İsveç


 

Program Türü Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl
2020-Q3

12 Ağustos 2020
25 Haziran 2021

€8950

15 Mart 2020

Lise Değişim Programı
Yıl – Görsel Sanatlar, Müzik

€9900

Lise Değişim Programı
Sömestir

12 Ağustos 2020
12 Ocak 2021

€7850

Lise Değişim Programı
Sömestir – Görsel Sanatlar, Müzik

€8800

2020-Q3 Yıl programlarına katılan öğrenciler, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla İsveç’ten 21 Haziran 2021 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 25 Haziran 2021’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: 

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı
(Doğum tarihlerine göre)

2020-Q3

01 Ocak 2002 – 30 Aralık 2004

 Yaş kriterlerinin dışında olan öğrenciler ancak YFU İsveç’in onayı ile kabul edilebilirler.

Dil kriterleri: Öğrencilerin İsveç dilini öğrenme konusunda istekli olmaları gerekmektedir. Kabul edilen öğrencilerden, programa başlamadan sunulan online dil kursuna katılmaları istenmektedir. İsveç’e vardıktan sonra da, öğrencilerin İsveç dil kursuna katılmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Bazı özel okullar ve enstitüler son derece makul fiyatlara dil kursu vermektedir.

Tüm öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, programa başlamadan önce en az 4 yıl İngilizce eğitim almış olmalıdır. İngilizce, bir çok ev sahibi ailenin ilk yabancı dilidir. Öğrencinin İsveç dilini öğrenene kadar ev sahibi ailesi, okulu ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi için İngilizce bilmesi önemlidir.

Akademik kriterler: Öğrenciler akademik olarak ortanın üstünde, mükemmele yakın notlara sahip olmalı ve öğrencinin programa başlamadan önceki akademik not ortalaması en az “C+” seviyesinde olmalıdır. Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Öğrencilerin yerleştirilebileceği iki farklı program mevcuttur:

Müzik programı: Müziğe ciddi bir ilgisi olan öğrenciler bu programa yerleştirilebilir. Öğrenciler ana derslerin yanında müzik dersleri de alacaklardır. Müzik derslerinin saati okuldan okula değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin bu programa kabul edilmeleri için bir ya da birden fazla müzik enstrümanı çalmaları gerekmektedir (ses yeteneği de kabul edilmektedir).

Sanat programı: Sanata ciddi bir ilgisi olan öğrenciler bu programa yerleştirilebilir. Öğrenciler ana derslerin yanında sanat dersleri de alacaklardır. Sanat derslerinin saati okuldan okula değişiklik gösterebilir. Görüntü ve dizayn üzerine yoğunlaşacak olan programa kabul edilecek öğrencilerden bu konuda ilgili olmaları beklenmektedir.

YFU İsveç öğrencilerin ülkeyi deneyimleyebilmeleri ve kültürü daha iyi öğrenebilmeleri için ek geziler düzenler. Ek gezilere katılım zorunlu olmayıp, katılmak isteyen gezi ücretlerini kendileri karşılar.

Sonbahar’da Stockholm gezisi: 3 günlük Stockholm gezisi (yaklaşık 250 Euro)

5 günlük Lapland gezisi- sadece yıl programında (yaklaşık 350 Euro)

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, ev sahibi aileleri veya YFU İsveç ofis çalışanları için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır.

Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun farkedilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında İsveç dilini öğrenmeye, evsahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Öğrencilerin İsveç toplumuna iyi bir şekilde uyum sağlayabilmesi ve İsveçli arkadaşlar edinebilmesi için okul sonrası etkinliklere zaman ayırmaları gerekmektedir.

Mezun öğrenciler: Programa başladığı tarih itibariyle kendi ülkesinde liseden mezun olmuş öğrencilerin kabulü ancak YFU İsveç’in onayı ile mümkün olabilecektir. Öğrencinin bir motivasyon mektubu yazması gerekmektedir. Kabul edilen mezun öğrencilerin okula ve derslere karşı ilgili olması beklenmektedir. Motivasyon düşüklüğü ya da kurallara uymama nedeniyle okuldan atılan bir öğrenci, erken dönüş kapsamına alınarak, programı sonlandırılacaktır.

Kabul edilmeyen öğrenciler:

 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • BMI’sı 17 ve 35 arasında olmayanlar
 • Depresyon, bipolar, anksiyete, panik atak gibi psikolojik problemleri olanlar
 • Yeme bozukluğu olanlar

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin evsahibi aile ve okul yerleştirmeleri diğer öğrencilerden daha uzun sürebilecektir.

 • 18 yaşından büyük olanlar
 • Sigara içen öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU İsveç’in onayı ile programa kabul edilebilirler. Bu öğrenciler, YFU İsveç tarafından programa kabul edilseler dahi, evsahibi aile ve okul yerleştirmeleri diğer öğrencilerden daha uzun sürebilecektir.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs.. alerjisi- bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (vejeteryan, vs…)
 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere katılımı olan ve buna devam etmek isteyen öğrenciler
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • Sigara içenler (İsveç yasalarına göre 18 yaşın altındakilerin sigara içmesi yasaktır-bu nedenle 18 yaşın altında olup sigara içern öğrenciler kabul edilmeyecektir.)

 • Öğrenciler farklı özelliklere sahip ailelerin yanına yerleştirilebilirler: bekar, tek ebeveynli, yeni evli (çocuklu ya da çocuksuz), yaşlı bir çift (çocuklu ya da çocuksuz), aynı cinsiyete sahip çiftler (çocuklu ya da çocuksuz)
 • Öğrenciler, bekar kişilerin ya da aynı cinsiyete sahip çiftlerin yanına ancak ve ancak kendi ailesinin ve YFU Türkiye’nin ön onayı ile yerleştirilebilirler
 • Evsahibi aileler kırsal yerlerde, banliyö ya da şehir merkezinde bulunabilirler. Az sayıda öğrenci büyük şehirlere (nüfusu 100 000’den fazla olan) yerleştirilmektedir.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür ancak şu koşullarda değerlendirilmez;

 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talebi

 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Öğrenciler Orta/Lise düzeyinde devlet okullarına yerleştirilirler.
 • Öğrenciler, yaşlarına uygun olarak, 10., 11. veya 12. sınıfa yerleştirilebilirler. Öğrencinin hangi sınıfa yerleştirileceğine okul karar vermektedir.Değişim öğrencileri genellikle sosyal bilimler ya da beşeri bilimler programlarına devam ederler.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU evsahibi aile yanına yerleştirme
 • Evsahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Okul yemekleri (okul tarafından zorunlu tutulması halinde)
 • Aylık SEK 500 (yaklaşık 60 Euro)’i geçmesi durumunda okula gidiş-geliş masrafları
 • Kendi başına İsveç dilini öğrenmek üzere çalışma materyalleri
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den İsveç’e gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • İsveç içinde evsahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • İsveç’de varış sonrası, ara dönem ve dönüş öncesi eğitim programları
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 180 Euro önerilir)
 • Okul kitapları ve etkinliklerin masrafları
 • Okula ulaşım (500 SEK-60 Euro’ya kadar olan kısım; daha fazla olması halinde, fazla miktar YFU İsveç tarafından karşılanacaktır)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (Sonbahar’da Stokholm gezisi – 200 Euro + yolculuk; Haziran’da Lappland gezisi – 350 Euro + yolculuk)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları