Macaristan

 

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

14 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€8950

15 Mart 2024

Lise Değişim Programı
Yıl – Bilingual

€18600

Lise Değişim Programı
Yıl – Müzik, Spor

€9200

Lise Değişim Programı
Sömestir

14 Ağustos 2024
19 Ocak 2025

€7350

Lise Değişim Program
Sömestir – Müzik, Spor

€7600

2024 Q3 yıl programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Macaristan’dan 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Macaristan Yıl programı hakkında YFU Macaristan tarafından hazırlanmış olan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q3

01 Ocak 2007 – 31 Aralık 2009

Daha küçük öğrenciler, programa kabul edilmezler. Daha büyük öğrencilerin kabulü ancak YFU Macaristan’ın onayı ile mümkündür.

Dil kriterleri: Öğrenciler, değişim yılının ilk aylarında okulda ve toplum içinde iletişim kurabilmek ve YFU Macaristan tarafından verilecek oryantasyonları takip edebilmek için yeterli derecede İngilizce bilmelidir. Başvuruda bulunan öğrencilerin, en az 4 yıl boyunca İngilizce öğrenmiş olması gerekmektedir. Mülakat sırasında, öğrenci ile kısa bir İngilizce sözlü görüşme yapılabilir. Programa katılmak için Macarca bilmek gerekmemektedir. Varış sonrası eğitimi kapsamında, öğrencilere temel Macarca dil kursu ve yıl boyunca Macarca öğrenmeleri için uzaktan dil eğitimi verilecektir.

Akademik kriterler: Macaristan eğitim sistemi, pratikten ziyade teoriye dayalıdır. Okullar, değişim öğrencilerinin hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmasına ve verilen ödevleri (Macarca dahi olsa) zamanında yapmaya çalışmalarına önem vermektedir. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, ev sahibi aileleri veya YFU Macaristan ofis çalışanları için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Macar dilini öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Değişim yılı sırasında kendi ülkesinden liseyi bitirerek gelmiş öğrencilerin Macaristan’da lise eğitimine devam edeceklerinin ve muhtemelen 11. sınıfta okuyacaklarının farkında olması gerekmektedir. Kendi ülkelerinde liseyi bitirmiş olsalar dahi, bu öğrencilerden okula karşı motive olmaları, okulda başarılı olmak için çaba göstermeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Mezun öğrencilerin programa kabulü ancak YFU Macaristan’ın onayı ile mümkün olabilmektedir.

Yerleştirilmesi zor olan öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip öğrencilerin okullara ve ailelere yerleştirilmesi daha uzun zaman alacaktır.

 • Sigara içen öğrenciler
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (veganlar, gluten, laktoz alerjisi vs.)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar
 • Alerjisi olanlar (şiddetli olmamak ve tek tip olmak kaydıyla)
 • Vejeteryanlar (vejeteryan olmayan bir ev sahibi aile yanına yerleştirilmeyi kabul etmek kaydıyla)

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Macaristan’ın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örneğin yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Birden fazla şeye karşı ve ciddi düzeyde alerjisi olanlar
 • Psikolojik terapi ihtiyacı olanlar
 • Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili geçmişi bulunanlar
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksiya ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek fiziksel, psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya ev sahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • Altını ıslatma geçmişi olanlar
 • Değişim yılı öncesi ve sırasında düzenli ilaç tedavi görmeleri gerekenler
 • Kaygı düzeyi yüksek, depresyonda ya da dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite tanısı olanlar

 • Öğrenciler farklı özelliklere sahip ailelerin yanına yerleştirilebilirler: bekar, tek ebeveynli, yeni evli (çocuklu ya da çocuksuz), yaşlı bir çift (çocuklu ya da çocuksuz)
 • Ev sahibi aileler kırsal yerlerde, banliyö ya da şehir merkezinde bulunabilirler.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür.

Macaristan’da genel olarak iki tip lise bulunmaktadır:

1- Meslek Liseleri (Szakközépiskola): Genel eğitim ile mesleğe yönelik eğitim karma olarak verilmektedir. Liseden sonra öğrenciler yüksek eğitime devam edebilir ya da okudukları alanda çalışmaya başlayabilirler. Eğitim 4 yıl sürmektedir. Meslek lisesi tercihi, 8 yıllık ilköğretimin ardından yapılmaktadır. Müzik programına katılan öğrenciler, bu türden bir liseye yerleştirilmektedir.

2- Klasik Lise (Gimnázium): Öğrenciler akademik eğitim alırlar. Gimnázium eğitimi 10,12 ya da 14 yaşlarında başlamaktadır. Klasik değişim programına katılan değişim öğrencileri, bu tür liselere yerleştirilmektedir. Gimnázium, öğrencilerin daha sonra yüksek eğitime devam etmesine olanak sağlayacak şekilde, genel bir eğitim vermektedir. Bu okullara devam edenler herhangi bir meslek sahibi olmazlar.

