Danimarka


Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2023 Q3

29 Temmuz 2023
28 Haziran 2024

$9100

15 Mart 2023

2023 Q3 yıl programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin yakınlarında Avrupa’da değişim programını tamamlamış öğrencilerin katılımıyla düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katıldıktan sonra Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: 

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2023 Q3

30 Aralık 2004 – 01 Ağustos 2007

Öğrencinin bu tarihlerden bir-iki ay küçük ya da büyük olması durumunda YFU Danimarka’nın onayı gerekmektedir. Bir-iki aydan daha küçük ve büyük öğrenciler programa kabul edilmez.

Dil kriterleri: Öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Mülakat sırasında yapılacak olan ELTIS estinden en az 205 ve üstünde puan alınması gerekmektedir. Varış sonrası oryantasyon programı kapsamında öğrencilere temel Danca dersleri verilecek olup, bunun yanında yıl boyunca kendi kendilerine çalışabilecekleri dil eğitim materyalleri temin edilecektir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencilerin Danimarka dili ve kültürünü öğrenmeye istekli olması gerekmektedir.

Mezun Öğrenciler: YFU Danimarka mezun öğrencileri bireysel olarak değerlendirmekte ve öğrencinin okula devam konusunda motivasyonundan emin olduktan sonra kabul etmektedir. Mezun öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaç tanesine sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmesi normalden daha uzun zaman alabilir.

 • Kendi odasına girmemek kaydıyla evde evcil hayvan bulunması konusunda sorun yaşamayan ve özel bir diyete ihtiyaç duymayanlar
 • Sigara içen, ancak ev sahibi ailesinin yanında ya da evin içinde sigara içmemeyi kabul edenler

Şartlı kabul edilen öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da birkaç tanesine sahip öğrencilerin yerleştirilmesi YFU Danimarka’nın kabulüne bağlıdır.

 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara ve epilepsi hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Evde evcil hayvan ile yaşayamayacağını belirtenler (alerji, korku, hoşlanmama, vs… nedeniyle)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü tüketmeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örneğin yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksiya ile ilgili geçmişi olanlar
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya ev sahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • Ciddi derecede duyma veya görme bozukluğu olan öğrenciler

 • Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Öğrenciler genellikle kırsal yerleşim yerlerine, küçük kasabalara (en fazla 30 000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (nüfusu 31 000-125 000 arasında olan) yerleştirilirler. Çok az sayıda öğrenci daha büyük şehirlere yerleştirilmektedir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme ancak ev sahibi aile ile öğrenci arasında bir akrabalık bağı olmaması durumunda mümkün olabilir. Potansiyel ailenin YFU Danimarka’nın ev sahibi aile şartlarını karşılaması ve ailenin yakınında öğrencinin yerleştirilebileceği bir okulun bulunması gerekmektedir.

Değişim öğrencileri ortaokul ya da liseye yerleştirilirler. Öğrencinin hangi sınıfa yerleşeceğine Danimarka’da yerleştirildiği okul karar vermektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Danimarka’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (Dönüş Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Danimarka içinde geliş-gidiş ve oryantasyonlar sırasında ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış oryantasyonu (1 hafta konaklamalı)
 • Varış sonrası oryantasyonu (1-2 gün konaklamalı)
 • Ara dönem oryantasyonu (haftasonu 2 gün konaklamalı)
 • Geri dönüş oryantasyonu (haftasonu 2 gün konaklamalı)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU Danimarka üyeliği
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı
 • Temel dil eğitimi varış oryantasyonu sırasında verilmektedir. Oryantasyon sonrasında öğrencilere kendi başlarına çalışabilmeleri için materyal temin edilmektedir.

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (228 Euro civarındadır-1700DKK)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı
 • Ek dil kursu (isteğe bağlıdır)
 • Okula ulaşım masrafları (gerekmesi halinde)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları

Müzik programı, içinde bulunduğumuz program döneminde düzenlememektedir. Sayfada yer alan detaylar, önceki yıllarda düzenlenmiş olan programa aittir.

Klasik Müzik Programı: Program, özellikle değişim yılı deneyimi ile profesyonel düzeyde klasik müzik eğitimini bir arada yaşamak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Programa katılan öğrenciler, yılın büyük çoğunluğunda Orkester Efterskolen isimli yatılı bir müzik okulunda kalacak; okul tatilleri ve ayda 1 ya da 2 haftasonunu da ev sahibi aileleri ile birlikte geçireceklerdir.

Orkester Efterskolen: Bu okulda klasik müziği pop müziğe tercih eden genç müzisyenler eğitim almaktadır. Okulun sunduğu 3 temel program bulunmaktadır:

 • Orkestra programı: Öğrenciler bir senfoni orkestrasında yer alırlar
 • Vokal programı: Solo ve oda korosu ile şarkı söyleyen öğrenciler ayrıca drama derslerine dahil olurlar
 • Piyano programı: Oda müziği yapılır.

Öğrenciler her hafta seçtikleri enstrüman konusunda danışmanlık alma şansı bulurlar.

Okul, salt bir müzik okulu olmaktan ziyade, ulusal bir müfredatı da takip etmektedir ve başarı düzeyi son derece yüksektir. 15-17 yaşları arasındaki gençlere eğitim vermektedir. Mümkün olması halinde, zorunlu dersler müzik eğitimi ile verilmekte, sık sık okul gezileri düzenlenmektedir (örneğin Kopenhag’daki Kraliyet Tiyatrosu ve Senfoni Orkestrası’na).

Okul, son yıllarda uluslararası öğrencileri hedefleyen bir programı hayata geçirmiştir. Bu programa dahil olmak isteyen öğrencilerin, müzik konusunda belirli bir yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencilerin Danca öğrenme konusunda istekli olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler iki kişilik odalarda kalır. Okulun genel temizliği konusunda sıra ile sorumluluk üstlenirler. Hafta sonu ders olmadığından, öğrencilerin haftasonunu ev sahibi aileleri ile geçirmeleri mümkündür, ancak pek çok öğrenci hafta sonu sunulan imkan ve etkinliklerden yararlanabilmek için okulda kalmayı tercih etmektedir.