Güney Afrika

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2023 Q3

26 Ağustos 2023
22 Haziran 2024

$9600

15 Şubat 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir

26 Ağustos 2023
09 Ocak 2024

$8500

Lise Değişim Programı
Trimestir

26 Ağustos 2023
25 Kasım 2023

$7400

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q1

27 Ocak 2024
23 Kasım 2024

$9600

01 Ağustos 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir

27 Ocak 2024
22 Haziran 2024

$8500

Lise Değişim Programı
Trimestir

27 Ocak 2024
27 Nisan 2024

$7400

+18 Programlar

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Gönüllü Hizmeti (GH)
Yıl

2023 Q3

29 Temmuz 2023
01 Haziran 2024

$8550

01 Nisan 2023

Gönüllü Hizmeti (GH) Sömestir

29 Temmuz 2023
02 Aralık 2023

$7250

Gönüllü Hizmeti (GH)
Trimester

29 Temmuz 2023
28 Ekim 2023

$5950

GH – Vahşi Yaşamı Koruma Sömestir

06 Ağustos 2023
12 Aralık 2023

$9450

GH – Vahşi Yaşamı Koruma Trimester

06 Ağustos 2023
26 Ekim 2023

$6800

GH – Vahşi Yaşamı Koruma Kısa

06 Ağustos 2023
13 Eylül 2023

$5900

Gönüllü Hizmeti
Yıl

2024 Q1

20 Ocak 2024
16 Kasım 2024

$8550

01 Ekim 2023

Gönüllü Hizmeti
Sömestir

20 Ocak 2024
22 Haziran 2024

$7250

Gönüllü Hizmeti
Trimester

20 Ocak 2024
20 Nisan 2024

$5950

GH – Vahşi Yaşamı Koruma Sömestir

15 Ocak 2024
04 Haziran 2024

$9450

GH – Vahşi Yaşamı Koruma Trimester

15 Ocak 2024
15 Nisan 2024

$6800

GH – Vahşi Yaşamı Koruma Kısa

15 Ocak 2024
01 Mart 2024

$5900

Yaş kriterleri:

Lise Değişim Programları:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2023 Q3

31 Temmuz 2006 – 06 Ağustos 2008

2024 Q1

31 Aralık 2006 – 30 Aralık 2008

Öğrencilerin programa başladıkları gün itibariyle en az 15, en fazla 17 yaşında olmaları gerekmektedir. Değişim yılında 18 yaşını girebilir, ancak değişim yılının ilk 6 ayında 18 yaşına girmemiş olmalıdırlar.

Gönüllü Programları:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2023 Q3

29 Haziran 1988 – 30 Haziran 2005

2024 Q1

30 Ocak 1989 – 31 Ocak 2006

Gönüllü programları belirtilen aralıktan daha küçük öğrenciler kabul edilmeyecek, daha büyük öğrencilerin ise YFU Güney Afrika’nın onayını almaları gerekecektir.

Dil kriterleri: Öğrencilerin günlük konuşmaları anlayabilecek, yürütebilecek seviyede İngilizce bilmesi gerekmektedir. Öğrenciler, İngilizce konuşan bir ev sahibi aile yanına yerleştirme garantisi beklememeli,  ülkede konuşulan diğer dilleri de (Afrikaan) öğrenmeye istekli ve hazır olmalıdır. 

Akademik kriterler:Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde notlarının olması gerekmektedir.

Gönüllü programı: Gönüllüler çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) yerleştirilecek ve projelere bağlı konaklama yerlerinde kalacaklardır.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalıdırlar. Değişim yılı boyunca katılım konusunda kendilerini kısıtlayacak, ev sahibi aile ve YFU çalışanlarına sorun yaratacak bir durumda olmamaları gerekmektedir.

Kişisel nitelikler:Öğrenciler istekli, empatik, kendine güvenli, sorumluluk ve uyum sağlama becerisi sahibi olmalıdırlar. Güney Afrika kültürel olarak zorlayıcı bir yapıya sahip olduğundan, duygu durumu sağlam ve olgun gençlerin başvurması önerilmektedir.

Mezun öğrenciler: Mezun öğrenciler akademik programa YFU Güney Afrika’nın onayıyla kabul edilmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Programa şartlı öğrenci olarak kabul edilenlerin ev sahibi aile ve okul yerleştirmesi daha uzun zaman alacaktır.

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birini (veya birkaçını) sağlayan öğrenciler ancak yerleştirilmelerinin mümkün olması durumda, YFU Güney Afrika’nın onayıyla kabul edilebilirler.

 • Alerjisi olanlar (gıda alerjisi, çevresel alerjiler, hayvan alerjisi)
 • Herhangi bir nedenle evcil hayvan istemeyen öğrenciler
 • Değişim programı boyunca belli bir aktiviteye ya da dini pratiğe devam etmek isteyenler
 • Okul başarısı düşük olanlar, öğrenme güçlüğü çekenler ve mezun öğrenciler
 • Beslenme ile ilgili kısıtları olanlar (laktoz intoleransı, v.b.)
 • Sigara içenler ve sigara içilmeyen bir eve yerleştirilmek isteyenler
 • İngilizcesi yeterli olmayanlar
 • Yaşı büyük öğrenciler (değişim yılında 18 yaşına girecek olanlar; öğrencilerin değişim yılının ilk 6 ayında 18 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir)
 • Diyabetikler (Diyet ya da insülin ile kontrol altında tutuluyor olsa dahi)
 • Vejeteryanlar (kendi yemeğini hazırlamak şartıyla kabul edilebilirler)
 • Sara hastalığı olan öğrenciler (ilaç ile kontrol altında tutuluyor olsa dahi)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar (akademik ortalamaları “B” ise)
 • Not ortalaması “C”nin altında olan ve herhangi bir öğrenme güçlüğü tanısı bulunmayan öğrenciler
 • BMİ’si çok yüksek veya çok düşük olanlar
 • Görme ve/veya duyma engeli olanlar
 • Ciddi düzeyde besin ya da çevre alerjisi olanlar ve bu nedenle özel yerleştirme ihtiyacı bulunanlar
 • Profesyonel düzeyde spor, dans, müzik gibi bir etkinlikle uğraşan ve değişim yılında da profesyonel olarak bu etkinliklere devam etmek isteyenler
 • Ev sahibi aile ya da okulda özel ayarlama gerektirecek düzeyde fiziksel engeli bulunanlar

Kabul edilmeyen öğrenciler: 

 • Veganlar 
 • Yaşı küçük olanlar 
 • Altını ıslatan öğrenciler
 • Yeme bozukluğu (bulumia/anoreksiya) ya da duygusal bozukluğu (depresyon, bipolar bozukluk, kaygı ve panik bozukluk, vb. ) olanlar (tedavi edilmiş olsalar dahi)

Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir. Öğrenciler kendileriyle aynı cinsiyetteki ev sahibi aile kardeşiyle odasını paylaşmak durumunda olabilirler. Belirli bir bölgeye, aileye veya eve yerleştirme garantisi verilmez. Öğrenciler genellikle kentsel ve yarı kentsel bölgelere yerleştirilirler. Ev sahibi aile, müstakil bir evde ya da apartman dairesinde yaşıyor olabilir. Ev sahibi aileler çeşitli din, ırk, sosyo ekonomik özelliklere sahip olabilirler. 

Ev sahibi aile üyeleri Afrikaan, İngilizce ya da Güney Afrika’da konuşulan diğer 11 resmi dilden birini konuşuyor olabilirler. YFU Güney Afrika, evde İngilizce konuşulması konusunda garanti veremez. İngilizce konuşmayan bir aileye yapılacak olan bir yerleştirme, öğrenci açısından yeni ve farklı bir dili daha öğrenmek için bir fırsat olarak görülmelidir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Ev sahibi aile YFU şartlarını sağladığı ve öğrencinin yerleştirilebileceği okul bulunduğu takdirde doğrudan yerleştirme kabul edilebilir. Talep edilen ev sahibi aile ile öğrenci arasında akrabalık bağı bulunmamalıdır. YFU Afrika, özel yerleştirme talepleri için ek bir ücret talebinde bulunabilir.

Öğrenciler değişim yılı boyunca, ev sahibi ailelerine en yakın özel liseye ya da devlet lisesine devam ederler. Okul saatleri dışında yapılan etkinlikler, okul gününün normal bir parçası sayılmakta ve değişim öğrencilerinin testler, sınavlar ve diğer olağan okul etkinlikleri yanında, bu etkinliklere de katılması beklenmektedir. 

Değişim öğrencileri genellikle 10. sınıfa yerleştirilmekte ve programın 2. yarısında 11. sınıfa başlamaktadır. Öğrencinin yaşı ne olursa olsun 12. sınıfa kesinlikle yerleştirme yapılmamaktadır. 

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna yerleştirme
 • Okul kayıt masrafları
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Güney Afrika’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış sonrası oryantasyonu
 • Ara dönem oryantasyonu – Sadece yıl programında
 • Dönüş öncesi oryantasyonu
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – eğitime tüm öğrenciler başvurabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek – şartlara bağlı olarak çevrimiçi ya da yüz yüze yapılabilir
 • Gerektiğinde danışmanlık ve dil desteği
 • YFU idari ve yönetim giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

ÖNEMLİ NOT: Programın gerçekleşmesi aşamasında var olan çevresel koşullar ve kısıtlamalar uyarınca, güvenlik ve iyi hali sağlamak üzere, yukarıda bahsi geçen oryantasyonların bir kısmının ya da tamamının online (çevrimiçi) olarak yapılması söz konusu olabilir.

