Belçika (Flaman)

PROGRAM ÜCRETLERİ: 

2019’un 1.Çeyreğinde Başlayan Programlar-Q1:

Sömestir Programı-Q1: 6300 Euro

2019’un 3.Çeyreğinde başlayan programlar-Q3:

Trimestir Programı: 6050 Euro

Sömestir Programı-Q3: 6150 Euro

Yıl Programı: 7200 Euro

Dans/Müzik/Müzikal/Yeme-İçme Hizmetleri (Catering)/Özel Spor Programı-Yıl: 8100 Euro

Sanat/Turizm/Spor/Moda Programı-Yıl: 7750 Euro

Yaz Programı: Program ücreti daha sonra belli olacaktır.

 

PROGRAM TARİHLERİ:

2019’un 1.Çeyreğinde Başlayan Programlar-Q1:

Sömestir Programı-Q1:  2 Ocak 2019 – 28 Haziran 2019

2019’un 3.Çeyreğinde başlayan programlar-Q3:

Yıl Programı: 18 Ağustos 2019 – 3 Temmuz 2020

Sömestir Programı-Q3: 18 Ağustos 2019 – 5 Şubat 2020

Yaz Programı: Program tarihi daha sonra belli olacaktır.

Trimestir Programı: 18 Ağustos 2019 – 25 Aralık 2019

Yıl programına katılan öğrenciler, 29 Haziran-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Belçika’dan 29 Haziran 2020 tarihinde ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 3 Temmuz 2020’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: 1.çeyrekte başlayan Q1 programına katılacak öğrencilerin 1 Ocak 2000 – 1 Ocak 2003 tarihleri arasında, 3.çeyrekte başlayan Q3 programına katılacak öğrencilerin 31 Temmuz 2000 – 1 Ağustos 2003 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Bu kriterleri karşılamayan öğrenciler YFU Belçika’nın onayı alındıktan sonra programa kabul edilebilirler.

Dil kriterleri: Öğrencilerin ilk etapta en azından temel düzeyde İngilizce bilmeleri, Flamancayı öğrenmek için istekli olmaları ve bunun için çaba sarfetmeleri gerekmektedir. İngilizce bilmeyen öğrencilerin, orta seviyede Fransızca ya da Flamanca bilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin toplum içinde ve okulda sosyalleşebilmeleri için Flamancayı en kısa zamanda öğrenmeleri beklenmektedir.

Akademik kriterler: Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar. Bunun yanında, bir önceki yıl başka bir ülkede değişim programına katılmış olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Yıl içinde gerçekleşecek aktivitelere katılımlarını engelleyecek rahatsızlıkları olmamalıdır. Duyma ve görme engeli olan öğrencilerin programa katılmaları, YFU Belçika’nın onayı ile mümkündür.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi, uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında Flaman dilini öğrenmeye, ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun farkedilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler, Belçika’da lise eğitimine devam etmek zorunda olduklarını bilmelidirler. Bu öğrencilerden, diğer tüm öğrenciler gibi, değişim yılı boyunca okula karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Mezun durumundaki öğrencilerin motivasyon mektubu yazmaları gerekmektedir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin evsahibi aile ve okula yerleştirilmeleri daha fazla zaman alacaktır.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs… alerjisi – bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryan beslenme, vb…)
 • Sigara içenler
 • Diyabetikler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Belçika’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • Evde evcil hayvan ile yaşayamayacağını belirtenler (alerji, korku, hoşlanmama, vs… nedeniyle)
 • “C” not ortalamasına sahip ve herhangi bir öğrenme güçlüğü tanısı olmayanlar
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere değişim yılı boyunca devam etme zorunluluğu olan öğrenciler
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler

 • Öğrenciler çoğunlukla evli (çocuklu ya da çocuksuz) ya da tek ebeveynli (anne ve çocuklar) ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • 18 yaşın üstündeki tüm ev sahibi aile üyelerinin temiz adli sicil kaydı sunmaları gerekmektedir.
 • Tek ebeveyn olan baba ve çocukların oluşturduğu ailelere yerleştirme yapılmamaktadır.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyoekonomik, etnik ve dini gruptan olabilirler.
 • Ev sahibi aileler, apartman katı, müstakil ev gibi koşullarda yaşıyor olabilirler.
 • Yerleştirme yapılan yer, kentsel, kırsal ya da banliyö olabilir.
 • Öğrencilerin kendileriyle aynı cinsiyete sahip ev sahibi kardeşleriyle oda paylaşmaları gerekebilir.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde ve şu koşullarda mümkündür:

 • Öğrenci ile bir akrabalık bağı olmaması
 • Evde konuşulan dilin Flamanca olması
 • Ev sahibi aile ziyareti sonucunda ailenin uygun bulunması.

 • Belçika’da eğitime oldukça fazla önem verilir ve eğitim seviyesi oldukça yüksektir.
 • Öğrenciler orta dereceli devlet okullarına yerleştirilirler. Okullar ücretsizdir.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Okulda verilen temel dersler şunlardır: Flamanca, Tarih, Matematik, Fen, Coğrafya, Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca), Felsefe, Latince, Sosyal Bilgiler, Ekonomi. Devam edilen yıla/sınıfa bağlı olarak, alınması gereken bazi zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
 • Okullar tarafından sunulan çok fazla okul dışı etkinlik bulunmamaktadır. Spor, müzik ya da benzeri etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin, bulundukları yerdeki gençlik kulubü ya da gençlik merkezine gitmeleri gerekmektedir.
 • Okul yılı 1 Eylül’de (hafta sonu olması halinde, takip eden ilk Pazartesi günü) başlar ve Haziran sonunda sona erer. Sonbaharda bir hafta, Noel’de, İlkbahar’da ve Paskalya’da (Nisan-Mayıs gibi) 1 hafta okul tatili vardır. Bunun yanında çeşitli resmi ve dini bayramlarda da okullar kapanır.

 

Müzik Programı:

Program, jazz ve klasik müzik olmak üzere iki alandan birinde eğitim alma imkanı sunmaktadır. Programa katılan öğrenciler, akademik eğitim veren ama aynı zamanda da müzik programı sunan bir liseye yerleştirilirler. Okulda akademik program kapsamında sadece temel dersler (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya gibi) verilir ve kalan zamanın tamamı teorik ve uygulamaya yönelik müzik derslerinden oluşmaktadır. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin bir portfolyö ve demo hazırlaması gerekmektedir. Portfolyösü uygun bulunan öğrenciler, bir sonraki aşamada bir skype mülakatına alınırlar. Okula kabul edilmek için mutlaka geçmiş müzik eğitimi/deneyimi ve müzik eğitimine devam etmek konusunda güçlü bir motivasyon gerekmektedir.

Görsel Sanatlar Programı:

Bu programa katılan öğrenciler, görsel sanatlar programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik görsel sanatlar konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvurmak isteyen öğrencilerin, geçmiş çalışmalarını içeren bir portfolyö hazırlaması gerekmektedir.

Dans Programı:

Programa katılan öğrenciler, dans programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik performans sanatları konularını (klasik bale ve modern dans gibi) içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvuru aşamasında öğrencinin, bale ve modern dans performansını içeren bir video sunması gerekmektedir. Bunun yanında, başvuru aşamasında okul ile iletişime geçilerek seçim komitesine sunulması gereken diğer materyallerin bilgisi alınacaktır. Okullar genellikle öğrencinin yaşına ve geçmiş deneyimine bakarak, ses ya da video kaydı talep etmektedirler. Sunulan belgelere göre ilk aşamayı geçen öğrencilerle, okul tarafından bir skype mülakatı yapılacak ve öğrencinin programa kabulü ancak bu aşamanın da olumlu olması halinde kesinlik kazanacaktır.

Moda Programı: 

Programa katılan öğrenciler, moda programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik moda konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvuran öğrencilerin moda konusunda yüksek bir motivasyon ve ilgilerinin olması gerekmektedir.

Turizm Programı:

Programa katılan öğrenciler, turizm programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik turizm konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Programa başvuran öğrencilerin turizm ve yabancı diller konusunda yüksek bir motivasyon ve ilgilerinin olması gerekmektedir. Programa katılan öğrenciler okul eğitimleri sırasında, Flamanca, Fransızca, İngilizce, Almanca ve/veya İspanyolca öğrenme fırsatı bulacaklardır.

Spor Programı:

Programa katılan öğrenciler, spor programı sunan bir okula yerleştirilirler. Bu okullar normal lise düzeyindeki okullar olup, sadece temel dersleri (Matematik, Yabancı Dil, Tarih, Coğrafya, Fen gibi) vermekte ve kalan tüm zaman hem pratiğe hem de teoriye yönelik spor konularını içeren derslerden oluşmaktadır. Farklı okullar, farklı spor dallarında uzamanlaşmış olup, öğrencinin belirli bir spor dalında eğitim veren bir okula devam etmesi mümkündür. Öğrencinin programa kabulü, öğrencinin talep ettiği spor dalında eğitim veren bir okulun bulunmasına ve bu okulun öğrenciyi kabul etmesine bağlıdır. Programa başvuran öğrencinin fiziksel olarak iyi durumda bulunması ve farklı spor dallarında ileri seviyede eğitim almaya hazırlıklı olması gerekmektedir. Öğrencinin hali hazırda bir spor dalıyla ilgileniyor olması ön koşuldur.

Yeme-İçme Hizmetleri (Catering) Programı:

Programa katılan öğrenciler akademik derslerin yanında yeme-içme hizmetleri (catering) programı da sunan bir okula yerleştirilirler. Okullar temel derslerin yanında öğrencilerin isteklerine göre ekmek ve pasta yapımı, aşçılık, otel hizmetleri, vb. programlar sunar. Öğrencinin programa kabul edilmesi ve catering okuluna yerleşebilmesi için için beklentilerinden bahsettiği bir motivasyon mektubu sunması gerekmektedir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Belçika’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Belçika içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları (program başında ve sonunda)
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Belçika’da varış sonrası eğitimi ve temel dil eğitimi
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Bölgesel olarak düzenlenen etkinlikler
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 175 Euro önerilir)
 • Otobüs kartı (175 Euro/yıllık) – tüm ülkede geçerlidir
 • Tren kartı (aylık 20-35 Euro arasında) – sadece belli bölgelerde geçerlidir
 • Okul üniforması (genelde gerekmemektedir)
 • Zorunlu okul idari ücreti (200-250 Euro-kitap ücretlerini de karşılamaktadır)
 • Zorunlu okul etkinlikleri (okul yılı boyunca toplam 150-600 Euro arasında)
 • Flamanca dil kursu
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (genelde Paris’e 3-4 günlük bir gezi düzenlenmektedir)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları

Program Tarihleri: Program tarihleri daha sonra belli olacaktır.

Yaş aralığı: Uygun yaş aralığı daha sonra belli olacaktır.

Program Ücreti: Program ücreti daha sonra belli olacaktır.

Belçika’da kısa dönemli programa katılan öğrencilerimiz, program kapsamında Avrupa’nın kalbi olan Belçika’yı ve Lüksemburg’u gezip, görmenin yanında, programın bir bölümünde gönüllü bir ev sahibi aile yanında kalarak, Belçika kültürünü yakından tanıma ve aile yaşamının bir parçası olabilme şansını bulacaklardır. Program katılımcıları, Belçika ve Lüksemburg’daki belli başlı Avrupa kurumlarını ziyaret; Belçika dili (Flamanca) ve Avrupa kültürünü tanıma; Avrupa’nın geçmişi ve 2. Dünya Savaşı’na ilişkin daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacaklardır. Bunun yanında, Mechelen’deki Yahudi müzesine de bir gezi düzenlenecektir. Program sırasında öğrenciler ev sahibi aile yanı konaklamanın yanında, bazı günler bir gençlik hostelinde kalacaklardır. Farklı ülkelerden gelen değişim öğrencileriyle birlikte Belçika ve Avrupa’yı daha yakından tanımak isteyen öğrenciler için bulunmaz bir fırsat olan programa farklı ülkelerden toplam 20 kişi katılacaktır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme);
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası;
 • YFU Belçika tarafından seçilmiş gönüllü ev sahibi ailelere yerleştirme;
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Brüksel’e gidiş-dönüş seyahat masrafları;
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği);
 • Hostel konaklama masrafları;
 • YFU tarafından düzenlenen etkinlikler;
 • Müze giriş ücretleri;
 • Geziler sırasındaki ulaşım ve yemekler;
 • Flamanca dil kursu;
 • Ayrılış Öncesi Eğitim (1 günlük);
 • Belçika’da düzenlenecek olan Varış Sonrası ve Geri Dönüş Oryantasyonu (toplam 3 gün); 
 • Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonu;
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek;
 • YFU idari giderleri;
 • Öğrenci destek ve takibi;
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa);
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Programa ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat Planı değişikliğinden doğan cezalar;
 • Kişisel harcamalar (150 Euro önerilir);
 • Geziler sırasındaki akşam yemekleri;
 • Vize Başvuru Ücretleri,
 • Yurtdışı çıkış harcı;
 • Pasaport masrafları;
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış Öncesi Eğitimine ve Dönüş Sonrası Uyum Oryantasyonuna) ulaşım masrafları

Belçika (Walon)

PROGRAM ÜCRETİ: 

Trimestre Programı: 6600 Euro

Sömestir Programı: 6600 Euro

Yıl Programı: 7750 Euro

Program Tarihleri:

Trimestre Programı: 24 Ağustos 2019 – 2 Ocak 2020

Sömestir Programı: 24 Ağustos 2019 – 1 Şubat 2020

Yıl Programı: 24 Ağustos 2019 – 3 Temmuz 2020

 

Yıl programına katılan öğrenciler, 29 Haziran – 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında Berlin, Almanya’da düzenlenen YES programına katılacak, dolayısıyla Belçika’dan 29 Haziran 2020’de ayrılacak, ancak Türkiye’ye YES sonrasında, 3 Temmuz 2020’de, Türkiye’den Avrupa’da değişime katılan diğer öğrenciler ve grup lideri ile birlikte döneceklerdir.

Yaş kriterleri: Öğrencilerin 31 Aralık 2000 – 1 Şubat 2004 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Bu yaş kriterlerine uymayan öğrencilerin bir motivasyon mektubu yazmaları gerekecektir. YFU Belçika’nın bu motivasyon mektubunu olumlu değerlendirmesi halinde öğrenci programa kabul edilebilecektir.

Dil kriterleri: Öğrencilerin son 2 yılda, okulda düzenli olarak Fransızca öğrenmiş olmaları, ya da en az 6 ay boyunca yoğun Fransızca dil kursuna katılmış olmaları gerekmektedir. Öğrencinin, not dökümü ya da karne ile bu durumu belgelemesi gerekmektedir. DELF-A1 sertifikası olmayan ya da düzenlecek olan online Fransızca dil testinden A2 alamayan öğrencilerin, programa katılımı kabul edilmeyecektir.

Akademik kriterler: Öğrenci hem okul içinde derslere hem de okul sonrasındaki etkinliklere katılmaya istekli olmalıdır. Motivasyon düşüklüğüne bağlı olarak öğrencinin okulda başarısız olması durumunda öğrenci okuldan atılabilir. Bu durumdaki öğrenciler isteğe bağlı olmayan erken dönüş işlemine tabi tutulurlar.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim yılında gerçekleştirilecek aktivitelerine katılımlarını engelleyecek rahatsızlıkları olmamalıdır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler, aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Bunun yanında ev sahibi ailenin yaşamına ve günlük aktivitelerine katılmaya ve okul dışı etkinliklerde yer almaya istekli olmalıdırlar. Kendilerini farklı tanıtan, ya da başvuru formlarında ilgi alanları ve başarıları konusunda bilerek yanlış bilgi veren öğrenciler, bu durumun fark edilmesiyle birlikte erken dönüş kapsamına alınacaklardır.

Mezun öğrenciler: Programa başvurduğu sırada lisenin son sınıfını okumakta olan ve değişim yılında hali hazırda liseden mezun durumda bulunan öğrenciler, Belçika’da lise eğitimine devam etmek zorunda olduklarını bilmelidirler. Bu öğrencilerden, diğer tüm öğrenciler gibi, değişim yılı boyunca okula karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri ve okul kurallarına uymaları beklenmektedir. Bunun yanında, öğrenciden başvuru sırasında, liseye devam etmek konusunda istekli olduğunu gösteren bir motivasyon mektubu yazması istenecektir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrencilerin evsahibi aile ve okula yerleştirilmeleri daha fazla zaman alacaktır.

 • Alerjisi olanlar (yiyecek, çevre, evcil hayvan, vs… alerjisi – bahar nezlesi sayılmamaktadır)
 • Akademik başarısı düşük olanlar
 • Beslenmeye yönelik kısıtlaması olanlar (laktoz alerjisi, vejeteryan, vs…)
 • Sigara içenler

Şartlı öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU Belçika’nın onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Yerleştirilmesi zor öğrenci kategorisinde listelenen özelliklerden 2 ya da daha fazlasına sahip olanlar
 • Diyabetikler (insülin ya da diyet ile kontrol altında tutuluyor olsa bile)
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları (ilaç tedavisi ile kontrol altında olsalar dahi)
 • “C” not ortalamasına sahip ve herhangi bir öğrenme güçlüğü tanısı olmayanlar
 • Disleksik/öğrenme güçlüğü olanlar (sadece akademik ortalaması “B” olan öğrencilerin başvurusu incelenecektir)
 • Veganlar (peynir, süt gibi hiç bir hayvansal ürünü yemeyen katı vejeteryanlar)
 • Özel yaşam ya da yemek düzenlemesi gerektirecek şekilde ciddi düzeyde çeşitli yiyeceklere karşı alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan (örn. yerlerin halı kaplı olmaması gerekliliği gibi)
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere değişim yılı boyunca devam etme zorunluluğu olan öğrenciler
 • Akli, duygusal rahatsızlıkları ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler

 • Öğrenciler çoğunlukla evli (çocuklu ya da çocuksuz) ya da tek ebeveynli (anne ve çocuklar) ev sahibi ailelere yerleştirilirler.
 • Ev sahibi aileler çeşitli yaş, sosyoekonomik, etnik ve dini gruptan olabilirler.
 • Ev sahibi aileler, apartman katı, müstakil ev gibi koşullarda yaşıyor olabilirler.
 • Yerleştirme yapılan yer, kentsel, kırsal ya da banliyö olabilir.
 • Öğrencilerin kendileriyle aynı cinsiyete sahip ev sahibi kardeşleriyle oda paylaşmaları gerekebilir.
 • Öğrenciler, herhangi bir bölgeye, aileye ya da eve yerleştirilmeyi kabul etmeye hazır olmalıdır.

Doğrudan öğrenci yerleştirmesi: Uluslararası temel standartlar çerçevesinde ve şu koşullarda mümkündür:

 • Öğrenci ile bir akrabalık bağı olmaması
 • Evde konuşulan dilin Fransızca olması
 • Ev sahibi ziyareti sonucunda uygun bulunması.

 • Belçika’da eğitime oldukça fazla önem verilir ve eğitim seviyesi oldukça yüksektir.
 • Öğrenciler orta dereceli devlet okullarına yerleştirilirler. Okullar ücretsizdir.
 • Öğrencilerin okula devamsızlık yapmaması ve verilen ödevleri/görevleri eksiksiz yerine getirmesi beklenmektedir.
 • Okulda verilen temel dersler şunlardır: Tarih, Matematik, Fen, Coğrafya, Yabancı Dil (Flamanca, Fransızca, İngilizce, Almanca, İspanyolca), Felsefe, Latince, Sosyal Bilgiler, Ekonomi. Devam edilen yıla/sınıfa bağlı olarak, alınması gereken bazi zorunlu dersler ve seçmeli dersler bulunmaktadır.
 • Lise seviyesinde eğitim dörde ayrılır ve öğrenciler kendi istekleri ya da akademik başarı durumlarına göre şu okullardan birine devam ederler:

– Genel Lise: ESP
– Teknik Lise: EST
– Sanat Lisesi: ESA
– Meslek Lisesi: ESP

 • Okullar tarafından sunulan çok fazla okul dışı etkinlik bulunmamaktadır. Spor, müzik ya da benzeri etkinliklere katılmak isteyen öğrencilerin, bulundukları yerdeki gençlik kulubü ya da gençlik merkezine gitmeleri gerekmektedir.
 • Okul yılı 1 Eylül’de (hafta sonu olması halinde, takip eden ilk Pazartesi günü) başlar ve Haziran sonunda sona erer. Noel ve Paskalya’da 2 hafta okul tatili vardır. Bunun yanında çeşitli resmi ve dini bayramlarda da okullar kapanır.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • Oturma izni/Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması, vize başvurusu konusunda bilgilendirme)
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Ev sahibi aile yakınında bir devlet lisesine yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den Belçika’ya gidiş-dönüş seyahat masrafları (dönüşte Almanya üzerinden)
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Belçika içinde ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • Belçika’da varış sonrası eğitimi (5 gün)
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı
 • YES-Young Europeans Seminar (Berlin Almanya’da 4 gün boyunca düzenlenen programa Avrupa içinde değişime katılmış Avrupalı öğrencilerin tamamı katılmaktadır-YES süresince yeme-içme, konaklama ve YES’e ulaşım masrafları program ücretine dahildir)
 • YES geliş ve gidiş yolculukları ile YES programı süresince grup sorumlularının refakati
 • Dönüş sonrası uyum oryantasyonu (Türkiye’de programı tamamladıktan sonra 1 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek (en az ayda bir kez irtibat)
 • Bölgesel olarak düzenlenen etkinlikler
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve oturma izni ile ilgili masraflar
 • Vize başvurusu ya da okul kaydı için gerekli olabilecek aşılar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 150 Euro önerilir)
 • Otobüs kartı (170 Euro/yıllık) – tüm ülkede geçerlidir
 • Tren kartı (aylık 35-55 Euro arasında) – sadece belli bölgelerde geçerlidir
 • Zorunlu okul idari ücreti (200-400 Euro-kitap ücretlerini de karşılamaktadır)
 • Zorunlu okul etkinlikleri (okul yılı boyunca toplam 150-600 Euro arasında)
 • Gerekmesi halinde dil kursu
 • Program dışı düzenlenen-katılımın isteğe bağlı olduğu kültürel geziler (genelde Paris ya da Köln’e 3-4 günlük bir gezi düzenlenmektedir)
 • Türkiye’deki oryantasyonlara (Ayrılış öncesi ve Dönüş sonrası) ulaşım masrafları