Almanya

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

20 Ocak 2024
28 Haziran 2024

€8200

01 Ekim 2023

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

26 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€9800

01 Nisan 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

26 Ağustos 2024
08 Ocak 2025

€8350

Lise Değişim Programı
Trimestir

26 Ağustos 2024
27 Kasım 2024

€7850

OLC – Online Almanca Dil Kursu – Almanca seviyesi yeterli olmayan (en az A2.1) öğrencilerin katılımı zorunludur. Program ücretine eklenecektir.

€750

Sertifika Garantili Program – Sadece en az B1 seviyesinde Almanca bilen öğrenciler başvurabilir – Talep edilmesi halinde program ücretine eklenecektir. Sadece Yıl Programı

€900

Ev sahibi aile değişimli program – Talep edilmesi halinde program ücretine eklenecektir. Sadece Yıl Programı

€850

Belirli bir aktiviteye katılım talebi ek ödemesi – Belli bir aktiviteye belli bir seviyede devam etmek isteyen öğrencilerin talebi, talep edilen aktivite ve seviyenin sağlanması mümkünse kabul edilecektir. – Program ücretine eklenecektir.

€850

2024 Q1 Sömestir programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla ev sahibi ailelerinin yanından 24 Haziran 2024 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2024 Q3 Yıl programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla ev sahibi ailelerinin yanından 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

30 Eylül 2005 – 13 Ocak 2009

2024 Q3

31 Mart 2006 – 31 Temmuz 2009

Belirtilen yaş aralıklarının altındaki öğrenciler programa kabul edilmemektedir. Çok az farkla yaşı belirtilen aralıktan büyük olan öğrenciler için programa kabulden önce YFU Almanya’nın onayı alınmaktadır. Yaş kriterlerine uymayan öğrenciler, ancak YFU Almanya’nın onayından sonra işlemlerine devam edebilirler.

Dil kriterleri: Almanca dil seviyesi A2.1 seviyesinin altında olan öğrenciler , OLC – Online Almanca Dil Kursu’na katılmaları şartıyla kabul edilmektedirler. Dil kursu ücretlidir ve fiyatı 750 Euro’dur. Dil kursu ücreti, program ücretine eklenecektir. OLC dil kursu online olarak toplam 60 saat sürecek şekilde düzenlenecek ve öğrenci ev sahibi ailesinin yanına vardıktan sonra başlayacaktır.

İngilizce düzenlenen Almanca dil kursuna katılabilmek ve dersleri takip edebilmek için aday öğrencilerin İngilizce SLEP (Orta Düzeyde İngilizce Dil Yeterliliği) ya da ELTIS sınavına girerek, sınavdan en az 40 puan (67 üzerinden) ya da 200 puan (300 üzerinden) almaları gerekmektedir.

Tüm öğrenciler için, Nisan ayı içinde online bir dil testi düzenlenecek ve Almanca seviyeleri tespit edilecektir. Bu dil testi, programa katılım için ön koşul olmayıp, öğrencinin Almanca seviyesini belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. Dil testi sonrasında, A2.1 seviyesinde Almanca yeterliliğe sahip olmayan öğrencilerin Almanca dil kursuna katılmaları gerekecektir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir. Okul notları konusunda istisnai uygulamalar ancak YFU Almanya’nın onayı ile kabul edilebilir.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin doğal etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalı; kendileri, ev sahibi aileleri ya da ev sahibi YFU kuruluşu için sorun yaratmamalıdırlar.

Son iki yıl içinde akli dengesizlik sorunları (panik/bipolar bozukluk/depresyon gibi) çeken ve yeme bozukluğu olan öğrenciler programa kabul edilmemektedirler.

Sigara içen öğrenciler Almanya da tütün ürünlerinin satış yaşının 18 olmasından dolayı 18 yaşının üzerinde ve program yaş kriterlerine uygun olmak zorundadırlar.

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin Almanca öğrenme ve buna vakit ayırma konusunda istekli olması gerekmektedir.

Mezun Öğrenciler: Kendi ülkelerinde programdan hemen önce liseden mezun olmuş ve üniversite eğitimine başlamamış olan öğrenciler programa kabul edilebilmektedir. Ancak bu öğrencilerin Almanya’da bulundukları süre boyunca okula ve lise eğitimine devam etme konusunda istekli olmaları gerekmektedir. Mezun öğrencilerden, değişim yılı boyunca okula devam etme konusundaki isteklerini gösterir bir motivasyon mektubu yazmaları istenecektir. Mezun öğrencilere Almanya büyükelçiliği vize vermeyebilir. YFU Almanya, mezun öğrencilerin bulundukları ülkedeki Alman Büyükelçiliği’nin vize vermesi konusunda bir garanti verememektedir.

Genel kriterler: Daha önce başka bir ülkede sömestir ya da yıl değişim programına katılmış olan öğrenciler programa kabul edilmezler.

Alman yasaları uyarınca 18 yaşın altındakilere tütün ve tütün mamülleri satışı kesinlikle yasaktır. Bu nedenle 18 yaşın altında olup, sigara kullanan öğrenciler programa kabul edilmemektedir. Öğrencilerin başvuru esnasında bu konuda doğru beyanda bulunması son derece önemlidir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okul yerleştirmeleri daha uzun zaman alacaktır.

 • Beslenme konusunda kısıtları olanlar (vejeteryan, vegan gibi)
 • Yiyecek ve çevresel unsurlara karşı alerjisi olanlar
 • Evcil hayvan bulunan bir eve yerleştirilmek istemeyenler
 • Fiziksel etkinliklere katılımını kısıtlayacak türde kronik hastalığı ve diğer sağlık sorunları olanlar
 • Obezite sorunu olanlar (BKI’sı 35’in üzerinde olanlar)

Şartlı kabul edilen öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçına sahip öğrencilerin kabulü ancak YFU Almanya’nın onayına bağlıdır.

 • Disleksik, öğrenme güçlüğü çeken, fiziksel engeli ve kronik hastalığı olan, psikolojik tedavi görmüş (tedavinin nedenine göre kabul edilebilirler), hali hazırda bir ilaç tedavisi kapsamında olan öğrenciler – YFU Almanya’nın onayı ile kabul edilirler
 • İki yıldan daha uzun zaman önce depresyon, yeme bozukluğu ya da herhangi başka bir bozukluk göstermiş olan öğrencilerin kabulü konusunda YFU Almanya’ya danışılması gerekmektedir.
 • Diyabet ve epilepsi hastası olanlar ve veganlar ancak YFU Almanya’nın onayı ile kabul edilebilirler.
 • Dikkat dağınıklığı veya bozukluğu olan öğrenciler YFU Almanya’nın onayı ile kabul edilebilirler.
 • Sigara içenler (Almanya’da sadece 18 yaşın üstündekilerin tütün mamülleri satın alması yasaldır; 18 yaşın altında olup, sigara içen öğrenciler programa kabul edilmeyecektir)

 • Ev sahibi aile çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Aynı cinsiyete sahip çiftlerden oluşan ailelerin yanına ancak öğrencinin öz ailesinin ve YFU Türkiye’nin onayı ile yerleştirme yapılabilir.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyo-ekonomik durum, etnik ve dini geçmişten geliyor olabilirler.
 • Öğrenciler aile üyelerinin Almanca konuştuğu ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • Öğrenciler genellikle kırsal yerleşim yerlerine, küçük kasabalara (en fazla 30 000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (nüfusu 31 000-125 000 arasında olan) yerleştirilirler. Çok az sayıda öğrenci daha büyük şehirlere yerleştirilmektedir.
 • Herhangi bir bölge, aile tipi ya da yaşam alanı garantisi verilemez, öğrenciler YFU standartlarına uygun herhangi bir yerleştirmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Ortalama bir Alman ailesi 2.7 kişiden oluşmaktadır. 3’den fazla çocuk bulunan bir aile, büyük bir aile olarak tanımlanmaktadır. Düzen, disiplin, sorumluluk ve başarı üzerine vurgu belli bir dereceye kadar aile içerisinde hala önemini korumaktadır, ancak diğer ülkelerde inanıldığı kadar yoğun değildir. Almanlar iyi eğitim almış ve bilgi sahibi insanlar olarak görülmektedir. Çoğu Alman, içgörü ve kışkırtıcı fikirlerle dolu entellektüel sohbetlerden hoşlanır ancak bunu eleştiri olarak da görebilirler. Fikirlerin serbestçe ifade edildiği, görüşlerin olgulara ve mantıksal analizlere dayandırıldığı tartışmalar sosyal hayatın önemli unsurları olarak görülmektedir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme ancak ev sahibi aile ile öğrenci arasında bir akrabalık bağı olmaması durumunda mümkün olabilir.

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde öğrenciler 6 yaşında okula başlamaktadırlar. Bu yaştan önce de okul öncesi eğitim alırlar. Tüm öğrencilerin devam etmek zorunda oldukları ilkokul, birinci sınıftan dördüncü ya da altıncı sınıfa kadar devam etmektedir. Bu aşamada öğrencilerin ve ebeveynlerinin orta öğretim konusunda bir tercih yapmaları gerekmektedir. Orta öğretime aşağıdaki üç okuldan birinde devam etmek mümkündür:

Hauptschule: Almanya’daki mesleki eğitim sistemi ile bir miktar bağlantılıdır. 9. sınıfa kadar devam eden okulda, öğrenciler çeşitli teknik kariyerler için hazırlanırlar.

Realschule: Genel bir program izlenen okulda, öğrenciler mesleki olmayan kariyerler için hazırlanırlar. Daha ileri düzeyde işlenen konulardan oluşan müfredat ile okul 10. sınıfa kadar devam eder.

Gymnasium: Öğrencileri Alman üniversite sistemine girmek için hazırlayan okuldur. 12. sınıfa kadar devam eder. Farklı Gymnasium’larda farklı programlara yoğunlaşılmaktadır: yabancı diller, matematik ve fen ya da edebiyat gibi. Batı ve Doğu Almanya’daki okullar zaman zaman belli bir ölçüde farklılık gösterebilmektedirler. Almanya’ya giden değişim öğrencileri büyük oranda Gymnasium’a yerleştirilmekte ve eğitimlerine bu okulda devam etmektedirler.

Değişim öğrencileri neredeyse kesin olarak “Gymnasium”a ya da “Gesamtschule”ye (öğrencileri üniversiteye/koleje hazırlayan liseler) yerleştirilirler. Bu nedenle öğrenciye yönelik akademik beklentiler oldukça yüksektir. Bazı öğrencilerin özel okula yerleştirilmesi söz konusu olabilir. 

“Gesamtschule” çoğunlukla 3 farklı okul türünün (9. sınıfa kadar Hauptschule, 10. sınıfa kadar Realschule ve Gymnasium) aynı okul çatısı altında eğitim vermesi anlamına gelmektedir. Çoğu Gesamtschule, Gymnasium’a devam eden öğrenciler için, Abitur sınavına farklı bir Gymnasium’a gitmeden girebilmelerini sağlamak üzere 11-13 arası sınıflara yönelik eğitim de vermektedir. Bu tür okullar Gymnasiale Oberstufe (yüksek orta okul) olarak adlandırılmaktadır. 10. sınıfa kadar eğitim veren Gesamtschule’lerde okuyan Gymnasium bölümü öğrencileri ise, 11-13 arası sınıfları okumak üzere farklı bir Gymnasium’a geçerek eğitimlerini orada tamamlamaktadırlar. 

Değişim öğrencileri yaşlarına uygun olarak 9. ve 12. sınıf arasında bir sınıfa yerleştirilirler. Öğrencinin hangi sınıfa yerleştirileceğine okul karar vermektedir. YFU programına katılıyor olmak okulun öğrenciyi notlandırması ya da mezun etmesi (diploma vermesi) konusunda herhangi bir garanti sağlamamaktadır.

Almanya’daki tüm okullar, öğrencinin kızamık aşısı olmuş olmasını ve bunu belgelemesini istemektedir. Öğrencilerin, aşı olduğuna dair belgenin aslını, programa giderken götürmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde, öğrencinin okula devam etmesi mümkün olmayacaktır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, başvuru için randevunun alınması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası (COVID-19 tedavi masrafları dahildir; doktor tarafından talep edilmediği sürece test masrafları ve olası karantina masrafları dahil değildir)
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Almanya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Almanya içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başı ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (katılım isteğe bağlıdır)
 • Dil kursuna katılmayan öğrenciler için varış sonrası oryantasyonu (6 gün/5 gece)
 • Dil kursuna katılan öğrenciler için oryantasyon ve online dil kursu programı (30 saat oryantasyon ve 60 saat Almanca dil kursu)
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı (Sadece Yıl Programında – 6 gün/5 gece, ulaşım dahil; Berlin, Dresden, Hamburg, Münih gibi büyük şehirlerden birinde)
 • Bölgesel düzeyde düzenlenen geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı (2 gün)
 • YES-Youth Empowerment Seminar (Werbelinse-Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır. YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat) – şartlara bağlı olarak çevrimiçi ya da yüz yüze yapılabilir.
 • YFU idari ve yönetim giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

ÖNEMLİ NOT: Programın gerçekleşmesi aşamasında var olan çevresel koşullar ve kısıtlamalar uyarınca, güvenlik ve iyi hali sağlamak üzere, yukarıda bahsi geçen oryantasyonların bir kısmının ya da tamamının online (çevrimiçi) yapılması söz konusu olabilir.

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 120 Euro önerilir)
 • Okul masrafları (gerekmesi halinde okula ulaşım, kitap, üniforma, ekstra okul etkinlikleri ve sınıf gezileri gibi)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları – yüz yüze düzenlenmesi halinde
 • COVID-19 önleyici test masrafları (hastalık belirtileri varsa ve doktor tarafından talep edilirse, test masrafı karşılanmaktadır)
 • Ev sahibi ülke hükümeti tarafından talep edilmesi halinde olası karantina masrafları