Paraguay

Lise Değişim Programları

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q1

12 Ocak 2024
10 Ocak 2025

$12000

15 Ekim 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir

12 Ocak 2024
07 Haziran 2024

$10400

Lise Değişim Programı
Yıl Combination

12 Ocak 2024
10 Ocak 2025

$12000

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

05 Temmuz 2024
07 Haziran 2025

$12000

01 Nisan 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

05 Temmuz 2024
10 Ocak 2025

$10400

Lise Değişim Programı
Yıl Combination

05 Temmuz 2024
07 Haziran 2025

$12000

+18 Programlar

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Gönüllü Hizmeti
Yıl

2024 Q1

26 Ocak 2024
10 Ocak 2025

$11000

15 Eylül 2023

Gönüllü Hizmeti
Sömestir

26 Ocak 2024
13 Temmuz 2024

$9250

Gönüllü Hizmeti
Trimester

26 Ocak 2024
20 Nisan 2024

$7700

Gönüllü Hizmeti
Kısa

26 Ocak 2024
23 Mart 2024

$6900

Gönüllü Hizmeti
Yıl

2024 Q2

21 Haziran 2024
07 Haziran 2025

$11000

20 Şubat 2024

Gönüllü Hizmeti
Sömestir

21 Haziran 2024
10 Ocak 2025

$9250

Gönüllü Hizmeti
Trimester

21 Haziran 2024
14 Eylül 2024

$7700

Gönüllü Hizmeti
Kısa

21 Haziran 2024
10 Ağustos 2024

$6900

Gönüllü Hizmeti
Yıl

2024 Q3

02 Ağustos 2024
02 Ağustos 2025

$11000

01 Mayıs 2024

Gönüllü Hizmeti
Sömestir

02 Ağustos 2024
01 Şubat 2025

$9250

Gönüllü Hizmeti
Trimester

02 Ağustos 2024
02 Kasım 2024

$7700

Gönüllü Hizmeti
Kısa

02 Ağustos 2024
05 Ekim 2024

$6900

Paraguay programları hakkında detaylı bilgi almak için YFU Paraguay tarafından hazırlanmış olan broşürü inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda YFU Paraguay tarafından hazırlanmış olan videoyu da izleyebilirsiniz.

Yaş kriterleri:

Lise Değişim Programları:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

31 Ocak 2006 – 31 Aralık 2008

2024 Q1 Combination

2024 Q3

30 Haziran 2006 – 01 Temmuz 2009

2024 Q3 Combination

Yaşı kriterlerlerine uymayan öğrencilerin programa kabulü YFU Paraguay’ın onayına bağlıdır.

+18 Programları:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

31 Aralık 1998 – 01 Ocak 2006

2024 Q2

31 Temmuz 1998 – 30 Haziran 2006

2024 Q3

01 Eylül 1998 – 01 Ağustos 2006

Yaşı belirtilen aralıktan daha küçük olan gençler, programa kabul edilmemektedir. Yaşı daha büyük olan gençlerin programa kabulü YFU Paraguay’ın onayına tabidir.

Dil kriterleri: Programa katılım için İspanyolca bilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, Lise programına katılacak öğrencilerin orta seviyede İngilizce bilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, dersleri ve günlük konuşmaları takip edebilmek için İspanyolca’yı kısa bir zaman zarfında öğrenmek konusunda istekli olmalı ve gerekli çabayı göstermelidirler. YFU Paraguay, program başladıktan sonra, dil desteği vermektedir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın notlarının olması gerekmektedir. Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmalıdırlar. Değişim yılı boyunca katılım konusunda kendilerini kısıtlayacak, ev sahibi aile ve YFU çalışanlarına sorun yaratacak bir durumda olmamaları gerekmektedir.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında İspanyolca öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: YFU Paraguay mezun öğrencilerin kabulünü şartlı olarak değerlendirmektedir. Liseyi bitirdikten sonra programa katılacak öğrencilerin, değişim yılı boyunca liseye devam etme, okul kurallarına uyma ve okula karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda istekli ve hazır olmaları gerekmektedir. Mezun durumda bulunan aday öğrencilerin başvuru sırasında, bu isteklerini gösterir bir motivasyon mektubu yazmaları istenecektir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıda şartlı öğrenciler kısmında belirtilen kısıtlılıklardan herhangi birini taşıyan öğrenciler, YFU Paraguay’ın onayı ile programa dahile dilseler dahi, yerleştirilmeleri daha uzun zaman alabilecektir.

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki kriterlerden herhangi birini (veya birkaçını) sağlayan öğrenciler ancak yerleştirilmelerinin mümkün olması durumda, YFU Paraguay’ın onayı sonrasında kabul edilebilirler.

 • Yerleştirilmesi zor öğrenci kategorisinde listelenen durumlardan birden fazlasını taşıyanlar
 • Sigara içen öğrenciler (öğrencinin, sigara konusunda ev sahibi ailenin kurallarına uymayı kabul etmesi gerekmektedir)
 • Diyabetikler (Diyet ya da insülin ile kontrol altında tutuluyor olsa dahi)
 • Laktoz intoleransı olan öğrenciler
 • Sürekli ilaç tedavisi gören öğrenciler
 • Görme ve/veya duyma bozukluğu olan öğrenciler
 • BMİ değeri çok yüksek ya da düşük olan öğrenciler
 • Altını ıslatan öğrenciler
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar (akademik ortalamaları “B” ise)
 • Not ortalaması “C”nin altında olan ve herhangi bir öğrenme güçlüğü tanısı bulunmayan öğrenciler
 • Vejeteryanlar ve Veganlar (vejeteryan/vegan olmayan bir ev sahibi ailede kalmaya ve kendi yemeklerini yapmaya hazır olmaları halinde kabul edilebilirler)
 • Besin ya da çevre alerjisi olanlar ve bu nedenle özel yerleştirme ihtiyacı bulunanlar (besin, çevre ya da hayvan alerjisi olup, bu durumda kendi başına kontrol edebilen öğrenciler, onaya gerek olmadan kabul edilecektir)
 • Profesyonel düzeyde spor, dans, müzik gibi bir etkinlikle uğraşan ve değişim yılında da profesyonel olarak bu etkinliklere devam etmek isteyenler
 • Değişim programı boyunca belli bir dini pratiğe devam etmek isteyen öğrenciler
 • Ev sahibi aile ya da okulda özel ayarlama gerektirecek düzeyde fiziksel engeli bulunanlar

Kabul edilmeyen öğrenciler:

 • Sara hastalığı olan öğrenciler (ilaç ile kontrol altında tutuluyor olsa dahi)
 • Yeme bozukluğu (bulumia/anoreksiya) ya da duygusal bozukluğu olanlar (tedavi edilmiş olsalar dahi)
 • Depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete ve panik atak, vb. tanısı konulmuş olan öğrenciler

Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir. Öğrenciler kendileriyle aynı cinsiyetteki ev sahibi aile kardeşiyle odasını paylaşmak durumunda olabilirler. Belirli bir bölgeye, aileye veya eve yerleştirme garantisi verilmez. Ev sahibi aile, müstakil bir evde ya da apartman dairesinde yaşıyor olabilir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Ev sahibi aile YFU şartlarını sağladığı ve aynı bölgede öğrencinin yerleştirilebileceği okul ve alan sorumlusu bulunduğu takdirde doğrudan yerleştirme talebi kabul edilebilir.

Öğrenciler değişim yılı boyunca liseye devam ederler. Değişim öğrencileri, yaşlarına ve geçmiş eğitimlerine uygun olarak genellikle 10-12 arasındaki sınıflara yerleştirilirler. Öğrencinin yaşının küçük olması durumunda, 9. sınıfa yerleştirilmesi de söz konusudur. 

Güney yarımkürede yer alan Paraguay’da, okul yılı Şubat ayında başlamaktadır. Dolayısıyla, Q3 döneminde programa başlayan öğrenciler, okulun 2. döneminden itibaren başlamaktadır. YFU Paraguay, değişim öğrencilerine, kendi ülkelerindeki denklik kriterlerini karşılayan bir karne verilmesi konusunda garanti verememektedir. Öğrenciye karne/not dökümü verilmemesi durumunda, en azından bir devam belgesi alınması için çaba gösterilecektir. Öğrencinin, program sonunda karne ya da not dökümü almak zorunda olması halinde, bu durumun, program öncesinde YFU Paraguay ile görüşülmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin, okula yüksek düzeyde ilgi göstermesi ve okula yönelik tüm sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi beklenmektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Oturma İzni Ücreti (260$ Yıl ve Sömestir programları için)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna ya da özel okula yerleştirme
 • Gerekmesi halinde okul kayıt masrafları
 • İspanyolca dil kursu
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Paraguay’a gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış sonrası oryantasyonu
 • Ara dönem oryantasyonu
 • Dönüş öncesi oryantasyonu
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek
 • Gerektiğinde danışmanlık ve dil desteği
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti
 • Vize ve/veya okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 180 USD önerilmektedir)
 • Okul kitapları (satın alma ya da kiralama ücreti)
 • Okul üniforması (gerekiyorsa – yaklaşık 50 USD)
 • Zorunlu okul etkinlikleri
 • Okula ulaşım masrafları
 • Program dışı YFU ya da okul tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları