Macaristan

PROGRAM ÜCRETİ: 

Yıl Programı: 7000 Euro

Sömestir Programı: 5600 Euro

Spor/Müzik Programı-Yıl: 7200 Euro

Yemek Programı-Yıl: 7800 Euro

Program Tarihleri:

Yıl Programı: 15 Ağustos 2018 – 28 Haziran 2019

Sömestir Programı: 15 Ağustos 2018 – 18 Ocak 2019

Yıl programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Macaristan’dan 24 Haziran 2019 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2019’da, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: Öğrencilerin 31 Aralık 2003 ve 01 Ocak 2001 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Daha küçük öğrenciler, programa kabul edilmezler. Daha büyük öğrencilerin kabulü ancak YFU Macaristan’ın onayı ile mümkündür.

Dil kriterleri: Öğrenciler, değişim yılının ilk aylarında okulda ve toplum içinde sosyalleşebilmek ve YFU Macaristan tarafından verilecek oryantasyonları takip edebilmek çin yeterli derecede İngilizce bilmelidir (3 okul yılı kriteri). Programa katılmak için Macarca bilmek gerekmemektedir. Varış sonrası eğitimi kapsamında, öğrencilere temel Macarca dil kursu ve yıl boyunca Macarca öğrenmeleri için uzaktan dil eğitimi verilecektir. Bu kapsamda öğrencilere ileri düzey Macarca gramer kitabı sağlanacak ve 6 haftada bir gönüllü bir dil öğretmeni ile buluşarak Macarca çalışma imkanı bulacaklardır.

Akademik kriterler: Macaristan eğitim sistemi, pratikten ziyade teoriye dayalıdır. Okullar, değişim öğrencilerinin hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmasına ve verilen ödevleri (Macarca dahi olsa) zamanında yapmaya çalışmalarına önem vermektedir. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Müzik okulu: Müzik ile ilgili öğrenciler, öğleden sonraları YFU Macaristan tarafından bulunacak bir müzik okulunda normal lise eğitimlerine ek olarak eğitimlerine devam ederler.

Yemek okulu: Değişim yılı, YFU Macaristan tarafından bulunacak bir yemek okulunda geçirilir. Alınan ağırlıklı pratik eğitim ile öğrenciler şef ya da pastacı olmak için eğitilirler. Öğrencinin bu tür okullara kabul edilmesi için en az bir yıllık bir yemek eğitimi geçmişinin olması gerekmektedir.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Macar dilini öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Değişim yılı sırasında kendi ülkesinden liseyi bitirerek gelmiş öğrencilerin Macaristan’da lise eğitimine devam edeceklerinin ve muhtemelen 11. sınıfta okuyacaklarının farkında olması gerekmektedir. Kendi ülkelerinde liseyi bitirmiş olsalar dahi, bu öğrencilerden okula karşı motive olmaları, okulda başarılı olmak için çaba göstermeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Mezun öğrencilerin programa kabulü ancak YFU Macaristan’ın onayı ile mümkün olabilmektedir.

Yerleştirilmesi zor olan öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahip öğrencilerin okullara ve ailelere yerleştirilmesi daha uzun zaman alacaktır.

 • Sigara içenler
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (domuz eti yememek gibi)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar
 • Alerjisi olanlar (şiddetli olmamak ve tek tip olmak kaydıyla)
 • Vejeteryanlar (vejeteryan olmayan bir ev sahibi aile yanına yerleştirilmeyi kabul etmek kaydıyla)

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Macaristan’ın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Birden fazla şeye karşı ve ciddi düzeyde alerjisi olanlar
 • Psikolojik terapi ihtiyacı olanlar
 • Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili geçmişi bulunanlar
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek fiziksel, psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler
 • Altını ıslatma geçmişi olanlar
 • Değişim yılı öncesi ve sırasında düzenli ilaç tedavi görmeleri gerekenler
 • Kaygı düzeyi yüksek, depresyonda ya da dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite tanısı olanlar

 • Öğrenciler farklı özelliklere sahip ailelerin yanına yerleştirilebilirler: bekar, tek ebeveynli, yeni evli (çocuklu ya da çocuksuz), yaşlı bir çift (çocuklu ya da çocuksuz)
 • Ev sahibi aileler kırsal yerlerde, banliyö ya da şehir merkezinde bulunabilirler.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür.

 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Öğrenciler Orta/Lise düzeyinde devlet okullarına yerleştirilirler. Öğrenciler, tarih, Macar dili ve edebiyatı, yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, vs), matematik/fizik/biyoloji, coğrafya, müzik, sanat ve beden eğitimi derslerini alırlar.
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun bir sınıfa okul tarafından yerleştirilirler.
 • Okul her gün sabah 08:00’de başlar ve ortalama gün içinde altı ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 45 dakika okul, dersler arasında 10 dakikalık tenefüsler vardır. Çoğu okulda daha uzun bir öğle tatili de bulunmaktadır. Öğrenciler, öğle tatilini okul kafeteryasında geçirebilirler.
 • Okullar 1 Eylül’de açılır, Haziran ortasında kapanır. İlk dönem 31 Ocak’da, öğrencilerin bir yarı yıl sınavına girmesinin ardından sona erer. Çoğu okulda 3-4 günlük ara tatil (Noel’de kış tatili, 1. dönemin sonunda spor tatili ve Nisan’da bahar tatili) yapılır.
 • Hobi olarak müzikle ilgilenen öğrencilere okul sonrası müzik programına katılmaları tavsiye edilmektedir. Bu programda oldukça yüksek düzeyde müzik eğitimi verildiğinden, müziğe ilgisi olan öğrencilerin, becerilerini geliştirmeleri açısından son derece faydalı olacaktır. Bu programın dönemlik ücreti 80-300 Euro arasında olacaktır. Öğrencinin, böyle bir durumda ödemeyi doğrudan program merkezine yapması gerekmektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Macaristan’a gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Macaristan içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (Program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Macaristan’da varış sonrası eğitimi (4 gün konaklamalı): Ağustos
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı (3 gün konaklamalı): Ocak
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı (3 gün): Haziran
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Çeşitli YFU etkinliklerine katılım
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (yaklaşık 50 Euro)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım masrafları (aylık 10-50 Euro arasında)
 • Okul kitapları ve malzemeleri
 • Program dışı YFU, okul ya da ev sahibi aile tarafından düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler/programlar (Prag gezisi – 240 Euro; Parlamento Gezisi: 10 Euro; Viyana Gezisi: 60 Euro; Budapeşte Gezisi: 10 Euro)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları

YFU Macaristan tarafından iki tip müzik programı sunulmaktadır.

Öğleden Sonra Müzik Okulu Programı: Klasik değişim yılı programına katılan öğrenciler, sabahları akademik bir liseye; öğleden sonraları ise bir müzik okuluna devam ederler. Müzik okullarındaki eğitim seviyesi oldukça yüksektir; bu nedenle öğrencilerin müzik ile ilgili becerilerini son derece ileri bir seviye taşımaları mümkün olacaktır. Programa katılan öğrenciler, haftada 2 kez 30 dakikalık bireysel enstrüman dersi ve haftada 2 kez 45 dakikalık zorunlu deşifre (solmization) dersi alırlar. Bunun yanında, öğrenciler okullarının orkestrasına katılma, böylece yarışma, konser ve festivallerde çalma imkanı bulacaklardır. Programa katılan öğrenciler, müzik okulunun ödemesini doğrudan okula yapacaklardır. Okulun ücreti dönemlik 80-300 Euro arasındadır. Bu ücrete enstrüman kirası dahil değildir. Programa katılan öğrencilerin uygun bir müzik okuluna yerleştirilmesi YFU Macaristan’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleşecektir.

Müzik Programı: Programa katılan öğrenciler, Macaristan’ın en seçkin müzik liselerinden birine yerleştirilirler. Lisede genel akademik eğitimin yanında, ileri düzeyde müzik eğitimine devam ederler. Program, müzik eğitimi konusunda ciddi olan öğrenciler için mükemmel bir deneyim sunmaktadır. Bu programa katılabilmek için, öğrencilerin müzik eğitimi almış olmaları ve ileri düzeyde müzik öğretmenleriyle ciddi bir çalışma yapmaya hazır olmak gerekmektedir. Enstrüman kirası program ücretine dahil değildir. Programa kabul süreci için, öğrencinin bir demo kaydı göndermesi gerekmektedir. Bunun yanında, öğrencinin en az 2 yıl boyunca deşifre dersi almış olması ön koşuldur. YFU Macaristan, öğrencinin demosunu aldıktan sonra ilgili müzik liseleri ile görüşerek 3 haftalık bir süre sonunda öğrencinin kabul edilip edilmediğini bildirecektir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Müzik Lisesine ya da Akademik Lise yanında müzik okuluna kayıt/yerleştirme ve kayıt ücreti
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Budapeşte’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Macaristan içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gece konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonlu)
 • Varış sonrası oryantasyonu (4 gün)
 • Ara dönem oryantasyonu (3 gün)
 • Geri dönüş oryantasyonu (3 gün)
 • Varış sonrası oryantasyonu kapsamında dil eğitimi ve daha sonra yıl boyunca takip kursu
 • YFU etkinliklerine davet
 • YES-Young Europeans Seminar (Werbelinse-Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır. YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonunun hemen sonrasında yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar ve belgeler
 • Vize ücreti ve Oturma izni ücreti
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (Aylık 150 Euro önerilmektedir)
 • Okul masrafları (okul kitapları ve gereçleri için)
 • Okula ulaşım masrafları
 • Gerekmesi halinde enstrüman kirası ya da satın alınması
 • Öğleden sonra Müzik okulu programına katılan öğrenciler için okul ücreti (aylık 80-300 Euro arasında olabilir-öğrenci tarafından doğrudan okula ödenecektir)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları