Hollanda – Travel Active

 
Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

08 Ocak 2024
28 Haziran 2024

€10350

01 Eylül 2023

Lise Değişim Programı
Trimestir

08 Ocak 2024
05 Nisan 2024

€8150

Lise Değişim Programı
Kısa

08 Ocak 2024
22 Mart 2024

€7550

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

19 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€12750

01 Mart 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

19 Ağustos 2024
12 Ocak 2025

€11150

Lise Değişim Programı
Trimestir

19 Ağustos 2024
24 Kasım 2024

€8500

Lise Değişim Programı
Kısa

19 Ağustos 2024
03 Kasım 2024

€8000

Lise Değişim Programı
Sömestir

2025 Q1

06 Ocak 2025
27 Haziran 2025

€11250

01 Eylül 2024

Lise Değişim Programı
Trimestir

06 Ocak 2025
06 Nisan 2025

€8500

Lise Değişim Programı
Kısa

06 Ocak 2025
17 Mart 2025

€8000

Bilingual Programı Ek Ödemesi (Tüm programlar için)

€1100

Travel Active Hollanda tarafından, 2021 yılı itibariyle Bilingual (İngilizce-Hollandaca) program düzenlenmeye başlanmıştır. Bilingual programa katılmak isteyen öğrencilerin (14/15/16 yaşlarında ve 8. ya da 9. sınıfa devam edecek olan), program ücretine ek olarak 1100 Euro ödeme yapması gerekmektedir. Program hakkında detaylı bilgiye ‘Bilingual Program’ altından ulaşabilirsiniz. 

2024 Q1 sömestir programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Hollanda’dan 24 Haziran 2024 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2024 Q3 yıl ve 2025 Q1 sömestir programlarına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Hollanda’dan 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Hollanda’daki programlarımız Hollanda’daki ortağımız Travel Active (TA) tarafından düzenlenmektedir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

08 Temmuz 2005 – 08 Ocak 2010

2024 Q3

19 Şubat 2006 – 19 Ağustos 2010

2025 Q1

06 Temmuz 2006 – 06 Ocak 2011

Yaşı daha küçük ve daha büyük öğrencilerin kabul edilmesi için TA Hollanda’nın onayına ihtiyaç vardır. Bu durumda, öğrencilerin motivasyon mektubu yazması gerekmektedir.

Dil kriterleri: Öğrencilerin ilk etapta orta düzeyde İngilizce bilmeleri (3 okul yılı İngilizce görmüş olmalıdırlar), ancak makul bir zaman zarfında Hollanda dilini öğrenmek için istekli olmaları ve bunun için ciddi çaba sarfetmeleri gerekmektedir. Öğrenciler değişim ülkesine gittikten sonra oryantasyon programı kapsamında bir dil eğitimi alacaklar ve daha sonra evde kendi başlarına çalışabilmeleri için öğrencilere dil eğitim materyalleri verilecektir. Öğrencilerin programa başladıktan sonra Kasım ayı başında zorunlu bir dil testine girmeleri gerekmektedir.
Dil kriterini karşılamayan öğrencilerin kabulü, ancak TA Hollanda’nın onayı ile mümkün olabilecektir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa kabulu için notlarının çok iyi düzeyde olması gerekmektedir. Ayrıca, öğrenciler 10. veya 11. sınıfta okumayı kabul etmelidirler. Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, ev sahibi aileleri veya YFU ofis çalışanları için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır. Yeme Bozukluğu (Blumia/Anorexia) ya da psikolojik bozukluk (tedavi edilmiş olsa bile) geçmiş olan öğrencilerin başvurusu ancak YFU Hollanda’nın onayı ile mümkün olabilecektir.

Kişisel nitelikler: Öğrencilerin motivasyon, sorumluluk sahibi olma, uyum sağlama, kendine güven ve empati gibi kişisel niteliklere sahip olması beklenmektedir. Değişim yılına ve Hollanda’daki yaşamın sunabileceklerine yönelik gerçekçi beklentiler içinde olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa mezun öğrenciler de başvurabilir, ancak mezunlar da diğer 16 ve 17 yaşındaki değişim öğrencileriyle beraber 10. veya 11. sınıfa yerleştirilecektir. Her ne kadar lise eğitimini tamamlamış olsalar da diğer tüm öğrenciler gibi sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Mezun durumundaki öğrencilerin programa kabul edilebilmesi için bir motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri daha uzun zaman alacaktır.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs…alerjisi – bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vegan, vs…)
 • Sigara içen öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Hollanda’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar) veya gluten alerjisi olanlar
 • Yeme bozukluğu (anoreksiya, bulumiya) olan öğrenciler
 • Duygusal bozukluğu olan öğrenciler
 • Program deneyimini etkileyecek derecede zihinsel veya fiziksel engelleri olan öğrenciler

 • Öğrenciler çoğunlukla evli (çocuklu ya da çocuksuz), yaşlı bir çift (çocuklu ya da çocuksuz) gibi ev sahibi ailelere yerleştirilirler. Tek ebeveynli ailelere de yerleştirme yapılabilir.
 • Öğrenciler çeşitli kültürlerden gelen ve Hollanda’nın çok kültürlü yapısını temsil eden ailelerden birine yerleştirilecektir.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.
 • Öğrencilerin, kendileriyle aynı cinsiyetten ev sahibi kardeşleriyle oda paylaşmaya hazır olmaları gerekmektedir.

 • Öğrenciler akademik lise ya da mesleki eğitim programına yerleştirilirler. Çoğu öğrencinin okul yerleştirmesi, program başladıktan sonra tamamlanır.
 • Okulun uygunluğuna ve kararına bağlı olarak, öğrenciler, 10. veya 11. sınıfa yerleştirilirler.

Hollanda’daki Bilingual Eğitim Hakkında:
17 milyonun biraz üzerindeki nüfusuyla, Avrupa’nın küçük ülkelerinden birisi olan Hollanda’da 650 Lise bulunmakta ve bu liselerden yaklaşık 130 tanesi İngilizce-Hollandaca Bilingual Program sunmaktadır. Hollanda’daki okullar 30 yılı aşkın bir süredir Bilingual eğitim programları sunmaktadır. Program kapsamında derslerin yarısı Hollandaca, kalan yarısı da artık Hollanda’da yabancı dil olarak görülmeyen İngilizce olarak verilmektedir.  Hollandalılar, küresel düzeyde en iyi İngilizce becerilerine sahip olma konusunda ilk sırada yer almaktadır.

Bilingual eğitim sayesinde, öğrenciler kendilerini dünyanın her yerinde evde gibi hissetmektedir. Hem kendi ülkelerinde, hem de farklı ülkelerde uluslararası ve kültürlerarası bağlamda kolaylıkla hareket edebilmektedirler. Mükemmel derecede İngilizce konuşmakta ve neredeyse ana dillerinde olduğu kadar kolaylıkla iletişim kurabilmektedirler.

Yüksek seviyede İngilizce dil becerileri:
Bilingual eğitimin önemli bir boyutu dil becerileridir. Bu programa katılan öğrenciler ikinci bir dilde işlevsel hale gelirler. Bunun anlamı, ikinci bir dilde son derece akıcı ve yeterli kavrayışa sahip olmaları ve böylece farklı ortamlarda ve bağlamlarda bağımsız olarak hareket edebilirler. İletişime dayalı dil kullanıcısı olurlar. Bu programa katılan öğrenciler, kendi ana dillerinin yanında, iki dilde daha, Hollandaca ve İngilizce, iletişim kurmayı öğrenme şansı edineceklerdir.

Küresel Vatandaşlık:
Programı sunan okullar, ders materyallerini mümkün olduğunda uluslararası bir bakış açısıyla hazırlamaktadır. Dolayısıyla Bilingual program, öğrencileri küresel topluma hazırlamakta, onların kendi rahat alanlarından çıkarak farklı olanla karşılaşmalarına ve böylelikle kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. Topluma karşı kendilerini daha sorumlu ve toplumun bir parçası olarak hissetmektediler. Eğitim boyunca, öğrenciler, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, dayanıklı ve birlikte çalışmaya yatkın olmaya teşvik edilmektedirler.

Bilingual Programların Kalite Standardı:
Bilingual eğitimin kalite standardı, kaliteyi garanti altına almaktadır ve öğrencilerine Bilingual program sunan okulların programa başlaması ve ileri seviyeye ulaşması konusunda en önemli yol göstericidir. Bu kalite standardı, Bilingual müfredat sunan okulların dahil olduğu bir ağ ile işbirliği halinde geliştirilmiştir. Kalite standardı şu konuları tanımlamaktadır:
* öğrenci ve öğretmenin sahip olması gereken dil seviyesi;
* iş yaşamı, mutlak ve yaratıcı konuları kapsayacak şekilde Bilingual müfredatının içeriği;
* arzulanan İngilizce ders süresi;
* Bilingual program kapsamında uluslararasılaştırmanın yorumu;
* programdaki öğretmenlerin sahip olması gereken öğretme nitelikleri.

Öğretmenlerin yeterliliği nedir?
Programdaki tüm öğretmenler, İngilizce dil becerilerine odaklanan özel bir eğitim programından geçmektedir. Öğretmenlerin bir kısmının ana dili İngilizce’dir.

Ne tür uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir?
Hollanda’da Bilingual programa katılan öğrenciler, İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanabilecekleri, diğer ülkelerden öğrencilerle değişimler ve yabancı okullarla e-posta projeleri gibi uluslararası projelere katılabilmektedir. Ek olarak, pek çok okulda Avrupa Gençlik Parlamentosu ve Matematik Takımı, Drama Yarışması ve Gençler Konuşma Yarışması gibi diğer İngilizce-dil yarışmalarına da katılabilirler. Programda yer alan tüm okullar, Avrupa ve Uluslararası Oryantasyon programını bir ders olarak sunmaktadır.

Hangi dersler İngilizce öğretilmektedir?
Ekstra İngilizce derslerine ek olarak, tarih, coğrafya, matematik, fizik, biyoloji, resim, müzik ve beden eğitimi gibi dersler İngilizce verilmektedir. Bunun yanında, drama veya Avrupa ve Uluslararası Oryantasyon derslerini de İngilizce almak mümkündür.

Program hangi öğrenciler için uygundur?
Hollanda’da yasa gereği, yıl sonu bitirme sınavlarının Hollandaca yapılması gerekmektedir. Başka bir deyişle, Bilingual program sunan okulların, öğrencilerini bitirme sınavlarına hazırlayabilmek için lisenin son iki yılında Hollandaca eğitim vermesi gerekmektedir. Bu nedenle, Bilingual program sadece 7., 8., 9. veya 10. sınıfa devam edecek olan öğrenciler için uygundur.

Genç (Junior) ve Yetişkin (Senior) Programı:
Hollanda’da sadece orta öğretimin ilk yıllarında Bilingual program sunan okullar (Genç programı) ve yetişkinlerin devam ettiği ileri yıllarda da programı sürdüren okullar (Yetişkin programı) arasında bir ayrım bulunmaktadır. İleri sınıflarda Bilingual program sunan okullarda hala derslerin %25’i İngilizce verilmekte ve programın uluslararası özellikleri korunmaktadır. Öğretmenler sınıflarında uluslararası bağlam ve güncel konuları, örneğin ilgili ders materyalleri, konular ya da ödevler aracılığıyla, işlemektedir. Bunun yanında, öğrencilerin yaş grubuna uygun olarak İngilizce dil kaynaklarını kullanırlar.

Tüm öğrenciler, 9. sınıfta B2 seviyesine (VWO) ya da B1 seviyesine (HAVO) denk gelen bir İngilizce yeterliliğine sahip olurlar. Genç programı sunan bir okul, bu seviyeye 9. sınıfın sonunda ulaşmaktadır. Yetişkin programı sunan okullardan mezun olan öğrenciler ise Uluslararası İngilizce Bakalorya sınavına ya da Cambridge Uluslararası Sertifika sınavına hazırlanmaktadırlar.

Bilingual programa katılan öğrenciler, Genç programı sunan HAVO ve VWO okullarına devam etmeleri halinde derslerin %50’sini İngilizce, %50’sini Hollandaca göreceklerdir. Yetişkin programına devam edecek olan öğrenciler ise, yukarıda da açıklandığı gibi, derslerin %25’ini İngilizce göreceklerdir. 

ÖNEMLİ NOT: TA Hollanda tarafından, 2023-24 program yılı itibariyle Yetişkin (Senior) Bilingual programı sunulmamaktadır.

Bilingual Program Türü

HAVO (yüksek mesleki eğitime hazırlayan okullar)

VWO (üniversiteye hazırlayan okullar)

Genç Programı (Junior Program)

7., 8. ve 9. sınıflar

7., 8., 9. ve 10. sınıflar

Yetişikin Programı (Senior Program)

Düzenlenmemektedir

Düzenlenmemektedir

*1 Değişim öğrencileri, bu yılın sınav yılı olması nedeniyle, asla son sınıfa (HAVO’da 11. sınıf ve VWO’da 12. sınıf) yerleştirilmemektedir.

17 ya da 18 yaşındayken değişim programına katılan öğrenciler, yaşlarından dolayı genellikle 11. sınıfa yerleştirilmektedir. Bu nedenle bu yaş grubundaki öğrencilerin Genç programına (Junior program) katılmaları mümkün olmayacaktır. Özellikle, 11. sınıfa devam ederek, Hollanda’daki değişim yılına yönelik kendi ülkesinde denklik almak isteyen öğrenciler, Genç Bilingual Programı’na (Junior Bilingual Program) katılamazlar.

Bilingual Program Ücreti:
Bilingual program sunan bir okula devam etmek isteyen öğrencilerin, Hollanda program ücretine ek olarak 1100 Euro ödeme yapması gerekmektedir. Bu ek ödeme, sadece okula yerleştirme işlemlerini kapsamakta olup, okul tarafından yıl boyunca düzenlenmesi muhtemel uluslararası gezi ve etkinliklerin ücretlerinin, öğrenci ve ailesi tarafından ayrıca karşılanması gerekmektedir.

Programa katılmak isteyen öğrencilerin, başvuru sırasında bu talebini iletmesi gerekmektedir. Öğrencinin mülakatının olumlu sonuçlanması durumunda, Travel Active’den kontenjan talebinde bulunulacak ve ancak kontenjan olması halinde, öğrencinin Bilingual Program talebinde bulunması mümkün olabilecektir. Bilingual programa katılma talebinde bulunan öğrenci, yerleştirildiği ev sahibi ailenin yakınlarında öğrenciyi 8. ya da 9. sınıfa kabul edecek bir Bilingual okul bulunması halinde Bilingual programa katılabilecektir. Bu durumda öğrenciden Bilingual program için ek ödeme talep edilecektir. Ev sahibi aile yakınlarında öğrenciyi kabul eden bir Bilingual okul bulunmaması halinde ise, öğrenci klasik programa devam edecek ve herhangi bir ek ödeme yapması gerekmeyecektir. 

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Hollanda’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Hollanda içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Hollanda’da varış sonrası eğitimi (4 gün konaklamalı)
 • Hollanda’da başlangıç dil eğitimi
 • Hollanda’da okul ücreti
 • Ev sahibi aile eğitimi
 • Varış sonrası eğitimi kapsamında verilecek olan temel dil eğitimi ve desteği
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı 
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı 
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Bölgesel olarak düzenlenen etkinlikler
 • Oturma izni ücreti (660 Euro)
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı
 • Tren ulaşımı için indirim kartı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 100-150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım
 • Okulla ilişkili harcamalar
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (başka bir Avrupa şehrine düzenlenecek olan gezi yaklaşık 250-400 Euro civarındadır)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları
 • Dil eğitim materyallerinin (kitap ve CD) kira bedeli (ilk etapta 80 Euro ödenecek ve yıl sonunda materyaller düzgün bir şekilde teslim edilirse 40 Euro’su iade edilecektir)