Litvanya

2021-22 Program yılında öğrenci kabul edilmeyecektir.


 

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2021 Q3

30 Haziran 2004 – 01 Eylül 2006

+18 Programlar

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı
(Doğum tarihlerine göre)

2021 Q1

01 Aralık 1999 – 01 Aralık 2002

2021 Q3

01 Ağustos 2000 – 01 Ağustos 2003

Belirtilen yaş kriterlerine uymayan öğrencilerin kabulü ancak YFU Litvanya’nın onayıyla mümkün olmaktadır.

Dil kriterleri: Öğrencilerin ilk etapta en azından temel düzeyde İngilizce bilmeleri (2 okul yılı boyunca İngilizce ders almış olma kriteri), ve makul bir zaman zarfında Litvanya dilini öğrenmek için istekli olmaları ve bunun için çaba sarfetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin toplum içinde ve okulda sosyalleşebilmeleri için Litvanya dilini en yakın zamanda öğrenmeleri beklenmektedir.

Akademik kriterler: Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem fiziksel hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, ev sahibi aileleri veya YFU Litvanya ofis çalışanları için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Litvanya dilini öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler, Litvanya’da lise eğitimine devam etmek zorunda olduklarını bilmeli ve lisenin 11. sınıfına yerleştirilmeyi kabul etmelidirler. Bu öğrencilerden değişim yılı boyunca okula karşı diğer tüm öğrenciler gibi sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Mezun öğrencilerin kabulü, ancak motivasyon mektubu yazmaları ve bu mektubun YFU Litvanya tarafından olumlu değerlendirilmesi ile mümkündür.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlarda bir ya da daha fazlasına sahip olan öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri daha uzun zaman alacaktır.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs.. alerjisi- bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Okul başarısı düşük olan öğrenciler
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vegan, vs…)
 • Sigara içen öğrenciler
 • Mezun ya da yaş sınırının üstünde olan öğrenciler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Litvanya’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Diyabetikler (insülin kullanılıyor ya da diyet ile kontrol ediliyor olsa dahi)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örneğin yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere katılımı olan öğrenciler
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksiya ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya ev sahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler

 • Öğrenciler evli bir çift (çocuklu ya da çocuksuz) ya da tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • Ev sahibi aileler genellikle banliyö ya da şehir merkezinde yaşamaktadırlar.
 • Büyük şehir merkezlerinde yaşamakta olan Litvanyalı ev sahibi ailelerin oldukça aktif bir hayatları olup, genellikle günde 9-10 saat civarında çalışmaktadırlar.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde mümkündür ancak şu koşullarda değerlendirilmez;

 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talebi
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu bölgede destek sistemi olmaması

 • Öğrenciler orta dereceli devlet okullarına yerleştirilirler. Devlet okulları ücretsizdir. Bazı okullarda üniforma zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması, okul kurallarına uyması, verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi ve sınavlara girmesi beklenmektedir.
 • Okulda verilen temel dersler şunlardır: Litvanya dili, Tarih, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Uygulamalı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca), Müzik, Sanat ve Beden Eğitimi. Devam edilen yıla/sınıfa bağlı olarak, alınması gereken bazı zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
 • Öğrenciler, yaşlarına ve eğitim geçmişlerine uygun olarak, 10., 11. veya 12. (lise son) sınıfa yerleştirilebilirler.
 • Tipik bir okul günü sabah 8’de başlar ve genellikle öğleden sonra 3-4 gibi sona erer.
 • Okul yılı 1 Eylül’de başlar ve Haziran ortasında sona erer. Sonbaharda bir hafta, Noel’de ve Paskalya’da (Nisan-Mayıs gibi) 1 hafta okul tatili vardır. Bunun yanında çeşitli resmi ve dini bayramlarda da okullar kapanır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Litvanya’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Litvanya içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Litvanya’da varış sonrası eğitimi (3 gün konaklamalı): Ağustos
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı (2 gün konaklamalı): Ocak – sadece yıl programında
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı (3 gün): Haziran
 • Temmuz, Kasım ve Nisan aylarında ev sahibi aile eğitimleri
 • Kasım ayında Litvanya gezisi (4 gün)
 • Bölgesel düzeyde YFU etkinlikleri
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (100 Euro)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 100-150 Euro önerilir)
 • Okula ulaşım (aylık 25-50 Euro civarında olması beklenebilir)
 • Okul üniforması (gerekiyorsa, 50-100 Euro civarında)
 • Okul kitapları (50 Euro)
 • Okul sonrası etkinlikler
 • İsteğe bağlı olarak Litvanya dil kursu (200 Euro)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları
 • BASKETBOL PROGRAMINA ÖZEL HARCAMALAR: üniforma (50 Euro), ayakkabı (80 Euro), basketbol okulu ücreti (aylık 100 Euro)

Basketbol programına başvuran öğrencilerin, akademik programda yer alan kriterlerin yanında aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir.

 • Öğrencilerin en az 2 yıl boyunca profesyonel basketbol oynamış olmaları ve bunu belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 • Öğrencilerin spor yapmalarına herhangi bir engel olmadığını belirten bir doktor raporu sunmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin okula devam etme ve Litvanya dilini öğrenmenin yanında basketbol programına devam etmeye istekli olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin devam edeceği profesyonel basketbol okulları, son zamanlardaki performanslarına ve oyun şartlarına göre seçilmektedir. Basketbol okulunda öğrenci öncelikle oynama becerilerine uygun bir takıma yerleştirilir. Daha güçlü takımlar haftada 4-6 kez, daha zayıf takımlar ise haftada 2-4 kez antrenman yapmaktadırlar. Bunun yanında daha güçlü takımlar Cumartesi günleri maçlara çıkmakta, ulusla ve uluslararası liglerde mücadele etmektedirler. Daha zayıf olan takımlar ise aynı okuldaki diğer takımlarla ya da başka basketbol okullarından kendilerine eşdeğer takımlarla maç yapmaktadırlar.