İsviçre


Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir – ALMANCA ve FRANSIZCA

2022 Q1

20 Ocak 2022
01 Temmuz 2022

€8250

01 Ekim 2021

Lise Değişim Programı
Yıl – ALMANCA

2022 Q3

13 Ağustos 2022
30 Haziran 2023

€8600

15 Şubat 2022

Lise Değişim Programı
Yıl – FRANSIZCA

20 Ağustos 2022
30 Haziran 2023

Almanca veya Fransızca Dil Kursu Ücreti €1000,00

2022 Q1 Sömestir programına katılan öğrenciler, 27 Haziran – 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla İsviçre’den 27 Haziran 2022 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 01 Temmuz 2022’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2022 Q3 programına katılan öğrenciler, 26 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla İsviçre’den 26 Haziran 2023 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 30 Haziran 2023’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: 

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2022 Q1

01 Ağustos 2003 – 01 Ağustos 2006

2022 Q3

29 Şubat 2004 – 28 Şubat 2007

Belirtilen yaşın altındakiler, YFU İsviçre’nin onayına bağlı olarak programa kabul edilebilirler. Belirtilen yaşın üstündeki öğrencilerin ise İsviçre’ye gelmeden önce mezun olmamış olmaları gerekmektedir ve kabulleri YFU İsviçre’nin onayına bağlıdır.

Dil kriterleri: Almanca konuşulan kesime yerleştirilmek için gereken nitelikler: 2 yıl Almanca dil eğitimi almış olmak gerekmektedir; Bu kriteri sağlamayan öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için programa yeteri kadar önce başvurmuş olmaları gerekmektedir. YFU İsviçre, dil kriterini sağlayamayan öğrencilerin, İsviçre’ye vardıktan sonra yoğun Almanca dil kursuna katılmalarını istemektedir. Almanca dil kursu için sınırlı sayıda öğrenci kabul edilebildiğinden, dil kriterini sağlamayan öğrencilerin programa erken başvurmaları gerekmektedir. Varış öncesi dil eğitimi: YFU İsviçre Rosetta Stone dil kursuyla çalışmaktadır. Minimum 2 yıllık Almanca dil bilgisine sahip olan gençler yalnızca bu bilgilerini kanıtlamalıdır. Minimum derecedeki dil bilgisini kanıtlayamayan öğrenciler, varış öncesinde kendi başlarına çalışarak dil becerilerini geliştirmelidirler. Bu durumdaki öğrencilerin İsviçre’ye varmadan önce Almanca çalışmak ve dil becerilerini geliştirmek konusunda istekli olmaları ve bunu göstermeleri gerekmektedir. Almanca seviyesi yeterli olmayan ve dil kursuna katılması gereken öğrencilerin, program ücretine ek olarak 900 Euro dil kursu ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Fransızca programa katılmak için ise, öğrencinin en az A2 seviyesinde Fransızca bilmesi ve bu durumu belgelemesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin Fransızca programa katılmaları mümkün değildir.

Akademik kriterler: İsviçre okul sistemi oldukça akademik odaklıdır ve buna bağlı olarak okullar, öğrencilerin kayıt sırasında temel Almanca becerisine sahip olmalarını, sınıfta ilgilerini göstermeleri ve ödevlerini tamamiyle yerine getirmeleri için ısrarcı olmaktadır. Buna rağmen, YFU İsviçre, İsviçre’deki eğitim yılının sonunda, öğrencilerin kendi ülkelerindeki okullarının isteklerini tamamen karşılayacak bir belge/karne almalarını garanti edemez. Motivasyon eksikliğine bağlı düşük performans nedeniyle öğrenci okuldan atılabilir ve okuldan atılan öğrenciler derhal ülkelerine geri gönderilmek üzere işleme alınırlar.

Önemli hususlar:

 • YFU programı bir gezi programı değildir ve YFU İsviçre’nin değişim yılına yönelik seyahat kurallarına her zaman uyulmalıdır.
 • Öğrencinin öz ailesi, yakınları ya da arkadaşları program yılı bitmeden önce öğrenciyi ziyaret etmeyi planlamamalıdır ve program başlangıcında öğrenciyi İsviçre’ye getirip bırakmayı düşünmemelidir. Her halükarda, ev sahibi aile, YFU İsviçre ve YFU Türkiye’nin onayı gerekmektedir.
 • İsviçre’nin Almanca konuşulan bölgesindeki İsviçre Almancası standart Almanca’dan farklılıklar göstermektedir. Okulda standart Almanca konuşulur ve ev sahibi aileden de evde öğrenci ile standart Almanca konuşması istenir. Buna rağmen, öğrenci günlük hayatta etrafında İsviçre Almancası konuşulacağını bilmelidir.
 • YFU İsviçre, ev sahibi aile ve okulları, programın katılımcıları olarak görmekte, onları hizmet sağlayıcı şeklinde değerlendirmemektedir. Öğrencilerin de, ev sahibi aile ve okullarını bu şekilde değerlendirmeleri beklenmektedir.

Sağlık kriterleri: Durumu aşağıda belirtilen durumlardan birine uyan öğrenciler için, yerleştirme yapılmadan önce YFU İsviçre’den onay alınması gerekmektedir:

 • Evde bulunan evcil hayvanlara karşı alerjisi olanlar (İsviçre’de çoğu ailenin evcil hayvanı vardır)
 • Önemli derecede sigara kısıtlaması olanlar (ev sahibi ailelerin %50’sinde sigara içen biri bulunmaktadır)
 • Yemekler konusunda önemli derecede kısıtlaması olanlar
 • Dini katılıkları olan ve belli bir dine mensup aile yanına yerleştirilmeyi kesinlikle istemeyenler
 • Değişimin başlamasından önceki 3 yıl boyunca psikolojik ya da psikiyatrik sorun yaşamış olan öğrenciler
 • Düzenli olarak ilaç kullanan öğrenciler

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara adapte olabilme gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin İsviçre’nin yerleştiği bölgesinin dilini öğrenmeye istekli olması gerekmektedir. Bunun yanında, okul programının yüksek akademik seviyede olması nedeniyle okul günleri öğrencilerin alıştığından daha uzun olabilir. Öğrencilerden derslerdeki sorumluluklarını tamamlaması, derslere aktif katılım sağlaması istenir. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Mezun öğrencilerin programa kabulü YFU İsviçre’nin onayına bağlıdır. Öğrenciler Türkiye’de lise eğitimini tamamlamış olasalar dahi İsviçre’de okula devam etmek zorundadırlar, öğrencilerin derslerdeki sorumlulukları tamamlaması ve derslere aktif olarak katılması beklenir. Mezun durumunda olan öğrencilerin motivasyon mektubu yazması gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan birine sahip olan öğrenciler programa kabul edilirler, ancak ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri zor olmakta ve daha uzun sürebilmektedir.

 • Alerjisi olanlar (yemek, çevre, evcil hayvan, vs…)
 • Okul başarısı ortalamanın altında olanlar
 • Orta seviyeli yemek sınırlamaları olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryan, vs…)
 • Sigara içenler (18 yaş altındakilerin tütün mamüllerini bulundurmaları yasadışı olduğundan, sigara içen ve programa başvurmayı düşünen öğrencilerin İsviçre’ye gelmeden önce sigarayı bırakmaları tavsiye edilir)

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahip öğrencilerin yerleştirilmesi ancak YFU İsviçre’nin ön onayı ile mümkün olabilmektedir.

 • Yerleştirilmesi zor öğrenci durumlarından bir kaç tanesine sahip olan öğrenciler
 • Vegan öğrenciler
 • Sağlık sorunu olan öğrenciler: öğrenme zorluğu çekenler ve fiziksel engeli olanlar, kronik hastalığı ya da rahatsızlığı olanlar (sara, diyabet, vs…), disleksik olanlar ve hali hazırda ilaç tedavisi görenler
 • Psikolojik tedavi görmüş öğrenciler; tedavi nedeni önemlidir, ancak son iki yıl içinde tedavi görmüş olan öğrenciler büyük olasılıkla programa kabul edilmeyeceklerdir
 • Yeme bozukluğu olan öğrenciler

Öğrenciler, YFU Uluslararası Temel Standartlarındaki kriterleri karşılayan ailelerin yanına yerleştirilirler (ev sahibi aile en az 2 kişiden oluşmalıdır) Lütfen sadece az sayıda ev sahibi ailenin büyük şehirlerde yaşadığını göz önüne alın, ev sahibi ailelerin çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin, büyük şehirlerden ziyade daha küçük yerleşim yerlerine yerleştirilme olasılığı yüksektir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme kabul edilebilir. Akraba yanına yerleştirme her bir durum için özel olarak ele alınacaktır. Her koşulda yalnızca YFU’nun temel ev sahibi aile standartlarını karşılayan ve YFU’nun ilkelerine inanan ailelerin yanına yerleştirme yapılmaktadır.

Değişim öğrencileri genellikle 10. sınıfa yerleştirilmektedir. Öğrencilerin hangi sınıfa yerleştirileceğine okul idaresi karar vermektedir. YFU İsviçre’nin bu konuda okuldan değişiklik talep etmesi mümkün değildir.

Sadece az sayıda okul değişim öğrencilerine karne vermektedir. YFU İsviçre, öğrencinin kendi ülkesindeki okulunda kabul görecek yeterlilikte bir belge/karne verilmesini garanti etmez.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Vize/oturma izni başvurusu için gerekli olan ek sağlık sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt
 • Oturma izniyle ilgili İsviçre’de ödenmesi gereken tüm ücretler
 • Ev sahibi ailenin yanından okula kadar olan ulaşım masrafları (aylık 20€/CHF 30 ya da yıllık 215€/CHF 330’un üzerinde olması halinde)
 • Okul kayıt ücreti (varsa)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den İsviçre’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Ekim ayında bir haftalık varış sonrası oryantasyonu
 • Hafta sonu dönüş öncesi eğitimi
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık yaklaşık olarak 200€ önerilir)
 • Okula ulaşım masrafları (yaklaşık olarak aylık 24€/ CHF 30)
 • Okul kitaplarının ve materyallerinin masrafları
 • Kayak kampı ve kayak veya snowboard ekipmanlarının kira bedeli
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları