Güney Afrika

Yaş kriterleri: Öğrencilerin programa başladıkları gün itibariyle en az 15, en fazla 17 yaşında olmaları gerekmektedir. Değişim yılında 18 yaşını girebilir, ancak değişim yılının ilk 6 ayında 18 yaşına girmemiş olmalıdırlar.

Gönüllü programları için katılımcıların 01 Ağustos 1992 – 01 Ağustos 1999 tarihleri arasında doğmaları gerekmektedir. Daha küçük öğrenciler kabul edilmeyecek, daha büyük öğrencilerin ise YFU Güney Afrika’nın onayını almaları gerekecektir.

Dil kriterleri: Öğrencilerin günlük konuşmaları anlayabilecek, yürütebilecek seviyede İngilizce bilmesi gerekmektedir. Öğrenciler, İngilizce konuşan bir evsahibi aile yanına yerleştirme garantisi beklememeli,  ülkede konuşulan diğer dilleri de (Afrikaan) öğrenmeye istekli ve hazır olmalıdır.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde notlarının olması gerekmektedir.

Gönüllü programı:Gönüllü öğrenciler STK’lara yerleştirilecek ve projelere bağlı konaklama yerlerinde kalacaklardır.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalıdırlar. Değişim yılı boyunca katılım konusunda kendilerini kısıtlayacak, evsahibi aile ve YFU çalışanlarına sorun yaratacak bir durumda olmamaları gerekmektedir.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler istekli, empatik, kendine güvenli, sorumluluk ve uyum sağlama becerisi sahibi olmalıdırlar.

Mezun öğrenciler: Mezun öğrenciler akademik programa kabul edilmemektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan birine sahip öğrencilerin evsahibi aile ve okul yerleştirmesi daha uzun zaman alacaktır.

 • Alerjisi olanlar (gıda alerjisi, çevresel alerjiler, hayvan alerjisi)
 • Okul başarısı düşük olanlar
 • Beslenme ile ilgili kısıtları olanlar (laktoz intoleransı, vejeteryan v.b.)
 • Sigara içenler
 • İngilizcesi yeterli olmayanlar
 • Yaşı büyük öğrenciler (değişim yılında 18 yaşına girecek olanlar)

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birini (veya birkaçını) sağlayan öğrenciler ancak yerleştirilmelerinin mümkün olması durumda kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (Diyet ya da insülin ile kontrol altında tutuluyor olsa dahi)
 • Altını ıslatan öğrenciler
 • Sara hastalığı olan öğrenciler (ilaç ile kontrol altında tutuluyor olsa dahi)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar (akademik ortalamaları “B” ise)
 • Not ortalaması “C”nin altında olan ve herhangi bir öğrenme güçlüğü tanısı bulunmayan öğrenciler
 • Veganlar (hiçbir şekilde hayvansal gıda tüketmeyen katı vejeteryanlar)
 • Ciddi düzeyde besin ya da çevre alerjisi olanlar ve bu nedenle özel yerleştirme ihtiyacı bulunanlar
 • Profesyonel düzeyde spor, dans, müzik gibi bir etkinlikle uğraşan ve değişim yılında da profesyonel olarak bu etkinliklere devam etmek isteyenler
 • Yeme bozukluğu (bulumia/anoreksiya) ya da duygusal bozukluğu olanlar (tedavi edilmiş olsalar dahi)
 • Evsahibi aile ya da okulda özel ayarlama gerektirecek düzeyde fiziksel engeli bulunanlar

Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yanlız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir. Öğrenciler kendileriyle aynı cinsiyetteki ev sahibi aile kardeşiyle odasını paylaşmak durumunda olabilirler. Belirli bir bölgeye, aileye veya eve yerleştirme garantisi verilmez. Öğrenciler genellikle kentsel ve yarı kentsel bölgelere yerleştirilirler. Ev sahibi aile, müstakil bir evde ya da apartman dairesinde yaşıyor olabilir. Ev sahibi aileler çeşitli din, ırk, sosyo ekonomik özelliklere sahip olabilirler.
Öğrenciler değişim yılı boyunca liseye devam ederler. Eğitim dili, İngilizce veya Afrikaan ya da ha her iki dil birden olabilir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Evsahibi aile YFU şartlarını sağladığı ve öğrencinin yerleştirilebileceği okul bulunduğu takdirde doğrudan yerleştirme kabul edilebilir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU evsahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna yerleştirme
 • Okul kayıt masrafları
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Güney Afrika’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Evsahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış sonrası oryantasyon ve eğitim programı
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu ve gönüllü eğitimi (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 3 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek
 • Gerektiğinde danışmanlık ve dil desteği
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (Aylık 100-150 Euro)
 • Okul kitapları
 • Zorunlu okul etkinlikleri
 • Okula ulaşım masrafları
 • Ek aşı masrafları
 • Program dışı YFU ya da okul tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • YFU kültürel değişim projesi (şubat ayında, 150-200 Euro)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları

Safari programına başvurmak isteyen öğrencilerin, akademik program için geçerli olan tüm kriterleri sağlaması gerekmektedir. Safari programına katılan öğrenciler, dilerlerse okula devam edebilir, bu sayede yaşıtları olan gençlerle tanışma ve sosylaleşme imkanı bulabilirler. Bunun yanında program boyunca evsahibi aileleri ile vakit geçirme, bu sayede Güney Afrika aile yapısı, toplum ve kültürü hakkında farkındalığını artırma ve gezme imkanı bulacaklardır. YFU Güney Afrika’nın da program sırasında gerçekleştireceği çeşitli oryantasyon ve gezi programları olacaktır. Safari programına katılan öğrenciler, 2 haftalık ulusal park safari gezisine katılırlar.