İsviçre

PROGRAM ÜCRETLERİ: 7200 Euro

Zorunlu dil kursu ücreti: 1200 Euro (Sadece Almanca program için)

Program Tarihleri:

Fransızca Program-Yıl: 18 Ağustos 2018 – 05 Temmuz 2019

Almanca Program-Yıl: 11 Ağustos 2018 – 05 Temmuz 2019

Öğrenciler, 01-05 Temmuz 2019 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla İsviçre’den 01 Temmuz 2019 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 05 Temmuz 2019’da, Avrupa’da değişime katılan diğer Türk öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: 01 Eylül 2002 ve 01 Mart 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak. Bu yaşın altındakiler, YFU İsviçre’nin onayına bağlı olarak programa kabul edilebilirler. Bu yaşların üstündeki öğrencilerin ise İsviçre’ye gelmeden önce mezun olmamış olmaları gerekmektedir ve kabulleri YFU İsviçre’nin onayına bağlıdır.

Dil kriterleri: Almanca konuşulan kesime yerleştirilmek için gereken nitelikler: 2 yıl Almanca dil eğitimi almış olmak gerekmektedir; Bu kriteri sağlamayan öğrencilerin değerlendirmeye alınabilmesi için programa yeteri kadar önce başvurmuş olmaları gerekmektedir. YFU İsviçre, dil kriterini sağlayamayan öğrencilerin, İsviçre’ye vardıktan sonra yoğun Almanca dil kursuna katılmalarını istemektedir. Almanca dil kursu için sınırlı sayıda öğrenci kabul edilebildiğinden, dil kriterini sağlamayan öğrencilerin programa erken başvurmaları gerekmektedir. Varış öncesi dil eğitimi: YFU İsviçre Rosetta Stone dil kursuyla çalışmaktadır. Minimum 2 yıllık Almanca dil bilgisine sahip olan gençler yalnızca bu bilgilerini kanıtlamalıdır. Minumum derecedeki dil bilgisini kanıtlayamayan öğrenciler, varış öncesinde kendi başlarına çalışarak dil becerilerini geliştirmelidirler. Bu durumdaki öğrencilerin İsviçre’ye varmadan önce Almanca çalışmak ve dil becerilerini geliştirmek konusunda istekli olmaları ve bunu göstermeleri gerekmektedir.

Fransızca programa katılmak için ise, öğrencinin en az A2 seviyesinde Fransızca bilmesi ve bu durumu belgelemesi gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin Fransızca programa katılmaları mümkün değildir.

Akademik kriterler: İsviçre okul sistemi oldukça akademik odaklıdır ve buna bağlı olarak okullar, öğrencilerin kayıt sırasında temel Almanca becerisine sahip olmalarını, sınıfta ilgilerini göstermeleri ve ödevlerini tamamiyle yerine getirmeleri için ısrarcı olmaktadır. Buna rağmen, YFU İsviçre, İsviçre’deki eğitim yılının sonunda, öğrencilerin kendi ülkelerindeki okullarının isteklerini tamamen karşılayacak bir belge/karne almalarını garanti edemez. Motivasyon eksikliğine bağlı düşük performans nedeniyle öğrenci okuldan atılabilir ve okuldan atılan öğrenciler derhal ülkelerine geri gönderilmek üzere işleme alınırlar.

Önemli hususlar:

 • YFU programı bir gezi programı değildir ve YFU İsviçre’nin değişim yılına yönelik seyahat kurallarına her zaman uyulmalıdır.
 • Öğrencinin öz ailesi, yakınları ya da arkadaşları program yılı bitmeden önce öğrenciyi ziyaret etmeyi planlamamalıdır ve program başlangıcında öğrenciyi İsviçre’ye getirip bırakmayı düşünmemelidir. Her halükarda, evsahibi aile, YFU İsviçre ve YFU Türkiye’nin onayı gerekmektedir.
 • İsviçre’nin Almanca konuşulan bölgesindeki İsviçre Almancası standart Almanca’dan farklılıklar göstermektedir. Okulda standart Almanca konuşulur ve evsahibi aileden de evde öğrenci ile standart Almanca konuşması istenir. Buna rağmen, öğrenci günlük hayatta etrafında İsviçre Almancası konuşulacağını bilmelidir.
 • YFU İsviçre, ev sahibi aile ve okulları, programın katılımcıları olarak görmekte, onları hizmet sağlayıcı şeklinde değerlendirmemektedir. Öğrencilerin de, ev sahibi aile ve okullarını bu şekilde değerlendirmeleri beklenmektedir.

Sağlık kriterleri: Durumu aşağıda belirtilen durumlardan birine uyan öğrenciler için, yerleştirme yapılmadan önce YFU İsviçre’den onay alınması gerekmektedir:

 • Evde bulunan evcil hayvanlara karşı alerjisi olanlar (İsviçre’de çoğu ailenin evcil hayvanı vardır)
 • Önemli derecede sigara kısıtlaması olanlar (evsahibi ailelerin %50’sinde sigara içen biri bulunmaktadır)
 • Yemekler konusunda önemli derecede kısıtlaması olanlar
 • Dini katılıkları olan ve belli bir dine mensup aile yanına yerleştirilmeyi kesinlikle istemeyenler
 • Değişimin başlamasından önceki 3 yıl boyunca psikolojik ya da psikiyatrik sorun yaşamış olan öğrenciler
 • Düzenli olarak ilaç kullanan öğrenciler

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara adapte olabilme gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin Almanca ya da İsviçre Almancasına çalışma ve buna vakit ayırma konusunda istekli olması gerekmektedir. Bunun yanında, okul programının yüksek akademik seviyede olması nedeniyle okul günlerinin uzaması normaldir. Öğrencilerden ödevleri yerine getirmesi, sınıfta katılım sağlaması ve aktif rol alması istenir.

Mezun öğrenciler: Mezun öğrencilerin programa kabulü YFU İsviçre’nin onayına bağlıdır. Mezun durumunda olan öğrencilerin motivasyon mektubu yazması gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Vejeteryanlar, sigara içenler, vb. durumdaki öğrencilerin yerleştirilmesi normalden daha uzun sürebilir.

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçına sahip öğrencilerin yerleştirilmesi ancak YFU İsviçre’nin ön onayı ile mümkün olabilmektedir:

 • Yaşı büyük olanlar ve mezunlar
 • Almanca için minimum dil kriterini sağlayamayan öğrenciler şartlı kabul edilir (Rosetta Stone dil kursuna başarılı katılım göstermeleri halinde başvuruları kabul edilir).

Öğrenciler, YFU Uluslararası Temel Standartlarındaki kriterleri karşılayan ailelerin yanına yerleştirilirler (evsahibi aile en az 2 kişiden oluşmalıdır) Lütfen sadece az sayıda evsahibi ailenin büyük şehirlerde yaşadığını göz önüne alın, evsahibi ailelerin çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin, büyük şehirlerden ziyade daha küçük yerleşim yerlerine yerleştirilme olasılığı yüksektir.
Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme kabul edilebilir. Akraba yanına yerleştirme her bir durum için özel olarak ele alınacaktır. Her koşulda yalnızca YFU’nun temel evsahibi aile standartlarını karşılayan ve YFU’nun ilkelerine inanan ailelerin yanına yerleştirme yapılmaktadır.

Sadece az sayıda okul değişim öğrencilerine karne vermektedir. YFU İsviçre öğrencinin kendi ülkesindeki okulunda kabul görecek yeterlilikte bir belge/karne verilmesini garanti etmez.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt
 • Oturma izniyle ilgili İsviçre’de ödenmesi gereken tüm ücretler
 • Ev sahibi ailenin yanından okula kadar olan ulaşım masrafları (aylık 20€/CHF 30 ya da yıllık 215€/CHF 330’un üzerinde olması halinde)
 • Okul kayıt ücreti (varsa)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den İsviçre’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Ekim ayında bir haftalık varış sonrası oryantasyonu
 • Hafta sonu dönüş öncesi eğitimi
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık yaklaşık olarak 200€ önerilir)
 • Okula ulaşım masrafları (yaklaşık olarak aylık 24€/ CHF 30)
 • Okul kitaplarının ve materyallerinin masrafları
 • Kayak kampı ve kayak veya snowboard ekipmanlarının kira bedeli
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları