ABD Lise – YFU ABD

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q1

Ocak 2024
Ocak 2025

$15500

15 Eylül 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir

Ocak 2024
Haziran 2024

$14200

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

Ağustos/Eylül 2024
Haziran 2025

$16000

15 Mart 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

Ağustos/Eylül 2024
Ocak 2025

$14850

Lise Değişim Programı
Yıl

2025 Q1

Ocak 2025
Ocak 2026

$16000

15 Eylül 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

Ocak 2025
Haziran 2025

$14850

YFU ABD tarafından düzenlenen lise değişim programlarının tamamı, J1 vizesi programları kapsamında düzenlenmektedir. 

Programın başlama tarihi öğrencinin yerleştirildiği eyaletteki okulların açılma tarihine göre belirlenecektir. Dolayısıyla öğrenciler Ağustos veya Eylül ayı içerisinde ABD’ye varmış olacaklardır. Program, Haziran ayının son iki haftası içinde sona erer, öğrencilerin dönüş yolculukları 17-30 Haziran arasında bir tarihe ayarlanacak, bu aşamada öğrenciler ile irtibat halinde olunacaktır.

YFU ABD, belli sayıda öğrencinin eyalet seçimi yapmasına imkan tanımaktadır. Bu imkandan yararlanmak ve belirli bir eyalete yerleştirilmek isteyen öğrencilerin, bu taleplerini YFU Türkiye’ye kesin kayıt işlemleri sırasında iletmeleri gerekmektedir. YFU ABD’nin kontenjanları çerçevesinde, yer olması halinde öğrencinin belirli bir eyalete yerleştirilmesi sağlanabilir; bu durumda, öğrencinin, program ücretine ek olarak 1100 USD ödeme yapması gerekmektedir.

YFU ABD, özellikle uzun süreli değişim programlarına yoğunlaşmaktadır. Her yıl ABD çapında değişime katılan tüm öğrencilerin yaklaşık %10’u YFU ABD tarafından misafir edilmektedir. ABD’de faaliyet gösteren 50’den fazla kuruluş olduğu düşünüldüğünde bu oldukça ciddi bir orandır. YFU ABD tüm Eyaletleri kapsayan geniş bir yerleştirme kapasitesi, güçlü gönüllü ağı ve yerel ofisleri ile üst düzeyde değişim programı tecrübesini size sunmaktadır.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

31 Ağustos 2005 – 15 Mart 2009

2024 Q3

15 Mart 2006 – 29 Eylül 2009

2025 Q1

31 Ağustos 2006 – 15 Mart 2010

ABD’de J1 değişim programları yasa ile denetlenmektedir. Bu nedenle yaş durumu ve belli bazı kurallar esnetilmeyecek düzeydedir. J1 programına katılmak isteyen öğrencilerin, yukarıda belirtilen yaş kriterlerine uyması gerekmektedir. Genel bir kural olarak, öğrencinin, program başlamadan önce 15. yaşına girmiş ve program bitmeden önce 18,5 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Bu yaş aralığının dışındaki öğrencilerin J1 programına kabul edilmeleri mümkün değildir.

Dil kriterleri: ABD’de değişim öğrencisi kabul etmek tüm okullar için bir prestijdir. Bu nedenle okullar birbiriyle rekabet halinde en iyi öğrencileri kabul etmeyi tercih ederler. Bu sebeple bir çok okul dil yeterliliği istemektedir. Öğrenciler, okulda ve toplum içinde faaliyette bulunabilecek kadar İngilizce’ye hakim olmalıdır. ABD’ye başvurmanız halinde ELTIS-English Language Test for International Students adlı teste girmeniz ve yeterli puanı almanız gerekir. Toplamda 242 puan olan bu sınavdan en az 220 puan alınması gerekmektedir. 212 ve 220 arası puana sahip olanlar şartlı olarak kabul edilirler.  YFU ABD, ELTIS puanı 230’un altında olan öğrencilerin, program başlamadan önce düzenlenen Kültür ve Dil Kampı’na katılmalarını tavsiye etmektedir.

Daha önce bu sınava girmiş ve yeterli bir puan almış olsanız dahi eğer cevap kağıdınız elinizde değilse ve yetkin bir kuruluş tarafından sınava alınmadıysanız, YFU tarafından uygulanacak teste girmeniz gerekmektedir.

Akademik kriterler: Türkiye’de liseden mezun olduktan sonra programa katılmak isteyen öğrenciler ABD tarafından kabul edilmemektedir. Bu durumdaki öğrenciler, ancak 10.000 USD özel okul ücretini ödemeyi kabul etmeleri halinde değerlendirmeye alınacaklardır. Öğrencinin değerlendirmesi YFU ABD tarafından yapılacak ve kabul edilmesi halinde, program ücretinin yanında, özel okul ücreti olan 10.000 USD’yi ödemesi gerekecektir. Lise son sınıfta olan ve programa mezun öğrenci olarak katılmayı isteyen öğrenciler, yaş kriterlerine uygun olmaları halinde ABD Community College programına başvuruda bulunabilirler.

Öğrenciler akademik olarak motive olmalı ve Birleşik Devletler’deki ödevlerini ortalama düzeyde yerine getirecek performansta olmalıdırlar. Öğrencinin programa başlamadan önceki temel derslerden aldığı notların akademik not ortalaması en az “B” seviyesinde olmalıdır. Edebiyat, Yabancı Dil, Tarih, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri temel dersler olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında, herhangi bir ders notu “F” olan öğrencilerin programa kabul edilmeleri mümkün değildir. Son 2 yıl içinde herhangi bir dersten “D”nin altında not almış olan öğrenciler, programa kabul aşamasında YFU ABD tarafından değerlendirilecek ve bu durumda bir öğrenci programa kabul edilse dahi, öğrenciden ders notlarına ilişkin bir program öncesi anlaşması imzalaması istenecektir.

Sağlık kriterleri: ABD’de değişim öğrencisi olmak aynı zamanda sağlıklı bir bünye gerektirir. Öğrenciler hem fiziksel, hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, ev sahibi aileleri ya da YFU ABD ve bölge ofisleri için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır. Program sırasında bir öğrencinin daha önceden tedavi gördüğü ve YFU’ya bildirilmemiş fiziksel ya da psikoloji bir sorunu olduğunun anlaşılması üzerine öğrencinin programı sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Öğrencilerin hem ailenin hem de okulun sosyal yaşantısına dahil olmak üzere istekli ve bu konuda gerekli çabayı gösterecek olgunlukta olması gerekmektedir. Başvuru aşamasında kendisi ile ilgili herhangi bir konuda eksik ya da yanlış bilgi vermiş olan öğrencilerin programları, durumun anlaşılmasını takiben sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Mezun Öğrenciler: Programa başvurduğu tarihte lise son sınıfta olan ve mezun olduktan sonra programa katılmak isteyen öğrenciler, ancak 10.000 USD özel okul ücretini ödemeyi kabul etmeleri halinde değerlendirmeye alınacaklardır. Öğrencinin değerlendirmesi YFU ABD tarafından yapılacak ve kabul edilmesi halinde, program ücretinin yanında, özel okul ücreti olan 10.000 USD’yi ödemesi gerekecektir. Lise son sınıfta olan ve programa mezun öğrenci olarak katılmayı isteyen öğrenciler, yaş kriterlerine uygun olmaları halinde ABD Community College programına başvuruda bulunabilirler. CCP konusunda YFU Türkiye ofisinden detaylı bilgi alınabilir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan öğrencilerin yerleştirilmesi normalden daha uzun sürecektir.

 • Yemeklere, kedilere, köpeklere karşı alerjisi olan ya da özel bir yerleştirmeye ihtiyaç duyacak herhangi bir durumu olan alerjik kişiler
 • Beslenmeyle ilgili iki ya da daha fazla açıdan sınırlaması olanlar
 • Sigara içenler (YFU ABD, 18 yaşın altındakilerin sigara satın almaları yasak olduğundan, öğrenciden sigarayı bırakmasını isteme hakkını saklı tutar)
 • Alerjisi olması, korkması ve hayvanları sevmemesi nedeniyle ev hayvanlarıyla yaşayamayacak olanlar (ABD’li evsahibi ailelerin %85’i evinde evcil hayvan beslemektedir, evcil hayvan ile yaşayamayacak olmak demek yerleştirilme yapılabilecek aile sayısını oldukça sınırlamaktadır)
 • Akademik performansları B ya da üstüne (3.0 akademik ortalama) eşdeğer seviyede olması koşuluyla okuma güçlüğü çeken ve diğer öğrenme engelleri olanlar

Şartlı Öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU ABD’nin onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Yukarıdaki sınırlılıkların birden fazlasına sahip öğrenciler
 • Diyabet hastaları
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları
 • Vejetaryenler ya da aşırı laktoz duyarlıları (süt, peynir gibi hiçbir hayvan ürünü yemeyen katı vejetaryenler)
 • Ciddi yemek alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan öğrenciler
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere katılımı olan öğrenciler
 • Akli, duygusal ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya ev sahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • BKI/BMI seviyesi normal değerlerin altında ya da üzerinde olan öğrenciler
 • Kronik rahatsızlıkları olan öğrenciler

Kabul Edilmeyen Öğrenciler: Aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

 • Yaş sınırlamasının dışındaki öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Kronik bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler (tüberküloz, Hepatit B, HIV, vs..)
 • Öğrenme güçlüğü olan ve not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler (okullar kabul etmemektedir)
 • Programa başvurduğu sırada bir lise programına devam etmeyen öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Daha önce ABD’de J-1 vizesi ile bir değişim programına katılmış olan öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • ELTIS testinden yeterli puan alamamış öğrenciler
 • Üniversite eğitimine başlamış/mezun durumundaki öğrenciler (bu öğrenciler ancak CCP’ye başvurabilirler)
 • Tam zamanlı bir işte çalışmakta olan öğrenciler
 • Yarışlara hazırlanan profesyonel sporcular
 • Son 2 yıl içinde yeme bozukluğu tanısı ile tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Son 2 yıl içinde psikolojik/psikiyatrik sorunlar nedeniyle tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Herhangi bir dersten “D”nin altında notu olan ve genel not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler
 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Herhangi bir spor dalına devam edebilmek üzere belli bir okula doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler (CSIET standartlarına aykırı)
 • Programa katılmadan önce ebeveyn ya da başka bir yetişkin gözetiminden uzakta bağımsız yaşamakta olan öğrenciler

 • YFU ABD aileyi, birbirleriyle kan ya da evlilik bağıyla bağlı olan ve beraber yaşayan en az iki kişi olarak tanımlar. Genellikle aile, çocuklu veya çocuksuz ya da aynı evde yaşayan çocuklu bir ebeveynden oluşur.
 • Duygusal, çevresel ve ekonomik destek ile beraber ek olarak günde 3 öğün yemek ve fiziksel konaklama sağlama imkanı, ki bu öğrencinin kendine ait bir odası (yalnız başına ya da aynı cinsiyetten kardeşlerden birisiyle kullanabileceği) olmasını içerir. Aile, değişim öğrencisinin topluma ve topluluk aktivitelerine katılmasını sağlayacak pozisyonda olmalıdır. Aile gençler için ilgisini açıkça belirtmeli ve YFU alan sorumlularıyla işbirliği içinde ve düzenli olarak irtibat halinde olmaya hazır olmalıdır. Aile kendi evlerinde mülakata tutulmalı ve YFU temsilcisi tarafından onaylanmış olmalı ve 2 pozitif referans sunmalıdır. Öğrencinin evdeki yerleşimi onaylanmadan önce, 18 yaş ve üstü tüm ev halkının suç geçmişinin kontrolü yapılır.
 • YFU ABD, öğrencileri ABD’deki 50 eyaletin tamamına yerleştirir ve bu yerleştirme Orta Batı ve Güneydeki kırsal alanlarda ve küçük şehirlerde yoğunlaşır. Öğrenciler rastgele yerleştirilir.
 • YFU ABD, yerleştirmenin, çocuğu olmayan bekarların ya da eşcinsel partnerlerin yanına olması durumunu ya da iki değişim öğrencisinin aynı eve yerleştirilmesini ancak değişim öğrencilerinin doğal ailesinin iznine bağlı olacağını göz önünde bulundurur.

Amerikan ailesinde, genellikle ailenin her bir bireyinin kendi iş veya okul programına göre eve farklı geliş ve gidiş saatleri vardır. Ailenin tüm üyelerinden günlük işlerden kendi paylarına düşeni yapmaları ve eve son geliş saatine uymaları beklenir. Amerikalı çocuklar ve gençler ebeveynlerine saygı duyarlar ve başka bir deyişle ebeveynlerin çocukları üzerinde bir otoritesi bulunmaktadır. Bulabileceğiniz en geleneksel Amerikan yemeği, kola ile sunulan hotdog ve hamburger, yani barbekü olacaktır. Şükran yemeğinde balkabağı tatlısı ve hindi yenilir. Okulda yiyeceğiniz yemek genellikle sandviç olacaktır. Bazı okulların her gün farklı bir yemek sunulan kafeteryaları da bulunmaktadır.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Okulun değişim öğrencisini kaydetmeye açık olması durumunda ve ev sahibi aile çevresindeki 120 mil içinde eğitilmiş YFU temsilcisi varsa YFU ABD ev sahibi ailenin başarılı taramasına bağlı olarak doğrudan yerleştirme yapar. Doğrudan yerleştirme şu koşullarda değerlendirilmez;

 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talebi (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Belirli bir ABD lisesinde eğitim görme ya da spor yapma amacıyla doğrudan yerleştirme talebi (CSIET standartlarına göre yasaktır)

Doğrudan yerleştirme talebinde bulunan ve yukarıdaki şartları sağlayarak, YFU ABD tarafından da talebi kabul edilen öğrencilerin program ücretlerine 500 USD doğrudan yerleştirme indirimi uygulanacaktır. 

Okul hayatı 5 yaşında kreş ile başlamaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi 12. sınıfa kadar devam etmektedir. Devlet okullarını, yerel eğitim kurulları yönetmektedir. Bu okullardan mezun olma gereklilikleri ise devlet eğitim kurulları tarafından belirlenmektedir. Okul içi ve okullar arası spor da dahil olmak üzere, ekstra faaliyetler, ABD’deki lise öğrenci hayatının oldukça önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak çoğu eyalet ve yerel yönetim bu tarz etkinliklere değişim öğrencilerinin katılımına sınırlama getirebilmektedir. ABD’de her okul bağlı olduğu eyalet yönetiminin belirlediği standartlara uymak ve asgari başarı düzeyini yakalamak zorundadır. Öğrenciler zorunlu temel derslerin yanında becerileri ve ilgi alanlarına göre bir çok sayısal ve sözel ders alma olanağına sahiptir. Ayrıca ABD’nin kozmopolit yapısı nedeniyle bir çok farklı dil seçmeli olarak öğretilmektedir.

Hemen hemen ABD içindeki tüm YFU öğrencileri, ev sahibi ailenin evinin çevresinde bulunan yerel devlet liselerine yerleştirilir. Devlet okulları yerel olarak seçilmiş okul kurulu tarafından yönetilir. Her okulun müdürü, okul kurulu ve/veya okul bölgesi değişim öğrencisini kabul etme ya da reddetme otoritesine ve hangi sınıfa yerleştirileceğini saptama hakkına sahiptir. Birçok okul, katılımcının yaşına ya da kendi ülkesinde orta öğretimde aldığı derslere bakmaksızın değişim öğrencilerinin 10. ya da 11. sınıfa yerleştirilmesinde ısrarcı olmaktadır. Ayrıca birçok okul değişim öğrencilerini diplomayla mezun etmeye izin vermemekte ve YFU da bu amaç için öğrenci değişimi yapmamaktadır.

Öğrencilerin küçük bir yüzdesi, bağımsız ya da dini özel okullara yerleştirilir. Bazı durumlarda okul harcından feragat edilebilir ya da düşük bir ücret teklif edilebilir. Hiçbir öğrenciden okul harcını ödemesi beklenmez fakat bazen bu tür okullara kayıt için seçenek sunulabilir ve okul harcının ek ödemesinin değerlendirilmesi istenir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (J1 vizesi için gerekli olan DS2019 formu ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • SEVIS kaydı ve ücreti
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme (öğrencinin yerleşeceği sınıf okul yönetimi tarafından belirlenmektedir; YFU’nun bu konuda bir yaptırımı olamaz)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den ABD’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği- Yolculuk sırasında acil durum desteği-1.800.705.9510)
 • ABD içerisinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (isteğe bağlı)
 • Varış sonrası oryantasyon programı
 • Ara dönem oryantasyon programı (Sadece Yıl programında)
 • Dönüş öncesi oryantasyon programı
 • Ev sahibi aile eğitim programı
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonunun hemen sonrasında yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU ABD alan sorumluları tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü taktirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve vize ile ilgili masraflar
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 250 USD önerilir)
 • Ders kitabı ve ders gereçleri gibi zorunlu okul harcamaları (yerleştirilen okula ve alınan derslere göre değişiklik gösterebilir; 200-500 USD arasında olabilir)
 • Gerekmesi halinde okula ulaşım masrafları
 • YFU ya da okul tarafından program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (her bir gezi yol parası hariç yaklaşık 1400 USD civarındadır)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları

2024 yılında düzenlenecek olan kısa programların detayları henüz belli değildir. Sayfada yer alan bilgiler, geçmiş yılların programlarına aittir. 

Yaş kriterleri: 

Program Dönemi

Program Türü

Uygun Yaş Aralığı

2021 Q1

Kısa Program

18 Ocak 2002 – 17 Ocak 2009

2021 Q3

13 Temmuz 2002 – 13 Temmuz 2009

Bu yaş aralığının dışındaki öğrenciler için YFU ABD’den onay almak gerekmektedir. 12, 13 ve 14 yaşlarındaki öğrenciler İngilizce seviyeleri için referans almalıdırlar. 

YFU ABD tarafından sömestir tatili ve yaz tatilinde düzenlenen programlar, 3 farklı tema çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Tüm programlarda, katılımcılar, ev sahibi aile yanında konaklayacak ve İngilizce dil kursuna katılacaklardır. İngilizce kursları, ELS (English as Second Language) sertifikalı öğretmenler tarafından verilecektir. Seçilen temaya göre, program kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Amerikan Kültürü ve Toplumu Programı: Bu program kapsamında düzenlenecek olan İngilizce dil kursu, dilin günlük etkileşimler dahilinde pratik kullanımına odaklanacak ve program kapsamında öğrenciler Amerikan kültürünün ve toplumunun, tatiller gibi farklı yönlerini keşfetme şansı bulacaklardır.

Siyaset ve Münazara Programı: Program, iyi derecede İngilizce bilen öğrencilere yöneliktir. Programda yer alan İngilizce dil kursu kapsamında, öğretmenler, münazara becerilerine ve etkinliklerine; bunun yanında siyaseti anlama ve sivil katılım konularına odaklanacaklardır. Programın amacı, katılımcıların, küresel yetkinlikler konusunda kendilerini geliştirmeleridir. Bu amaca ulaşmak üzere, profesyoneller, öğrenciler ve aktivistlerle toplantılar düzenlenecek ve katılımcılar, bu toplantılar sayesinde münazara ve ikna konularında İngilizce dil becerilerini geliştirme şansı bulacaklardır. Program sırasında katılımcılara araştırma ödevleri verilecek, böylelikle toplantıların içeriğine yönelik daha iyi bir anlayışa sahip olmaları sağlanacaktır. Program, sivil katılım etkinlikleri ve öğrencilerin münazara etkinliği ile tamamlanacaktır. Program sadece yaz döneminde düzenlenecektir. Programın gerçekleştirilmesi için en az 6 katılımcının olması gerekmektedir.

Çevre ve Doğa Programı-STEM (Science, Technology, Engineering and Math): Program kapsamında gerek dil kursu, gerekse yapılacak etkinlikler STEM odaklı olacaktır. STEM programı çerçevesinde programa özel geziler ve pratik uygulamalar hayata geçirilecektir. Bu programa katılan öğrenciler, yerel bir liseye ziyaret ve tanıtım (sadece Sömestir programında), üniversite gezisi, yerel okul ya da kuruluşlarda uygulama çalışmaları, STEM bağlantılı kuruluşları, müzeleri (örn. Smithsonian Doğal Tarih Müzesi) ve araştırma merkezlerini (örn. Ulusal Sağlık Enstitüsü) ziyaret ve STEM alanında çalışan profesyonellerle küçük grup toplantıları gibi etkinliklere katılabileceklerdir. Programın gerçekleşmesi için toplamda en az 6 katılımcı gerekmektedir.

Üniversite Gezileri: Dileyen öğrenciler, programın sonunda, Üniversite Gezisi Programı’na da katılabilirler. Bu programa katılmak için, ek olarak program ücreti bulunmaktadır. Program kapsamında Doğu yakasındaki (Philedelphia, Virginia, DC/Maryland) talep gören kolej ve üniversitelere geziler düzenlenecektir. Katılımcılar, kampüs turlarına katılma, öğrencilerle tanışma ve konuşma, kayıt görevlileriyle tanışma ve başvuru işlemleri hakkında bilgi edinme imkanı bulacaklardır. Geziler sırasında otel ya da yurtlarda kalınacaktır. Konaklama, yerel ulaşım, konuşmacı ücretleri, giriş ücretleri ve YFU görevlilerinin refakati, program ücretini dahildir. Programa katılan öğrencilerin günlük 40 USD civarındaki yemek ücretini kendilerinin karşılaması gerekmektedir. Programın gerçekleşmesi için toplamda en az 7 katılımcı olması gerekmektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme); Sağlık ve kaza sigortası; YFU ABD tarafından seçilmiş gönüllü ev sahibi ailelere yerleştirme; Ankara, İstanbul veya İzmir’den Washington-DC’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları; Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği); İngilizce Dil Kursu, YFU tarafından düzenlenen etkinlikler; YFU tarafından ayarlanmış gezilerde giriş ücretleri; Yerel ulaşım (Metro); Ayrılış Öncesi Eğitim (1 günlük); ABD’de düzenlenecek olan Varış Sonrası ve Geri Dönüş Oryantasyonu; Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonu; Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek; YFU idari giderleri; Öğrenci destek ve takibi; Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa); YFU 24 saat acil yardım hattı.

Üniversite Gezileri: Geziler sırasındaki ulaşım ve konaklama masrafları ile tüm ayarlamalar

STEM Programı: Programa özel gezi ve etkinliklerin masrafları

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

Seyahat Planı değişikliğinden doğan cezalar; Kişisel harcamalar (300 USD önerilir); Üniversite gezileri programı sırasındaki yemekler (300 USD); İsteğe bağlı hafta sonu etkinlikleri (150 USD); Vize Başvuru Ücretleri, Yurtdışı çıkış harcı; Pasaport masrafları; Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış Öncesi Eğitimine ve Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonuna) ulaşım masrafları

Ben 14-15 program yılında YFU ile Amerika’da değişim öğrencisiydim. Birkaç maddede “neden değişime amerikaya gidilmeli?” sorusunu cevaplamaya çalışacağım.

1-) Amerika küreselleşen dünyada çok büyük etkiye sahip bir ülke, bu yüzden orada bulunmuş olmak, okula gitmek ve Amerikan kültürünü anlayabilmenin akademik ve sosyal alanda birçok faydası olacaktır.

2-) Amerikan kültürü oldukça geniş ve popüler… Ne kadar eğlenceli olduğundan bahsetmiyorum bile! Filmlerde, dizilerde gördüğünüz lise koridorlarından, harika okul balolarına kadar her şeyin gerçeği sizi bekliyor.

3-) Amerika “çok kültürlü” bir ülkedir ve nüfus özellikleri de bu yöndedir. Değişim yılında Amerika’ya gitmek demek sadece Amerikan kültürünü öğrenmek demek değil aynı zamanda Latin kültürü (Meksika başta olmak üzere), Asya kültürleri ve daha birçok başka kültürle karşılaşmak demektir.

4-) Amerikan liselerinde spora çok önem verilir. Çok düzenli antremanlar yapılır, bir çok öğrenci spor başarılarıyla üniversitelerden burs kazanma hedefindedir. Dolayısıyla profesyonel bir spor hayatı sizi bekliyor. Genel olarak sonbahar döneminde amerikan futbolu ve soccer (bizim bildiğimiz futbol oynanır), kışın basketbol ve baharda atletizm (gürle atma, maraton koşma, bayrak yarışları, uzun atlama vb.) yapılır. Okullar arası maçlar özellikle küçük kasabalarda çok ciddiye alınır, tatlı bir rekabet ortamı vardır.

5-) Çoook büyük porsiyon ve harika yemeklere şimdiden kendinizi hazırlayın derim

6-) YFU Amerika her yıl New York, Hawaii gibi yerlere geziler düzenliyor. Ben New York gezisine katılmıştım, dünyanın her yerinden Amerika’ya değişime gelmiş YFU’larla beraber harika bir geziydi.

7-) Ehliyet alma yaşının 16 olması sebebiyle, sınıf arkadaşlarınızın büyük kısmının ehliyeti ve arabası olduğundan ulaşım konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Halloween, Christmas ve eğer görebilirseniz 4th of July gibi günlerde gökyüzü havai fişeklerle dolar, özellikle büyük şehirlerde harika bir manzarayla karşılaşırsınız.

9-) En sevdiğiniz sanatçıların birkaç saatlik mesafenizde konsere geliyor olması gayet normal bir durum olabilir

10-) Thanksgiving (Şükran Günü) sofrasında kilolarca yemek yedikten sonra Black Friday (Kara Cuma) alışveriş çılgınlığı ile yediğiniz her şeyi sindirebilir ve şaka gibi fiyatlara elektronik eşya alabilirsiniz.

11-) En küçük kasabalardaki liselerde bile dersler çok çeşitlidir. İlgi alanınıza yönelik bir şeyler mutlaka çıkar.

12-) Rüyalarınızı İngilizce görmeye başlarsanız şaşırmayın; Amerika’da bazı büyük şehirler dışında Türklerle karşılaşma şansınız düşüktür, dolayısıyla İngilizceniz hızla gelişir.

13-) Amerika’daki küçük bir kasabada yaşayan sıradan birisi için siz, o kişinin muhtemelen hayatı boyunca gördüğü tek Türk olacaksanız dolayısıyla önyargılar söz konusu olmaz. Ve o insanların gözünde bütün ülkeyi siz temsil ediyor olacaksınız.

14-) Harika hayat hikayeleri dinleyecekseniz ve bunların bir çoğu başarı hikayesi olacak, dolayısıyla ABD’ye neden “Fırsatlar Ülkesi” denildiğini anlama fırsatınız olacak..

Tamay, ABD 2014-15 Değişim Öğrencisi

ABD Kolej

2024-25 program yılı için Community College Program detayları henüz belli değildir. Sayfada verilen bilgiler geçmiş yıllarda düzenlenmiş olan programlara aittir.

CCP Yıl ve Sömestir programlarına katılan öğrenciler, talep etmeleri halinde Moda Programı’nı takip edebilir ve Moda Sertifikası alabilirler. Moda Programı’na katılım için öğrencinin ek ödeme yapması gerekmektedir.