Macar lise eğitim sistemi, pratikten ziyade teorik bilgi odaklıdır. Okullar, değişim öğrencilerinin okula ilgi göstermesine, dersleri takip etmesine ve verilen ödevleri (aynı zamanda Macarca olanları) zamanında tamamlamasına so derece önem vermektedir. İsteksizlik ya da dersleri kaçırma nedeniyle başarısız olmanız sorun yaşamanıza neden olabilir. Kurallara uymamak ya da ilgi göstermemek, vb. nedeniyle okuldan atılan değişim öğrencileri, programlarını sonlandırmak ve erken dönüş yapmak zorunda kalacaklardır.

 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir. Okula devam zorunluluğu vardır ve devamsızlık durumunda okuldan okula farklılık gösterebilecek özel uygulamalar devre girer.
 • Öğrenciler Orta/Lise düzeyinde devlet okullarına yerleştirilirler. Öğrenciler, Tarih, Macar Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, vs), Matematik, Fizik, Biyoloji, Kimya, Coğrafya, Müzik, Sanat ve Beden Eğitimi derslerini alırlar.
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun bir sınıfa okul tarafından yerleştirilirler.
 • Okul her gün sabah 08:00’de başlar ve ortalama gün içinde altı ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 45 dakika okul, dersler arasında 10 dakikalık teneffüsler vardır. Çoğu okulda daha uzun bir öğle tatili de bulunmaktadır. Öğrenciler, öğle tatilini okul kafeteryasında geçirebilirler. 
 • Okullar 1 Eylül’de açılır, Haziran ortasında kapanır. İlk dönem 31 Ocak’da, öğrencilerin bir yarı yıl sınavına girmesinin ardından sona erer. Çoğu okulda 3-4 günlük ara tatil (Noel’de kış tatili, 1. dönemin sonunda spor tatili ve Nisan’da bahar tatili) yapılır.
 • Hobi olarak müzikle ilgilenen öğrencilere okul sonrası müzik programına katılmaları tavsiye edilmektedir. Bu programda oldukça yüksek düzeyde müzik eğitimi verildiğinden, müziğe ilgisi olan öğrencilerin, becerilerini geliştirmeleri açısından son derece faydalı olacaktır. Bu programın dönemlik ücreti 80-300 Euro arasında olacaktır. Öğrencinin, böyle bir durumda ödemeyi doğrudan program merkezine yapması gerekmektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Macaristan’a gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Macaristan içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (Program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Macaristan’da varış sonrası eğitimi (4 gün konaklamalı): Ağustos
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı (3 gün konaklamalı): Ocak – sadece yıl programında
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı (3 gün): Haziran
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Çeşitli YFU etkinliklerine katılım
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (yaklaşık 50 Euro)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım masrafları (aylık 10-50 Euro arasında)
 • Okul kitapları ve malzemeleri
 • Program dışı YFU, okul ya da ev sahibi aile tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler/programlar (Prag gezisi – 240 Euro; Parlamento Gezisi: 10 Euro; Viyana Gezisi: 60 Euro; Budapeşte Gezisi: 10 Euro)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları

Müzik Programı: Programa katılan öğrenciler, Macaristan’ın en seçkin müzik liselerinden birine yerleştirilirler. Lisede genel akademik eğitimin yanında, ileri düzeyde müzik eğitimine devam ederler. Program, müzik eğitimi konusunda ciddi olan öğrenciler için mükemmel bir deneyim sunmaktadır. Bu programa katılabilmek için, öğrencilerin müzik eğitimi almış olmaları ve ileri düzeyde müzik öğretmenleriyle ciddi bir çalışma yapmaya hazır olmak gerekmektedir. Enstrüman kirası program ücretine dahil değildir. Programa kabul süreci için, öğrencinin bir demo kaydı göndermesi gerekmektedir. Bunun yanında, öğrencinin en az 2 yıl boyunca solfej dersi almış olması ön koşuldur. YFU Macaristan, öğrencinin demosunu aldıktan sonra ilgili müzik liseleri ile görüşerek öğrencinin kabul edilip edilmediğini takip eden 3 hafta içinde bildirecektir.

Müzik programı hakkında YFU Macaristan tarafından hazırlanmış olan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

Spor Programı: Programa katılan öğrenciler normal bir liseye devam ederler ancak ders sonraları üst düzey spor kulüplerinde aktif  spor yapma imkanı bulurlar. Öğrenciler Macaristan’da popüler sporlar olan at binme, su topu, dans ve futbol sporlarında kendilerini geliştirme şansı bulabilirler. Eğer öğrenci farklı bir sporda kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isterse yerleştirmeler öğrencinin ilgilendiği sporlara göre yapılabilir. YFU Macaristan bu programa katılmak isteyen öğrenciler için, talep edilen spor dalına bağlı olarak farklılık gösterebilecek ek belgeler isteyebilir. 

Spor programı hakkında YFU Macaristan tarafından hazırlanmış olan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

Yeme-İçme Hizmetleri (Catering) Programı*: Bu programa katılan öğrenciler yeme-içme hizmetleri (Catering) lisesine yerleştirilirler, bu lisede öğrenciler pastacılık ya da aşçılık üzerine yoğunlaşma fırsatı bulurlar, program daha ziyade pratiğe yöneliktir, okulun yanı sıra öğrenciler bir lokanta ya da otelde çalışarak deneyim kazanabilirler. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin aşçılık derslerine katıldığına dair not dökümü/belge ya da bir yıllık staj deneyimi olmalı ve bu durumu belgelemelidir. YFU Macaristan, öğrencilerin belgelerini Catering okuluna sunacak ve öğrencinin kabul edilip, edilmediğine takip eden 3 hafta içinde okul karar verecektir.

Yeme-İçme (Catering) programı hakkında YFU Macaristan tarafından hazırlanmış olan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

*2023/24 program yılında düzenlenmeyecektir.

Bilingual Programı: Bu programa katılan öğrenciler Orchidea International School adlı bilingual eğitim veren bir özel okula yerleştirilmektedirler. Programa katılan öğrenciler, eğitimlerine İngilizce ve Macarca olarak devam edeceklerdir. Okul, değişim öğrencilerini iki farklı seviyede kabul edebilmektedir.

 • 9. Sınıf: Bu sınıfa alınan öğrenciler, tüm dersleri İngilizce alırlar. Bunun yanında, Macarca’yı yabancı dil dersi olarak öğrenirler. Bu nedenle, programa katılmak isteyenler öğrencilerin en az B2 (orta) seviyesinde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.
 • Dil Hazırlık Sınıfı (9. sınıftan bir önceki yıl): Öğrenciler yıl boyunca yoğun bir İngilizce dil eğitimine tabi olurlar. Hedef, yıl sonunda B2 seviyesinde İngilizce öğrenmiş olmaktır. Öğrencilere, yoğun İngilizce derslerinin yanında, Matematik, Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Macarca dersleri de verilmektedir. Programa katılmak isteyenler öğrencilerin en az A1 (başlangıç) seviyesinde İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin, okul tarafından istenen ek belgeleri tamamlamaları gerekmektedir:

 • İngilizce hazırlanacak olan kendini tanıtan bir video (4-5 dakikalık)
 • Yaşantı, hobiler, ilgi alanları gibi noktaları içeren ve İngilizce hazırlanacak olan motivasyon mektubu
 • Not dökümü

Bu belgelerin yanında, öğrencinin, okul tarafından uygulanacak olan bir İngilizce dil testine girmesi gerekmektedir. Tüm bu belgeler ve dil testi sonucuna göre, öğrencinin yerleştirileceği sınıfa okul karar verecektir. 

Bilingual program kapsamında yerleştirme yapılan Orchidea International School web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Bilingual programı hakkında YFU Macaristan tarafından hazırlanmış olan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Müzik/Spor/Catering Lisesine ya da Akademik Lise yanında müzik okuluna kayıt/yerleştirme ve kayıt ücreti
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Budapeşte’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Macaristan içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonlu)
 • Varış sonrası oryantasyonu (4 gün)
 • Ara dönem oryantasyonu (3 gün)
 • Geri dönüş oryantasyonu (3 gün)
 • Varış sonrası oryantasyonu kapsamında dil eğitimi ve daha sonra yıl boyunca takip kursu
 • YFU etkinliklerine davet
 • YES-Young Europeans Seminar (Werbelinse-Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır. YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonunun hemen sonrasında yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar ve belgeler
 • Vize ücreti ve Oturma izni ücreti
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (Aylık 150 Euro önerilmektedir)
 • Okul masrafları (okul kitapları ve gereçleri için)
 • Okula ulaşım masrafları
 • Gerekmesi halinde enstrüman kirası ya da satın alınması (müzik programı için)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları

YFU Macaristan’ın web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

YFU değişim öğrencisi Nada’nın (Tayland, 2019/20) vlog sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Nada’nın sayfasında Macaristan’da değişim öğrencisi olarak bulunduğu süre boyunca yaşadıklarından, YFU etkinliklerinden, ev sahibi ailesi ile yaptıkları gezilerden oluşan videolar yer almaktadır.

2021/22 program yılında YFU Macaristan tarafından düzenlenen oryantasyonların ve etkinliklerin yer aldığı videolara ulaşmak için tıklayınız

Macaristan’da önceki yıllarda YFU değişim öğrencisi olmuş öğrencilerin deneyimlerini okumak için tıklayınız.

Macaristan hakkında çeşitli videolar:

https://www.youtube.com/watch?v=j7q0Y_JZMrg

https://www.youtube.com/watch?v=YLZV3hbSLos

https://www.youtube.com/watch?v=4AGEI99454k (Budapest)