öğrencisini misafir etmek konusunda son derece istekli ev sahibi ailelere yerleştirme yapılmaktadır. Ev sahibi aileler, son derece misafirperver bir şekilde, öğrencinin New Brunswick ve Kanada’da yaşamı en iyi şekilde tanıyabilmesini sağlamak üzere ellerinden geleni yaparlar. Yerleştirme sırasında, mümkün olması halinde, öğrenci ve ev sahibi ailenin ortak ilgi alanları ve aktiviteleri olmasına özen gösterilmektedir.

Değişim programının en önemli boyutu ev sahibi aile ile yaşama deneyimidir. Bu şekilde, öğrencilerin, kültürü ve dili tam anlamıyla deneyimlemeleri ve öğrenmeleri mümkün olabilmektedir.

New Brunswick’deki ev sahibi aileler çeşitli büyüklük, din, ırk gibi geçmişlerden gelmektedirler. Bazı ailelerde, her iki ebeveyn ve çocuklar bulunurken; bazılarında çocuksuz iki ebeveyn ve nadiren de olsa sadece tek ebeveyn bulunabilir. Ev sahibi ailelerin ortak özelliği, hepsinin özenli, güvenli ve sevgi dolu bir ev ortamı sunuyor olmalarıdır.

Tüm ev sahibi aileler, programdan önce titiz bir seçim ve inceleme sürecine tabi olurlar ve tüm aileler güvenlik soruşturmasından geçerler.

Ev sahibi aileler, öğrencilere ailenin bir ferdi gibi davranmaktadır. Dolayısıyla, öğrencinin, evdeki diğer aile üyeleri ile eş düzeyde hakları ve sorumlulukları bulunacaktır. Öğrencilerden, evin kurallarına uymaları ve ev işlerine, diğer tüm aile üyeleri gibi yardımcı olmaları beklenmektedir.

 • Ev sahibi aile çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Tüm ev sahibi ailelerin güvenlik kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir.
 • Tüm ev sahibi aileler, akrabaları dışında kişilerden en az 3 tane referans sağlamak zorundadır.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaştan, sosyo-ekonomik, etnik ve bölgesel geçmişten geliyor olabilir.
 • Öğrencilerin yerleştirileceği evler apartman dairesi, stüdyo daire veya müstakil ev olabilir.
 • Ev sahibi ailelerin tamamı, New Brunswick bölgesinde yaşamaktadır.

Doğrudan yerleştirme: Ev sahibi ailenin, New Brunswick bölgesinde olması, YFU standartlarına uygun olması, güvenlik kontrolü ve referans kriterlerini sağlaması ve ailenin yakınlarında, öğrencinin yerleştirilebileceği bir okul bulunması durumunda mümkün olabilir.

New Brunswick’deki tüm okullar, New Brunswick Eğitim ve Erken Çocukluk Gelişimi Dairesi tarafından belirlenmiş olan standart bir müfredatı (www.gnb.ca/0000/web/web-e.asp) takip etmektedirler. Tüm dersler, bu daire tarafından onaylanmış, alanında uzman nitelikli öğretmenlerce titiz bir süpervizyon altında verilmektedir. Öğretmenlerin büyük kısmı, yüksek lisans sahibi, eğitim alanında çeşitli makaleleri yayınlanmış kişilerdir.

New Brunswick Eğitim ve Erken Çocukluk Gelişimi Dairesi, tüm okulların bakım ve inşasından da sorumlu birimdir. Dolayısıyla, tüm okullarda, nitelikli eğitim için gerekli olan son derece yüksek standartlı fiziksel koşullar mevcuttur.

AEI tarafından sunulan program kapsamında tüm New Brunswick bölgesinden yaklaşık 50 okula yerleştirme yapılmaktadır. Okulların öğrenci mevcudu 300 ile 1800 arasında değişmektedir. Öğrencilerin bireysel akademik ve etkinlik tercihlerine uygun bir okula yerleştirilmelerinin sağlanması için, AEI elinden geleni yapmaktadır.

Fransızca ve İngilizce, New Brunswick bölgesinin resmi dilleridir. Bu nedenle, okullarda İngilizce ve Fransızca eğitim verilmektedir. Dileyen öğrenciler, tüm dersleri İngilizce takip edebilir; ya da derslerin bir kısmını İngilizce, bir kısmını Fransızca takip edebilir. Tüm derslerin yalnızca Fransızca takip edilmesi mümkün değildir.

Dil yeterliliği olan öğrenciler, Fransızca ve İngilizce dersleri karma olarak alabilirler. Her bir öğrenci, günde 5 farklı ders almaktadır. Öğrencinin dil bilgisi yeterliliği çerçevesinde, bu derslerin bir kısmını Fransızca, bir kısmını İngilizce alması mümkündür. Örneğin 3 dersi Fransızca, 2 dersi İngilizce alması; ya da tam tersi şekilde bir ayarlama yapmak mümkündür.

Okul yılı, Eylül-Haziran arasında devam etmektedir. Aralık ayında (2 hafta), Mart ayında (1 hafta) okul tatili bulunmaktadır.

Öğrencilerin akademik değerlendirmeleri ve gelişim raporları, yaklaşık olarak aşağıdaki takvime göre verilecektir.

30 Kasım Tüm öğrencilere ara dönem ve gelişim raporları verilir
28 Şubat Yıl programı öğrencilerine dönem sonu notları ve gelişim raporları verilir. Sömestir öğrencilerine program sonu not dökümleri verilir.
30 Nisan Tüm öğrencilere ara dönem ve gelişim raporları verilir
1 Temmuz Tüm öğrencilere yıl sonu not dökümleri verilir
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim geçmişlerine uygun olarak, 10. veya 11. sınıfa yerleştirilebilirler.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.

Lise Mezuniyeti

 • New Brunswick’de devam edeceği okulundan mezun olmayı isteyen öğrencilerin, bu durumu başvuru aşamasında bildirmeleri gerekmektedir.
 • Öğrenci kendi ülkesindeki okulundan hali hazırda mezun olduysa, New Brunswick’deki okuldan mezun olması mümkün değildir.
 • Öğrencilerin, New Brunswick mezuniyet kriterlerini karşılaması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin, Bölgesel İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’nı başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Etkinlikler 

Öğrencilerin, yıl boyunca okul ve yerel toplum tarafından düzenlenen etkinlikleri katılmaları teşvik edilmektedir. Okul ve yerel toplum tarafından düzenlenen etkinliklerin yoğunluğu, bulunulan yerin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Okul ve yerel toplumda düzenlenen etkinliklerin yanında, bölgenin kültür ve coğrafyasını tanıyabilmeleri için, değişim öğrencilerine özel etkinlikler de düzenlenmektedir. Bu etkinlikler arasında buz pateni, balina gözlemi, ya da tarihi yerleşim yerlerine geziler, vb. yer alabilir.

Her okul döneminde, AEI tarafından Kanada’nın farklı bir bölgesine, katılımın isteğe bağlı olduğu bir gezi düzenlenmektedir. Bu geziler, çok bilinen Toronto, Niagara Şelalesi ve tarihi Quebec şehri gibi bölgeleri içerebilmektedir.

Destek

Her bir öğrenci, program boyunca farklı seviyelerde destek alır. İlk seviye destek kapsamında, okul ve ev sahibi aileler bulunmaktadır. AEI alan sorumluluları, öğrencilere ek destek sunmanın yanında, yıl boyunca yerel seviyede etkinlikler düzenlemekte ve her bir öğrencinin, okuluna ve ev sahibi ailesine uyumunu desteklemek amacıyla öğrencileri yakından takip etmektedirler. Alan sorumluları yanında, her bir okul bölgesinden sorumlu Bölge Koordinatörleri bulunmaktadır. Öğrencinin ciddi bir sorun yaşaması halinde, Bölge Koordinatörleri de devreye girerek, hem öğrenciye hem de ev sahibi aileye destek vermektedirler.

Oryantasyon

Öğrenciler programın başında bir oryantasyon programına dahil olurlar. Bu programın amacı, yeni bir çevre, okul ve ülkede yaşama konusunda öğrencileri desteklemek ve daha donanımlı olmalarını sağlamaktır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme ve okula ödenecek olan ücret
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Kanada’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Kanada içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış Öncesi Eğitim (YFU-Türkiye tarafından düzenlenecek 4 gün konaklamalı bir eğitimdir. Konaklama ve yemek ücretleri program ücretine dahildir ancak eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (katılım isteğe bağlıdır)
 • Kanada’da düzenlenecek olan Oryantasyon Programı
 • Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince AEI kuruluşu tarafından sağlanan destek
 • AEI ve YFU idari ve yönetim giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Vize ya da okul kaydı için gerekli aşıların masrafları
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 250$ civarında)
 • Okul üniforması (gerekiyorsa, yaklaşık 100$ civarında)
 • Zorunlu okul idari masrafları (75$ – 150$ civarında)
 • Okulun kitaplarının ücretleri (25$ – 50$ civarında)
 • İsteğe bağlı okul aktivitelerine ve seyahatlerine katılım ücretleri
 • AEI tarafından program dışı düzenlenen ve katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler ve aktiviteler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış Öncesi Eğitimine ve Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonuna) ulaşım masrafları