İsviçre


Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl – ALMANCA

2024 Q3

10 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€10250

15 Şubat 2024

Lise Değişim Programı
Yıl – FRANSIZCA

10 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

Almanca Dil Kursu Ücreti €1100,00

2024 Q3 yıl programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla İsviçre’den 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: 

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q3

30 Eylül 2006 – 30 Mayıs 2009

Belirtilen yaşın altındakiler, YFU İsviçre’nin onayına bağlı olarak programa kabul edilebilirler. Belirtilen yaşın üstündeki öğrencilerin ise İsviçre’ye gelmeden önce mezun olmamış olmaları gerekmektedir ve kabulleri YFU İsviçre’nin onayına bağlıdır.

Dil kriterleri: Almanca programa yerleştirilmek en az 2 yıl Almanca dil eğitimi almış olmak gerekmektedir. Bu kriteri sağlamayan öğrencilerin programa başvuru yapar yapmaz, Almanca dil kursuna katılmaları ve program başlamadan önce dil seviyelerini en az A1 düzeyine getirmiş olmaları beklenmektedir. Dili biliyor olmak, İsviçre’deki uyum süreci açısından son derece önemlidir. YFU İsviçre, dil kriterini sağlayamayan (2 yıl Almanca dil eğitimi almamış ya da CEFR A2 sertifikası olmayan) öğrencilerin, İsviçre’ye vardıktan sonra yoğun Almanca dil kursuna katılmalarını istemektedir. Almanca dil kursu için sınırlı sayıda öğrenci kabul edilebildiğinden, dil kriterini sağlamayan öğrencilerin programa erken başvurmaları gerekmektedir.

Minimum 2 yıl Almanca öğrenmiş olan gençler yalnızca bu bilgilerini kanıtlamalıdır (CEFR A2 ya da DSD A2 sertifikası ile). Kriteri karşılayan öğrencilerin, programa başladıktan sonra Almanca seviyelerinin yeterli olmadığı görülürse, bu öğrencilerin de Almanca dil kursuna katılmaları gerekecektir.

Minimum derecedeki dil bilgisini kanıtlayamayan öğrenciler, varış öncesinde kendi başlarına çalışarak dil becerilerini geliştirmelidirler. Bu durumdaki öğrencilerin İsviçre’ye varmadan önce Almanca çalışmak ve dil becerilerini geliştirmek konusunda istekli olmaları ve bunu göstermeleri gerekmektedir. Almanca seviyesi yeterli olmayan ve dil kursuna katılması gereken öğrencilerin, program ücretine ek olarak 1000 Euro dil kursu ödemesi yapmaları gerekmektedir. Dil kursu, yaklaşık 110 ders saatini kapsamaktadır.

Fransızca programa katılmak için ise, öğrencinin en az 2 yıldır Fransızca öğreniyor olması ve/veya en az A2 seviyesinde (CEFR, DELF ya da TEF sertifikası ile) Fransızca bilmesi ve bu durumu belgelemesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin Fransızca programa katılmaları mümkün değildir. En az A2 sertifikası ile programa kabul edilen ve program başladığında dil seviyesinin yetersiz olduğu görülen öğrencilerin de yine Fransızca Dil Kursu’na katılmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin, program ücretine ek olarak 1000 Euro dil kursu ödemesi yapması gerekmektedir.

Akademik kriterler: İsviçre okul sistemi oldukça akademik odaklıdır ve buna bağlı olarak okullar, öğrencilerin kayıt sırasında seçtikleri programa göre temel Almanca/Fransızca becerisine sahip olmalarını, sınıfta ilgilerini göstermeleri ve ödevlerini tamamiyle yerine getirmeleri için ısrarcı olmaktadır. Buna rağmen, YFU İsviçre, İsviçre’deki eğitim yılının sonunda, öğrencilerin kendi ülkelerindeki okullarının isteklerini tamamen karşılayacak bir belge/karne almalarını garanti edemez. Motivasyon eksikliğine bağlı düşük performans nedeniyle öğrenci okuldan atılabilir ve okuldan atılan öğrenciler derhal ülkelerine geri gönderilmek üzere işleme alınırlar.

Önemli hususlar:

 • YFU programı bir gezi programı değildir ve YFU İsviçre’nin değişim yılına yönelik seyahat kurallarına her zaman uyulmalıdır.
 • Öğrencinin öz ailesi, yakınları ya da arkadaşları program yılı bitmeden önce öğrenciyi ziyaret etmeyi planlamamalıdır ve program başlangıcında öğrenciyi İsviçre’ye getirip bırakmayı düşünmemelidir. Her halükarda, ev sahibi aile, YFU İsviçre ve YFU Türkiye’nin onayı gerekmektedir.
 • İsviçre’nin Almanca konuşulan bölgesindeki İsviçre Almancası standart Almanca’dan farklılıklar göstermektedir. Okulda standart Almanca konuşulur ve ev sahibi aileden de evde öğrenci ile standart Almanca konuşması istenir. Buna rağmen, öğrenci günlük hayatta etrafında İsviçre Almancası konuşulacağını bilmelidir.
 • YFU İsviçre, ev sahibi aile ve okulları, programın katılımcıları olarak görmekte, onları hizmet sağlayıcı şeklinde değerlendirmemektedir. Öğrencilerin de, ev sahibi aile ve okullarını bu şekilde değerlendirmeleri beklenmektedir.
 • Programın bitiş tarihi itibariyle, öğrencilerin İsviçre’den ayrılması gerekmektedir. 

Sağlık kriterleri: Durumu aşağıda belirtilen durumlardan birine uyan öğrenciler için, kabul yapılmadan önce YFU İsviçre’den onay alınması gerekmektedir:

 • Evde bulunan evcil hayvanlara karşı alerjisi olanlar (İsviçre’de çoğu ailenin evcil hayvanı vardır)
 • Önemli derecede sigara kısıtlaması olanlar (ev sahibi ailelerin %50’sinde sigara içen biri bulunmaktadır)
 • Yemekler konusunda önemli derecede kısıtlaması olanlar
 • Dini katılıkları olan ve belli bir dine mensup aile yanına yerleştirilmeyi kesinlikle istemeyenler
 • Değişimin başlamasından önceki 3 yıl boyunca psikolojik ya da psikiyatrik sorun yaşamış olan öğrenciler
 • Düzenli olarak ilaç kullanan öğrenciler

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara adapte olabilme gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin İsviçre’nin yerleştiği bölgesinin dilini öğrenmeye istekli olması gerekmektedir. Bunun yanında, okul programının yüksek akademik seviyede olması nedeniyle okul günleri öğrencilerin alıştığından daha uzun olabilir. Öğrencilerden derslerdeki sorumluluklarını tamamlaması, derslere aktif katılım sağlaması istenir. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Mezun öğrencilerin programa kabulü YFU İsviçre’nin onayına bağlıdır. Öğrenciler Türkiye’de lise eğitimini tamamlamış olasalar dahi İsviçre’de okula devam etmek zorundadırlar, öğrencilerin derslerdeki sorumlulukları tamamlaması ve derslere aktif olarak katılması beklenir. Mezun durumunda olan öğrencilerin motivasyon mektubu yazması gerekmektedir.

Kabul öncesinde onay alınması gereken durumlar: Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan öğrenciler için programa kabul öncesinde İsviçre’den ön onay alınması gerekmektedir. 

 • Sigara içilmeyen bir eve yerleştirilmek isteyenler
 • Evcil hayvanla yaşayamayan öğrenciler
 • Değişim programı sırasında belli bir etkinliğe (spor, müzik, sanat, vb.) devam etmek isteyenler
 • Değişim programı sırasında düzenli bir dini pratiğe devam etmek isteyen öğrenciler
 • Vegan öğrenciler
 • Sağlık sorunu olan öğrenciler: öğrenme zorluğu çekenler ve fiziksel engeli olanlar, kronik hastalığı ya da rahatsızlığı olanlar (sara, diyabet, altını ıslatma, duyma/görme engeli olanlar, BMI değeri çok yüksek/düşük olanlar, vs…), disleksik olanlar ve hali hazırda ilaç tedavisi görenler
 • Laktoz intoleransı, çölyak alerjisi, sağlık, çevre, hayvan, vb. alerjisi olanlar
 • Depresyon, bipolar bozukluk, kaygı bozukluğu ve panik atak, yeme bozukluğu, diğer ruhsal/zihinsel bozukluklar, vb. olanlar (öğrencinin en az 2 yıldır semptom göstermiyor olması halinde değerlendirilecektir)
 • Mezun öğrenciler, öğrenme zorluğu çeken öğrenciler

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan öğrenciler programa kabul edilirler, ancak ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri zor olmakta ve daha uzun sürebilmektedir.

 • Alerjisi olanlar (yemek, çevre, evcil hayvan, vs…)
 • Okul başarısı ortalamanın altında olanlar
 • Orta seviyeli yemek sınırlamaları olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryan, vs…)

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahip öğrencilerin programa kabul edilmesi ancak YFU İsviçre’nin onayı ile ve şartlı olarak mümkün olabilmektedir.

 • Sigara içenler (16 yaş altındakilerin tütün mamüllerini bulundurmaları/kullanmaları yasadışı olduğundan, sigara içen ve programa başvurmayı düşünen öğrencilerin İsviçre’ye gelmeden önce sigarayı bırakmaları tavsiye edilir. 16 yaşından büyük olan ve sigara içen öğrencilerin, ev sahibi ailenin evinde/yanında sigara içmemeyi kabul etmesi gerekmektedir.)
 • Dil kriterini karşılamayan öğrenciler (ancak 2 yıl eğitim şartını sağlamaları ve program sırasında ek bir ücret ödeyerek dil kursuna katılmayı kabul etmeleri halinde kabul edilebilirler.)
 • Yiyecek, Çevre, Hayvan, vb. alerjisini kendi başına kontrol edebilen öğrenciler (Öğrencinin alerjiyi tetikleyen yiyeceklerden/hayvanlardan uzak durma sorumluluğunu alması ve alerjik bir tepki göstermesi durumunda yanında bulunan alerji ilaçları ile durumu kontrol edebilmesi halinde kabul edilebilirler.)
 • Son 2 yılda ortalamanın altında notları olan öğrenciler (sadece başvurduğu yıl içinde kalmış olan öğrencilerin durumu değerlendirmeye alınacaktır)

Öğrenciler, YFU Uluslararası Temel Standartlarındaki kriterleri karşılayan ailelerin yanına yerleştirilirler (ev sahibi aile en az 2 kişiden oluşmalıdır). Lütfen sadece az sayıda ev sahibi ailenin büyük şehirlerde yaşadığını göz önüne alın, ev sahibi ailelerin çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin, büyük şehirlerden ziyade daha küçük yerleşim yerlerine yerleştirilme olasılığı yüksektir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme kabul edilebilir. Akraba yanına yerleştirme her bir durum için özel olarak ele alınacaktır. Her koşulda yalnızca YFU’nun temel ev sahibi aile standartlarını karşılayan ve YFU’nun ilkelerine inanan ailelerin yanına yerleştirme yapılmaktadır.

Değişim öğrencileri genellikle 10. sınıfa yerleştirilmektedir. Öğrencilerin hangi sınıfa yerleştirileceğine okul idaresi karar vermektedir. YFU İsviçre’nin ya da ev sahibi ailenin bu konuda okuldan değişiklik talep etmesi mümkün değildir.

Okulların büyük kısmı, öğrencilere not vermek ya da program sonunda karne vermek konusunda isteksizdirler. Sadece az sayıda okul değişim öğrencilerine karne vermektedir. YFU İsviçre, öğrencinin kendi ülkesindeki okulunda kabul görecek yeterlilikte bir belge/karne verilmesini garanti etmez. 

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası (COVID-19 tedavi masrafları dahildir; doktor tarafından talep edilmediği sürece test masrafları ve olası karantina masrafları dahil değildir)
 • Vize/oturma izni başvurusu için gerekli olan ek sağlık sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt
 • Ev sahibi ailenin yanından okula kadar olan ulaşım masrafları (aylık 60 CHF’nin üzerindeki kısım)
 • Okul kayıt ücreti (varsa)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den İsviçre’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere yıllık yarı tarife indirim kartı (İsviçre içindeki seyahatlar için %50 indirim sağlamaktadır)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (katılım isteğe bağlıdır)
 • Eylül/Ekim ayında varış sonrası oryantasyonu (4 gün)
 • Ocak ayında yıl ortası oryantasyonu (1 gün) – sadece yıl programında
 • Dönüş öncesi oryantasyonu (2 gün)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

ÖNEMLİ NOT: Programın gerçekleşmesi aşamasında var olan COVID-19 kaynaklı  çevresel koşullar ve kısıtlamalar uyarınca, güvenlik ve iyi hali sağlamak üzere, yukarıda bahsi geçen oryantasyonların bir kısmının ya da tamamının online (çevrimiçi) yapılması söz konusu olabilir.

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Oturma izniyle ilgili İsviçre’de ödenmesi gereken tüm ücretler (yaklaşık 120 CHF)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık yaklaşık olarak 250 CHF önerilir)
 • Gerekmesi halinde Almanca Dil Kursu masrafları (1000 Euro)
 • Okula ulaşım masrafları (Aylık 60 CHF’ye kadar olan tutar; 60 CHF’nin üzerinde kalan kısım, YFU İsviçre tarafından karşılanacaktır)
 • Okul kitaplarının ve materyallerinin masrafları (Yıllık en fazla 1000 CHF – okula ödenecek olan bu tutardan, yıl içindeki kitap, fotokopi, okul gezisi gibi masraflar karşılanacaktır.)
 • Okulun öğrenciyi laptop gerektiren bir sınıfa yerleştirmesi halinde Kişisel Bilgisayar (Öğrenci kendi kişisel bilgisayarını yanında götürebilir. İsviçre’den kiralanması gerekirse kira masrafları yıllık 600 CHF civarında olacaktır. Öğrencinin bilgisayarı, okulun kriterlerini karşılamıyorsa, her durumda kiralamak gerekebilecektir.)
 • Kayak kampı (Yıl ortası oryantasyonuna ekli olarak yapılan ve katılımın isteğe bağlı olduğu 4 günlük kampın masraflarına katkı payı olarak öğrenci tarafından 400 CHF ödenmelidir) ve kayak veya snowboard ekipmanlarının kira bedeli
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları
 • COVID-19 önleyici test masrafları (hastalık belirtileri varsa ve doktor tarafından talep edilirse, test masrafı karşılanmaktadır)
 • Ev sahibi ülke hükümeti tarafından talep edilmesi halinde olası karantina masrafları