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (Aylık 200 Euro önerilmektedir)
 • Okul kitapları, üniforma, ders dışı etkinliklere veya gezilere katılım masrafları
 • Okula ulaşım masrafları (gerekiyorsa)
 • Ek aşı masrafları
 • Program dışı YFU ya da okul tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları
 • COVID-19 önleyici test masrafları (hastalık belirtileri varsa ve doktor tarafından talep edilirse, test masrafı karşılanmaktadır).
 • Ev sahibi ülke hükümeti tarafından talep edilmesi halinde olası karantina masrafları

YFU Güney Afrika, 18 yaşından büyük gençlerin de katılımlarına olanacak sağlayacak şekilde iki farklı gönüllü programı gerçekleştirmektedir:

 • Gönüllü Programı: Programa katılan gençler gönüllü olarak çalışabilecekleri ve çocuk alanında çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Örgütü’ne (STÖ-NGO) çocuklarla çalışmak üzere yerleştirilirler. Programa katılan gönüllüler, ev sahibi aile yanında değil; yerleştirildikleri STÖ’nün çalışma alanında (Çocuk evi) konaklamaktadırlar. Proje, etrafı çevrili büyük bir alanda gerçekleştirilmektedir ve son derece güvenlidir. Konaklama yurt tarzındadır, dolayısıyla diğer ülkelerden gelen gönüllülerle oda paylaşımı yapılabilir. Yemekler ve çamaşır yıkama gibi hizmetler STÖ tarafından sağlanacaktır. Projeye katılmak isteyen gönüllülerin, zor durumlarla başa çıkmaya hazır olmaları gerekmektedir. Özellikle zor bir geçmişten gelen ve duygusal açıdan iniş çıkışlı olan çocuklarla çalışmak konusunda istekli olmak gerekmektedir. Projenin yanında, Güney Afrika da kültürel olarak zorlayıcı bir yapıya sahip olduğundan, duygu durumu sağlam ve olgun gençlerin başvurması önerilmektedir. STÖ’nün çalışma alanında sigara içmek yasaktır. Programa katılanların, en azından orta seviyede (B1 seviyesi) İngilizce bilmesi gerekmektedir. Program kapsamında dil eğitimi verilmeyecektir; dolayısıyla, gönüllülerin süpervizörleri tarafından verilecek olan yönergeleri anlayacak ve yerine getirecek kadar İngilizce bilmeleri beklenmektedir. Etkinliklere katılımını etkileyecek seviyede fiziksel engeli bulunanlar, altını ıslatanlar ve epilepsi hastaları kabul edilmemektedir. Bunun yanında, özel bir yerleştirme gerektirecek şekilde çevre alerjisi olanlar da kabul edilmemektedir. Proje hakkında detaylı bilgi almak için broşürü inceleyebilirsiniz. 
 • Gönüllü Programı-Vahşi Yaşamı Koruma: Programa katılan gençler gönüllü olarak çalışabilecekleri ve vahşi yaşamı koruma alanında çalışmalar yapan bir Sivil Toplum Örgütü’ne (STÖ-NGO) deniz kuşu/penguen koruma alanında çalışmak üzere yerleştirilirler. Programa katılan gönüllüler, ev sahibi aile yanında değil; yerleştirildikleri STÖ’nün çalışma alanına yakın bir hostel ya da pansiyonda konaklamaktadırlar. Programa katılanların, oda paylaşmaları gerekebilir. Kalınacak olan yerde, ortak paylaşımlı bir mutfak ve ek bir ücret ödenerek kullanılabilecek olan çamaşırhane olacaktır. Yemek, proje alanına ulaşım, çamaşırhane gibi masrafların gönüllü tarafından program ücretine ek olarak karşılanması gerekmektedir. Katılımcıların, farklı hava koşullarında ve dışarıda gerçekleştirilecek olan fiziksel işleri yapabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Projenin yanında, Güney Afrika da kültürel olarak zorlayıcı bir yapıya sahip olduğundan, duygu durumu sağlam ve olgun gençlerin başvurması önerilmektedir. Herhangi bir nedenle hayvanlarla birlikte olmak istemeyenler ya da hayvan alerjisi olanlar başvurmamalıdır. Programa katılanların, en azından orta seviyede (B1 seviyesi) İngilizce bilmesi gerekmektedir. Program kapsamında dil eğitimi verilmeyecektir; dolayısıyla, gönüllülerin süpervizörleri tarafından verilecek olan yönergeleri anlayacak ve yerine getirecek kadar İngilizce bilmeleri beklenmektedir. Etkinliklere katılımını etkileyecek seviyede fiziksel engeli bulunanlar, altını ıslatanlar ve epilepsi hastaları kabul edilmemektedir. Proje hakkında detaylı bilgi almak için broşürü inceleyebilirsiniz.