Finlandiya


Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

03 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€10300

15 Şubat 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

03 Ağustos 2024
05 Ocak 2025

€8900

2024 Q3 yıl programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Finlandiya’dan 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025‘de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q3

01 Ocak 2007 – 30 Eylül 2008

Yaş kriterlerine uymayan öğrencilerin başvuruları YFU Finlandiya tarafından bireysel olarak değerlendirilir.

Dil kriterleri: Tüm öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Programa katılmadan önce en az 4 yıl İngilizce dersi almış olmaları gerekmektedir. İngilizce iletişim kurmak için gerekli olan ilk yabancı dildir. Öğrencilerin aile yanına yerleştirilme aşamasında, YFU Finlandiya’nın öğrencinin İngilizce iletişim kurabileceğinden emin olması gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilere mülakat sonrasında SLEP testi yapılmaktadır. Öğrencinin SLEP testinden en az 42 puan (67 üzerinden) alması beklenmektedir.

Finlandiya’nın İsveçce ve Fince olmak üzere iki tane resmi dili bulunmaktadır. Öğrencilerin Finlandiya’ya vardıklarında Fince ya da İsveçce (İsveçce konuşulan bir bölgeye yerleştirilmeleri durumunda) öğrenme konusunda istekli olmaları gerekmektedir. Finlandiya’ya geldikten sonra öğrencilerin Fince/İsveçce dil kursuna katılmaları tavsiye edilmektedir. Üniversitelerin ve özel kursların makul ücretlerle düzenlediği dil kursları bulunmaktadır. Bunun yanında, öğrencilerin, programa kabul edilir edilmez, temel düzeyde Fince/İsveçce öğrenmeye başlamaları tavsiye edilmektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın (B) notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir. Notları daha düşük öğrencilerin programa kabulü ancak YFU Finlandiya’nın onayı ile gerçekleşebilir.

Öğrencilerin Finlandiya’daki okulda da ortalamanın üstünde bir başarı ve motivasyon göstermeleri beklenmektedir. Öğrenciler, yerleştirildikleri bölgeye bağlı olarak Fince ya da İsveçce bir okula yerleştirilebilirler.

Düşük motivasyona bağlı tekrarlayan başarısızlık ya da okula devamsızlık erken dönüş ile sonlanabilir. Bunun yanında, okuldan atılan öğrenciler de zorunlu erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin fiziksel ve duygusal açıdan sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin doğal etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalı; kendileri, ev sahibi aileleri ya da ev sahibi YFU kuruluşu için sorun yaratmamalıdırlar.

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin, okula devam etme, Fince/İsveçce öğrenme ve buna vakit ayırma konusunda istekli olması gerekmektedir.Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Yaşı uygun olan mezun öğrencilerden Finlandiya’da okula devam edeceklerini ve ders çalışmak konusunda istekli olduklarını belirtir bir anlaşmayı imzalamaları istenmektedir. Bu öğrencilerin Finlandiya’da bulundukları sürece okulda başarılı olmaları ve okul kurallarına uymaları ve kendilerinden yaşça küçük gençlerin bulunacağı sınıflara yerleştirilmeyi sorun etmemeleri beklenmektedir. Bunun yanında, öğrencinin bir motivasyon mektubu yazması gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan öğrenciler programa kabul edilirler, ancak ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri zor olmakta ve daha uzun sürebilmektedir.

 • Alerjisi olanlar (yemek, çevre, evcil hayvan, vs…)
 • Okul başarısı ortalamanın altında olanlar
 • Orta seviyeli yemek sınırlamaları olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryan, vs…)
 • Sigara içenler (18 yaş altındakilerin tütün mamüllerini bulundurmaları yasadışı olduğundan, sigara içen ve programa başvurmayı düşünen öğrencilerin Finlandiya’ya gelmeden önce sigarayı bırakmaları tavsiye edilir)
 • Dini farklılıklara karşı esnek olmayanlar

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahip öğrencilerin yerleştirilmesi ancak YFU Finlandiya’nın ön onayı ile mümkün olabilmektedir.

 • Yerleştirilmesi zor öğrenci durumlarından bir kaç tanesine sahip olan öğrenciler
 • Vegan öğrenciler
 • Sağlık sorunu olan öğrenciler: öğrenme zorluğu çekenler ve fiziksel engeli olanlar, kronik hastalığı ya da rahatsızlığı olanlar (sara, diyabet, vs…), disleksik olanlar ve hali hazırda ilaç tedavisi görenler
 • Psikolojik tedavi görmüş öğrenciler; tedavi nedeni önemlidir, ancak son iki yıl içinde tedavi görmüş olan öğrenciler büyük olasılıkla programa kabul edilmeyeceklerdir
 • Yeme bozukluğu olan öğrenciler: YFU Finlandiya programa başvurmadan önceki son iki yılda yeme bozukluğu nedeniyle tedavi görmüş öğrencileri kabul etmemektedir. Tedavinin iki yıldan önce gerçekleşmiş olması durumunda ise YFU Finlandiya duruma göre karar verecektir.

Kabul Edilmeyen Öğrenciler:

 • Yatağını ıslatan öğrenciler
 • Epilepsisi olanlar
 • Önemli ölçüde görme bozukluğu olanlar
 • Bipolar bozukluğu, anksiyetesi, panik atağı olanlar

Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmaktadır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu/çocuksuz bir çiftten oluşabilir.

Yalnız bir kişinin ya da aynı cinsiyetten ebeveynin yanına, ancak hem öğrenci hem de öz ailesi onay verirse yerleştirme yapılmaktadır.

Öğrenciler Fince ya da İsveçce konuşan bir ailenin yanına yerleştirilmektedir.

Ev sahibi aileler kırsal ya da kentsel alanlarda yaşıyor olabilirler. Ancak, Finlandiya’nın çoğu bölgesi nüfusu az, kırsal yerleşim yerlerinden oluşmaktadır ve öğrenciler Finlandiya’nın herhangi bir bölgesinde yaşamaya hazırlıklı olmalıdır. Öğrencilerin çoğunluğu kırsal yerleşim yerlerine, küçük kasabalara (yaklaşık 10 000 – 30 000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (nüfusu 30 000-100 000 arasında olan) yerleştirilirler.

Öğrencilere bölge, ev sahibi aile tipi gibi hiç bir konuda yerleştirme garantisi verilemez ve öğrenciler herhangi bir bölge, aile tipi ya da ev tipine yerleştirilmeyi kabul etmeye hazırlıklı olmalıdırlar. Fin aile yaşantısı oldukça yoğun bir günden oluşmaktadır; aile üyeleri gün boyunca iş, okul ya da hobileriyle uğraşırlar. Gençlerin bağımsızlığına önem verilir, ailenin tüm üyeleri ev işlerinin yapılmasına yardımcı olurlar.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme ancak ev sahibi aile ile öğrenci arasında bir akrabalık bağı olmaması durumunda mümkün olabilir. Bunun yanında, potansiyel ailenin YFU’nun ev sahibi aile şartlarını karşılaması ve YFU program hedeflerini kabul etmesi gerekmektedir.

Finlandiya’da eğitime son derece büyük önem verilmektedir. Fin okul sistemi öğrencinin tam anlamda bağımsız olmasını, akademik performası konusunda sorumluluk almasını ve okul sistemine uyum konusunda sorumluluk taşımasını gerektirmektedir.

Fin liselerinde öğrenciler pek çok ders arasından seçim yapabilirler: dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça gibi), matematik, fen, tarih, coğrafya, felsefe, sosyal bilimler, ekonomi ve din. Öğrenciler aynı zamanda spor, sanat ve müzik dersleri alabilirler.

YFU değişim öğrencilerinin haftada en az 25 saat ders almaları gerekmektedir. Öğrencilerin tüm okul kitaplarını edinmeleri ve öğretmenin istemesi durumunda diğer tüm Fin öğrencilerle aynı şekilde sınavlara girmeleri ve ödevleri yapmaları beklenmektedir.

Okul, Ağustos ortasında açılır ve Haziran başında kapanır. Öğrenciler, geçmiş eğitimlerine bağlı olarak lisenin 1. ya da 2. sınıfına (genel eğitim sistemi içinde 10. ya da 11. sınıf) yerleştirilirler. Öğrenciye en uygun sınıfa okul karar vermektedir, bu konuda YFU herhangi bir şey yapamaz. Okulun eğitim dili ev sahibi ailenin istek ve tavsiyesine bağlı olarak İsveçce ya da Fince olabilir.

Okulların düzenlediği çok fazla okul dışı etkinlik bulunmamaktadır. Bu tür etkinlikler daha çok toplum merkezleri, kuruluşlar ve dernekler tarafından düzenlenmektedir.

YFU Finlandiya, öğrencilerin belli bir sınıfa yerleşmesini garanti edemez; değişim öğrencisinin hangi sınıfa devam edeceği tamamen okul tarafından verilen bir karardır. Finlandiya’da lise eğitimi genellikle 3 yıl (ya da 4 yıl) devam etmekte ve 1., 2. ve 3. sınıflardan (Türkiye’deki 10., 11. ve 12. sınıflar) oluşmaktadır. Değişim öğrencileri, doğum tarihlerine ve okulun sınıf kontenjanlarına bağlı olarak, genellikle 1. ya da 2. sınıfa yerleştirilmektedirler. 

Okulda aynı sınıftaki öğrencilerin farklı ders çizelgeleri hatta farklı müfredatları olabilir. Bir yıl okul yılı 5 ya da 6 dönemden oluşmaktadır; ders konuları dönemlere bağlı değildir. Öğrenciler, her bir dönemde farklı ders kombinasyonlarını almayı seçebilirler. Bazı dersleri alabilmek için, önceki dönemlerde alınmış olması gereken dersler bulunabilir (örneğin Kimya 3 dersini alabilmek için, öncesinde mutlaka Kimya 1 ve Kimya 2 derslerini almış olmak gerekmektedir). Her bir dönemin sonunda, öğrencilerin değerlendirilmesi için bir sınav haftası bulunur. YFU değişim öğrencilerinin her bir dönemde 6 farklı ders alması gerekmektedir. Öğrencilerin performansı ‘Geçti/Kaldı’ olarak ya da bazen rakamsal notla değerlendirilmektedir.

Okuldaki eğitim dili Fince olduğundan, değişim öğrencileri ilk dönemlerde genellikle daha kolay derslerle (örneğin sanat, spor, dil, matematik gibi) başlar ve Fince dil seviyelerini geliştirdikçe, ilerleyen dönemlerde daha akademik dersler almaya başlarlar. Öğrenciler, var olan kontenjanlar çerçevesinde derslerini seçebilirler.

Pratikte, lise 1. sınıfa devam eden bir öğrencinin, lise 2. sınıftan dersler alması ya da tam tersi mümkündür. Bu anlamda Fin eğitim sisteminin, alınacak dersler açısından oldukça esnek olduğu söylenebilir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize ve oturma izni başvurusu için destek (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme
 • Aylık 70 Euro’nun üzerinde olması durumunda okula gidiş-dönüş ulaşım masrafları
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Finlandiya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (Dönüş Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Finlandiya içinde geliş-gidiş ve oryantasyonlar sırasında ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş- dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış oryantasyonu (3gün konaklamalı)
 • Ara dönem oryantasyonu (2 gün konaklamalı) (Sadece yıl programında)
 • Geri dönüş oryantasyonu (1 gün)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı
 • Varış sonrası oryantasyonu sırasında yoğun dil kursu (profesyonel bir öğretmen tarafından 3 saat) ve Fince öğrenme kitabı verilmektedir.
 • Katılımın isteğe bağlı olduğu Dil günleri (yıl boyunca 2-3 defa)

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 200 Euro cep harçlığı tavsiye edilmektedir)
 • Okul kitapları, etkinlikleri ve okulla ilgili diğer giderler
 • Okula ulaşım masrafları (aylık 40-220 Euro civarında olmaktadır. Ulaşım masrafının 70 Euro’yu aşması durumunda, YFU Finlandiya fazla olan kısmı karşılayacaktır)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler ve etkinlikler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları
 • YFU Tallinn Gezisi (2 gün, 130-160 Euro)
 • YFU Lapland Gezisi (6 gün, 430-480 Euro)