Yaş kriterleri:

Dil kriterleri: Tam zamanlı öğrenci olarak akademik programa doğrudan katılabilmek için CELT İngilizce dil testinden en az 200 puan almak gerekmektedir. 200 Puan alan öğrencilerin doğrudan derslere başlaması mümkündür. Program dışı kalmamak için CELT İngilizce dil testinden en az 110 puan almak gerekmektedir. CELT testinden 200 puanın altında ve 110 puanın üstünde alan öğrenciler, yerleştirildikleri kolejde özel İngilizce dil kursuna yerleştirileceklerdir, bu öğrencilerin öncelikle İngilizce becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilere CELT testi ABD’ye gittikten sonra okulları tarafından yapılacak ve test sonuçları da yine okullar tarafından değerlendirilecektir.Belirtilen tarihlerin dışında kalanlar, YFU ABD’nin onayına tabi olurlar.

Akademik kriterler: Öğrenciler akademik olarak motive olmalı ve Birleşik Devletler’deki ödevlerini ortalama düzeyde sağlayacak performansta olmalıdırlar. Öğrencinin programa başlamadan önceki akademik not ortalaması en az “B” seviyesinde olmalıdır. Bunun yanında, herhangi bir ders notu “C” nin altında olan öğrencilerin programa kabul edilmeleri mümkün değildir.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, okulları, ev sahibi aileleri ya da YFU ABD ve bölge ofisleri için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır. Program sırasında bir öğrencinin daha önceden tedavi gördüğü ve YFU’ya bildirilmemiş fiziksel ya da psikoloji bir sorunu olduğunun anlaşılması üzerine öğrencinin programı sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Öğrencilerin hem ailenin hem de okulun sosyal yaşantısına dahil olmak üzere istekli ve bu konuda gerekli çabayı gösterecek olgunlukta olması gerekmektedir. Başvuru aşamasında kendisi ile ilgili herhangi bir konuda eksik ya da yanlış bilgi vermiş olan öğrencilerin programları, durumun anlaşılmasını takiben sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Mezun Öğrenciler: Kolej programına (CCP-Community College Program) program başlangıç tarihinde liseden mezun olmuş olan öğrenciler başvurabilirler.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan öğrencilerin yerleştirilmesi normalden daha uzun sürecektir.

 • Yemeklere, kedilere, köpeklere karşı alerjisi olan ya da özel bir yerleştirmeye ihtiyaç duyacak herhangi bir durumu olan alerjik kişiler
 • Beslenmeyle ilgili iki ya da daha fazla açıdan sınırlaması olanlar
 • Sigara içenler (YFU ABD, 18 yaşın altındakilerin sigara satın almaları yasak olduğundan, öğrenciden sigarayı bırakmasını isteme hakkını saklı tutar)
 • Alerjisi olması, korkması ve hayvanları sevmemesi nedeniyle ev hayvanlarıyla yaşayamayacak olanlar (ABD’li ev sahibi ailelerin %85’i evinde evcil hayvan beslemektedir, evcil hayvan ile yaşayamayacak olmak demek yerleştirilme yapılabilecek aile sayısını oldukça sınırlamaktadır)
 • Akademik performansları B ya da üstüne (3.0 akademik ortalama) eşdeğer seviyede olması koşuluyla okuma güçlüğü çeken ve diğer öğrenme engelleri olanlar

Şartlı Öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU ABD’nin onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Yukarıdaki sınırlılıkların birden fazlasına sahip öğrenciler
 • Diyabet hastaları
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları
 • Vejetaryenler ya da aşırı laktoz duyarlıları (süt, peynir gibi hiçbir hayvan ürünü yemeyen katı vejetaryenler)
 • Ciddi yemek alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan öğrenciler
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere katılımı olan öğrenciler
 • Akli, duygusal ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya ev sahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • Daha önce YFU ile lise değişim programına katılmış olanlar (YFU ABD ev sahibi ülkeden olumlu referans alabilirse, öğrenci kabul edilecektir.)

Kabul Edilmeyen Öğrenciler: Aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

 • Yaş sınırlamasının dışındaki öğrenciler
 • Kronik bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler (tüberküloz, Hepatit B, HIV, vs..)
 • Öğrenme güçlüğü olan ve not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler (okullar kabul etmemektedir)
 • Tam zamanlı bir işte çalışmakta olan öğrenciler
 • Yarışlara hazırlanan profesyonel sporcular
 • Son 2 yıl içinde yeme bozukluğu tanısı ile tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Son 2 yıl içinde psikolojik/psikiyatrik sorunlar nedeniyle tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Herhangi bir dersten “C”nin altında notu olan ve genel not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler
 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler
 • Herhangi bir spor dalına devam edebilmek üzere belli bir okula doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler (CSIET standartlarına aykırı)

 • YFU ABD aileyi, birbirleriyle kan ya da evlilik bağıyla bağlı olan ve beraber yaşayan en az iki kişi olarak tanımlar. Genellikle aile, çocuklu veya çocuksuz ya da aynı evde yaşayan çocuklu bir ebeveynden oluşur.
 • Duygusal, çevresel ve ekonomik destek ile beraber ek olarak günde 3 öğün yemek ve fiziksel konaklama sağlama yeteneği, ki bu öğrencinin kendine ait bir odası (yanlız ya da kardeşlerden birisiyle kullanabileceği) olmasını içerir. Aile, değişim öğrencisinin topluma ve topluluk aktivitelerine katılmasını sağlayacak pozisyonda olmalıdır. Aile gençler için ilgisini açıkça belirtmeli ve YFU alan sorumlularıyla işbirliği içinde ve düzenli olarak irtibat halinde olmaya hazır olmalıdır. Aile kendi evlerinde mülakata tutulmalı ve YFU temsilcisi tarafından onaylanmış olmalı ve 2 pozitif referans sunmalıdır. Öğrencinin evdeki yerleşimi onaylanmadan önce, 18 yaş ve üstü tüm ev halkının adli sicil kaydı kontrolü yapılır.
 • Öğrenciler, devam edecekleri koleje yakın bir evsahibi aile yanına yerleştirilirler. YFU, ABD’nin her yanından kolejlerle çalışmaktadır, ancak bu kolejlerin çoğu, Midwest (OrtaBatı) bölgesinde kırsal alanlarda ve küçük kasabalarda yer almaktadır.
 • YFU ABD, yerleştirmenin, çocuğu olmayan bekârların ya da eşcinsel partnerlerin yanına olması durumunu ya da iki değişim öğrencisinin aynı eve yerleştirilmesini ancak değişim öğrencilerinin doğal ailesinin iznine bağlı olacağını göz önünde bulundurur.

Amerikan ailesinde, genellikle ailenin her bir bireyinin kendi iş veya okul programına göre eve farklı geliş ve gidiş saatleri vardır. Ailenin tüm üyelerinden günlük işlerden kendi paylarına düşeni yapmaları ve eve son geliş saatine uymaları beklenir. Amerikalı çocuklar ve gençler ebeveynlerine saygı duyarlar ve başka bir deyişle ebeveynlerin çocukları üzerinde bir otoritesi bulunmaktadır. Bulabileceğiniz en geleneksel Amerikan yemeği, kola ile sunulan hotdog ve hamburger, yani barbekü olacaktır. Şükran yemeğinde balkabağı tatlısı ve hindi yenilir. Okulda yiyeceğiniz yemek genellikle sandviç olacaktır. Bazı okulların her gün farklı bir yemek sunulan kafeteryaları da bulunmaktadır.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Ev sahibi ailenin yaşadığı yere yakın YFU ortağı bir kolej olması durumunda değerlendirilebilir.

Okul yerleştirmesi, öğrencinin İngilizce yeterlilik düzeyine, akademik ve okul dışı etkinliklere yönelik durumuna bağlı olarak yapılır. Programla ilgili detaylar ve okulların bir listesine www.yfu-usa.org sayfasının Community College bölümünden alınabilir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • I-20 formu, F-1 vize başvurusu için gerekli olan form
 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • SEVIS başvurusu ve başvuru ücreti
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU evsahibi aile yanına/kampüste öğrenci yurduna yerleştirme
 • Community College’a kayıt işlemleri
 • İsteğe ya da dil becerisine göre bir community college programına yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den ABD’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (isteğe bağlı)
 • ABD’de kampüste düzenlenen çeşitli etkinlikler
 • Eğitimli bir kampüs koordinatörü tarafından sağlanacak olan akademik destek ve yönlendirme
 • Gerekmesi halinde akademik danışmanlık
 • Geri dönüş uyum oryantasyon ve gönüllü eğitimi (3 gün konaklamalı – Türkiye’de programı tamamladıktan sonra – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 300-500$ önerilir)
 • Test kitapları ya da aktiviteler için zorunlu okul ödemeleri (Okul yerleştirmesine göre değişkendir; 200-700$)
 • Okula ulaşım masrafları
 • Okul kaydı için gerekli olan aşılar
 • Okul ya da YFU tarafından düzenlenen katılımın isteğe bağlı olduğu gezi ve etkinlikler
 • Türkiye’de yapılan oryantasyonlara ulaşım masrafları