İtalya

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2023 Q1

20 Ocak 2023
30 Haziran 2023

€7400

15 Eylül 2022

Lise Değişim Programı
Sömestir – Sanat, Yeme-İçme, Bilim (Girişimcilik)

€7940

Lise Değişim Programı
Yıl

2023 Q3

07 Eylül 2023
28 Haziran 2024 

(Dil kursuna katılması gereken öğrenciler için varış tarihi:
28 Ağustos 2023)

€8900

15 Mart 2023

Lise Değişim Programı
Yıl – Sanat, Müzik, Bilim, Yeme-İçme (Turizm), Bilingual

€9550

Lise Değişim Programı
Sömestir

07 Eylül 2023
18 Ocak 2024

€7300

Lise Değişim Programı
Sömestir – Sanat, Yeme-İçme, Bilim

€7840

Lise Değişim Programı
Kısa

07 Eylül 2023
09 Kasım 2023

€5600

Lise Değişim Programı
Kısa – Sanat Okulu, Bilim

€5930

Lise Değişim Programı
Kısa

2023 Q4

09 Kasım 2023
18 Ocak 2024

€5600

15 Haziran 2023

Lise Değişim Programı
Kısa – Bilim (Girişimcilik)

€5930

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

18 Ocak 2024
28 Haziran 2024

€7700

01 Eylül 2023

Lise Değişim Programı
Sömestir – Sanat, Yeme-İçme, Bilim (Girişimcilik)

€8240

2023 Q1 sömestir programına katılan öğrenciler, 26-30 Haziran 2023 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar)  programına katılacak, dolayısıyla İtalya’dan 26 Haziran 2023 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 30 Haziran 2023‘de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2023 Q3 yıl ve 2024 Q1 sömestir programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla İtalya’dan 24 Haziran 2024 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024‘de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

* İtalyanca dil kursuna katılacak olan öğrenciler için programa başlama tarihi 28 Ağustos 2023 olacaktır. İtalyanca dil kursu ücreti 950 Euro‘dur. İtalyanca bilmeyen öğrencilerin dil kursuna katılmaları zorunludur.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2023 Q1

31 Mart 2005 – 01 Ocak 2008

2023 Q3

30 Aralık 2005 – 31 Ağustos 2008

2023 Q4

30 Aralık 2005 – 31 Ekim 2008

2024 Q1

31 Mart 2006 – 31 Aralık 2008

Yaşı daha büyük ya da küçük öğrencilerin programa katılımı için YFU İtalya’nın onayı alınmalıdır.

Dil kriterleri: Öğrencilerin temel düzeyde İngilizce ya da İtalyanca bilmeleri gerekmektedir. 3 okul yılı boyunca İngilizce ya da 1 okul yılı boyunca İtalyanca dersi almamış olan öğrencilerin kabulü YFU İtalya’nın onayına bağlıdır. İtalyanca bilmeyen öğrencilerin İtalyanca dil kursuna katılmaları zorunludur.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir. Okul notları konusunda istisnai uygulamalar ancak YFU İtalya’nın onayı ile kabul edilebilir. Öğrenciler derslere devam etmekle ve aktif olarak katılmakla yükümlüdür. Başarısız öğrencilerin programı erken sonlandırılabilir.

Mezun öğrenciler: Lise son sınıfta okuyan ve liseden mezun olduğu yıl programa katılmak isteyen öğrencilerin bir motivasyon mektubu yazmaları istenecektir. Ancak bu motivasyon mektubunun, YFU İtalya tarafından olumlu değerlendirilmesi sonrasında, öğrenci programa kabul edilebilir. Mezun öğrenciler de programdaki diğer öğrenciler gibi derslere devam etmekle ve derslerin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Derslere devam etmeme ve başarısızlık okuldan atılma sebebi olabilir. Derslere devam etmeyen ve başarısız öğrenciler istemli olmayan geri dönüş kapsamında geri gönderilir.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin doğal etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalı; kendileri, ev sahibi aileleri ya da ev sahibi YFU kuruluşu için sorun yaratmamalıdırlar.

Kabul edilmeyen öğrenciler: Aşağıda belirtilen durumlara sahip öğrenciler, programa kabul edilmemektedir.

 • Son iki yıl içinde akli dengesizlik sorunları (stres ve panik bozukluğu, bipolar bozukluğu veya depresyon) çeken öğrenciler,
 • Sigara içen öğrenciler,
 • Epilepsi hastası öğrenciler,
 • Yatağını ıslatan öğrenciler,
 • BKI/BMI seviyesi normal değerlerin üzerinde ya da altında olan öğrenciler

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrenciler İtalyanca öğrenme konusunda istekli olmalıdır.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin kabulü YFU İtalya’nın onayına bağlıdır. Kabul edilmeleri halinde, ev sahibi aile ve okul yerleştirmeleri daha uzun zaman alacaktır.

 • Yiyecek ve çevresel unsurlara karşı alerjisi olanlar
 • Fiziksel etkinliklere katılımını kısıtlayacak türde kronik hastalığı ve diğer sağlık sorunları olanlar

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin kabulü ancak YFU İtalya‘nın onayına bağlıdır. Bu öğrencilerin kabul edilmesi, ancak uygun bir ev sahibi aile bulunabilmesi halinde mümkün olacaktır.

 • Not ortalaması düşük olan öğrenciler, ancak okul konusunda gereken çabayı göstereceklerini belirten bir ön anlaşma ile kabul edilirler.
 • Mezun öğrenciler ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler, YFU İtalya’nın onayı ile kabul edileceklerdir.
 • Programın başlamasından iki yıl öncesinde depresyon, yeme bozukluğu ya da herhangi başka bir bozukluk göstermiş olan öğrencilerin kabulü konusunda YFU İtalya‘ya danışılması gerekmektedir.
 • Diyabet ve epilepsi hastası olanlar, vejeteryanlar ve veganlar ancak YFU İtalya‘nın onayı ile kabul edilebilirler.
 • Dikkat dağınıklığı veya bozukluğu olan öğrenciler YFU İtalya‘nın onayı ile kabul edilebilirler.
 • Veganlar (Yumurta ve süt ürünleri dahil hayvansal ürün tüketmeyen katı vejeteryanlar)
 • Evcil hayvan ile yaşayamayacak olan öğrenciler, bu durumun nedenine bağlı olarak ancak YFU İtalya’nın onayı ile kabul edilebilirler.
 • Belli bir aktiviteye (spor, sanat, vb.) devam etmek isteyen öğrenciler ile belli bir dine bağlı aktivitelerine devam etmek isteyen öğrenciler, ancak uygun bir yerleştirme bulunması halinde programa kabul edilirler.
 • Fiziksel aktivitelere katılımı kısıtlayan sağlık durumu olan öğrenciler YFU İtalya‘nın onayı ile kabul edilebilirler.

 • Ev sahibi aile çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Aynı cinsiyete sahip çiftlerden oluşan ailelerin yanına ancak öğrencinin öz ailesinin ve YFU Türkiye’nin onayı ile yerleştirme yapılabilir.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyo-ekonomik durum, etnik ve dini geçmişten geliyor olabilirler.
 • YFU İtalya çocuksuz tek kişilere öğrenci yerleştirmesi yapmamaktadır.
 • Öğrenciler aile üyelerinin İtalyanca konuştuğu ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • Öğrenciler genellikle kırsal yerleşim yerlerine, küçük kasabalara (en fazla 30 000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (nüfusu 31 000-125 000 arasında olan) yerleştirilirler. Çok az sayıda öğrenci daha büyük şehirlere yerleştirilmektedir.
 • Herhangi bir bölge, aile tipi ya da yaşam alanı garantisi verilemez, öğrenciler YFU standartlarına uygun herhangi bir yerleştirmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.
 • Öğrencinin bir ev sahibi kardeş ile oda paylaşması beklenebilir.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme ancak ev sahibi aile ile öğrenci arasında bir akrabalık bağı olmaması durumunda ve ev sahibi ailenin YFU İtalya tarafından kabul edilebilir bir bölgede yaşaması ile mümkün olabilir.

Öğrenciler program kapsamında normal bir liseye devam edebilecekleri gibi farklı okul sistemlerinden veya programlarında birini seçebilirler.

Bilingual School (İki dilli okul): Öğrenciler İtalyanca’nın yanında ikinci bir dili de öğrenmeye başlarlar. Derslerin çoğunluğu İtalyanca, bazı dersler ise (Tarih, Coğrafya, Spor…) ikinci dilde yapılır.

IB School: Türkiye’de hali hazırda bir IB (International Baccalaureate) okuluna dahil olan öğrenciler ile dil testinden gerekli puanı (SLEP 45, ELTiS 212) alan öğrencilerin kaydı yapılabilir. IB okulları genelde özel okullardır.

Sanat okulu (Liceo Artistico): Standart lise derslerinin yanında sanat dersleri de ağırlıklı olarak sunulur. Öğrenciler akademik lise eğitiminin yanında, Sanat teorisi ve uygulaması derslerine devam ederler. Öğrencinin, programa kabul edilebilmesi için sanat eğitimi geçmişinin ve sanata yönelik güçlü bir ilgisinin olması gerekmektedir. Öğrencinin yerleştirileceği lise tarafından ek belgeler (geçmiş çalışmalar gibi) istenebilir.

Müzik okulu (Liceo Musicale): Standart lise derslerinin yanında müzik dersleri de ağırlıklı olarak sunulur. Öğrenciler akademik lise eğitiminin yanında, müzik teorisi ve uygulaması derslerine devam ederler. Öğrencinin, programa kabul edilebilmesi için müzik eğitimi geçmişinin ve müziğe yönelik güçlü bir ilgisinin olması gerekmektedir. Öğrencinin yerleştirileceği lise tarafından ek belgeler (demo kaydı gibi) istenebilir.

Dans Okulu (Liceo Coreutico): Standart lise derslerinin yanında dans ve koreografi dersleri de sunulur. Öğrencinin programa kabul edilebilmesi için dans eğitimi geçmişini sunması ve dans alanında oldukça ilgili olması gerekmektedir. Öğrencinin yerleştirileceği lise tarafından ek belgeler istenebilir.

Yeme-İçme Hizmetleri (Catering) Okulu (Liceo Alberghiero):  Turizm ve Catering alanında ilgili öğrenciler için olan bu programda temel derslerin yanında alana dair, öğrencilerin kendini geliştirmesine yönelik dersler de bulunur. Öğrencinin programa kabul edilmesi için istekli olması programa kabulu için yeterlidir.

Bilim Okulu (Liceo Scientifico): Bilime ilgi duyan ve değişim yılı boyunca da bu alana yoğunlaşmak isteyen öğrenciler için sunulan bu programda öğrenciler bilim alanında özelleşmiş bir liseye yerleştirilirler.

Havacılık Okulu (Liceo Aeronautico): Havacılığa ilgi duyan ve değişim yılı deneyimine ek olarak bir de havacılık alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenciler için bulunmaz fırsat olan bu okulda dersleri yanında eğitim kursları ve geziler de düzenlenir. 

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den İtalya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • İtalya içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonlu)
 • Varış sonrası oryantasyonu (5 gece konaklamalı – yol masrafları dahil)
 • Ara dönem oryantasyonu (5 gece konaklamalı – yol masrafları dahil) (Sadece yıl programlarında düzenlenmektedir)
 • Bölgesel düzeyde düzenlenen geri dönüş oryantasyonu (2 gün)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hatt

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık yaklaşık olarak 150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım masrafları
 • Okul kitaplarının, etkinliklerin ve materyallerin masrafları
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (2 ila 7 gün arasında farklı yerlere düzenlenen bu gezilerin katılım ücreti 100-250 Euro arasında olmaktadır)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları