Danimarka

Program ücretleri:

Yıl Programı: 7850 Euro

Sömestir Programı: 6600 Euro

Klasik Müzik Programı-Yıl: 12150 Euro

Program Tarihleri:

Yıl Programı: 28 Temmuz 2018 – 28 Haziran 2019

Sömestir Programı: 28 Temmuz 2018 – 28 Aralık 2018

Yıl programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Danimarka’dan 24 Haziran 2019 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2019’da, Avrupa’da değişime katılan diğer Türk öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: Öğrencilerin, 27 Temmuz 2003 ve 01 Ağustos 2000 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Öğrencinin bu tarihlerden bir-iki ay küçük ya da büyük olması durumunda YFU Danimarka’nın onayı gerekmektedir. Bir-iki aydan daha küçük ve büyük öğrenciler programa kabul edilmez.

Dil kriterleri: Öğrencilerin temel düzeyde İngilizce bilmesi gerekmektedir. Mülakat sırasında yapılacak olan ELTIS estinden en az 205 ve üstünde puan alınması gerekmektedir. Varış sonrası oryantasyon programı kapsamında öğrencilere temel Danca dersleri verilecek olup, bunun yanında yıl boyunca kendi kendilerine çalışabilecekleri dil eğitim materyalleri temin edilecektir.

Akademik kriterler: Öğrencilerin programa başvuru aşamasında ortalamanın üstünde ve mükemmele yakın notlarının olması, bunun yanında okula ve okulla ilgili etkinliklere katılım yönünde son derece istekli olmaları gerekmektedir.

Sağlık kriterleri: Tüm YFU öğrencilerinin sağlık durumu iyi olmalıdır. Değişim programı deneyiminin doğal etkinliklerine katılımlarını engelleyecek herhangi bir sorunları olmamalı; kendileri, ev sahibi aileleri ya da ev sahibi YFU kuruluşu için gereksiz sorun yaratmamalıdırlar.

Kişisel nitelikler: Açık fikirlilik, farklı ortamlara uyum sağlayabilme, motivasyon, sorumluluk bilinci ve özgüven gibi genel kişisel niteliklerin yanında, öğrencinin Danca öğrenme ve buna vakit ayırma konusunda istekli olması gerekmektedir.

Mezun Öğrenciler: YFU Danimarka mezun öğrencileri bireysel olarak değerlendirmekte ve öğrencinin okula devam konusunda motivasyonundan emin olduktan sonra kabul etmektedir. Mezun öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaç tanesine sahip öğrencilerin, programa kabulü için YFU Danimarka’nın onayına gerek yoktur, ancak bu öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmesi biraz daha uzun zaman alabilir.

 • Kendi odasına girmemek kaydıyla evde evcil hayvan bulunması konusunda sorun yaşamayan ve özel bir diyete ihtiyaç duymayanlar
 • Sigara içen, ancak evsahibi ailesinin yanında ya da evin içinde sigara içmemeyi kabul edenler

Şartlı kabul edilen öğrenciler: Sağlık sorunları ve beslenme ile ilgili kısıtları ve bunların yanında yerleştirme sürecini zorlaştıracak farklı durumları olan öğrencilerin kabulü YFU Danimarka’dan ön onay alındıktan sonra yapılabilecektir.

 • Ev sahibi aile en az iki kişiden oluşmalıdır; çocuklu yalnız bir ebeveynden ya da çocuklu veya çocuksuz bir çiftten oluşabilir.
 • Öğrenciler genellikle kırsal yerleşim yerlerine, küçük kasabalara (en fazla 30 000 nüfuslu) ya da orta büyüklükteki şehirlere (nüfusu 31 000-125 000 arasında olan) yerleştirilirler. Çok az sayıda öğrenci daha büyük şehirlere yerleştirilmektedir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Doğrudan yerleştirme ancak ev sahibi aile ile öğrenci arasında bir akrabalık bağı olmaması durumunda mümkün olabilir. Potansiyel ailenin YFU Danimarka’nın ev sahibi aile şartlarını karşılaması ve ailenin yakınında öğrencinin yerleştirilebileceği bir okulun bulunması gerekmektedir.

Değişim öğrencileri ortaokul ya da liseye yerleştirilirler. Öğrencinin hangi sınıfa yerleşeceğine Danimarka’da yerleştirildiği okul karar vermektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Devlet okuluna kayıt/yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Danimarka’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (Dönüş Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Danimarka içinde geliş-gidiş ve oryantasyonlar sırasında ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Varış oryantasyonu (1 hafta konaklamalı)
 • Varış sonrası oryantasyonu (1-2 gün konaklamalı)
 • Ara dönem oryantasyonu (haftasonu 2 gün konaklamalı)
 • Geri dönüş oryantasyonu (haftasonu 2 gün konaklamalı)
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan düzenli destek
 • Gerekli görüldüğü takdirde profesyonel çalışanlar tarafından rehberlik hizmeti
 • YFU Danimarka üyeliği
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı
 • Temel dil eğitimi varış oryantasyonu sırasında verilmektedir. Oryantasyon sonrasında öğrencilere kendi başlarına çalışabilmeleri için materyal temin edilmektedir.
 • KLASİK MÜZİK PROGRAMI: Yatılı bir müzik okuluna yerleştirme ve okula ilişkin masraflar (Bireysel ve grup halinde müzik eğitimi, konserler, okul gezileri, bando üniforması, okul malzemeleri, konaklama ve yemek)

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar (228 Euro civarındadır-1700DKK)
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı
 • Ek dil kursu (isteğe bağlıdır)
 • Okula ulaşım masrafları (gerekmesi halinde)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler
 • Türkiye’deki oryantasyonlara ulaşım masrafları

Klasik Müzik Programı: Program, özellikle değişim yılı deneyimi ile profesyonel düzeyde klasik müzik eğitimini bir arada yaşamak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Programa katılan öğrenciler, yılın büyük çoğunluğunda Orkester Efterskolen isimli yatılı bir müzik okulunda kalacak; okul tatilleri ve ayda 1-2 haftasonunda da ev sahibi aileleri ile birlikte olacaklardır.

Orkester Efterskolen: Bu okulda, Beethoven’ı Beyonce’ye tercih eden ve kendileri gibi klasik müzik aşığı gençlerle birlikte okumak isteyen genç müzisyenler eğitim almaktadır. Okulun sunduğu 3 temel program bulunmaktadır:

 • Orkestra programı: Öğrenciler bir senfoni orkestrasında yer alırlar
 • Vokal programı: Solo ve oda korosu ile şarkı söyleyen öğrenciler, drama derslerin de dahil olurlar
 • Piyano programı: Oda müziği yapılır

Öğrenciler her hafta seçtikleri enstrüman konusunda süpervizyon alma şansı bulurlar.

Okul, salt bir müzik okulu olmaktan ziyade, ulusal bir müfredatı da takip etmektedir ve başarı düzeyi son derece yüksektir. 15-17 yaşları arasındaki gençlere eğitim veren okulda uluslararası bakalorya (IB) programı da verilmektedir. Mümkün olması halinde, zorunlu dersler müzik eğitimi ile verilmekte, sık sık okul gezileri düzenlenmektedir (örneğin Kopenhag’daki Kraliyet Tiyatrosu ve Senfoni Orkestrası’na).

Okul, son yıllarda uluslararası öğrencileri hedefleyen bir programı hayata geçirmiştir. Bu programa dahil olmak isteyen öğrencilerin, müzik konusunda belirli bir yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında öğrencilerin Danca öğrenme konusunda istekli olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler iki kişilik odalarda kalır, temizlik ve bulaşık yıkama konusunda sıra ile görev alırlar. Hafta sonu ders olmadığından, öğrencilerin haftasonunu evsahibi aileleri ile geçirmeleri mümkündür, ancak pek çok öğrenci haftasonu sunulan imkan ve etkinliklerden yararlanabilmek için okulda kalmayı tercih etmektedir.