Fransa

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

04 Ocak 2024
28 Haziran 2024

€8550

20 Ağustos 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q3

28 Ağustos 2024
18 Ocak 2025

€8950

01 Şubat 2024

Lise Değişim Programı
Yıl

28 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€10850

Lise Değişim Programı
Sömestir

2025 Q1

03 Ocak 2025
27 Haziran 2025

€9450

20 Ağustos 2024

2024 Q1 Sömestir programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Fransa’dan 24 Haziran 2024 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2024 Q3 Yıl ve 2025 Q1 Sömestir programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Fransa’dan 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

30 Haziran 2006 – 28 Aralık 2008

2024 Q3

30 Haziran 2007 – 28 Ağustos 2009

2025 Q1

30 Haziran 2007 – 28 Aralık 2009

Bu yaş aralığının dışında olan öğrencilerin programa kabulü ancak YFU Fransa’nın onayı ile mümkün olabilecektir. Yaşı, belirtilen aralıktan daha küçük olan öğrenciler programa kabul edilmezler. Yaşı çok az büyük ya da daha küçük olan öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir. Yaşı, belirtilen aralıktan daha büyük olan öğrenciler, ek bir motivasyon mektubu yazmaları ve AB pasaportu sahibi olmaları (vize başvurusu yapmayacak olmaları) halinde ve YFU Fransa’nın onayı ile kabul edilebilirler.

Dil kriterleri: Öğrencilerin, programdan önce en az 2 yıl Fransızca öğrenmiş olmaları; bunun yanında Fransızca DELF ya da TEF testinden en az A2 almış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. DELF ya da TEF testine girmemiş öğrencilerin Fransızca seviyesini ölçmek üzere bir Fransızca test yapılacaktır. Öğrencilerin başvurusunun kabul edilebilmesi için bu testten en az A2 almaları gerekecektir. Bunun yanında, öğrencilerden, mülakat sırasında 15 dakika içinde gelecekteki ev sahibi ailelerine hitaben bir mektup yazmaları istenecek ve bu mektup YFU Fransa tarafından değerlendirildikten sonra öğrencinin programa kabulü mümkün olabilecektir. Dil kriterlerini karşılamayan öğrencilerden 14 günlük bir dil kampına (ücretli) katılmaları istenebilir.

Akademik kriterler: Programa katılan tüm öğrencilerin yıl boyunca tam zamanlı olarak okula devam etmeleri ve verilen ödevleri tamamlamaları beklenmektedir. Öğrencilerin değişim yılına başlamadan, Türkiye’deki notları Fransızca için ”B” ve diğer dersler için “C” veya üstü olmalıdır.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan iyi durumda olmalıdır. Alerjik hastalığı olan öğrenciler, durumları fiziksel bir engele neden olmadığı sürece kabul edilebilir. Özel sağlık problemi olan öğrencilerin dosyaları kabul edilmeden önce YFU tarafından gözden geçirilecektir.

Kişisel nitelikler: Öğrencilerin açık fikirli, farklı ortamlara uyum sağlayabilen, yeni bir dil ev kültür öğrenmeye motive, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel gelişmiş bireyler olmaları gerekmektedir. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Mezun durumdaki öğrenciler YFU Fransa’nın onayı ile kabul edilebilirler. Mezun öğrenciler de tüm diğer öğrenciler gibi okuldaki tüm derslere aktif biçimde katılmalı, derslerin sorumluluklarını yerine getirmek için motive olmalıdır. Mezun durumundaki öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Kabul edilmeyen öğrenciler: Vegan öğrenciler, programa kabul edilmeyecektir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan öğrenciler ancak YFU Fransa’nın onayı ile programa kabul edilirler. Onay verilmesi halinde de ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri zor olmakta ve daha uzun sürebilmektedir.

 • Orta seviyeli Alerjisi olanlar (yemeğe, çevreye veya hayvanlara alerjisi olanlar: pek çok Fransız ailesinin evcil hayvanı vardır)
 • Sigara içen öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahip öğrencilerin programa kabul edilmesi ancak YFU Fransa’nın ön onayı ile mümkün olabilmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin kabulü, ancak uygun aile bulunabilmesi halinde mümkün olacaktır.

 • Öğrenme güçlüğü çekenler veya fiziksel bir engeli olanlar (görme bozukluğu, işitme bozukluğu, vb. dahil)
 • Çok ciddi alerjisi olan öğrenciler 
 • Son 2 yıl içerisinde akli dengesizlik tedavisi görmüş öğrenciler (depresyon, yeme bozukluğu, stres bozukluğu, bipolar bozukluk, vb.)
 • BKI/BMI seviyesi normal değerlerin üzerinde ya da altında olan öğrenciler
 • Epilepsi hastaları ve altını ıslatan öğrenciler
 • Vejeteryanlar, laktoz ve gluten alerjisi olanlar
 • Değişim programı boyunca belli bir aktiviteye (spor, sanat, müzik, vb.) katılmayı isteyenler

 • Öğrenciler Fransızca konuşan ailelerin yanına yerleştirilir.
 • Ev sahibi aile çocuklu yalnız bir anneden, çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyoekonomik durum, etnik ve dini geçmişe sahip olabilirler.
 • Ev sahibi aileler bir apartman dairesinde ya da müstakil bir evde yaşıyor olabilirler.
 • Öğrencilerin kendileri ile aynı cinsiyete sahip ev sahibi kardeşleri ile oda paylaşmaları gerekebilir.
 • Yerleştirmeler genellikle küçük kasabalara (2000-10000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (10000-125000 nüfuslu) yapılır.
 • Az sayıda öğrenci büyük şehirlere yerleştirilecektir.
 • Öğrencilere herhangi bir bölge, şehir ya da aile tipi garantisi verilemez, öğrenci kendisi için uygun görülen yerleştirmeyi kabul etmeye hazırlıklı olmalıdır.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür ancak şu koşullarda değerlendirilmez;

 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talebi
 • Belirli bir Fransız lisesinde eğitim görme amacıyla doğrudan yerleştirme talebi

Fransız eğitim sistemi oldukça talepkar bir sistemdir ve okul saatleri sabah 8’den akşam 5’e olacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler çok iyi motive olmalıdırlar. Okul programı oldukça yoğun olduğundan, öğrencinin, Fransa’daki okulu yanında, kendi ülkesindeki okul müfredatını takip etmeye çalışmaması gerekmektedir.

YFU Fransa, öğrencinin okuduğu yılın belgelenmesi ve öğrencinin ülkesinde denk sayılması konusunda herhangi bir garanti veremez.

Öğrenciler genellikle liseye yerleştirilirler (10. sınıftan 12. sınıfa) ve Fransızca, matematik, fen, tarih, coğrafya ve beden eğitimi gibi dersleri alırlar. Okullardaki yoğunluk nedeniyle, öğrencinin kendi seviyesinin bir üst ya da bir alt sınıfına yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Öğrencinin hangi sınıfa devam edeceğine ilişkin karar okul yönetimi tarafından verilecek olup, YFU’nun bu konuda bir müdahalede bulunması mümkün değildir.

Fransa’da 11. ve 12. sınıfa denk gelen yıllar Bakalorya sınavının düzenlendiği yıllardır. Fransa’da 11. ya da 12. sınıfa yerleştirilen öğrencilerin, okuldaki diğer öğrenciler gibi Bakalorya sınavına girmesi gerekecektir. Bu durumda öğrencinin programdan ayrılış tarihi, Bakalorya sınav tarihlerine göre yeniden düzenlenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin, sınav tarihlerinin çakışması halinde yıl sonundaki YES etkinliğine katılımları mümkün olmayacaktır.

Öğrencinin, Fransa’da belli bir okula yerleştirilmeyi talep etmesi, ancak okul yakınlarında bir ev sahibi aile bulunabilmesi ve yakınlarda öğrenciyi ve ev sahibi aileyi destekleyecek bir YFU alan sorumlusunun olması halinde mümkün olabilir. Belli bir okul talebi olan ve programa kabul alan öğrencilerin bu taleplerini YFU Türkiye’ye bildirmesi gerekmektedir. Bu talebin karşılanması ancak YFU Fransa’nın yukarıdaki şartlara bağlı olarak onay vermesi halinde mümkün olacaktır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Okula gidiş-dönüş ulaşım masrafları
 • Okulda öğle yemekleri
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Fransa’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Fransa içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Fransa’da varış eğitimi (3 gece-4 gün konaklamalı)
 • Bölgesel düzeyde gerçekleştirilen toplantılar (1-3 tane)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150-200 Euro önerilir)
 • Okul kaydı için yapılması gereken aşılar (DTP)
 • Okula ulaşım (Yerleşilen bölgeye göre yıllık 100 – 400 Euro arasında değişmektedir)
 • Özel bir okula yerleştirilme durumunda yıl programı için yaklaşık 1500 Euro; sömestir programı için 750 Euro ödenmesi gerekmektedir. Özel okula yerleştirilmeden önce muhakkak aileden onay alınır.
 • Gerekmesi halinde Fransızca dil kursu (1400 Euro): 14 gün sürecek olan yoğun dil kursu Tours yakınlarında Varış Oryantasyonu’ndan hemen önce düzenlenir. Kurs kapsamında 30 saat Fransızca dersi verilir; bunun yanında, çeşitli kültürel aktiviteler ve yerel geziler düzenlenir. Fransızca bilmeyen ya da seviyesi A2’nin altında olan/2 yıldan daha az bir süredir Fransızca öğrenmekte olan öğrencilerin katılması gerekmektedir.
 • Okul dışı aktiviteler
 • Okul kitapları ve aktiviteleri
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları

FRANSA YAZ Programı

Program Tarihleri: Yakında açıklanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2024

Yaş aralığı: Başvurmak isteyen öğrencilerin en az 12 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 

Program Ücreti: Yakında açıklanacaktır.

İki hafta sürecek yaz kampı programı, YFU Fransa tarafından, Saint-Denis International School işbirliğiyle Loches’de, Loire Valley, düzenlenmektedir. Programa katılan öğrencilerin yolculuğu Paris CDG havaalanına varıp, oradan ayrılacakları şekilde ayarlanacak ve havaalanı karşılama ve uğurlaması, YFU Fransa tarafından yapılacaktır.

Program kapsamında, öğrenciler, Fransızca dil kursunun yanında, çeşitli kültürel etkinliklere katılma fırsatı bulacaklardır. Hafta içi gündüz vaktinde uluslararası okulda düzenlenecek olan derslere katılacak ve akşamlarını Loches çevresinde yaşayan gönüllü ev sahibi aileler tarafından misafir edileceklerdir. Yaz kampının bitiş etkinliği, Paris’e düzenlenecek olan 2 günlük bir gezi olacaktır. Gezi kapsamında, Eyfel Kulesi, Şanzelize ve diğer sembolik Fransız eserleri ziyaret edilecektir.

Program boyunca, katılımcılar sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini ev sahibi aileleri ile, öğle yemeklerini ise, okulda yiyeceklerdir. 

Uzman Fransızca öğretmenleri tarafından verilen Fransızca kursu kapsamında, haftada toplam 15 saat ders alacaklardır. Çok kültürlü ve başlangıç seviyesinden-ileri seviyeye kadar farklı düzeylerde oluşturulan sınıflar en fazla 15 öğrenciden oluşacaktır.

Program boyunca Loches ve etrafına (örneğin Chenonceaux kaleleri, Tours şehir ziyareti ve alışveriş gibi) çeşitli geziler yanında etkinlikler (örneğin golf, açık alan oyunları, kano gibi) düzenlenecektir. 

Program, Paris’e düzenlenecek olan 48 saatlik bir mini gezi ile sonlanacaktır. Paris’te görülmesi gereken Eiffel Tower, Champs Elysées, Arc de Triomphe gibi önemli alanlar ziyaret edilecektir. Gezi boyunca YFU Fransa çalışanları ve gönüllüler de öğrencilere eşlik edeceklerdir. 

Programa başvurmak için belli bir Fransızca dil seviyesi gerekli değildir.

Önemli Not: Programın düzenlenebilmesi için farklı ülkelerden en az 10 öğrencinin başvurmuş olması gerekmektedir. Toplam sayının 10’un altında olması durumunda programın gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

  • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme);
  • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası;
  • YFU Fransa tarafından özenle seçilmiş gönüllü ev sahibi ailelere yerleştirme;
  • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Paris’e gidiş-dönüş seyahat masrafları;
  • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği);
  • Fransa içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları, geziler ve etkinlikler için yapılacak olan seyahat masrafları;
  • 48 saatlik mini Paris gezisi (konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme masrafları dahildir)
  • Türkiye’de Ayrılış Öncesi Eğitim (1 günlük);
  • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek;
  • YFU yönetim ve idari giderleri;
  • Öğrenci destek ve takibi;
  • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa);
  • YFU 24 saat acil yardım hattı

ÖNEMLİ NOT: Programın gerçekleşmesi aşamasında var olan çevresel koşullar ve kısıtlamalar uyarınca, güvenlik ve iyi hali sağlamak üzere, yukarıda bahsi geçen oryantasyonların bir kısmının ya da tamamının online (çevrimiçi) olarak yapılması söz konusu olabilir.

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

  • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar;
  • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde);
  • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar;
  • Pasaport ücreti;
  • Yurtdışı çıkış harcı;
  • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı;
  • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları
  • COVID-19 önleyici test masrafları (hastalık belirtileri varsa ve doktor tarafından talep edilirse, test masrafı sigorta tarafından karşılanmaktadır).
  • Ev sahibi ülke hükümeti tarafından talep edilmesi halinde olası karantina masrafları