Kanada – YFU

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı Yıl

2022 Q3

31 Ağustos 2022
30 Haziran 2023

$23400

01 Nisan 2022

Lise Değişim Programı
Sömestir

31 Ağustos 2022
28 Ocak 2023

$15300

Lise Değişim Programı
Sömestir

2023 Q1

26 Ocak 2023
30 Haziran 2023

$15300

01 Eylül 2022

Program, YFU Kanada tarafından düzenlenmektedir.

Program kapsamında öğrencilerin, ek bir ödeme yaparak belirli bir okul bölgesi tercihinde bulunmaları mümkündür. Farklı okul bölgelerine ilişkin detaylı bilgiye OKUL bölümünden ulaşabilirsiniz. Bölgelere göre ek ödeme tablosu aşağıda bulunmaktadır.

Okul Bölgesi

Ek Ödeme

Sömestir Programı

Yıl Programı

Near North District School Board

$565

$1520

Bruce Grey Catholic District School Board

$565

$1520

Sir Wilfrid Laurier School Board

$3060

$5840

Nipissing Parry Sound Catholic District School Board (NPSCDSB)

$565

$1520

Lord Selkirk School District

$655

$1610

Trillium Lakelands District School Board

$1435

$3170

Ottawa Carleton District School Board

$4905

$9555

Upper Canada District School Board

$2825

$5425

Upper Grand District School Board

$3170

$6035

Lambton Kent District School Board

$3775

$7160

Niagara Catholic District School Board

$4210

$8575

Greater Victoria School District – British Columbia

$5055

$10070

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2022 Q3

31 Aralık 2004 – 06 Eylül 2008

2023 Q1

31 Aralık 2004 – 31 Aralık 2008

Yaşı, belirtilen aralıktan daha küçük olan öğrenciler, programa kabul edilmemektedir. Çok az küçük ya da büyük olan öğrenciler, ancak YFU Kanada’nın onayı ile programa kabul edilebilirler. Yaşı daha büyük olan öğrencilerin de kabulü ancak YFU Kanada’nın onayı ile mümkündür. Bazı bölgelerde +18 öğrenciler kabul edilmektedir.

Dil kriterleri: Öğrencinin programa başlamadan önce en az 2 yıl İngilizce öğrenmiş olması gerekmektedir. Öğrencinin Kanada’ya başvurması halinde SLEP-Secondary Level English Proficiency ya da ELTIS testlerinden birine girmesi ve yeterli puanı (SLEP-45 puan; ELTIS-210 puan) alması gerekmektedir. Öğrencilerin, günlük hayatta (okulda ve ev sahibi aile ile) iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilmesi beklenmektedir. Öğrenci programa vardıktan sonra, İngilizce seviyesi okul tarafından yeterli bulunmazsa, dil kursuna katılması gerekebilir. Böyle bir durumda, dil kursu ücreti, öğrenci tarafından karşılanır. Fransızca programa katılmak isteyen öğrencilerin, daha önce en az 2 yıl Fransızca öğrenmiş olması ya da TEF/DELF A2 sertifikası sahibi olması gerekmektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin notları en az “C” (3) veya üstü olmalıdır. Öğrenciler değişim yılı boyunca derslere devam etmekle ve aktif olarak katılmakla yükümlüdür. Derslerin sorumluluklarını yerine getirmeyen ve okula devam etmeyen öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş kapsamında geri gönderilir ve program dışı kalırlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalı, değişim yılında gerçekleştirecek aktivitelere katılmasını engelleyen ya da aile veya YFU kuruluşu için sorun yaratabilecek bir durumu olmamalıdır. Kesin kayıt sırasında, sağlık formlarının, öğrenci ile bağı olmayan bir doktor tarafından doldurulması gerekmektedir. Geçmişten gelen bir hastalığı olan öğrenciler, ancak YFU Kanada’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

Özel bir diyet (çölyak, vejeteryan, vegan) takip etmesi gereken; alerjisi (hayvanlara karşı) olan ya da ev sahibi ailenin özel bakımını gerektiren bir sağlık sorunu nedeniyle yerleştirme seçenekleri sınırlı olan öğrenciler, yerleştirme imkanı doğana kadar programa şartlı olarak kabul edilirler. Beslenme ya da sağlık nedeniyle kısıtlaması olan öğrenciler için ek bir ödeme talep edilecektir.

Okul Öğrencileri Aşı Yönetmeliği gereği, öğrencilerin güncel aşılarını gösteren programdan hemen önce hazırlanmış yeni tarihli bir aşı karnesini yanlarında götürmeleri gerekmektedir. Öğrencinin, aşı gerekliliklerini karşılamaması durumunda, ek sağlık giderleri doğabilecek ve öğrenci okuldan uzaklaştırılabilecektir. Öğrencinin, programa başlamadan önce Health Canada tarafından onaylı Covid-19 aşılarının (örn. Biontech) tamamını olmuş olması gerekmektedir.

Kişisel nitelikler: Öğrencilerin motivasyon, sorumluluk sahibi olma, uyum sağlama, kendine güven ve empati gibi kişisel niteliklere sahip olması beklenmektedir. Bunun yanında dili ve kültürü öğrenmeye, ders ve ders dışı aktivitelere aktif şekilde katılmaya istekli olmalıdır. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Öğrenciler program başladığında liseden mezun olmuş olabilir, ancak bu durumda yaş kriterlerine uymaları zorunludur. Bunun yanında, programa başvurduğunda hala lise öğrencisi olması gerekmektedir. Mezun durumundaki öğrencinin, program sırasında 19 yaşına girmemesi gerekmektedir. Mezun öğrenciler de programdaki diğer öğrenciler gibi derslere devam etmekle ve derslerin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Okula devam etmeyen öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş kapsamına alınırlar.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okul yerleştirmeleri daha uzun zaman alacaktır. Bu öğrencilerin kabulü, ancak YFU Kanada’nın onayı ile ve bazı durumlarda şartlı olarak yapılacaktır.

 • Sigara içen öğrenciler
 • Alerjisi olan öğrenciler (yiyecek alerjisi, belirli iklim ya da ev ortamına ihtiyaç duyan çevresel alerjiler, evcil hayvan alerjisi)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (çölyak, laktoz intoleransı, vejeteryanlar, vs…) – Öğrencinin aylık 150 -250 USD ek yemek ücretini karşılaması gerekmektedir. Yerleştirme yapılan ev sahibi aile, et tüketen bir aile olabilir ve öğrencinin bunu kabul etmesi gerekmektedir.
 • Evcil hayvan alerjisi olanlar (Ev sahibi aile bulunması halinde mümkündür)

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Kanada’nın onayı ile ve bazı durumlarda şartlı olarak programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Yeme bozukluğu (anoreksiya, blumiya) olan öğrenciler
 • Son iki yıl içinde psikolojik tedavi görmüş öğrenciler (Panik atak/bipolar bozukluk vb.)
 • Değişim deneyimini etkileyecek düzeyde zihinsel veya fiziksel engelleri olan öğrenciler

YFU tarafından özenle incelenen ve seçilen, evinde bir değişim öğrencisini misafir etmek konusunda son derece istekli ev sahibi ailelere yerleştirme yapılmaktadır. Kanada’da ev sahibi ailelere, misafir etme giderlerini karşılayabilmeleri için aylık bir ödeme yapılmaktadır. Kanada’daki yaygın ve rekabete dayalı ev sahibi aile konaklaması kapsamında, ailelere ödeme yapmak olağan bir uygulamadır. Yapılan ödeme, aileye bir gelir olacak seviyede olmayıp, sadece öğrenciyi misafir etmekten doğan, öğrenciyle ilgili masrafların karşılanması içindir. YFU Kanada, kültürlerarası değişim anlayışına ve motivasyonuna sahip, kültürel ve dile yönelik paylaşım beklentileri/istekleri olan ailelere yerleştirme yapmaktadır. Ev sahibi ailelerin tamamı, adli sicil ve güvenlik kontrolünden geçirilirler.

Öğrenciler program boyunca bir ya da birden fazla ev sahibi aile yanında kalabilirler. Ev sahibi aileden, öğrenciye yemek ve konaklama sağlamanın yanında, kendi aile üyelerine gösterdiği özeni ve desteği değişim öğrencisine de sunması beklenir. Öğrencinin, ev dışında geçirdiği vakitlere (okula ulaşım, eğlence, boş zaman etkinlikleri ve geziler gibi) yönelik giderlerini kendisinin karşılaması gerekmektedir. 

Ev sahibi aile yapısı konusunda bir garanti verilemez ve aileler çeşitlilik gösterebilir:

 • Çocuklu/çocuksuz tek bir ebeveyn
 • Çocuklu bir aile (çocukların yaşları farklılık gösterebilir)
 • Çocukları evden ayrılmış bir aile
 • Emekli bir tek/çift ebeveyn, vb.

Ev sahibi ailenin yapısı ve yaşam tarzı, öğrencinin alışkın olduğundan farklı olabilir. Öğrencilerin, farklı bir ülkeden başka bir değişim öğrencisiyle aynı eve yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Farklı ülkelerden gelen, farklı diller konuşan 2 değişim öğrencisi sıklıkla aynı ev sahibi aileye yerleştirilebilmektedir. Böyle bir durumda, öğrenci ve ailesinden ek bir onay alınmamakta, yerleştirme doğrudan yapılmaktadır. 

Doğrudan yerleştirme: Ev sahibi ailenin YFU standartlarına uygun olması, güvenlik kontrolü ve referans kriterlerini sağlaması ve ailenin yakınlarında, öğrencinin yerleştirilebileceği bir okul bulunması durumunda mümkün olabilir. Böyle bir yerleştirme için bulunacak okulun ek ödeme talebi bulunabilir. 

Öğrenciler, ev sahibi ailenin bulunduğu bölgeye bağlı bir okula (Junior High School, High School, Senior High School ve/veya K-12 okulu gibi bir devlet okulu, Katolik, Hristiyan, vb. okullar) yerleştirilir. Okul, şehir merkezinde, banliyö ya da kırsal bir bölgede olabilir ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak 80-1500 arası öğrenci bulunabilir. Öğrencinin devam edeceği sınıf, ders çizelgesi ve alınabilecek olan dersler, tamamen okul yönetiminin kararına bağlıdır. Öğrenci, kültürel ve dile dayalı bir değişim programı kapsamında okula yerleştirilir.

Belli bir kredi, diploma, karne ya da denklik almak isteyen öğrencilerin, başvuru sırasında bunu belirtmesi gerekmektedir. Bunun yanında Kanada’da mezun olmak ve diploma almak isteyen öğrencilerin, bu istekleri YFU Kanada’ya iletilecek ve bu konudaki koşullar ve gereklilikler konusunda öğrenciye ayrıca bilgi verilecektir.

Öğrenciler öncelikle bir okul bölgesine (school district) atanır ve bu bölgede hangi okula yerleştirileceği, ev sahibi ailenin evinin konumuna göre okul bölge yönetimi tarafından kararlaştırılır.

Öğrencinin, ev sahibi ailenin okula olan mesafesine ve konumuna bağlı olarak, okula, toplu taşıma araçları, özel otobüs hizmetleri ya da okul otobüslerini kullanarak gitmesi gerekebilir. Her durumda, okula ulaşım masrafları öğrenci tarafından karşılanmalıdır.

Okul yılı 2 sömestir (her bir sömestirde 4 ders) ya da yıl (tüm yıl devam eden 8 ders) olarak düzenlenmiş olabilir. Öğrencilerin kayıt ve ders seçimi sırasında bulunmaları gerektiğinden, programa başladıktan sonra, okula başlamaları 1-2 hafta sürebilir. Önceden ders seçimi yapmanın mümkün olması halinde, YFU tarafından öğrenciye ayrıca bilgi verilecektir.

Doğrudan yerleştirme: Öğrenci belli bir okula yerleştirilmek isterse, ve bu okul YFU Kanada tarafından sunulan seçim yapılabilecek okullar arasında bulunmuyorsa, bu durumda YFU Kanada, böyle bir yerleştirmenin mümkün olup olmadığını (okulun kabul etmesinin yanında okula yakın bir ev sahibi ailenin bulunması gibi) değerlendirecektir.

Okul Bölgesi Seçme Opsiyonu:

Öğrenciler ek bir ödeme yaparak, yerleştirilmek istedikleri okul bölgesini seçebilirler. Böyle bir isteği olan öğrencinin, programa kabul sırasında bu isteğini belirtmesi gerekmektedir. Öğrenci, seçtiği bölgede bulunan belirli bir okula yerleştirilmeyi isterse, bu durum YFU Kanada’ya iletilecektir. Ancak, istenilen okula yerleştirilme yapılması, aynı yerde bir ev sahibi aile bulunmasına bağlı olduğundan, okul bölgesinde belirli bir şehre/kasabaya yerleştirilme garantisi verilememektedir. Öğrenci, bölge seçimi yaptığı taktirde, kendisine uygun bir ev sahibi aile bulunmasına bağlı olarak, o bölgede yer alan okullardan herhangi birisine yerleştirilebilecektir.

Öğrencilerin ek bir ödeme yaparak seçim yapabileceği okul bölgeleri şunlardır:

Near North District School Board: Ontario’da, Toronto’nun 330 km kuzeyinde ve Ottawa’nın 360 km kuzeybatısında ve Algonquin Park’ın kuzeybatı eteklerinde yer almaktadır. Bölgede 6 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: North Bay, Parry Sound, Mattawa, South River ve Sturgeon Falls.
Bölgenin turizm sayfası: https://www.northeasternontario.com

Bruce Grey Catholic District School Board: Ontario’da, Toronto’nun 200 km kuzeybatısında, Georgian Bay’in güney kıyısında ve Blu Mountain Kayak Merkezi’ne yarım saatlik mesafede yer alan bölgede 2 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Owen Sound ve Walkerton.
Bölgenin turizm sayfası: brucegreysimcoe.com

Sir Wilfrid Laurier School Board: Fransızca konuşulan bir bölge olan Quebec’de, en büyük üçüncü İngilizce eğitim veren okul bölgesidir. Montreal’den 30-90 dakika mesafedeki yerleşim yerleriyle, bölgede 8 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Laval, Lanaudiere ve Laurentides. Eğitim dili İngilizce’dir. Öğrenciler dilerlerse Fransızca/İngilizce veya İngilizce konuşan ev sahibi aile tercihinde bulunabilirler.
Bölgenin turizm sayfası: https://www.tourismelaval.com

Nipissing Parry Sound Catholic District School Board (NPSCDSB): Ontario’da, Toronto’nun 330 km kuzeyinde ve Ottawa’nın 360 km kuzeybatısında yer alan bölgede, North Bay sınırları içinde 1 lise bulunmaktadır. North Bay, Algonquin Park’İn kuzeybatı eteklerinde yer almaktadır.
St. Joseph Scollard Hall Catholic Secondary School: https://sjsh.npsc.ca Bu okulda üniforma zorunluluğu bulunmaktadır.
Bölgenin turizm sayfası: https://www.tourismnorthbay.com

Lord Selkirk School District: Selkirk, Manitoba (Red River kıyısında Winnipeg’in 20 dakika kuzeyinde yer alan Selkirk 10000 nüfuslu küçük bir şehirdir)’da yer alan okul bölgesinde Lord Selkirk Comprehensive Secondary School adlı tek bir lise bulunmaktadır. Lisede, akademik programın yanında, çok çeşitli ek programlar (oto tamir, teknoloji, sanat, müzik, işletme, saç yapımı, mutfak sanatları, vb.) bulunmaktadır. Bunun yanında, bölge pek çok spor ve sanat okulu bulunmaktadır.
Bölgenin turizm sayfası: https://redrivernorthtourism.com

Trillium Lakelands District School Board: Ontario’nın merkezinde, Toronto’nun 2 saat kuzey doğusunda yer alan bölgede küçük ve orta büyüklükte kasabalar bulunmaktadır. Bölge, mükemmel göller ve harika bir manzara ile çevrilidir. Bölgede 7 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Bracebridge, Huntsville, Gravenhurst, Fenelon Falls, Halliburton ve Lindsay.
Bölgenin turizm sayfaları: https://www.discovermuskoka.ca
https://explorekawarthalakes.com/en/index.aspx 

Ottawa Carleton District School Board: Kanada’nın başkenti Ottawa’da yer alan bölge, Toronto’nun 402 km kuzeydoğusunu ve Montreal’in 200 km batısını kapsamaktadır.  Bölgede 21 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Ottawa, Kanata, Orleans, Gloucester, Nepean, Richmond ve Dunrobin.
Bölgenin turizm sayfası: https://ottawatourism.ca/en

Upper Canada District School Board: Doğu Ontario’da  yer alan bölge, güneyde St. Lawrence River, doğuda Quebec, kuzeyde Ottawa-Carleton ve batıda Lake District ile çevrelenmektedir. Montreal, Toronto ve Ottawa şehirlerine yakındır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Almonte, Athens, Brockville, Carleton Place, Char-Lan, Cornwall, Gananoque, Glengarry, North Dundas, North Grenville, Perth, Rideau, Rockland, Russel, Seaway, Smiths Falls, South Grenville ve Vankleek Hill.
Bölgenin turizm sayfası: thegreatwaterway.com

Upper Grand District School Board: Ontario’nun merkezinde, Toronto’nun kuzeybatısında yer alan bölge, City of Guelph, County of Wellington ve County of Dufferin’i kapsamaktadır. Bölgede 11 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Erin, Fergus, Guelph, Mount Forest, Palmerston, Shelburne, Orangeville ve Ontario.
Bölgenin turizm sayfaları: https://visitguelphwellington.ca/
https://www.dufferincounty.ca/explore-county
https://www.wellington.ca/en/discover.aspx#

Lambton Kent District School Board: Ontario’nun güneybatısında yer alan bölge, ABD sınırında yer almaktadır. Bölgede 12 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Blenheim, Chatham, Dresden, Forest, Petrolia, Ridgetown, Sarnia, Tilbury ve Wallaceburg.
Bölgenin turizm sayfaları: https://www.ontbluecoast.com/
https://www.chatham-kent.ca/visitck/Pages/Homepage.aspx

Niagara Catholic District School Board: Ontario’nun güneyinde Niagara bölgesinde ve ABD sınırına yakın olan bölgede 8 lise bulunmaktadır.
Liselerin bulunduğu yerleşim yerleri: Grimsby, Niagara Falls, Port Colborne, St. Catharines ve Welland.
Bölgenin turizm sayfaları: https://visitniagaracanada.com/
https://discover.welland.ca/welcome.asp
https://lovestc.ca/

Greater Victoria School District – B.C: Victoria, British Columbia. Pasifik Okyanusu’nda Vancouver Island’da yer alan Victoria, British Columbia bölgesinin başkentidir. Bölgede hava daha sıcaktır, çok fazla yeşil alana ve açık alan etkinliklerine sahip olan, tarihi ve çok kültürlü bir şehirdir. Şehirde 7 tane lise bulunmaktadır.
Bölgenin turizm sayfası: https://www.tourismvictoria.com

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş ev sahibi aile yanına yerleştirme ve aileye ödenen aylık ödenek
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme ve okula ödenecek olan ücret (özel bölge seçiminde bulunulursa, ek bir okul ödemesi söz konusudur)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Kanada’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ayrılış Öncesi Eğitim (YFU-Türkiye tarafından düzenlenecek 4 gün konaklamalı bir eğitimdir. Konaklama ve yemek ücretleri program ücretine dahildir ancak eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (katılım isteğe bağlıdır)
 • Kanada’da düzenlenecek olan Oryantasyon Programı (2 gece/3 gün)
 • Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU kuruluşu tarafından sağlanan destek
 • YFU idari ve yönetim giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

ÖNEMLİ NOT: Programın gerçekleşmesi aşamasında var olan çevresel koşullar ve kısıtlamalar uyarınca, güvenlik ve iyi hali sağlamak üzere, yukarıda bahsi geçen oryantasyonların bir kısmının ya da tamamının online (çevrimiçi) olarak yapılması söz konusu olabilir.

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Kanada içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • YFU tarafından belirlenen seyahat tarihlerinin dışında programa varış ya da programdan ayrılış olması halinde havaalanı transfer masrafları (yaklaşık 300 CAD)
 • Okul tarafından talep edilmesi halinde yaptırılması gereken ek sigortaya ilişkin masraflar
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Vize ya da okul kaydı için gerekli aşıların masrafları
 • Öğrenciden kaynaklanan bir nedenle ev sahibi aile değişikliğinin gerekmesi durumunda taşınma ve ilgili değişiklik masrafları (yaklaşık 500 CAD)
 • İstenmesi halinde okul bölgesi seçim ücreti (her bir okul bölgesi için farklılık göstermektedir) 
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 250 CAD civarında)
 • Okul üniforması (gerekiyorsa, yaklaşık 100 CAD civarında)
 • Zorunlu okul idari masrafları (75 – 150 CAD civarında)
 • Okulun kitaplarının ücretleri (25 – 50 CAD civarında)
 • Gerekmesi halinde ek dil desteği/dil kursu masrafları
 • İstenmesi halinde okul not dökümlerinin/karnenin resmi onaylama masrafları (100-250 CAD arasında)
 • İsteğe bağlı okul aktivitelerine ve seyahatlerine katılım ücretleri
 • YFU Kanada tarafından program dışı düzenlenen ve katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler ve aktiviteler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış Öncesi Eğitimine ve Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonuna) ulaşım masrafları,
 • COVID-19 önleyici test masrafları (hastalık belirtileri varsa ve doktor tarafından talep edilirse, test masrafı karşılanmaktadır)
 • Ev sahibi ülke hükümeti tarafından talep edilmesi halinde olası karantina masrafları