Belçika (Flaman)

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Sömestir

2024 Q1

02 Ocak 2024
28 Haziran 2024

€7250

01 Ekim 2023

Lise Değişim Programı
Trimester

02 Ocak 2024
02 Nisan 2024

€6350

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

16 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€8950

01 Nisan 2024

Lise Değişim Programı
Yıl – Görsel Sanatlar, Spor, Moda, Müzik Programları

€9550

Lise Değişim Programı
Trimester

16 Ağustos 2024
30 Kasım 2024 ya da
28 Aralık 2024

€7200

Lise Değişim Programı
Sömestir

2025 Q1

01 Ocak 2025
27 Haziran 2025

€8250

01 Ekim 2024

Lise Değişim Programı
Trimester

01 Ocak 2025
05 Nisan 2025

€7200

2024 Q1 Sömestir programına katılan öğrenciler, 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Fransa’dan 24 Haziran 2024 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 28 Haziran 2024’de, değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

2024 Q3 Yıl ve 2025 Q1 Sömestir programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Fransa’dan 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q1

30 Aralık 2004 – 31 Aralık 2007

2024 Q3

30 Ağustos 2006 – 30 Ağustos 2008

2025 Q1

30 Aralık 2006 – 30 Aralık 2008

Bu kriterleri karşılamayan öğrenciler YFU Belçika’nın onayı alındıktan sonra programa kabul edilebilirler.

Dil kriterleri: Öğrencilerin ilk etapta en azından temel düzeyde İngilizce bilmeleri, Flamancayı öğrenmek için istekli olmaları ve bunun için çaba sarfetmeleri gerekmektedir. İngilizce bilmeyen öğrencilerin, orta seviyede Fransızca ya da Flamanca bilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin toplum içinde ve okulda sosyalleşebilmeleri için Flamancayı en kısa zamanda öğrenmeleri beklenmektedir.

Akademik kriterler: Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar. Bunun yanında, bir önceki yıl başka bir ülkede değişim programına katılmış olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Yıl içinde gerçekleşecek aktivitelere katılımlarını engelleyecek rahatsızlıkları olmamalıdır. Duyma ve görme engeli olan öğrencilerin programa katılmaları, YFU Belçika’nın onayı ile mümkündür.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi, uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Flaman dilini öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler, Belçika’da lise eğitimine devam etmek zorunda olduklarını bilmelidirler. Bu öğrencilerden, diğer tüm öğrenciler gibi, değişim yılı boyunca okula karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Mezun durumundaki öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri daha fazla zaman alacaktır.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs… alerjisi – bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryan beslenme, vb…)
 • Sigara içenler
 • Diyabetikler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Belçika’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Evde evcil hayvan ile yaşayamayacağını belirtenler (alerji, korku, hoşlanmama, vs… nedeniyle)
 • “C” not ortalamasına sahip ve herhangi bir öğrenme güçlüğü tanısı olmayanlar
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere değişim yılı boyunca devam etme zorunluluğu olan öğrenciler
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksiya ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya ev sahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler

 • Öğrenciler çoğunlukla evli (çocuklu ya da çocuksuz) ya da tek ebeveynli (anne ve çocuklar) ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • 18 yaşın üstündeki tüm ev sahibi aile üyelerinin temiz adli sicil kaydı sunmaları gerekmektedir.
 • Tek ebeveyn olan baba ve çocukların oluşturduğu ailelere yerleştirme yapılmamaktadır.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyoekonomik, etnik ve dini gruptan olabilirler.
 • Ev sahibi aileler, apartman katı, müstakil ev gibi koşullarda yaşıyor olabilirler.
 • Yerleştirme yapılan yer, kentsel, kırsal ya da banliyö olabilir.
 • Öğrencilerin kendileriyle aynı cinsiyete sahip ev sahibi kardeşleriyle oda paylaşmaları gerekebilir.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde ve şu koşullarda mümkündür:

 • Öğrenci ile bir akrabalık bağı olmaması
 • Evde konuşulan dilin Flamanca olması
 • Ev sahibi aile ziyareti sonucunda ailenin uygun bulunması.

 • Belçika’da eğitime oldukça fazla önem verilir ve eğitim seviyesi oldukça yüksektir.
 • Öğrenciler orta dereceli devlet okullarına yerleştirilirler. Okullar ücretsizdir.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Okulda verilen temel dersler şunlardır: Flamanca, Tarih, Matematik, Fen, Coğrafya, Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca), Felsefe, Latince, Sosyal Bilgiler, Ekonomi. Devam edilen yıla/sınıfa bağlı olarak, alınması gereken bazi zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
 • Okullar tarafından sunulan çok fazla okul dışı etkinlik bulunmamaktadır. Spor, müzik ya da benzeri etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin, bulundukları yerdeki gençlik kulubü ya da gençlik merkezine gitmeleri gerekmektedir.
 • Okul yılı 1 Eylül’de (hafta sonu olması halinde, takip eden ilk Pazartesi günü) başlar ve Haziran sonunda sona erer. Sonbaharda bir hafta, Noel’de, İlkbahar’da ve Paskalya’da (Nisan-Mayıs gibi) 1 hafta okul tatili vardır. Bunun yanında çeşitli resmi ve dini bayramlarda da okullar kapanır.

Müzik Programı:

Program, jazz ve klasik müzik olmak üzere iki alandan birinde eğitim alma imkanı sunmaktadır. Programa katılan öğrenciler, akademik eğitim veren ama aynı zamanda da müzik programı sunan bir liseye yerleştirilirler. Okulda akademik program kapsamında sadece temel dersler (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya gibi) verilir ve kalan zamanın tamamı teorik ve uygulamaya yönelik müzik derslerinden oluşmaktadır. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin bir portfolyö ve demo hazırlaması gerekmektedir. Portfolyösü uygun bulunan öğrenciler, bir sonraki aşamada bir skype mülakatına alınırlar. Okula kabul edilmek için mutlaka geçmiş müzik eğitimi/deneyimi ve müzik eğitimine devam etmek konusunda güçlü bir motivasyon gerekmektedir.

Görsel Sanatlar Programı:

Bu programa katılan öğrenciler, görsel sanatlar programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik görsel sanatlar konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin, geçmiş çalışmalarını içeren bir portfolyö hazırlaması gerekmektedir.

Dans Programı:

Programa katılan öğrenciler, dans programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik performans sanatları konularını (klasik bale ve modern dans gibi) içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvuru aşamasında öğrencinin, bale ve modern dans performansını içeren bir video sunması gerekmektedir. Bunun yanında, başvuru aşamasında okul ile iletişime geçilerek seçim komitesine sunulması gereken diğer materyallerin bilgisi alınacaktır. Okullar genellikle öğrencinin yaşına ve geçmiş deneyimine bakarak, ses ya da video kaydı talep etmektedirler. Sunulan belgelere göre ilk aşamayı geçen öğrencilerle, okul tarafından bir skype mülakatı yapılacak ve öğrencinin programa kabulü ancak bu aşamanın da olumlu olması halinde kesinlik kazanacaktır.

Moda Programı: 

Programa katılan öğrenciler, moda programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik moda konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvuran öğrencilerin moda konusunda yüksek bir motivasyon ve ilgilerinin olması gerekmektedir.

Turizm Programı:

Programa katılan öğrenciler, turizm programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik turizm konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvuran öğrencilerin turizm ve yabancı diller konusunda yüksek bir motivasyon ve ilgilerinin olması gerekmektedir. Programa katılan öğrenciler okul eğitimleri sırasında, Flamanca, Fransızca, İngilizce, Almanca ve/veya İspanyolca öğrenme fırsatı bulacaklardır.

Spor Programı:

Programa katılan öğrenciler, spor programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik spor konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Farklı okullar, farklı spor dallarında uzamanlaşmış olup, öğrencinin belirli bir spor dalında eğitim veren bir okula devam etmesi mümkündür. Öğrencinin programa kabulü, öğrencinin talep ettiği spor dalında eğitim veren bir okulun bulunmasına ve bu okulun öğrenciyi kabul etmesine bağlıdır. Programa başvuran öğrencinin fiziksel olarak iyi durumda bulunması ve farklı spor dallarında ileri seviyede eğitim almaya hazırlıklı olması gerekmektedir. Öğrencinin hali hazırda bir spor dalıyla ilgileniyor olması ön koşuldur.

Yeme-İçme Hizmetleri (Catering) Programı:

Programa katılan öğrenciler akademik derslerin yanında yeme-içme hizmetleri (catering) programı da sunan bir okula yerleştirilirler. Okullar temel derslerin yanında öğrencilerin isteklerine göre ekmek ve pasta yapımı, aşçılık, otel hizmetleri, vb. programlar sunar. Öğrencinin programa kabul edilmesi ve catering okuluna yerleşebilmesi için için beklentilerinden bahsettiği bir motivasyon mektubu sunması gerekmektedir.

Turizm

Turizmi ve gezmeyi seviyor musunuz? Bu tutkunuzun bir kariyere dönüşmesini ister misiniz? Turizm programımız sizin için bu doğrultuda atacağınız doğru bir adım olabilir. Organizasyon, satış ve rehberlik hakkında derinlemesine bilgilerin yanında coğrafya, kültür ve tarih bilgilerinizin de zenginleşeceği bu programa katılabilirsiniz.

Müzikal

Müzikal tiyatroyu seviyor musunuz? Broadway oyunlarını izlemek size heyecan mı veriyor? Bu programda değişim yılınız süresince müzikal tiyatro yeteneklerinizi geliştirirken yeni bir kültür de öğrenebilirsiniz. Temel derslerin yanında müzikal hakkında uygulamalı ve kuramsal (şarkı söyleme, dans, müzik besteleme ve oyunculuk) dersler de alıyor olacaksınız.

Drama

Kariyerinize tiyatro ya da sinema oyuncusu olarak devam etmek ister misiniz? Drama programında yeni bir kültürü öğrenirken drama ve oyunculuk yeteneklerinizi de geliştirebilirsiniz. Programda matematik ve İngilizce gibi temel derslerin yanında dramaya yönelik oyunculuk, hitabet, şarkı söyleme ve dans gibi dersler de alacaksınız.

YFU Belçika tarafından hazırlanmış olan özel programlar broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Belçika’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Belçika içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Belçika’da varış sonrası eğitimi ve temel dil eğitimi
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Bölgesel olarak düzenlenen etkinlikler
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 175 Euro önerilir)
 • Otobüs kartı (175 Euro/yıllık) – tüm ülkede geçerlidir
 • Tren kartı (aylık 20-35 Euro arasında) – sadece belli bölgelerde geçerlidir
 • Okul üniforması (genelde gerekmemektedir)
 • Zorunlu okul idari ücreti (200-250 Euro-kitap ücretlerini de karşılamaktadır)
 • Zorunlu okul etkinlikleri (okul yılı boyunca toplam 150-600 Euro arasında)
 • Flamanca dil kursu (Öğrenciler kursa düzenli katılım sağlar ve en az 1 seviyeyi tamamlarlarsa, YFU Belçika dil kursu ücretinin 125 Euro’ya kadar olan kısmını karşılayacaktır.)
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (genelde Paris’e 3-4 günlük bir gezi düzenlenmektedir)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları

Belçika (Walon)

Program Türü

Dönem

Program Tarihleri

Program Ücreti

Son Başvuru Tarihi

Lise Değişim Programı
Yıl

2024 Q3

17 Ağustos 2024
27 Haziran 2025

€9350

15 Mart 2024

Lise Değişim Programı
Sömestir

17 Ağustos 2024
04 Ocak 2025

€7850

Lise Değişim Programı
Trimester

17 Ağustos 2024
23 Kasım 2024

€7350

2024 Q3 Yıl programına katılan öğrenciler, 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES (Youth Empowerment Seminar) programına katılacak, dolayısıyla Fransa’dan 23 Haziran 2025 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 27 Haziran 2025’de, değişime Türkiye’den katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri:

Program Dönemi

Uygun Yaş Aralığı

2024 Q3

30 Aralık 2005 – 30 Ocak 2009

Belirtilen yaş aralığının dışında kalan öğrencilerin kabulü, ancak YFU Belçika’nın onayı ile mümkündür. Bu durumdaki öğrencilerin, bir motivasyon mektubu yazması istenecektir. YFU Belçika’nın bu motivasyon mektubunu olumlu değerlendirmesi halinde öğrenci programa kabul edilebilecektir.
Dil kriterleri: Öğrencilerin son 2 yılda, okulda düzenli olarak Fransızca öğrenmiş olmaları, ya da en az 6 ay boyunca yoğun Fransızca dil kursuna katılmış olmaları gerekmektedir. Öğrencinin, not dökümü ya da karne ile bu durumu belgelemesi gerekmektedir. DELF-A1 sertifikası olmayan ya da uygulanacak olan online Fransızca dil testinden A2 alamayan öğrencilerin, programa katılımı kabul edilmeyecektir.Akademik kriterler: Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri:Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim yılında gerçekleştirilecek aktivitelerine katılımlarını engelleyecek rahatsızlıkları olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler, Belçika’da lise eğitimine devam etmek zorunda olduklarını bilmelidirler. Bu öğrencilerden, diğer tüm öğrenciler gibi, değişim yılı boyunca okula karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Bunun yanında, öğrenciden başvuru sırasında, liseye devam etmek konusunda istekli olduğunu gösteren bir motivasyon mektubu yazması istenecektir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler:Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin ev sahibi aile ve okula yerleştirilmeleri daha fazla zaman alacaktır.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs… alerjisi – bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Akademik başarısı düşük olanlar
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryan, vs…)
 • Sigara içenler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Belçika’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Yerleştirilmesi zor öğrenci kategorisinde listelenen özelliklerden 2 ya da daha fazlasına sahip olanlar
 • Diyabetikler (insülin ya da diyet ile kontrol altında tutuluyor olsa bile)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • “C” not ortalamasına sahip ve herhangi bir öğrenme güçlüğü tanısı olmayanlar
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar (sadece akademik ortalaması “B” olan öğrencilerin başvurusu incelenecektir)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örneğin yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere değişim yılı boyunca devam etme zorunluluğu olan öğrenciler
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da yeme bozukluğu (anoreksiya, bulimia gibi) ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya ev sahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler

 • Öğrenciler çoğunlukla evli (çocuklu ya da çocuksuz) ya da tek ebeveynli (anne ve çocuklar) ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyoekonomik, etnik ve dini gruptan olabilirler.
 • Ev sahibi aileler, apartman katı, müstakil ev gibi koşullarda yaşıyor olabilirler.
 • Yerleştirme yapılan yer, kentsel, kırsal ya da banliyö olabilir.
 • Öğrencilerin kendileriyle aynı cinsiyete sahip ev sahibi kardeşleriyle oda paylaşmaları gerekebilir.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde ve şu koşullarda mümkündür:

 • Öğrenci ile bir akrabalık bağı olmaması
 • Evde konuşulan dilin Fransızca olması
 • Ev sahibi ziyareti sonucunda uygun bulunması.

 • Belçika’da eğitime oldukça fazla önem verilir ve eğitim seviyesi oldukça yüksektir.
 • Öğrenciler orta dereceli devlet okullarına yerleştirilirler. Okullar ücretsizdir.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Okulda verilen temel dersler şunlardır: Tarih, Matematik, Fen, Coğrafya, Yabancı Dil (Flamanca, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca), Felsefe, Latince, Sosyal Bilgiler, Ekonomi. Devam edilen yıla/sınıfa bağlı olarak, alınması gereken bazi zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
 • Lise seviyesinde eğitim dörde ayrılır ve öğrenciler kendi istekleri ya da akademik başarı durumlarına göre şu okullardan birine devam ederler:

– Genel Lise: ESP
– Teknik Lise: EST
– Sanat Lisesi: ESA
– Meslek Lisesi: ESP

 • Okullar tarafından sunulan çok fazla okul dışı etkinlik bulunmamaktadır. Spor, müzik ya da benzeri etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin, bulundukları yerdeki gençlik kulubü ya da gençlik merkezine gitmeleri gerekmektedir.
 • Okul yılı 1 Eylül’de (hafta sonu olması halinde, takip eden ilk Pazartesi günü) başlar ve Haziran sonunda sona erer. Noel ve Paskalya’da 2 hafta okul tatili vardır. Bunun yanında çeşitli resmi ve dini bayramlarda da okullar kapanır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Belçika’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Belçika içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Belçika’da varış sonrası eğitimi (5 gün)
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Bölgesel olarak düzenlenen etkinlikler
 • YFU yönetim ve idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro önerilir)
 • Otobüs kartı (170 Euro/yıllık) – tüm ülkede geçerlidir
 • Tren kartı (aylık 35-55 Euro arasında) – sadece belli bölgelerde geçerlidir
 • Zorunlu okul idari ücreti (200-400 Euro-kitap ücretlerini de karşılamaktadır)
 • Zorunlu okul etkinlikleri (okul yılı boyunca toplam 150-600 Euro arasında)
 • Gerekmesi halinde dil kursu
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (genelde Paris ya da Köln’e 3-4 günlük bir gezi düzenlenmektedir)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları