Fransa

Program Türü Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir
2021-Q1

02 Ocak 2021
25 Haziran 2021

€7750

15 Eylül 2020

Lise Değişim Programı
Yıl
2021-Q3

25 Ağustos 2021
01 Temmuz 2022

€9350

01 Şubat 2020

Lise Değişim Programı
Sömestir

25 Ağustos 2021
22 Ocak 2022

€7550

Lise Değişim Programı
Sömestir
2022-Q1

06 Ocak 2022
01 Temmuz 2022

€8000

20 Ağustos 2021

2021 Q3 yıl ve 2022 Q1 sömestir programlarına katılan öğrenciler, 27 Haziran – 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacaklardır, dolayısıyla Fransa’dan 27 Haziran 2022 tarihinde ayrılacak, Türkiye’ye YES sonrasında, 01 Temmuz 2022‘de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2021 Q1

01 Temmuz 2003 – 29 Aralık 2005

2021 Q3

30 Haziran 2004 – 29 Ağustos 2006

2022 Q1

30 Haziran 2004 – 29 Aralık 2006

Bu yaş aralığının dışında olan öğrencilerin programa kabulü ancak YFU Fransa’nın onayı ile mümkün olabilecektir. Yaşı daha büyük ya da daha küçük olan öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Dil kriterleri: Öğrencilerin Fransızca DELF ya da TEF testinden en az A1 almış olduklarını belgelemeleri gerekmektedir. DELF ya da TEF testine girmemiş öğrencilerin Fransızca seviyesini ölçmek üzere bir Fransızca test yapılacaktır. Öğrencilerin başvurusunun kabul edilebilmesi için bu testten en az A2 almaları gerekecektir (Girilecek bu testte alınan A2 seviyesi DELF/TEF testlerinin A1 seviyesine eşittir.) Bunun yanında, öğrencilerden, mülakat sırasında 15 dakika içinde gelecekteki ev sahibi ailelerine hitaben bir mektup yazmaları istenecek ve bu mektup YFU Fransa tarafından değerlendirildikten sonra öğrencinin programa kabulü mümkün olabilecektir. Dil kriterlerini karşılamayan öğrencilerden 10 günlük bir dil kampına (ücretli) katılmaları istenebilir.

Akademik kriterler: Programa katılan tüm öğrencilerin yıl boyunca tam zamanlı olarak okula devam etmeleri ve verilen ödevleri tamamlamaları beklenmektedir. Öğrencilerin değişim yılına başlamadan, Türkiye’deki notları Fransızca için ”B” ve diğer dersler için “C” veya üstü olmalıdır.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan iyi durumda olmalıdır. Alerjik hastalığı olan öğrenciler, durumları fiziksel bir engele neden olmadığı sürece kabul edilebilir. Özel sağlık problemi olan öğrencilerin dosyaları kabul edilmeden önce YFU tarafından gözden geçirilecektir.

Kişisel nitelikler: Öğrencilerin açık fikirli, farklı ortamlara uyum sağlayabilen, yeni bir dil ev kültür öğrenmeye motive, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel gelişmiş bireyler olmaları gerekmektedir. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Mezun durumdaki öğrenciler YFU Fransa’nın onayı ile kabul edilebilirler. Mezun öğrenciler de tüm diğer öğrenciler gibi okuldaki tüm derslere aktif biçimde katılmalı, derslerin sorumluluklarını yerine getirmek için motive olmalıdır. Mezun durumundaki öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan öğrenciler programa kabul edilirler, ancak ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri zor olmakta ve daha uzun sürebilmektedir.

 • Orta seviyeli Alerjisi olanlar (yemeğe, çevreye veya hayvanlara alerjisi olanlar: pek çok Fransız ailesinin evcil hayvanı vardır)
 • Sigara içen öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahip öğrencilerin yerleştirilmesi ancak YFU Fransa’nın ön onayı ile mümkün olabilmektedir.

 • Öğrenme güçlüğü çekenler veya fiziksel bir engeli olanlar
 • Çok ciddi alerjisi olan öğrenciler
 • Son 2 yıl içerisinde psikolojik bunalım tedavisi görmüş öğrenciler
 • Yeme bozukluğu olan öğrenciler
 • Diyabetikler, epilepsi hastaları veya altını ıslatan öğrenciler
 • Laktoz veya gluten alerjisi olanlar, veganlar ve vejeteryanlar

 • Öğrenciler Fransızca konuşan ailelerin yanına yerleştirilir.
 • Ev sahibi aile çocuklu yalnız bir anneden, çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyoekonomik durum, etnik ve dini geçmişe sahip olabilirler.
 • Ev sahibi aileler bir apartman dairesinde ya da müstakil bir evde yaşıyor olabilirler.
 • Öğrencilerin kendileri ile aynı cinsiyete sahip ev sahibi kardeşleri ile oda paylaşmaları gerekebilir.
 • Yerleştirmeler genellikle küçük kasabalara (2000-10000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (10000-125000 nüfuslu) yapılır.
 • Az sayıda öğrenci büyük şehirlere yerleştirilecektir.
 • Öğrencilere herhangi bir bölge, şehir ya da aile tipi garantisi verilemez, öğrenci kendisi için uygun görülen yerleştirmeyi kabul etmeye hazırlıklı olmalıdır.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür ancak şu koşullarda değerlendirilmez;

 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talebi
 • Belirli bir Fransız lisesinde eğitim görme amacıyla doğrudan yerleştirme talebi

Fransız eğitim sistemi oldukça talepkar bir sistemdir ve okul saatleri sabah 8’den akşam 5’e olacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler çok iyi motive olmalıdırlar. Okul programı oldukça yoğun olduğundan, öğrencinin, Fransa’daki okulu yanında, kendi ülkesindeki okul müfredatını takip etmeye çalışmaması gerekmektedir.

YFU Fransa, öğrencinin okuduğu yılın belgelenmesi ve öğrencinin ülkesinde denk sayılması konusunda herhangi bir garanti veremez.

Öğrenciler genellikle liseye yerleştirilirler (9. sınıftan 12. sınıfa) ve Fransızca, matematik, fen, tarih, coğrafya ve beden eğitimi gibi dersleri alırlar. Okullardaki yoğunluk nedeniyle, öğrencinin kendi seviyesinin bir üst ya da bir alt sınıfına yerleştirilmesi söz konusu olabilir. 

Fransa’da 11. ve 12. sınıfa denk gelen yıllar Bakalorya sınavının düzenlendiği yıllardır. Fransa’da 11. ya da 12. sınıfa yerleştirilen öğrencilerin, okuldaki diğer öğrenciler gibi Bakalorya sınavına girmesi gerekecektir. Bu durumda öğrencinin programdan ayrılış tarihi, Bakalorya sınav tarihlerine göre yeniden düzenlenecektir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Okula gidiş-dönüş ulaşım masrafları
 • Okulda öğle yemekleri
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Fransa’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Fransa içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Fransa’da varış eğitimi (3 gece-4 gün konaklamalı)
 • Bölgesel düzeyde gerçekleştirilen toplantılar (1-3 tane)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150-200 Euro önerilir)
 • Okul kaydı için yapılması gereken aşılar (DTP)
 • Okula ulaşım (Yerleşilen bölgeye göre 100 – 400 Euro arasında değişmektedir)
 • Özel bir okula yerleştirilme durumunda 1400 Euro ödenmesi gerekmektedir. Özel okula yerleştirilmeden önce muhakkak aileden onay alınır.
 • Okul dışı aktiviteler
 • Okul kitapları ve aktiviteleri
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları