Misyonumuz

Youth For Understanding’in (YFU) misyonu, değişen ve birbirine bağımlı dünyada gençleri sorumluluklarına ve fırsatlara hazırlamaktır.

 

Vizyonumuz

YFU, değişen ve birbirine bağımlı dünyada, gençleri sorumluluklarına ve karşılaşabilecekleri zorluklara karşı hazırlamak üzere beraber çalışan bireyler ve kuruluşlardan oluşan dünya çapında bir harekettir.

YFU, değişim alanında sahip olduğu lider konumuyla bir mükemmellik örneği oluşturur. Dünyaya yayılmış 64 ülkedeki YFU ulusal kuruluşları, geleceğe yönelik ortak bir misyon ve vizyonu paylaşırlar. Tamamen özerk olan bu kuruluşlar, karşılıklı olarak birbirlerine bağlı, uyumlu bir şekilde çalışmaktan da mutluluk duyarlar. Uluslararası ortak standartlarımızla, dünyanın her yerindeki tüm katılımcılarımıza aynı kalitede hizmet ve destek sunmak önceliklerimiz arasındadır.

YFU, misyonu doğrultusunda, ırk, din, dil ve sosyo-ekonomik statü farkı gözetmeksizin, daha fazla gencin programlardan yararlanabilmesi için günden günde daha fazla olanak yaratarak, yeni ve yaratıcı yollar bulmaya çalışır. Oldukça hızlı bir şekilde değişen dünyaya ayak uydurmak üzere yeniliklere son derece önem verir. Elde ettiğimiz başarılar ve yarattığımız etki, ölçülebilir performans göstergeleri ile de gözlemlenebilir.

YFU, gençlere yaşam boyu sürecek uluslararası bir deneyim, diğer ülkeleri ve kültürleri tanıma, yeni diller öğrenme ve kendilerini keşfetme fırsatı sunar. Yaşam boyu öğrenme tutkusu, kültürel çeşitliliğin keşfedilmesi ve bunlara yönelik bilgi ve becerilerin gelişimine, dolayısıyla da gençlerin değişen dünyaya katılımına katkıda bulunur.

YFU, bu eğitim amaçları çerçevesinde, 15-22 yaşları arasındaki gençlere zengin ve çeşitli değişim fırsatları sunar. Yeni bir ülke ve kültüre uyum sağlayabilecek kadar genç, tecrübelerini hayata aktarabilecek kadar da olgun olan katılımcılarımız, evsahibi aile ve bir topluluğun parçası olmanın yararlarını yaşamları boyunca görürler. Yaşamın içinde yaşanan bu tecrübenin, gelecek kuşaklar için daha da fazla önemli olacak olan uluslararası eğitim yolundaki en etkin araç olduğuna inanıyoruz.

Gönüllüler, eski değişim öğrencileri ve çalışanlar, liderlik, araştırma ve geliştirme, programın işleyişi ile birlikte kalite garantisini ortak bir şekilde sahiplenerek, sorumluluğu paylaşırlar. YFU, uluslararası standartlar içinde işleyen resmi yapılar ve kişisel etkileşimler aracılığıyla, kültürler arası beceriler, uluslararası anlayış ve karşılıklı saygı konularında örnek bir model oluşturur.

YFU, değişim programları aracılığıyla uluslararası öğrenme konusunda çoğalan bir ilgi ve heyecanın yaratılmasına katkıda bulunur. Stratejik ortaklıklar, odaklanmış pazarlama ve iletişim ile teknolojinin etkin kullanımı, değişimlere katılımı çeşitlendirme ve çoğaltma yolunda önem verdiğimiz araçlardır. Eski YFU değişim öğrencilerinin etkin ve sürekli katılımı, başarımızın önemli bir parçası olmasının yanı sıra, programlarımızın yaşam boyu etkisini ölçmenin de bir yoludur.

Eğitimciler, küresel bilgi ve anlayışın geliştirilmesi misyonunda YFU’nun en değerli ve doğal ortaklarıdır. Okullarla kurulan güçlü ortaklıklar öğrenme fırsatlarını çoğaltarak, uluslararası öğrenme konusunda ortak bir sorumluluk geliştirilmesini de sağlar.

YFU, belirlediği hedeflerine ulaşmak, yeni programlar ve hizmetler geliştirmek, kurumsal erişimini ve etkisini genişletmek üzere diğer kuruluşlar, vakıflar, şirketler ve bireylerle dinamik ve esnek ortaklıklar kurmaya çalışır.