Bulgaristan

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2023 Q3

07 Eylül 2023
28 Haziran 2024

€8000

15 Mart 2023

Lise Değişim Programı
Yıl – Çevre ve Doğa

€9100

2023 Q3 yıl programlarına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin yakınlarında Avrupa’da değişim programını tamamlamış öğrencilerin katılımıyla düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katıldıktan sonra Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2023 Q3

30 Ağustos 2006 – 30 Temmuz 2009

Yaşı daha büyük ya da daha küçük olan lise öğrencileri, yazacakları bir motivasyon mektubu sonrasında YFU Bulgaristan’ın onayı ile kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin, program öncesinde aile ve okul hayatına tam anlamıyla uyum sağlama konusundaki motivasyonlarına dair bir ön anlaşma imzalamaları gerekmektedir.

Dil kriterleri: Bulgaristan’ın resmi dili Bulgarca’dır. Bulgaristan’a gelen öğrencilerin, Bulgarca öğrenmeye istekli olmaları ve 4 hafta sürecek olan dil kursuna katılmaları gerekmektedir. Bunun yanında, programın ilk aylarında iletişim kurabilmek için, öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Bu durumu göstermek için en az 2 okul yılında İngilizce aldıklarını gösterir bir not dökümü sunmaları gerekmektedir. Bu şartı karşılamayan öğrencilerin kabulü, ancak YFU Bulgaristan’ın onayı ile mümkündür.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında notlarının iyi olması ve herhangi bir dersten kalır not almamış olmaları gerekmektedir.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalıdırlar. Programa başlamadan önceki iki yıl içinde beslenme bozukluğu teşhisi ile tedavi gören öğrenciler, programa kabul edilmemektedir. Bunun yanında, depresyon, bipolar bozukluk, kaygı ve panik atak teşhisi konulmuş olan öğrenciler programa kabul edilmemektedir. Yiyecek, çevre ve evcil hayvan alerjisi olup, bu durumu kendi başına kontrol edebilen, dolayısıyla özel bir yerleştirme gerektirmeyen öğrenciler kabul edilmektedir.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler Bulgaristan’a gelme isteği ve motivasyonu taşımalıdırlar.

Mezun öğrenciler: Mezun öğrenciler programa kabul edilmemektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Hafif şiddetli alerjisi ve beslenme ile ilgili kısıtları olan öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri diğer öğrencilere oranla daha fazla zaman alacaktır.

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birini (veya birkaçını) sağlayan öğrenciler YFU Bulgaristan tarafından durumları incelendikten sonra kabul edilebilirler:

 • Alerjileri nedeniyle belli bir diyet takip etmesi gereken öğrenciler
 • Not ortalaması düşük olan öğrenciler
 • Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler
 • Sağlık durumu nedeniyle program sırasında tedaviye devam etmesi gereken öğrenciler
 • Laktoz intoleransı, çölyak hastalığı, alerjik, özel bir yerleştirme gerektiren çevre alerjisi ve/veya evcil hayvan alerjisi olan öğrenciler
 • Sigara içen öğrenciler (bu öğrenciler, ancak ev sahibi ailenin bu konudaki kurallarını kabul etme şartıyla programa kabul edilebilirler)
 • Program sırasında belli bir etkinliğe, spora devam etmesi gereken öğrenciler (bu öğrenciler, ancak ilgili etkinliğin Bulgaristan’da erişilebilir olması halinde programa kabul edilirler)
 • Program sırasında belli bir dini aktiviteye devam etmek isteyen öğrenciler
 • Vegan öğrenciler

Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir. Öğrenciler kendileriyle aynı cinsiyetteki ev sahibi aile kardeşiyle odasını paylaşmak durumunda olabilirler. Belirli bir bölgeye, aileye veya eve yerleştirme garantisi verilmez.

Ev sahibi aileler kentsel bölgelerde ve nadiren de olsa kırsal bölgelerde yaşıyor olabilirler. Bulgaristan, çoğunluğu kırsal alanlardan oluşan bir ülkedir; bu nedenle öğrencinin herhangi bir bölgede yaşayacak olmaya hazırlıklı olması gerekmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu büyük şehirlere (yaklaşık 1500000-500000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki kasabalara (yaklaşık 300000-100000 nüfuslu) yerleştirilmektedir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Aile YFU şartlarını sağladığı, öğrenci ile bir akrabalık bağı bulunmadığı ve ev sahibi aile yakınlarında öğrencinin yerleştirilebileceği okul bulunduğu takdirde doğrudan yerleştirme kabul edilebilir. Bunun yanında, gerek okula gerekse ev sahibi aileye yakın bir mesafede, öğrenci ve ev sahibi aileyi program boyunca destekleyebilecek bir alan sorumlusunun yaşıyor olması gerekmektedir.

Öğrenciler, bir devlet lisesine yerleştirilir ve akademik lise programını takip ederler. Öğrencinin yerleştirileceği sınıf, okul idaresince belirlenir.

Bulgaristan’da, eğitime oldukça büyük bir önem verilmektedir. Bulgaristan okul sistemi, öğrencinin akademik performansına ve okul sistemine uyum sağlamaya yönelik gerekli sorumluluğu almasını ve bu konuda elinden geleni yapmasını gerektirmektedir.

Bulgaristan liselerinde, öğrenciler çok çeşitli dersler almaktadır: iki ya da üç tane yabancı dil dersi (örneğin İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve İtalyanca), matematik, fen bilgisi, tarih, coğrafya, felsefe, vb. Bunun yanında öğrenciler, spor, sanat ve müzik gibi dersler alabilmektedir. Her bir öğrencinin, haftada en az 33 saat ders alması gerekmektedir.

Okul yılı 15 Eylül’de başlayıp, 30 Haziran’da sona ermektedir. Değişim öğrencileri, daha önceki eğitimlerine de bakılarak, genellikle lisenin 3. ya da 4. sınıfına (tüm okul hayatının 10. ya da 11. yılına denk gelmektedir) yerleştirilmektedirler. Öğrencinin hangi sınıfa devam edeceğine okul idaresi tarafından karar verilmektedir.

Okul içinde varolan çok fazla serbest zaman etkinliği bulunmamaktadır. Serbest zaman etkinlikleri daha çok, yerel topluluklar, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından sunulmaktadır.

YFU Bulgaristan tarafından, klasik lise değişim programı yanında Çevre ve Doğa temalı bir program sunulmaktadır. Bu programa birisine katılmayı isteyen öğrencilerin, kabul aşamasında bu isteklerini belirtmeleri gerekmektedir. Tematik programlara katılım için, öğrencilerin ek bir ödeme yapması gerekir.

Çevre ve Doğa Programı: Bu programa katılmayı isteyen öğrenciler, yıl boyunca devam edecekleri klasik lise değişim programına ek olarak, çevre ve doğa programına katılım gösterirler. Program, çevre gezilerine ve dağ tırmanışlarına yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda, çok çeşitli açık alan etkinliği düzenlenecek olup, bunlar arasında açık alan festivallerine katılım, buz pateni, kayak, mağaracılık, tırmanış, dağcılık ve eko-tarım alanlarına ziyaretler sayılabilir. Hava koşullarına ve mevsime bağlı olarak, olabilecek en en ilgi çekici etkinlikler ayarlanacaktır. Etkinlikler, her ay bir hafta sonunda ya da okul tatilleri sırasında düzenlenecektir (Yıl içinde toplam 20 gün). Program için yapılacak olan ek ödemeye, yapılacak tüm etkinliklerin masrafları dahil olup; etkinlik sırasında uygun koşullarda giyilmesi gereken kıyafetleri (yağmurluk, tırmanışa uygun ayakkabılar, termal içlik gibi) öğrencinin sağlaması gerekmektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Okula yerleştirme ve okul kayıt ücreti
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Sofya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Bulgaristan içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi oryantasyon programı (Türkiye’de 4 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Türkiye’de Aile destek programı ve oryantasyon (katılım isteğe bağlıdır)
 • Varış sonrası oryantasyonu (2-3 gün)
 • Bulgarca Dil Kursu (4 hafta, Sofya’da)
 • Ara dönem oryantasyonu (4-5 gün; diğer Balkan YFU kuruluşları ile birlikte düzenlenmektedir)
 • Dönüş Öncesi Oryantasyonu (1-2 gün, yerel düzeyde)
 • Bulgaristan’daki oryantasyonlara ulaşım masrafları
 • YES-Young Europeans Seminar (Werbelinse-Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır. YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince YFU grup liderlerinin refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonunun hemen sonrasında yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek 
 • YFU idari ve yönetim giderleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize/oturum izni başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 100-150 Euro önerilmektedir)
 • Okul kitapları ve okuldaki etkinlikler
 • Okula ulaşım masrafları
 • Program dışı YFU ya da okul tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları