ABD Lise

Program Ücreti:

Yıl Programı: 15000 USD

Sömestir Programı: 13700 USD

1 Aylık Program: Önümüzdeki günlerde belirlenecektir.

Program Tarihleri:

2018 Q3 Programları:

Yıl programı:15 Ağustos 2018 – 18 Haziran 2019

Sömestir programı: 15 Ağustos 2018 – 15 Ocak 2019

1 Aylık Program: Önümüzdeki günlerde belirlenecektir.

2019 Q1 Programları:

Yıl programı:15 Ocak 2019 – 10 Ocak 2020

Sömestir programı: 15 Ocak 2019 – 18 Haziran 2019

Programın başlama tarihi öğrencinin yerleştirildiği eyaletteki okulların açılma tarihine göre belirlenecektir. Dolayısıyla öğrenciler Ağustos ayı içerisinde veya Eylül başında ABD’ye varmış olacaklardır. Program, Haziran 2019’un son iki haftası içinde sona erer, öğrencilerin dönüş yolculukları 17-30 Haziran arasında bir tarihe ayarlanacak, bu aşamada öğrenciler ile irtibat halinde olunacaktır.

YFU Amerika, özellikle uzun süreli akademik değişim programlarına yoğunlaşmaktadır. Her yıl ABD çapında değişime katılan tüm öğrencilerin yaklaşık %10’u YFU ABD tarafından misafir edilmektedir. ABD’de faaliyet gösteren 50’den fazla kuruluş olduğu düşünüldüğünde bu oldukça ciddi bir orandır. YFU ABD tüm Eyaletleri kapsayan geniş bir yerleştirme kapasitesi, güçlü gönüllü ağı ve yerel ofisleri ile üst düzeyde değişim programı tecrübesini size sunmaktadır.

Yaş kriterleri: ABD’de değişim programları yasa ile denetlenmektedir. Bu nedenle yaş durumu ve belli bazı kurallar esnetilmeyecek düzeydedir. 2018 Ağustos dönemi için 01 Temmuz 2003 ile 01 Şubat 2000 tarihleri arasında doğmuş öğrenciler programlara katılabilir. Öğrencinin, program başlamadan önce 15. yaşına giriş ve program bitmeden önce 18,5 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Bu yaş aralığının dışındaki öğrencilerin programa kabul edilmeleri mümkün değildir. Yaşı daha büyük olan lise öğrencileri, ABD-Education Select (F1) programına başvuruda bulunabilirler.

Dil kriterleri: ABD’de değişim öğrencisi kabul etmek tüm okullar için bir prestijtir. Bu nedenle okullar birbiriyle rekabet halinde en iyi öğrencileri kabul etmeyi tercih ederler. Bu sebeple bir çok okul dil yeterliliği istemektedir. Öğrenciler, okulda ve toplum içinde faaliyette bulunabilecek kadar İngilizce’ye hakim olmalıdır. ABD’ye başvurmanız halinde ELTIS-English Language Test for International Students adlı teste girmeniz ve yeterli puanı almanız gerekir. Toplamda 242 puan olan bu sınavdan en az 220 puan alınması gerekmektedir. 212 ve 220 arası puana sahip olanlar şartlı olarak kabul edilirler.  YFU ABD, ELTIS puanı 230’un altında olan öğrencilerin, program başlamadan önce düzenlenen Kültür ve Dil Kampı’na katılmalarını tavsiye etmektedir.

Daha önce bu sınava girmiş ve yeterli bir puan almış olsanız dahi eğer cevap kağıdınız elinizde değilse ve yetkin bir kuruluş tarafından sınava alınmadıysanız, YFU tarafından uygulanacak teste girmeniz gerekmektedir.

Akademik kriterler: Türkiye’de liseden mezun olduktan sonra programa katılmak isteyen öğrenciler ABD tarafından kabul edilmemektedir. Bu durumdaki öğrenciler, ancak 11.000 USD özel okul ücretini ödemeyi kabul etmeleri halinde değerlendirmeye alınacaklardır. Öğrencinin değerlendirmesi YFU ABD tarafından yapılacak ve kabul edilmesi halinde, program ücretinin yanında, özel okul ücreti olan 11.000 USD’yi ödemesi gerekecektir. Lise son sınıfta olan ve programa mezun öğrenci olarak katılmayı isteyen öğrenciler, yaş kriterlerine uygun olmaları halinde ABD Community College programına başvuruda bulunabilirler.

Öğrenciler akademik olarak motive olmalı ve Birleşik Devletler’deki ödevlerini ortalama düzeyde yerine getirecek performansta olmalıdırlar. Öğrencinin programa başlamadan önceki temel derslerden aldığı notların akademik not ortalaması en az “B” seviyesinde olmalıdır. Edebiyat, Yabancı Dil, Tarih, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri temel dersler olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında, herhangi bir ders notu “F” olan öğrencilerin programa kabul edilmeleri mümkün değildir. Son 2 yıl içinde herhangi bir dersten “D”nin altında not almış olan öğrenciler, programa kabul aşamasında YFU ABD tarafından değerlendirilecek ve bu durumda bir öğrenci programa kabul edilse dahi, öğrenciden ders notlarına ilişkin bir program öncesi anlaşması imzalaması istenecektir.

Sağlık kriterleri: ABD’de değişim öğrencisi olmak aynı zamanda sağlıklı bir bünye gerektirir. Öğrenciler hem fiziksel, hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, evsahibi aileleri ya da YFU ABD ve bölge ofisleri için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır. Program sırasında bir öğrencinin daha önceden tedavi gördüğü ve YFU’ya bildirilmemiş fiziksel ya da psikoloji bir sorunu olduğunun anlaşılması üzerine öğrencinin programı sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Öğrencilerin hem ailenin hem de okulun sosyal yaşantısına dahil olmak üzere istekli ve bu konuda gerekli çabayı gösterecek olgunlukta olması gerekmektedir. Başvuru aşamasında kendisi ile ilgili herhangi bir konuda eksik ya da yanlış bilgi vermiş olan öğrencilerin programları, durumun anlaşılmasını takiben sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Mezun Öğrenciler: Programa başvurduğu tarihte lise son sınıfta olan ve mezun olduktan sonra programa katılmak isteyen öğrenciler, ancak 11.000 USD özel okul ücretini ödemeyi kabul etmeleri halinde değerlendirmeye alınacaklardır. Öğrencinin değerlendirmesi YFU ABD tarafından yapılacak ve kabul edilmesi halinde, program ücretinin yanında, özel okul ücreti olan 11.000 USD’yi ödemesi gerekecektir. Lise son sınıfta olan ve programa mezun öğrenci olarak katılmayı isteyen öğrenciler, yaş kriterlerine uygun olmaları halinde ABD Community College programına başvuruda bulunabilirler. CCP konusunda YFU Türkiye ofisinden detaylı bilgi alınabilir.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan öğrencilerin yerleştirilmesi normalden daha uzun sürecektir.

 • Yemeklere, kedilere, köpeklere karşı alerjisi olan ya da özel bir yerleştirmeye ihtiyaç duyacak herhangi bir durumu olan alerjik kişiler
 • Beslenmeyle ilgili iki ya da daha fazla açıdan sınırlaması olanlar
 • Sigara içenler (YFU ABD, 18 yaşın altındakilerin sigara satın almaları yasak olduğundan, öğrenciden sigarayı bırakmasını isteme hakkını saklı tutar)
 • Alerjisi olması, korkması ve hayvanları sevmemesi nedeniyle ev hayvanlarıyla yaşayamayacak olanlar (ABD’li evsahibi ailelerin %85’i evinde evcil hayvan beslemektedir, evcil hayvan ile yaşayamayacak olmak demek yerleştirilme yapılabilecek aile sayısını oldukça sınırlamaktadır)
 • Akademik performansları B ya da üstüne (3.0 akademik ortalama) eşdeğer seviyede olması koşuluyla okuma güçlüğü çeken ve diğer öğrenme engelleri olanlar

Şartlı Öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU ABD’nin onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Yukarıdaki sınırlılıkların birden fazlasına sahip öğrenciler
 • Diyabet hastaları
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları
 • Vejetaryenler ya da aşırı laktoz duyarlıları (süt, peynir gibi hiçbir hayvan ürünü yemeyen katı vejetaryenler)
 • Ciddi yemek alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan öğrenciler
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere katılımı olan öğrenciler
 • Akli, duygusal ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrenciler

Kabul Edilmeyen Öğrenciler: Aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

 • Yaş sınırlamasının dışındaki öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Kronik bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler (tüberküloz, Hepatit B, HIV, vs..)
 • Öğrenme güçlüğü olan ve not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler (okullar kabul etmemektedir)
 • Programa başvurduğu sırada bir lise programına devam etmeyen öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Daha önce ABD’de J-1 vizesi ile bir değişim programına katılmış olan öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • SLEP testinden 46 altında puan almış öğrenciler
 • Üniversite eğitimine başlamış/mezun durumundaki öğrenciler (bu öğrenciler ancak CCP’ye başvurabilirler)
 • Tam zamanlı bir işte çalışmakta olan öğrenciler
 • Yarışlara hazırlanan profesyonel sporcular
 • Son 2 yıl içinde yeme bozukluğu tanısı ile tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Son 2 yıl içinde psikolojik/psikiyatrik sorunlar nedeniyle tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Herhangi bir dersten “D”nin altında notu olan ve genel not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler
 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Herhangi bir spor dalına devam edebilmek üzere belli bir okula doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler (CSIET standartlarına aykırı)
 • Programa katılmadan önce ebeveyn ya da başka bir yetişkin gözetiminden uzakta bağımsız yaşamakta olan öğrenciler

 • YFU ABD aileyi, birbirleriyle kan ya da evlilik bağıyla bağlı olan ve beraber yaşayan en az iki kişi olarak tanımlar. Genellikle aile, çocuklu veya çocuksuz ya da aynı evde yaşayan çocuklu bir ebeveynden oluşur.
 • Duygusal, çevresel ve ekonomik destek ile beraber ek olarak günde 3 öğün yemek ve fiziksel konaklama sağlama yeteneği, ki bu öğrencinin kendine ait bir odası (yanlız ya da kardeşlerden birisiyle kullanabileceği) olmasını içerir. Aile, değişim öğrencisinin topluma ve topluluk aktivitelerine katılmasını sağlayacak pozisyonda olmalıdır. Aile gençler için ilgisini açıkça belirtmeli ve YFU alan sorumlularıyla işbirliği içinde ve düzenli olarak irtibat halinde olmaya hazır olmalıdır. Aile kendi evlerinde mülakata tutulmalı ve YFU temsilcisi tarafından onaylanmış olmalı ve 2 pozitif referans sunmalıdır. Öğrencinin evdeki yerleşimi onaylanmadan önce, 18 yaş ve üstü tüm ev halkının suç geçmişinin kontrolü yapılır.
 • YFU ABD, öğrencileri ABD’deki 50 eyaletin tamamına yerleştirir ve bu yerleştirme Orta Batı ve Güneydeki kırsal alanlarda ve küçük şehirlerde yoğunlaşır. Öğrenciler rastgele yerleştirilir.
 • YFU ABD, yerleştirmenin, çocuğu olmayan bekârların ya da eşcinsel partnerlerin yanına olması durumunu ya da iki değişim öğrencisinin aynı eve yerleştirilmesini ancak değişim öğrencilerinin doğal ailesinin iznine bağlı olacağını göz önünde bulundurur.

Amerikan ailesinde, genellikle ailenin her bir bireyinin kendi iş veya okul programına göre eve farklı geliş ve gidiş saatleri vardır. Ailenin tüm üyelerinden günlük işlerden kendi paylarına düşeni yapmaları ve eve son geliş saatine uymaları beklenir. Amerikalı çocuklar ve gençler ebeveynlerine saygı duyarlar ve başka bir deyişle ebeveynlerin çocukları üzerinde bir otoritesi bulunmaktadır. Bulabileceğiniz en geleneksel Amerikan yemeği, kola ile sunulan hotdog ve hamburger, yani barbekü olacaktır. Şükran yemeğinde balkabağı tatlısı ve hindi yenilir. Okulda yiyeceğiniz yemek genellikle sandviç olacaktır. Bazı okulların her gün farklı bir yemek sunulan kafeteryaları da bulunmaktadır.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Okulun değişim öğrencisini kaydetmeye açık olması durumunda ve evsahibi aile çevresindeki 120 mil içinde eğitilmiş YFU temsilcisi varsa YFU ABD ev sahibi ailenin başarılı taramasına bağlı olarak doğrudan yerleştirme yapar. Doğrudan yerleştirme şu koşullarda değerlendirilmez;

 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talebi (J-1 vize kurallarına aykırı)
 • Belirli bir ABD lisesinde eğitim görme ya da spor yapma amacıyla doğrudan yerleştirme talebi (CSIET standartları tarafından yasaklanmıştır)

Okul hayatı 5 yaşında kreş ile başlamaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi 12. sınıfa kadar devam etmektedir. Devlet okullarını, yerel eğitim kurulları yönetmektedir. Bu okullardan mezun olma gereklilikleri ise devlet eğitim kurulları tarafından belirlenmektedir. Okul içi ve okullar arası spor da dahil olmak üzere, ekstra faaliyetler, ABD’deki lise öğrenci hayatının oldukça önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak çoğu eyalet ve yerel yönetim bu tarz etkinliklere değişim öğrencilerinin katılımına sınırlama getirebilmektedir. ABD’de her okul bağlı olduğu eyalet yönetiminin belirlediği standartlara uymak ve asgari başarı düzeyini yakalamak zorundadır. Öğrenciler zorunlu temel derslerin yanında becerileri ve ilgi alanlarına göre bir çok sayısal ve sözel ders alma olanağına sahiptir. Ayrıca ABD’nin kozmopolit yapısı nedeniyle bir çok farklı dil seçmeli olarak öğretilmektedir.

Hemen hemen ABD içindeki tüm YFU öğrencileri, evsahibi ailenin evinin çevresinde bulunan yerel devlet liselerine yerleştirilir. Devlet okulları yerel olarak seçilmiş okul kurulu tarafından yönetilir. Her okulun müdürü, okul kurulu ve/veya okul bölgesi değişim öğrencisini kabul etme ya da reddetme otoritesine ve hangi sınıfa yerleştirileceğini saptama hakkına sahiptir. Birçok okul, katılımcının yaşına ya da kendi ülkesinde orta öğretimde aldığı derslere bakmaksızın değişim öğrencilerinin 10. ya da 11. sınıfa yerleştirilmesinde ısrarcı olmaktadır. Ayrıca birçok okul değişim öğrencilerini diplomayla mezun etmeye izin vermemekte ve YFU da bu amaç için öğrenci değişimi yapmamaktadır.

Öğrencilerin küçük bir yüzdesi, bağımsız ya da dini özel okullara yerleştirilir. Bazı durumlarda okul harcından feragat edilebilir ya da düşük bir ücret teklif edilebilir. Hiçbir öğrenciden okul harcını ödemesi beklenmez fakat bazen bu tür okullara kayıt için seçenek sunulabilir ve okul harcının ek ödemesinin değerlendirilmesi istenir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • DS-2019, J-1 vize başvurusu için gerekli olan form
 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • SEVIS başvurusu ve başvuru ücreti
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU ev sahibi aile yanına yerleştirme
 • Birleşik Devletler’de lise bölümüne yerleştirme-okula kayıt masrafları (öğrenciler mezun olmayı ya da özel bir sınıfa yerleştirilmeyi, ya da belirli dersleri almayı beklememelidir; Birleşik Devletler okulları sınıfa yerleştirmede son söze sahiptir.)
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den ABD’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Program başında ve sonunda, ev sahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonlu)
 • Ev sahibi aile eğitimi
 • ABD’de varış sonrası eğitimi
 • Ara dönem oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş oryantasyon ve eğitim programı
 • Geri dönüş uyum oryantasyon  programı (1 gün konaklamalı – Türkiye’de programı tamamladıktan sonra – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Öğrencinin uygun bulunması halinde katılabileceği Gönüllü Eğitimi (3 gün konaklamalı – geri dönüş oryantasyonun hemen sonrasına yapılacak olan eğitime tüm öğrenciler başvuruda bulunabilirler. YFU eğitmenleri tarafından yapılacak seçim sonunda katılımcılar belirlenecek ve sadece uygun bulunan öğrenciler eğitime katılabilecektir.)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek
 • Gerekmesi halinde tanıya dayalı danışmanlık desteği
 • Yolculuk süresince acil yardım hattı desteği
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 250$ önerilir)
 • Test kitapları ya da aktiviteler için zorunlu okul ödemeleri, okul kıyafetleri (Okul yerleştirmesine göre değişkendir; dönemlik 100-500$ arasında değişebilir.)
 • Okula ulaşım masrafları
 • Okul kaydı için gerekli olan aşılar
 • Okul ya da YFU tarafından düzenlenen katılımın isteğe bağlı olduğu gezi ve etkinlikler
 • Türkiye’de yapılan oryantasyonlara ulaşım masrafları
 • Özel okula yerleştirilmeyi istemeniz halinde, özel okul kayıt ücreti (okula göre değişiklik göstermektedir)
 • ‘Eyaletini Seç’ opsiyonu: 1100 USD – Sınırlı sayıda öğrenci, ek ücret ödemek koşuluyla, yerleştirilmek istediği eyaleti seçebilecektir. Eyalet seçimi yapmak istemeniz halinde, programa kabul işlemleriniz sırasında YFU Türkiye’ye bu isteğinizi iletmelisiniz.
 • Kültür ve Dil Programı: 2400 USD – YFU ABD tarafından, ELTIS puanı 230’un altında olan öğrencilerin katılması tavsiye edilmektedir. Bu programa katılmayı istemeniz halinde, programa kabul işlemleriniz sırasında YFU Türkiye’ye bu isteğinizi iletmelisiniz.

ABD Kolej

Program Ücreti: — (Aile yanında konaklama) – — (Yurtta konaklama)

Program Tarihleri:  Ağustos 2018 –  Ağustos 2019

Programın başlama tarihi öğrencinin yerleştirildiği eyaletteki okulların açılma tarihine göre belirlenecektir. Dolayısıyla öğrenciler Ağustos ayı içerisinde veya Eylül başında ABD’ye varmış olacaklardır. Program, Ağustos 2019’un son iki haftası içinde sona erer, öğrencilerin dönüş yolculukları Ağustos Ayı’nda bir tarihe ayarlanacak, bu aşamada öğrenciler ile irtibat halinde olunacaktır.

Yaş kriterleri: Öğrencilerin 31 Temmuz 1993 – 31 Temmuz 2000 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir. Bu tarihlerin dışında kalanlar, YFU ABD’nin onayına tabi olurlar.

Dil kriterleri: Tam zamanlı öğrenci olarak akademik programa doğrudan katılabilmek için CELT İngilizce dil testinden en az 200 puan almak gerekmektedir. Program dışı kalmamak için CELT İngilizce dil testinden en az 110 puan almak gerekmektedir. CELT testinden 200 puanın altında ve 110 puanın üstünde alan öğrenciler, yerleştirildikleri kolejde özel İngilizce dil kursuna yerleştirileceklerdir, bu öğrencilerin öncelikle İngilizce becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Öğrencilere CELT testi ABD’ye gittikten sonra okulları tarafından yapılacak ve test sonuçları da yine okullar tarafından değerlendirilecektir.

Akademik kriterler: Öğrenciler akademik olarak motive olmalı ve Birleşik Devletler’deki ödevlerini ortalama düzeyde sağlayacak performansta olmalıdırlar. Öğrencinin programa başlamadan önceki akademik not ortalaması en az “B” seviyesinde olmalıdır. Bunun yanında, herhangi bir ders notu “C” nin altında olan öğrencilerin programa kabul edilmeleri mümkün değildir.

Sağlık kriterleri: Öğrenciler hem psikolojik hem de duygusal açıdan sağlıklı olmalıdır. Değişim aktivitelerine katılımlarını engelleyecek ya da kendileri, okulları, evsahibi aileleri ya da YFU ABD ve bölge ofisleri için sorun yaratacak rahatsızlıkları olmamalıdır. Program sırasında bir öğrencinin daha önceden tedavi gördüğü ve YFU’ya bildirilmemiş fiziksel ya da psikoloji bir sorunu olduğunun anlaşılması üzerine öğrencinin programı sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Kişisel nitelikler: Öğrenciler aile yaşamı ve akademik deneyim konusunda sorumluluk sahibi ve uyum sağlamak için esnek ve motive olmalıdır. Öğrencilerin hem ailenin hem de okulun sosyal yaşantısına dahil olmak üzere istekli ve bu konuda gerekli çabayı gösterecek olgunlukta olması gerekmektedir. Başvuru aşamasında kendisi ile ilgili herhangi bir konuda eksik ya da yanlış bilgi vermiş olan öğrencilerin programları, durumun anlaşılmasını takiben sonlandırılarak erken dönüş uygulanır.

Mezun Öğrenciler: Kolej programına (CCP-Community College Program) program başlangıç tarihinde liseden mezun olmuş olan öğrenciler başvurabilirler.

Yerleştirilmesi zor öğrenciler: Aşağıdaki koşullardan herhangi birini sağlayan öğrencilerin yerleştirilmesi normalden daha uzun sürecektir.

 • Yemeklere, kedilere, köpeklere karşı alerjisi olan ya da özel bir yerleştirmeye ihtiyaç duyacak herhangi bir durumu olan alerjik kişiler
 • Beslenmeyle ilgili iki ya da daha fazla açıdan sınırlaması olanlar
 • Sigara içenler (YFU ABD, 18 yaşın altındakilerin sigara satın almaları yasak olduğundan, öğrenciden sigarayı bırakmasını isteme hakkını saklı tutar)
 • Alerjisi olması, korkması ve hayvanları sevmemesi nedeniyle ev hayvanlarıyla yaşayamayacak olanlar (ABD’li evsahibi ailelerin %85’i evinde evcil hayvan beslemektedir, evcil hayvan ile yaşayamayacak olmak demek yerleştirilme yapılabilecek aile sayısını oldukça sınırlamaktadır)
 • Akademik performansları B ya da üstüne (3.0 akademik ortalama) eşdeğer seviyede olması koşuluyla okuma güçlüğü çeken ve diğer öğrenme engelleri olanlar

Şartlı Öğrenciler: Aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlasına sahip öğrenciler ancak YFU ABD’nin onayı ile programa kabul edilebilirler.

 • Yukarıdaki sınırlılıkların birden fazlasına sahip öğrenciler
 • Diyabet hastaları
 • İdrarını tutamayanlar (uyurken altını ıslatanlar)
 • Sara hastaları
 • Vejetaryenler ya da aşırı laktoz duyarlıları (süt, peynir gibi hiçbir hayvan ürünü yemeyen katı vejetaryenler)
 • Ciddi yemek alerjisi olan ya da çevresel alerjileri olan öğrenciler
 • Profesyonel düzeyde spor yapan ya da müzik, dans gibi diğer özel aktivitelere katılımı olan öğrenciler
 • Akli, duygusal ya da anoreksi ile ilgili geçmişi olanlar (bu durumdaki öğrenciler program başlama tarihinden 2 yıl önce tedavilerini tamamlamış olmalıdır)
 • Yerleştirildikleri yere büyük etki yapabilecek ve psikolojik, kronik ya da genetik engeli olan; okul veya evsahibi aile tarafından özel bir yerleştirme gerektiren öğrencilerDaha önce YFU ile lise değişim programına katılmış olanlar (YFU ABD evsahibi ülkeden olumlu referans alabilirse, öğrenci kabul edilecektir.)

Kabul Edilmeyen Öğrenciler: Aşağıdaki koşulları taşıyan öğrencilerin başvurusu kabul edilmemektedir.

 • Yaş sınırlamasının dışındaki öğrenciler
 • Kronik bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler (tüberküloz, Hepatit B, HIV, vs..)
 • Öğrenme güçlüğü olan ve not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler (okullar kabul etmemektedir)
 • Tam zamanlı bir işte çalışmakta olan öğrenciler
 • Yarışlara hazırlanan profesyonel sporcular
 • Son 2 yıl içinde yeme bozukluğu tanısı ile tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Son 2 yıl içinde psikolojik/psikiyatrik sorunlar nedeniyle tedavi görmüş olan öğrenciler
 • Herhangi bir dersten “C”nin altında notu olan ve genel not ortalaması “B”nin altında olan öğrenciler
 • Akraba yanına doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler
 • Herhangi bir spor dalına devam edebilmek üzere belli bir okula doğrudan yerleştirme talep eden öğrenciler (CSIET standartlarına aykırı)

 • YFU ABD aileyi, birbirleriyle kan ya da evlilik bağıyla bağlı olan ve beraber yaşayan en az iki kişi olarak tanımlar. Genellikle aile, çocuklu veya çocuksuz ya da aynı evde yaşayan çocuklu bir ebeveynden oluşur.
 • Duygusal, çevresel ve ekonomik destek ile beraber ek olarak günde 3 öğün yemek ve fiziksel konaklama sağlama yeteneği, ki bu öğrencinin kendine ait bir odası (yanlız ya da kardeşlerden birisiyle kullanabileceği) olmasını içerir. Aile, değişim öğrencisinin topluma ve topluluk aktivitelerine katılmasını sağlayacak pozisyonda olmalıdır. Aile gençler için ilgisini açıkça belirtmeli ve YFU alan sorumlularıyla işbirliği içinde ve düzenli olarak irtibat halinde olmaya hazır olmalıdır. Aile kendi evlerinde mülakata tutulmalı ve YFU temsilcisi tarafından onaylanmış olmalı ve 2 pozitif referans sunmalıdır. Öğrencinin evdeki yerleşimi onaylanmadan önce, 18 yaş ve üstü tüm ev halkının adli sicil kaydı kontrolü yapılır.
 • Öğrenciler, devam edecekleri koleje yakın bir evsahibi aile yanına yerleştirilirler. YFU, ABD’nin her yanından kolejlerle çalışmaktadır, ancak bu kolejlerin çoğu, Midwest (OrtaBatı) bölgesinde kırsal alanlarda ve küçük kasabalarda yer almaktadır.
 • YFU ABD, yerleştirmenin, çocuğu olmayan bekârların ya da eşcinsel partnerlerin yanına olması durumunu ya da iki değişim öğrencisinin aynı eve yerleştirilmesini ancak değişim öğrencilerinin doğal ailesinin iznine bağlı olacağını göz önünde bulundurur.

Amerikan ailesinde, genellikle ailenin her bir bireyinin kendi iş veya okul programına göre eve farklı geliş ve gidiş saatleri vardır. Ailenin tüm üyelerinden günlük işlerden kendi paylarına düşeni yapmaları ve eve son geliş saatine uymaları beklenir. Amerikalı çocuklar ve gençler ebeveynlerine saygı duyarlar ve başka bir deyişle ebeveynlerin çocukları üzerinde bir otoritesi bulunmaktadır. Bulabileceğiniz en geleneksel Amerikan yemeği, kola ile sunulan hotdog ve hamburger, yani barbekü olacaktır. Şükran yemeğinde balkabağı tatlısı ve hindi yenilir. Okulda yiyeceğiniz yemek genellikle sandviç olacaktır. Bazı okulların her gün farklı bir yemek sunulan kafeteryaları da bulunmaktadır.

Okul yerleştirmesi, öğrencinin İngilizce yeterlilik düzeyine, akademik ve okul dışı etkinliklere yönelik durumuna bağlı olarak yapılır. Programla ilgili detaylar ve okulların bir listesine www.yfu-usa.org sayfasının Community College bölümünden alınabilir.

Doğrudan Öğrenci Yerleştirmesi: Ev sahibi ailenin yaşadığı yere yakın YFU ortağı bir kolej olması durumunda değerlendirilebilir.

Program ücretine dahil olan masraflar:

 • I-20 formu, F-1 vize başvurusu için gerekli olan form
 • Vize desteği (gerekli davet mektupları ve destek yazılarının sağlanması)
 • SEVIS başvurusu ve başvuru ücreti
 • Sağlık, kaza ve sorumluluk sigortası
 • Özenle seçilmiş gönüllü YFU evsahibi aile yanına/kampüste öğrenci yurduna yerleştirme
 • Community College’a kayıt işlemleri
 • İsteğe ya da dil becerisine göre bir community college programına yerleştirme
 • Ankara, İstanbul veya İzmir’den ABD’ye gidiş-dönüş seyahat masrafları
 • Seyahat işlemleri ve havaalanı desteği (Havaalanı karşılama ve yerel ulaşım desteği)
 • Evsahibi ailenin bulunduğu yere gidiş-dönüş yerel ulaşım masrafları
 • Ayrılış öncesi eğitim (4 gün konaklamalı – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Aile destek programı ve oryantasyon (opsiyonel)
 • ABD’de kampüste düzenlenen çeşitli etkinlikler
 • Eğitimli bir kampüs koordinatörü tarafından sağlanacak olan akademik destek ve yönlendirme
 • Gerekmesi halinde akademik danışmanlık
 • Geri dönüş uyum oryantasyon ve gönüllü eğitimi (3 gün konaklamalı – Türkiye’de programı tamamladıktan sonra – eğitim yerine geliş-gidiş yol masrafları dahil değildir)
 • Program süresince YFU Ulusal kuruluşu ve gönüllüleri tarafından sağlanan destek
 • YFU idari giderleri
 • Öğrenci danışmanlık hizmetleri
 • Ek profesyonel danışmanlık hizmeti (gerekiyorsa)
 • YFU 24 saat acil yardım hattı

Program ücretine dahil olmayan masraflar:

 • Seyahat planı değişikliklerinden doğan cezalar
 • Ekstra bagaj ücretleri (Havayolu şirketinin kuralları çerçevesinde)
 • Vize başvuru ücreti ve ilgili masraflar
 • Pasaport ücreti
 • Yurtdışı çıkış harcı
 • Kişisel harcamalar-Cep Harçlığı (aylık 300-500$ önerilir)
 • Test kitapları ya da aktiviteler için zorunlu okul ödemeleri (Okul yerleştirmesine göre değişkendir; 200-700$)
 • Okula ulaşım masrafları
 • Okul kaydı için gerekli olan aşılar
 • Okul ya da YFU tarafından düzenlenen katılımın isteğe bağlı olduğu gezi ve etkinlikler
 • Türkiye’de yapılan oryantasyonlara ulaşım masrafları